แหล่งท่องเที่ยวไทย

รายการ
แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยว


กรุงเทพ (Bangkok)

อยุธยา(Ayutthaya)

เชียงใหม่(Chiang Mai)

พัทยา(Pattaya)

ดำเนินสะดวก(Damnoen Saduak)

เกาะสมุย(Samui) สุราษฎร์ธานี

เกาะเสม็ด(Samet)

ภูเก็ต(Phuket)

เกาะช้าง(Koh- chang)

เกาะพีพี(Phi-Phi)(Krabi)

พังงา(Phang-nga)

หัวหิน(Hua Hin )

สุโขทัย(Sukhothai)

ตรัง(Trang)

กาญจนบุรี(Kanchanaburi)

เชียงราย(Chiangrai)

จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงราย : พระธาตุผาเงา (Wat Dhra Dhat Pha Ngao Dhiang Rai )อำเภอ เชียงแสน เชียงราย
ชื่อสถานที่ท่อวเที่ยว : พระธาตุผาเงา (Wat Dhra Dhat Pha Ngao Dhiang Rai )


-ข้อมูล ด้านทิศตะวันตก อยู่ตรงข้ามกับประเทศลาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเล็กๆ ทอดยาวลงมาตั้งแต่บ้านจำปี
-ที่อยู่ ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

พระธาตุผาเงา (Wat Dhra Dhat Pha Ngao Dhiang Rai )

วัดพระธาตุผาเงา (Wat Dhra Dhat Pha Ngao Dhiang Rai )ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับประเทศลาว อยู่ในหมู่บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมด 743 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเล็กๆ ทอดยาวลงมาตั้งแต่บ้านจำปี ผ่านบ้านดอยจัน และมาสิ้นสุดที่บ้านสบคำ แต่ก่อนชาวบ้านเรียกดอยลูกนี้ว่า "ดอยคำ" แต่ต่อมาช่วงหลังๆ ชาวบ้านเรียกว่า "ดอยจั

จากพงศาวดารโยนกบอกว่า ขุนผาพิงหรือขุนพิง (พระองค์พิง) ผู้ครองนครโยนก องค์ที่ 23 ช่วงปี พ.ศ. 494 - 512 เป็นผู้สร้างเจดีย์ไว้บนหินก้อนใหญ่ที่เชิงเขาดอยจันทร์ ซึ่งเข้าใจว่าหมายถึงพระธาตุผาเงาในวัดนี้ พระธาตุผาเงาได้ชำรุดทรุดโทรมลงมาก คาดว่าน่าจะมีการบูรณะมาบ้าง เพราะพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ที่ลาดต่ำสุดของภูเขา ซึ่งง่ายต่อการดูแลซ่อมแซม[2]ส่วนผู้สร้างพระธาตุจอมจันและพระธาตุเจ็ดยอด อยู่บน "ดอยคำ" และ "ดอยจัน" ตามลำดับ เมื่อขุนลังได้ขึ้นครองเมือง "เวียงเปิกสา" (เมืองเชียงแสนปัจจุบันนี้) ช่วงปี พ.ศ. 996-1007 พระองค์ได้ชักชวนไพร่บ้านชาวเมืองทั้งหลายให้ช่วยกันสร้างเจดีย์ไว้บนยอดดอยคำ ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า "ตอดจันทร์" เจดีย์ที่ว่านี้หมายถึงพระธาตุจอมจันและพระธาตุเจ็ดยอด เจดีย์ทั้ง 2 องค์นี้ถูกภัยธรรมชาติทำลาย เช่น ถูกแดด - ฝน และลมพัดทำลายมานับพันปีจนเหลือแต่ซากฐานไว้ประมาณ 5 เมตร ประกอบกับช่วยนั้นภาวะเศรษฐกิจอาจจะฝืดเคืองจนทำให้ชาวบ้านทอดทิ้งศาสนาขาดการดูแลเอาใจใส่และที่ฐานองค์พระเจดีย์ทั้งสองก็มีรอยขุดเจาะ อาจจะเป็นฝีมือของพวกนักสะสมของเก่าเสาะแสวงหาโบราณวัตถุก็เป็นได้ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงราย

รูป
รายละเอียด
ค่าเข้าชม

ตลาดแม่สาย-ตลาดท่าขี้เหล็ก (Tachileik Market)
ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก (Market in Takilek) แหล่งช้อปปิ้งชายแดนไทย-พม่า
- เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศพม่า โดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันโดยเสรี
- ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

พระธาตุผาเงา (Wat Dhra Dhat Pha Ngao Dhiang Rai )
พระธาตุผาเงา (Wat Dhra Dhat Pha Ngao Dhiang Rai )อำเภอ เชียงแสน เชียงราย
- ด้านทิศตะวันตก อยู่ตรงข้ามกับประเทศลาว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเล็กๆ ทอดยาวลงมาตั้งแต่บ้านจำปี
- ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

ดอยผาตั้ง ( Doi Phatang )
ดอยผาตั้ง ( Doi Phatang) เที่ยวแดนหนาว จังหวัดเชียงราย สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,635 เมตร ห่างจาก ภูชี้ฟ้าประมาณ 30 ก.ม.
- มีธรรมชาติแห่งดอยและทิวเขาที่สวยงามเท่านั้น หากที่นียังเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถีชีวิตจากหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า โดยเฉพาะชาวจีนฮ่อนั้น
- หมู่ที่ 14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ดอยช้าง (Doi Chaang)
ไร่กาแฟ ดอยช้าง (Doi Chaang) ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
- ดอยนี้อากาศจะหนาวเย็นยอดดอยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลราว 1200-1400 เมตร เหมาะแด่การท่องเที่ยวพักผ่อน
- ตั้งอยู่บ้านดอยช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

เชียงรายไนท์บาซาร์ (Chiang Rai Night Bazaar)
เชียงรายไนท์บาซาร์ (Chiang Rai Night Bazaar) บริเวณสถานีขนส่งเก่า ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
- ตั้งอยู่บริเวณสถานีขนส่งเก่า ถ้าอยากหาสินค้าพื้นบ้าน สินค้าทำมือ สินค้าหัตถกรรมสวยต้องไม่พลาดที่นี่ นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีร้านอาหาร เวทีการแสดง รำไทย และสะล้อ ซอ ซึง ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
- ถนนประสพสุข ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ดอยวาวี เชียงราย ( Doiwaawee)
ดอยวาวี เชียงราย ( Doiwaawee) ไร่ชา จังหวัด เชียงราย เป็นชุมชนขนใหญ่ของชาวจีนฮ่อ
- ดอยวาวี เป็นชุมชนขนใหญ่ของชาวจีนฮ่อ กองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานราว 50 ปี
- ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย เชียงราย 57180
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

น้ำตกขุนกรณ์ ( Khunkorn Waterfall )
น้ำตกขุนกรณ์ ( Khunkorn Waterfall ) พื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
- ตัวน้ำตกประมาณ 1200 เมตร ซึ่งเป็นป่าเขาธรรมชาติร่มรื่น แต่ก็คุ้มค่ากับความสวยงาม เราใช้เวลาเดินเข้าไปถึงน้ำตกประมาณ 50 นาที
- พื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ต. แม่กรณ์,อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท เด็ก คนละ 10-40 บาท

ถนนคนเดิน เชียงราย ( Chaingrai Walking Street )
ถนนคนเดิน เชียงราย ( Chaingrai Walking Street ) ทุกวันเสาร์ของเดือน กาดเจียงฮายรำลึก
- อยู่ใจกลางเมืองเชียงรายและปัจจุบันได้ขยายระยะทางออกไปอีก โดยมีเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น.-24.00 น. ทุกวันเสาร์
- เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57000
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดพระสิงห์ เชียงราย (Wat Phra Sing Chiang Rai)
วัดพระสิงห์ เชียงราย (Wat Phra Sing Chiang Rai) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
- พระสิงห์เชียง แสนอีกองค์หนึ่ง ชนิดสำริดปิดทอง ประดิษฐานอยู่บนษุษบกภายในกุฏิเจ้าอาวาสให้ประชาชนมากราบไหว้สักการะถือเป็น พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงราย
- ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ดอยแม่สลอง (Doi Mae Salong)
ดอยแม่สลอง (Doi Mae Salong) เชียงราย ชมหมอกสวย ดอกไม้งามในยามเช้า
- ชมหมอกสวย ดอกไม้งามในยามเช้า
- ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

สิงห์ปาร์ค เชียงราย (Singha Park Chiang Rai )
สิงห์ปาร์ค เชียงราย (Singha Park Chiang Rai ) (ไร่บุญรอด) จ.เชียงราย
- ห่างจากอำเภอเมืองไม่ไกลนัก และอยู่ไม่ไกลจากวัดร่องขุ่น แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ จ.เชียงรายในปัจจุบัน
- สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) จ.เชียงราย
อัตราค่าบริการคนละ 50 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบฟรี

วัดพระแก้ว เชียงราย (Wat Phra Kaew Chiang Rai)
วัดพระแก้ว เชียงราย (Wat Phra Kaew Chiang Rai) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
- ได้เกิดฟ้าผ่าลงองค์พระเจดีย์พังทลายลง และได้พบพระแก้วมรกตซ่อนไว้ในพระเจดีย์หลังจากนั้นได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ คือ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี และกรุงเทพมห
- 19 หมู่1 ถ.ไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน (พระนวล้านตื้อ)
พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน (พระนวล้านตื้อ) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
- ประวัติศาสตร์ลำน้ำโขงเมืองเชียงแสน (หาซื้อได้ ที่พิพิธภันฑ์สถานแห่งชาติ เชียงแสน กล่าวว่าคืนพบพระพุทธรูปกลางลำน้ำโขงครั้งแรกเมือราวปี พ.ศ. 2479 พรานหาปลา ผู้หนึ่งทอดแหหาปลาอยู่กลางน้ำโขงบริเวณหน้าสถ
- อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย
วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
- ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีศรัทธา จากต่างจังหวัด ต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการ และปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาในเชียงรายแห่งหนึ่งที่สำคัญ
- ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วนอุทยานภูชี้ฟ้า, เชียงราย
วนอุทยานภูชี้ฟ้า ทะเลหมอกสวยงามในยามหนาว ในจังหวัดเชียงราย
- ท่องเที่ยวทะเลหมอก บนยอดภูชี้ฟ้า
- วนอุทยานแห่งชาติภูชี้่ฟ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท และ เด็ก คนละ 10-40 บาท

ดอกนางพญาเสือโคร่งบนขุนแม่ยะ
ถนนพญาเสือโคร่ง ดอยแม่สลอง ถนนที่สวยสุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
- ถนนพญาเสือโคร่ง ดอยแม่สลอง นี่คือผืนแผ่นดินไทยที่งดงาม ที่รายล้อมไปด้วยดอกพญาเสือโคร่ง พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ
- อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายมีอากาศเย็นสบายตลอดปี
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

ดอยแม่สลอง
ดอยแม่สลอง ชมวิวขุนเขาสวยงาม จังหวัดเชียงราย
- จุดน่าสนใจบนดอยแม่สลอง เช่น ชมไร่ชาและศึกษาวิธีการผลิตชา ขี่ม้าชมทิวทัศน์รอบหมู่บ้านเจียงจาใส และอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือ ประเทศไทย
- ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

พระธาตุดอยเวา (Pratat Doiwao Temple) แม่สาย จ.เชียงราย
วัดพระธาตุดอยเวา พระธาตุดอยเวา (Pratat Doiwao Temple) พระธาตุเหนือสุดแดนสยาม จ.เชียงราย
- เป็นวัดอันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยเวา พระธาตุที่เชื่อกันว่า มีความเก่าแก่เป็นรองพระธาตุดอยตุง พระธาตุดอยเวานั้น ตั้งอยู่บนยอดดอยเวา แต่พระอุโบสถและเขตสังฆาวาสจะอยู่ที่เชิงดอย ผู้ที่จะขึ้นไปนมัสการ
- แม่สาย จ.เชียงราย
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (Thawan Duchanee)
ที่ท่องเที่ยวเชียงราย พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (Thawan Duchanee)
- อาคารสถาปัตยกรรมแห่งนี้เป็นแบบกาแล ภายในเน้นจัดแสดงผลงานศิลปะลํ้าค่า จนถึงบรรดาหนังสัตว์ป่านานาชนิด
- บ้านดำ นางแล 414 หมู่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ประเทศไทย
ฟรี

ขึ้นเหนือ ท่องเที่ยว ดอยตุง
ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง เชียงราย
- สถานที่ท่องเที่ยวที่รายล้อมไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระตำหนักดอยตุง สวนพฤกษชาติ หรือวัดพระธาตุดอยตุงที่ตั้งอยู่บนดอย
- ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง เชียงราย
การเข้าชม พระตำหนักดอยตุง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 น. เก็บค่าเข้าชมพระตำหนัก คนละ 70 บาท

วัดร่องขุ่น เชียงราย Wat Rong Khun
วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun จังหวัด เชียงราย
- วัดร่องขุ่น เป็นวัดพุทธและวัดฮินดู ที่จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540
- Pa O Don Chai Road, A. Muang, Chiang Rai, 57000 053 673 579
ฟรี