แหล่งท่องเที่ยวไทย

รายการ
แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยว


กรุงเทพ (Bangkok)

อยุธยา(Ayutthaya)

เชียงใหม่(Chiang Mai)

พัทยา(Pattaya)

ดำเนินสะดวก(Damnoen Saduak)

เกาะสมุย(Samui) สุราษฎร์ธานี

เกาะเสม็ด(Samet)

ภูเก็ต(Phuket)

เกาะช้าง(Koh- chang)

เกาะพีพี(Phi-Phi)(Krabi)

พังงา(Phang-nga)

หัวหิน(Hua Hin )

สุโขทัย(Sukhothai)

ตรัง(Trang)

กาญจนบุรี(Kanchanaburi)

เชียงราย(Chiangrai)

จังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ : น้ำตกเทพพนา และ น้ำตกเทพประทาน (Thep Prathan Waterfall) ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว ชัยภูมิ
ชื่อสถานที่ท่อวเที่ยว : น้ำตกเทพพนา และ น้ำตกเทพประทาน (Thep Prathan Waterfall)


-ข้อมูล ตั้งอยู่ตำบลบ้านไร่ เป็นน้ำตกขนาดกลางที่ยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ อยู่ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติป่าหินงามประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านไร่ ตำบนบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
-ที่อยู่ ตำบนบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

น้ำตกเทพพนา และ น้ำตกเทพประทาน (Thep Prathan Waterfall)น้ำตกเทพประทาน (Thep Prathan Waterfall)  ตั้งอยู่ตำบลบ้านไร่  เป็นน้ำตกขนาดกลางที่ยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ อยู่ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติป่าหินงามประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านไร่ ตำบนบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางจากบ้านวะตะแบก ไปอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โดยจะมีทางแยกขวาไปน้ำตกเทพพนา ลักษณะค่อนข้างแบน มีหินขนาดใหญ่เป็นลานกว้างลดหลั่นกันลงไปเป็นชั้นเตี้ย ๆ และมีดอนที่สูงชันอยู่แห่งหนึ่ง มีน้ำมากในช่วงฤดูฝนสถานที่ใกล้กันคือ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อยู่ในพื้นที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีสภาพป่าสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำชี และแม่น้ำป่าสักมีจุดเด่นทางธรรมชาติ ที่สวยงามหลายแห่งโดยเฉพาะทุ่งดอกกระเจียว มีเนื้อที่ประมาณ 62,437.50 ไร่ หรือ 99.9 ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา ประกอบไปด้วยภูเขาต่างๆ เช่น เขาพังเหย มีความสูงประมาณ 200 – 800 เมตร ทางธรณีวิทยาของพื้นที่เป็นหมวดหินภูพานหมวดหินพระวิหาร และหมวดหินภูกระดึง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารลุ่มน้ำชี (แม่น้ำชี) ลำน้ำสนธิซึ่งไหลลงแม่น้ำป่าสักการเดินทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ มาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านสระบุรีจนถึงบ้านพุแค เลี้ยวขวามาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 จนถึงอำเภอชัยบาดาล แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ผ่านกิ่งอำเภอลำสนธิ ก่อนถึงอำเภอเทพสถิตประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2354 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดยางระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รวมระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตรรูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดชัยภูมิ

รูป
รายละเอียด
ค่าเข้าชม

จุดชมวิวผาหัวนาค (Phahuanark Viewpoint)
จุดชมวิวผาหัวนาค (Phahuanark Viewpoint) อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
- ป็นส่วนหนึ่งของมอหินขาว ใช้เส้นทางเดินทางเดียวกันกับมอหินขาวซึ่งเป็นทางราดยางตลอด ในฤดูฝนจะมีดอกไม้ป่าบานสะพรั่ง และมีโอกาสได้เห็นทะเลหมอกในยามเช้า ผาหัวนาคอยู่ห่างจากมอหินขาวกลุ่มหินโขลงช้างประมาณ 4
- อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล)
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล) อ. เมือง จ.ชัยภูมิ
- ผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ซึ่งชาวชัยภูมิทั้งหลายเรียกท่านว่า "เจ้าพระยาแล"
- อ. เมือง จ.ชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดศิลาอาสน์ ภูพระ (Wat Sila at Phu Phra)
วัดศิลาอาสน์ ภูพระ (Wat Sila at Phu Phra) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
- ภูพระ เป็นส่วนหนึ่งของภูแลนคา สูงจากระดับน้ำทะเล 210 เมตร ลักษณะทั่วไปเป็นแท่งผาหิน ลานหินขนาดกว้าง ที่ผนังหินภูพระจำหลักพระพุทธรูปหลายองค์ รวมทั้งหมด 9 องค์
- บ้านนาไก่เซา ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

พระธาตุกุดจอก (Wat Phrathat Kut Chok)
พระธาตุกุดจอก (Wat Phrathat Kut Chok) ตำบล บ้านยาง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
- อาณาจักรล้านช้างได้แผ่ขยายอำนาจ มาปกครองพื้นที่ภาคอีสานจนถึงเขตเมืองละโว้ (ปัจจุบัน คือ เมืองลพบุรี) ชาวอาณาจักรล้านช้าง ได้นำเอาวัฒนธรรมประเพณีมาเผยแพร่ และประดิษฐานไว้ จะเห็น
- พระธาตุกุดจอก อยู่ที ตำบล บ้านยาง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

น้ำตกเทพพนา และ น้ำตกเทพประทาน (Thep Prathan Waterfall)
น้ำตกเทพพนา และ น้ำตกเทพประทาน (Thep Prathan Waterfall) ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว ชัยภูมิ
- ตั้งอยู่ตำบลบ้านไร่ เป็นน้ำตกขนาดกลางที่ยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ อยู่ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติป่าหินงามประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านไร่ ตำบนบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
- ตำบนบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ทุ่งดอกกระเจียว ( kra jiao flower) ชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียว ( kra jiao flower) อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว ชัยภูมิ
- ยภูมิ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ การปลูกดอกกระเจียวเป็นอาชีพเพื่อการค้าและการส่งออก อีกทั้งเป็นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชัยภูมิ
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ผาสุดแผ่นดิน (Sud Pandin Cliff Viewpoint)
ผาสุดแผ่นดิน (Sud Pandin Cliff Viewpoint) (จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ) อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต ชัยภูมิ
- ที่จุดชมวิวสุดแผ่นดินจะมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อน และมีสายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบล บ้านไร่ จังหวัด ชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

เขื่อนจุฬาภรณ์/ เขื่อนน้ำพรม (Chulabhorn Dam)
เขื่อนจุฬาภรณ์/ เขื่อนน้ำพรม(Chulabhorn Dam) อำเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ
- เขื่อนจุฬาภรณ์ หรือ เขื่อนน้ำพรม ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ปิดกั้นลำน้ำพรมบนเทือกเขาขุนพาย
- ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

อุทยานแห่งชาติไทรทอง (Sai Thong National Park)
อุทยานแห่งชาติไทรทอง (Sai Thong National Park)
- ครอบคลุมพื้นที่ป่าบนเทือกเขาพังเหย ในอำเภอหนองบัวระเหว เทพสถิต ภักดีชุมพล และหนองบัวแดง มีเนื้อที่ 319 ตารางกิโลเมตร เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสาย
- อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ค่าเข้าชม 30 บาทเด็ก 10 บาท

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอ เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
- ตั้งอยู่บนเทือกเขาพังเหย ภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับซับซ้อน ระดับความสูงประมาณ 200-800 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีความหลากหลายของระบบนิเวศและมีไม้ดอกจำพวกดุสิตา
- 220 ต บ้านไร่ อ เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ปรางค์กู่ ( Prang Ku )
ปรางค์กู่ ( Prang Ku ) จังหวัดชัยภูมิ
- ปรางค์กู่เป็นปราสาทหินสมัยขอมที่มีแผนผังและลักษณะเช่นเดียวกับปราสาทอื่นที่เป็น อโรคยาศาล หรือสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18
- บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง
ใบเสมาบ้านกุดโง้ง
- เก็บรักษาอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนวัดกุดโง้ง ตำบลกุดตุ้ม เป็นใบเสมาหินทรายศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ที่พบเป็นจำนวนมากในบริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านได้ถูกนำมารวบรวมไว้ในอาคารอย่างเป็นระเบียบ
- บ้านกุดโง้ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

อุทยานแห่งชาติตาดโตน น้ำตกตาดโตน
อุทยานแห่งชาติตาดโตน น้ำตกตาดโตน (TATTON NATIONAL PARK )จังหวัดชัยภูมิ
- มีพื้นที่ทั้งหมด 135,737.50 ไร่ หรือประมาณ 217 ตารางกิโลเมตร และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ คือ ลำปะทาว และต้นน้ำชี มีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง
- ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท เด็ก 25 บาท

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา( มอหินขาว ผาหัวนาค)
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา( มอหินขาว ผาหัวนาค) จังหวัดชัยภูมิ
- อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีพื้นที่ 148 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง บ้านเขว้า หนองบัวแดง และเกษตรสมบูรณ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่ามีทั้งป่าทึบและป่าโปร่ง เป็นต
- ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท เด็ก 25 บาท

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)
- ตั้งอยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการ ในตัวเมือง ชาวชัยภูมิได้ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิ ซึ่งชาวชัยภูมิทั้งหลายเรียกท่านว่า “เจ้าพ่อพระยาแล” ตามประวัติเล่าว่
- บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

มอหินขาว ภูแลนคา (Stonehenge of Thailand)
มอหินขาว ภูแลนคา(Stonehenge of Thailand) เสาหินมหัศจรรย์ล้านปี จ.ชัยภูมิ
- มอหินขาว (Stonehenge of Thailand) เสาหินมหัศจรรย์ล้านปี เสาหินมหัศจรรย์ล้านปี
- บ้านวังคำแคน ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ