แหล่งท่องเที่ยวไทย

รายการ
แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยว


กรุงเทพ (Bangkok)

อยุธยา(Ayutthaya)

เชียงใหม่(Chiang Mai)

พัทยา(Pattaya)

ดำเนินสะดวก(Damnoen Saduak)

เกาะสมุย(Samui) สุราษฎร์ธานี

เกาะเสม็ด(Samet)

ภูเก็ต(Phuket)

เกาะช้าง(Koh- chang)

เกาะพีพี(Phi-Phi)(Krabi)

พังงา(Phang-nga)

หัวหิน(Hua Hin )

สุโขทัย(Sukhothai)

ตรัง(Trang)

กาญจนบุรี(Kanchanaburi)

เชียงราย(Chiangrai)

จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ : อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร( Phraya Chai Sunthon Monument) (ท้าวโสมพะมิตร)
ชื่อสถานที่ท่อวเที่ยว : อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร


-ข้อมูล อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เป็นงานประติมากรรมสัมฤทธิ์รูปพระยาชัยสุนทรขนาดเท่าตัวจริงมือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ตั้งอยู่บนฐานลวดบัวปูนปั้นทรงสูงมีกำแพงเมืองล้อมรอบ
-ที่อยู่ 153 ซอย อนรรฆนาค4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร) เป็นอนุสาวรีย์ของพระยาชัยสุนทร หรือ “ท้าวโสมพะมิตร” เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก โดยชาวกาฬสินธุ์ ทุกหมู่เหล่าได้สละทรัพย์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาต่อผู้ให้กำเนิดเมืองกาฬสินธุ์ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งชาวต่างบ้านต่างเมืองที่เข้ามาอาศัยในเมืองกาฬสินธุ์ ที่มักจะมากราบไหว้อธิษฐานจิตบอกกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคล นับว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่ทรงคุณค่าและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกาฬสินธุ์อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เป็นงานประติมากรรมสัมฤทธิ์รูปพระยาชัยสุนทรขนาดเท่าตัวจริงมือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ตั้งอยู่บนฐานลวดบัวปูนปั้นทรงสูงมีกำแพงเมืองล้อมรอบ ผนังกำแพงประดับด้วยประติมากรรม ที่เล่าถึงเรื่องราวการอพยพจากบ้านผ้าขาว บ้านพันนา ข้ามเทือกเขาภูพานมาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านกลางหมื่นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ต่อมาเห็นว่าชัยภูมิไม่เหมาะจึงอพยพไปอยู่บริเวณแก่งสำโรงสงเปลือยริมน้ำปาว ต่อมาเจ้าโสมพะมิตรลงเดินทางลงไปกรุงเทพฯเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ขอพระราชทานตั้งเมือง จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงเป็น “เมืองกาฬสินธุ์” ตั้งเจ้าโสมพะมิตรเป็น พระยาชัยสุนทร เป็นเจ้าเมืองคนแรกชาวเมืองกาฬสินธุ์ได้ริเริ่มแนวคิดที่จะจัดสร้างอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 แต่มาเริ่มต้นจริงๆในปี พ.ศ. 2523 สมัยนายสมศํกดิ์ ร่มไทรทองเป็นนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์นายประกิต พิณเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอาจารย์ ขาว ละออเป็นผู้ออกแบบรูปหล่อ ส่วนบริเวณรอบอนุสาวรีย์มีการจัดทำภาพปะติมากรรมโดยอาจารย์ วิโรจน์ ศรีสุโร ได้รับงบประมาณจากภาคส่วนราชการและประชาชนร่วมบริจาค เริ่มประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนในวันที่ 13 กันยายน 2524 โดยนายขุนทอง ภูผิวเดือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ต่อมามีการกำหนดให้วันที่ 13 กันยายน มีพิธีการบวงสรวงทุกปี การก่อสร้างอนุสาวรีย์ใช้เวลา 1 ปี แล้วเสร็จในปี 2525การเดินทางไปยังอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมที่น่าสนใจในอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)สักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ชมประติมากรรม บนกำแพงรอบอนุสาวรีย์ เล่าเรื่องการอพยพโยกย้ายมาสร้างเมืองกาฬสินธุ์ สิ่งน่าสนใจอื่นๆในอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)ประติมากรรมเล่าเรื่อง เป็นประติมากรรมที่ปั้นเป็นกำแพงล้อมรอบอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรประเพณีที่น่าสนใจของอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)พิธีการบวงสรวงพระยาชัยสุนทร วันที่ 13 กันยายน ของทุกปีช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยวอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)ตลอดทั้งปีหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลาง เมืองกาฬสินธุ์ โทร. 066 4381 1620รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดกาฬสินธุ์

รูป
รายละเอียด
ค่าเข้าชม

พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว(Reclining Buddha at Phu Khao)
พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว(Reclining Buddha at Phu Khao)
- บริเวณถ้ำภูค่าวแต่เดิมเป็นสถานที่สำคัญ ทางศาสนาแห่งหนึ่ง ปัจจุบันเป็นเพียงวัดเล็กๆ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ภูค่าว
- ตำบล สหัสขันธ์ อำเภอ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

พุทธสถานภูสิงห์(Wat Phuttha Wat Phu Sing)
พุทธสถานภูสิงห์(Wat Phuttha Wat Phu Sing) จังหวัดกาฬสินธุ์
- พระพุทธปฏิมากรและเมื่อสมาสเข้ากับคำว่า “พรหม” อันมีความหมายถึงพรหมวิหารธรรม เป็น “พระพรหมภูมิปาโล” รวมความหมายว่า “พระผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม
- ตั้งอยู่ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร( Phraya Chai Sunthon Monument) (ท้าวโสมพะมิตร)
- อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เป็นงานประติมากรรมสัมฤทธิ์รูปพระยาชัยสุนทรขนาดเท่าตัวจริงมือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ตั้งอยู่บนฐานลวดบัวปูนปั้นทรงสูงมีกำแพงเมืองล้อมรอบ
- 153 ซอย อนรรฆนาค4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

เขื่อนลำปาว
เขื่อนลำปาว อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
- ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 เพื่อปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยางที่บ้านหนองสองห้อง ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำแฝดทางด้านเหนือเขื่อน
- เขื่อนลำปาว อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ