แหล่งท่องเที่ยวไทย

รายการ
แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยว


กรุงเทพ (Bangkok)

อยุธยา(Ayutthaya)

เชียงใหม่(Chiang Mai)

พัทยา(Pattaya)

ดำเนินสะดวก(Damnoen Saduak)

เกาะสมุย(Samui) สุราษฎร์ธานี

เกาะเสม็ด(Samet)

ภูเก็ต(Phuket)

เกาะช้าง(Koh- chang)

เกาะพีพี(Phi-Phi)(Krabi)

พังงา(Phang-nga)

หัวหิน(Hua Hin )

สุโขทัย(Sukhothai)

ตรัง(Trang)

กาญจนบุรี(Kanchanaburi)

เชียงราย(Chiangrai)

จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงราย : ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก (Market in Takilek) แหล่งช้อปปิ้งชายแดนไทย-พม่า
ชื่อสถานที่ท่อวเที่ยว : ตลาดแม่สาย-ตลาดท่าขี้เหล็ก (Tachileik Market)


-ข้อมูล เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศพม่า โดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันโดยเสรี
-ที่อยู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

ตลาดแม่สาย-ตลาดท่าขี้เหล็ก (Tachileik Market)

ตลาดท่าขี้เหล็ก อำเภอแม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 61 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศพม่า โดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันโดยเสรี นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปยังตลาดแม่สายและท่าขี้เหล็กของพม่า เพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก เช่น สบู่สุมนไพร เครื่องทองเหลือง ตะกร้า การข้ามไปท่าขี้เหล็ก นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทาง เขตประเทศพม่าได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.30 - 18.00 น. โดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ค่าบริการคนละ 30 บาท ค่าผ่านแดนเข้าพม่า 10 บาท สินค้าที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเข้าไทย ได้แก่ สินค้าจากากวัตว์ป่า สุรา บุหรี่ต่างประเทศและซีดีลามกอนาจาร หากซื้อมาเพื่อการค้าต้องเสียภาษีนำเข้าให้ถูกต้องด้วยประวัติ 

ตลาดแม่สายเป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีชื่อเสียงมานานหลายสิบปี เนื่องจากชาวพม่าและชนกลุ่มน้อยจะเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ จากฝั่งไทยอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามไปท่องเที่ยวท่าขี้เหล็กได้โดยไม่ต้องออกหนังสือผ่านแดน ภายหลังเกิดการรบพุ่งระหว่างรัฐบาลพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อย และกลายเป็นปัญหาขัดแย้งระหว่างสองประเทศ จึงมีการปิดด่านอยู่เนือง ๆ แต่ก็มีการเจรจาจนสถานการณ์คลี่คลายไปด้วยดี อย่างไรก็ตามปัญหาชนกลุ่มน้อย ยาเสพติด ทำให้การผ่านแดนต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด คนไทยจึงต้องทำหนังสือผ่านแดนหากต้องการไปท่องเที่ยวที่ท่าขี้เหล็กรูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงราย

รูป
รายละเอียด
ค่าเข้าชม

ตลาดแม่สาย-ตลาดท่าขี้เหล็ก (Tachileik Market)
ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก (Market in Takilek) แหล่งช้อปปิ้งชายแดนไทย-พม่า
- เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศพม่า โดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันโดยเสรี
- ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

พระธาตุผาเงา (Wat Dhra Dhat Pha Ngao Dhiang Rai )
พระธาตุผาเงา (Wat Dhra Dhat Pha Ngao Dhiang Rai )อำเภอ เชียงแสน เชียงราย
- ด้านทิศตะวันตก อยู่ตรงข้ามกับประเทศลาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเล็กๆ ทอดยาวลงมาตั้งแต่บ้านจำปี
- ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

ดอยผาตั้ง ( Doi Phatang )
ดอยผาตั้ง ( Doi Phatang) เที่ยวแดนหนาว จังหวัดเชียงราย สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,635 เมตร ห่างจาก ภูชี้ฟ้าประมาณ 30 ก.ม.
- มีธรรมชาติแห่งดอยและทิวเขาที่สวยงามเท่านั้น หากที่นียังเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถีชีวิตจากหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะชาวจีนฮ่อนั้น
- หมู่ที่ 14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ดอยช้าง (Doi Chaang)
ไร่กาแฟ ดอยช้าง (Doi Chaang) ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
- ดอยนี้อากาศจะหนาวเย็นยอดดอยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลราว 1200-1400 เมตร เหมาะแด่การท่องเที่ยวพักผ่อน
- ตั้งอยู่บ้านดอยช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

เชียงรายไนท์บาซาร์ (Chiang Rai Night Bazaar)
เชียงรายไนท์บาซาร์ (Chiang Rai Night Bazaar) บริเวณสถานีขนส่งเก่า ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
- ตั้งอยู่บริเวณสถานีขนส่งเก่า ถ้าอยากหาสินค้าพื้นบ้าน สินค้าทำมือ สินค้าหัตถกรรมสวยต้องไม่พลาดที่นี่ นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านอาหาร เวทีการแสดง รำไทย และสะล้อ ซอ ซึง ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
- ถนนประสพสุข ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ดอยวาวี เชียงราย ( Doiwaawee)
ดอยวาวี เชียงราย ( Doiwaawee) ไร่ชา จังหวัด เชียงราย เป็นชุมชนขนใหญ่ของชาวจีนฮ่อ
- ดอยวาวี เป็นชุมชนขนใหญ่ของชาวจีนฮ่อ กองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานราว 50 ปี
- ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย เชียงราย 57180
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

น้ำตกขุนกรณ์ ( Khunkorn Waterfall )
น้ำตกขุนกรณ์ ( Khunkorn Waterfall ) พื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
- ตัวน้ำตกประมาณ 1200 เมตร ซึ่งเป็นป่าเขาธรรมชาติร่มรื่น แต่ก็คุ้มค่ากับความสวยงาม เราใช้เวลาเดินเข้าไปถึงน้ำตกประมาณ 50 นาที
- พื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ต. แม่กรณ์,อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท เด็ก คนละ 10-40 บาท

ถนนคนเดิน เชียงราย ( Chaingrai Walking Street )
ถนนคนเดิน เชียงราย ( Chaingrai Walking Street ) ทุกวันเสาร์ของเดือน กาดเจียงฮายรำลึก
- อยู่ใจกลางเมืองเชียงรายและปัจจุบันได้ขยายระยะทางออกไปอีก โดยมีเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น.-24.00 น. ทุกวันเสาร์
- เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57000
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดพระสิงห์ เชียงราย (Wat Phra Sing Chiang Rai)
วัดพระสิงห์ เชียงราย (Wat Phra Sing Chiang Rai) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
- พระสิงห์เชียง แสนอีกองค์หนึ่ง ชนิดสำริดปิดทอง ประดิษฐานอยู่บนษุษบกภายในกุฏิเจ้าอาวาสให้ประชาชนมากราบไหว้สักการะถือเป็น พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงราย
- ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ดอยแม่สลอง (Doi Mae Salong)
ดอยแม่สลอง (Doi Mae Salong) เชียงราย ชมหมอกสวย ดอกไม้งามในยามเช้า
- ชมหมอกสวย ดอกไม้งามในยามเช้า
- ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

สิงห์ปาร์ค เชียงราย (Singha Park Chiang Rai )
สิงห์ปาร์ค เชียงราย (Singha Park Chiang Rai ) (ไร่บุญรอด) จ.เชียงราย
- ห่างจากอำเภอเมืองไม่ไกลนัก และอยู่ไม่ไกลจากวัดร่องขุ่น แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ จ.เชียงรายในปัจจุบัน
- สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) จ.เชียงราย
อัตราค่าบริการคนละ 50 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบฟรี

วัดพระแก้ว เชียงราย (Wat Phra Kaew Chiang Rai)
วัดพระแก้ว เชียงราย (Wat Phra Kaew Chiang Rai) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
- ได้เกิดฟ้าผ่าลงองค์พระเจดีย์พังทลายลง และได้พบพระแก้วมรกตซ่อนไว้ในพระเจดีย์หลังจากนั้นได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ คือ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี และกรุงเทพมห
- 19 หมู่1 ถ.ไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน (พระนวล้านตื้อ)
พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน (พระนวล้านตื้อ) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
- ประวัติศาสตร์ลำน้ำโขงเมืองเชียงแสน (หาซื้อได้ ที่พิพิธภันฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน กล่าวว่าคืนพบพระพุทธรูปกลางลำน้ำโขงครั้งแรกเมือราวปี พ.ศ. 2479 พรานหาปลา ผู้หนึ่งทอดแหหาปลาอยู่กลางน้ำโขงบริเวณหน้าสถ
- อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย
วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
- ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีศรัทธา จากต่างจังหวัด ต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการ และปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาในเชียงรายแห่งหนึ่งที่สำคัญ
- ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วนอุทยานภูชี้ฟ้า, เชียงราย
วนอุทยานภูชี้ฟ้า ทะเลหมอกสวยงามในยามหนาว ในจังหวัดเชียงราย
- ท่องเที่ยวทะเลหมอก บนยอดภูชี้ฟ้า
- วนอุทยานแห่งชาติภูชี้่ฟ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท และ เด็ก คนละ 10-40 บาท

ดอกนางพญาเสือโคร่งบนขุนแม่ยะ
ถนนพญาเสือโคร่ง ดอยแม่สลอง ถนนที่สวยสุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
- ถนนพญาเสือโคร่ง ดอยแม่สลอง นี่คือผืนแผ่นดินไทยที่งดงาม ที่รายล้อมไปด้วยดอกพญาเสือโคร่ง พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ
- อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายมีอากาศเย็นสบายตลอดปี
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

ดอยแม่สลอง
ดอยแม่สลอง ชมวิวขุนเขาสวยงาม จังหวัดเชียงราย
- จุดน่าสนใจบนดอยแม่สลอง เช่น ชมไร่ชาและศึกษาวิธีการผลิตชา ขี่ม้าชมทิวทัศน์รอบหมู่บ้านเจียงจาใส และอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือ ประเทศไทย
- ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

พระธาตุดอยเวา (Pratat Doiwao Temple) แม่สาย จ.เชียงราย
วัดพระธาตุดอยเวา พระธาตุดอยเวา (Pratat Doiwao Temple) พระธาตุเหนือสุดแดนสยาม จ.เชียงราย
- เป็นวัดอันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยเวา พระธาตุที่เชื่อกันว่า มีความเก่าแก่เป็นรองพระธาตุดอยตุง พระธาตุดอยเวานั้น ตั้งอยู่บนยอดดอยเวา แต่พระอุโบสถและเขตสังฆาวาสจะอยู่ที่เชิงดอย ผู้ที่จะขึ้นไปนมัสการ
- แม่สาย จ.เชียงราย
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (Thawan Duchanee)
ที่ท่องเที่ยวเชียงราย พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (Thawan Duchanee)
- อาคารสถาปัตยกรรมแห่งนี้เป็นแบบกาแล ภายในเน้นจัดแสดงผลงานศิลปะลํ้าค่า จนถึงบรรดาหนังสัตว์ป่านานาชนิด
- บ้านดำ นางแล 414 หมู่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ประเทศไทย
ฟรี

ขึ้นเหนือ ท่องเที่ยว ดอยตุง
ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง เชียงราย
- สถานที่ท่องเที่ยวที่รายล้อมไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระตำหนักดอยตุง สวนพฤกษชาติ หรือวัดพระธาตุดอยตุงที่ตั้งอยู่บนดอย
- ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง เชียงราย
การเข้าชม พระตำหนักดอยตุง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 น. เก็บค่าเข้าชมพระตำหนัก คนละ 70 บาท

วัดร่องขุ่น เชียงราย Wat Rong Khun
วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun จังหวัด เชียงราย
- วัดร่องขุ่น เป็นวัดพุทธและวัดฮินดู ที่จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540
- Pa O Don Chai Road, A. Muang, Chiang Rai, 57000 053 673 579
ฟรี