แหล่งท่องเที่ยวไทย

รายการ
แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยว


กรุงเทพ (Bangkok)

อยุธยา(Ayutthaya)

เชียงใหม่(Chiang Mai)

พัทยา(Pattaya)

ดำเนินสะดวก(Damnoen Saduak)

เกาะสมุย(Samui) สุราษฎร์ธานี

เกาะเสม็ด(Samet)

ภูเก็ต(Phuket)

เกาะช้าง(Koh- chang)

เกาะพีพี(Phi-Phi)(Krabi)

พังงา(Phang-nga)

หัวหิน(Hua Hin )

สุโขทัย(Sukhothai)

ตรัง(Trang)

กาญจนบุรี(Kanchanaburi)

เชียงราย(Chiangrai)

จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด : บึงพลาญชัย(Phalanchai Lake) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อสถานที่ท่อวเที่ยว : บึงพลาญชัย(Phalanchai Lake)


-ข้อมูล “บึงพลาญชัย” แห่งนี้อย่างแน่นอนบึงพลาญชัยเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตร
-ที่อยู่ ที่ตั้ง: ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

บึงพลาญชัย(Phalanchai Lake)

บึงพลาญชัย(Phalanchai Lake)  จุดเช็กอินที่น่าสนใจในเมืองร้อยเอ็ดก็คงไม่พลาด “บึงพลาญชัย” แห่งนี้อย่างแน่นอนบึงพลาญชัยเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตรที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของชาวร้อยเอ็ดรอบๆบึงประดับเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์และมีการจัดกิจกรรมต่างๆในบริเวณโดยรอบเป็นประจำที่ตั้ง: กลางเมืองร้อยเอ็ด   ตำบลในเมือ      งอำเภอเมือง    จังหวัดร้อยเอ็ดรูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดร้อยเอ็ด

รูป
รายละเอียด
ค่าเข้าชม

วัดประชาคมวนาราม (Wat Prachakom Wanaram Pahkoong)
วัดประชาคมวนาราม (Wat Prachakom Wanaram Pahkoong) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
- วัดประชาคมวนารามเป็นวัดแรกในไทยที่สร้างขึ้นจากหินทรายธรรมชาติจำลองแบบการก่อสร้างมาจากบุโรพุทโธประเทศอินโดนีเซีย
- ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ผาน้ำย้อย Wat Pha Nam Yoi Isaan Buddhist Park
วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (ผาน้ำย้อย) ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
- พุทธอุทยานอีสาน วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนารามเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะวัดที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชัยมงคลพระมหาเจดีย์ใหญ่ที่มีความงดงามตระการตามากที่สุดองค์หนึ่งของไทย
- บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

บึงพลาญชัย(Phalanchai Lake)
บึงพลาญชัย(Phalanchai Lake) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
- “บึงพลาญชัย” แห่งนี้อย่างแน่นอนบึงพลาญชัยเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตร
- ที่ตั้ง: ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

กู่พระโกนา
กู่พระโกนา ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
- อิฐ 3 องค์ บนฐานศิลาทรายเรียงจากเหนือไปใต้ โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีกำแพงล้อม และซุ้มประตูเข้า ออก
- ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
- ม้แหล่งน้ำ และธรรมชาติ สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นแหล่งพักผ่อน ที่ดีที่สุดของมนุษย์
- ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด
กู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด
- จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมแบบเขมรอีกแห่งหนึ่ง มีขนาดค่อนข้างใหญ่และยังอยู่ในสภาพดี
- ดบูรพากู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด
- มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสม กันระหว่าง พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า 3,000 ล้านบาท
- บ้านโคกกลาง ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ