แหล่งท่องเที่ยวไทย

รายการ
แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยว


กรุงเทพ (Bangkok)

อยุธยา(Ayutthaya)

เชียงใหม่(Chiang Mai)

พัทยา(Pattaya)

ดำเนินสะดวก(Damnoen Saduak)

เกาะสมุย(Samui) สุราษฎร์ธานี

เกาะเสม็ด(Samet)

ภูเก็ต(Phuket)

เกาะช้าง(Koh- chang)

เกาะพีพี(Phi-Phi)(Krabi)

พังงา(Phang-nga)

หัวหิน(Hua Hin )

สุโขทัย(Sukhothai)

ตรัง(Trang)

กาญจนบุรี(Kanchanaburi)

เชียงราย(Chiangrai)

จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ : ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อสถานที่ท่อวเที่ยว : ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ


-ข้อมูล ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร การจัดสร้างศาลหลักเมือง เป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษแต่โบราณ
-ที่อยู่ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2544 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร การจัดสร้างศาลหลักเมือง เป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษแต่โบราณ เมื่อได้มีการจัดตั้ง "เมือง" เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นหลักชัย แก่บ้านเมือง ก็จะต้องมีการจัดตั้ง"เสาหลักเมือง หรือศาลหลักเมือง" เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่สักการบูชาของประชาชนโดยทั่วไป ด้วยเหตุดังกล่าวจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2538 ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ "สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี” ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพื้นที่ 34 ไร่ 13 ตารางวาจังหวัดอำนาจเจริญได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรเอกชน และประชาชนเพื่อดำเนินการจัดสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกแบบศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มีรูปลักษณ์แบบจตุรมุขยอดปรางค์ ขนาดกว้าง ๒๗.๗๐ เมตร ยาว ๒๗.๗๐ เมตร สูง ๒๘.๒๐ เมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากการสนับสนุนของจังหวัด เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประชาชน และการจัดหารายได้ อื่น ๆ สมทบ เสาหลักเมืองที่ใช้เป็นหลักเมืองเป็นไม้มงคลชื่อ "ไม้ราชพฤกษ์ (คูณ)" เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ความยาว 4 เมตร ได้มาจาก สวนตะโกทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดพิธีพลีต้นไม้ตามประเพณีโบราณ และขอให้ทางกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร นายสนิท วิไล เป็นผู้ออกแบบเป็นรูปทรงกลม ยอดเสาหลักเมืองเป็นรูปทรงแก้วเก้าชั้น รูปแบบเหมือนกับเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ช่างผู้ประดิษฐ์ และกลึงเสาหลักเมือง คือ นายนิพนธ์ บุญเจิม และนายประยูร บุญเจิม ดำเนินการเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2538รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดอำนาจเจริญ

รูป
รายละเอียด
ค่าเข้าชม

ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
- ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร การจัดสร้างศาลหลักเมือง เป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษแต่โบราณ
- ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง
พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
- พระมงคลมิ่งเมือง หรือพระใหญ่ ณ พุทธอุทยาน จ.อำนาจเจริญ
- อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ