แหล่งท่องเที่ยวไทย

รายการ
แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยว


กรุงเทพ (Bangkok)

อยุธยา(Ayutthaya)

เชียงใหม่(Chiang Mai)

พัทยา(Pattaya)

ดำเนินสะดวก(Damnoen Saduak)

เกาะสมุย(Samui) สุราษฎร์ธานี

เกาะเสม็ด(Samet)

ภูเก็ต(Phuket)

เกาะช้าง(Koh- chang)

เกาะพีพี(Phi-Phi)(Krabi)

พังงา(Phang-nga)

หัวหิน(Hua Hin )

สุโขทัย(Sukhothai)

ตรัง(Trang)

กาญจนบุรี(Kanchanaburi)

เชียงราย(Chiangrai)

จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ : ศาลวัดหมื่นสาร ( Wat Muen San ) หอศิลป์โลหะเงิน จ.เชียงใหม่
ชื่อสถานที่ท่อวเที่ยว : ศาลวัดหมื่นสาร ( Wat Muen San )


-ข้อมูล ศิลปกรรมจากโลหะเงินที่สวยที่สุดในประเทศ ประวัติวัดหมื่นสาร มีปรากฏตั้งแต่สมัยพระเจ้าลกติโลกราช กษัตริย์ราชวงศ์เม็งราย
-ที่อยู่ ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ศาลวัดหมื่นสาร ( Wat Muen San )

 วัดหมื่นสาร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ มีเจ้าอาวาสที่ทรงภูมิธรรมดังปรากฏในหลักฐานประวัติศาสตร์ที่กล่าวแล้วในตอนต้น ดังนั้น ในวัดแห่งนี้จึงมีคัมภีร์ใบลานจำนวนมาก ซึ่งจากการสำรวจโดยสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อราวทศวรรษ 2520 พบคัมภีร์ใบลานของวัดหมื่นสารจำนวน 163 รายการ 815 ผูก อย่างไรก็ดีจากศักราชที่ระบุในใบลานเช่น จศ.1187 ก็พบว่าเป็นเอกสารที่มีอายุประมาณ 200 กว่าปีหอศิลป์สุทฺธจิตฺโต เดิมเรียกกันว่า หอเงิน การออกแบบก่อสร้างหอศิลป์สุทฺธจิตฺโต เป็นหอศิลป์ที่สร้างแบบล้านนาประยุกต์ มีบันได้ทางขึ้นที่มุขด้านหน้า 2 ด้าน ซ้าย-ขวา โครงสร้างหอศิลป์มีขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 12.1 เมตร ออกแบบโครงสร้างโดยนายอำนวย นันตากาศ ส่วนการออกแบบลวดลายประดับหอศิลป์มี นายจิรศักดิ์ กาวิละ ช่างเงินบ้านวัวลายเป็นสล่าเก๊า โดยได้นำลวดลายที่เป็นลายพื้นเมืองล้านนาดั้งเดิมซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์เครื่องเงินบ้านวัวลาย ดุนลายโลหะประดับตกแต่งภายใน และภายนอกหอศิลป์ โดยมีช่างฝีมือชาวบ้านวัวลายทั้งชาย – หญิงหลายคนช่วยกันต้องลายฝากฝีมือประดับหอศิลป์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2545 ที่อยู่ ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  รูปภาพอื่นๆ


 จังหวัดเชียงใหม่  - ศาลวัดหมื่นสาร ( Wat Muen San )

 จังหวัดเชียงใหม่  - ศาลวัดหมื่นสาร ( Wat Muen San )

 จังหวัดเชียงใหม่  - ศาลวัดหมื่นสาร ( Wat Muen San )

 จังหวัดเชียงใหม่  - ศาลวัดหมื่นสาร ( Wat Muen San )

 จังหวัดเชียงใหม่  - ศาลวัดหมื่นสาร ( Wat Muen San )

 จังหวัดเชียงใหม่  - ศาลวัดหมื่นสาร ( Wat Muen San )

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่

รูป
รายละเอียด
ค่าเข้าชม

พระพุทธบาทสี่รอย (The four Buddha footprints)
พระพุทธบาทสี่รอย (The four Buddha footprints) ต.สะลวง อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่
- วัดพระพุทธบาทสี่รอย ตั้งอยู่ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาท แห่งองค์สมเด็จพระโลกนาถ สัมมาสัมพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์
- ต.สะลวง อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ศาลวัดหมื่นสาร ( Wat Muen San )
ศาลวัดหมื่นสาร ( Wat Muen San ) หอศิลป์โลหะเงิน จ.เชียงใหม่
- ศิลปกรรมจากโลหะเงินที่สวยที่สุดในประเทศ ประวัติวัดหมื่นสาร มีปรากฏตั้งแต่สมัยพระเจ้าลกติโลกราช กษัตริย์ราชวงศ์เม็งราย
- ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดศรีสุพรรณ (wat srisuphan)
วัดศรีสุพรรณ (wat srisuphan) ถนนวัวลาย เชียงใหม่
- เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปาฏิหารย์ (พระเจ้า 500 ปี) ของวัดศรีสุพรรณมาโดยตลอด และอุโบสถหลังนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมลงจนไม่เหลือเค้าโครงเดิม และจะได้มีการสร้างอุโบสถใหม่เป็นอุโบสถเงิน
- ตั้งอยู่ที่ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ปางช้างแม่สะป๊อก(Mae Sa Pok Elephant Camp)
ปางช้างแม่สะป๊อก(Mae Sa Pok Elephant Camp) แม่วิน อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่
- เป็นแบบเลี้้ยงช้าง อาทิ เช่น ให้อาหารช้าง อาบน้ำให้ช้าง เป็นต้น และดูแลเอาใจใส่ช้างเป็นพิเศษกว่าที่อื่นๆ และมีการเรียนรู้การใช้ชีวิตของช้าง
- 5หมู่ 5 ตำบล แม่วิน อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ 50360
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

จุดชมวิวดอยปุย ( Doi Pui View Point )
จุดชมวิวดอยปุย ( Ban Mong Doi Pui View Point ) ดอยปุย เชียงใหม่
- เป็นจุดเห็นอาคารหลังเล็กๆ มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยให้อ่านศึกษา มีห้องน้ำบริการอยู่ด้านหลัง มีลานกางเต็นท์โดยรอบ พื้นที่โดยรอบมีต้นไม้ปกคลุม
- อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ( Royal park raja pruek )
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ( Royal park raja pruek ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- ภายใต้แนวคิดการจัดสวนตามทฤษฎีการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นพื้นที่การจัดสวนจากประเทศต่างๆ 33 ประเทศ
- ตำบลแม่เหี้ยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

ดอยม่อนจอง เชียงใหม่
ดอยม่อนจอง เชียงใหม่
- ดอยม่อนจองเปิดให้ท่องเที่ยวในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึง 15 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นจะปิด ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นเพราะต้องระวังภัยเรื่องช้างป่าที่ออกมาหากิน
- ที่ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ปางช้างแม่สาจังหวัดเชียงใหม่ (maesa elephant camp chiang mai )
ปางช้างแม่สาจังหวัดเชียงใหม่ (maesa elephant camp chiang mai)
- สามารถ สร้างประสบการณ์ ธรรมชาติด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณจะรักช้างไทยมากกว่าเก่า
- 119/9 ถนน ท่าแพ, อำเภอ เมือง, เชียงใหม่ 50100
เข้าชมฟรี

วัดฟ่อนสร้อย ( Wat Fon Soi )
วัดฟ่อนสร้อย ( Wat Fon Soi ) จ.เชียงใหม่
- วัด ฟ่อนสร้อย ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ใกล้กับตลาดประตูเชียงใหม่ เป็นวัดเล็กๆ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๓๑ นับถึงตอนนี้ก็อายุได้ ๕๒๖ ปีแล้ว เก่าแก่มากทีเดียว
- ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่.
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วัดบุพพาราม ( Watbupparam )
วัดบุพพาราม ( Watbupparam ) จ.เชียงใหม่
- วัดเม็ง (วัดอุปปาใน) เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งเป็นวัดพี่วัดน้องกับ วัดชัยมงคล (วัดอุปานอก) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2040 ในสมัย พระเมืองแก้ว (กษัตริย์องค์ที่ 13) แห่งราชวงศ์มังราย ในบริเวณพระราชอุทยานเก่าของพระเจ
- ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วัดมหาวัน เชียงใหม่(Wat Mahawan Chiang Mai)
วัดมหาวัน เชียงใหม่ (Wat Mahawan Chiang Mai)
- เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเชียงใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของคนเชียงใหม่ในสมัยก่อน ตำนานเกี่ยวกับการสร้างวัดมหาวันว่า เป็นวัดที่สร้างในสมัยของพระเจ้ากาวิละเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชคืน
- วัดมหาวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วัดพระเจ้าเม็งราย (WAT PHRA CHAO MENG RAI)
วัดพระเจ้าเม็งราย (WAT PHRA CHAO MENG RAI) เชียงใหม่
- วัดพระเจ้าเม็งราย ตามประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่สาม ที่พญามังรายทรงสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1839 สิ่งสำคัญภายในวัดก็ยังมี พระพุทธรูปที่จำลองจากพระพุทธสิหิงค์ สร้างโดย “ศรีสัทธัมมะ
- ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

จิตรกรรม 3 มิติ ในเชียงใหม่ Art in Paradise
จิตรกรรม 3 มิติ ใน เชียงใหม่ Art in Paradise Chiang Mai
- สถานที่ที่รวมผลงานศิลปะที่งดงามอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ อ๊ะ ๆ แต่นอกเหนือจากนั้นเรายังมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเก๋ ๆ แห่งใหม่ของเชียงใหม่มาแนะนำกัน นั่นก็คือ Art in Paradise
- 199/9 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ห้างสรรพสินค้าสีสวนเก่า)
ผู้ใหญ่ราคา 180 บาท เด็ก (สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร) ราคา 120 บาท

หมู่บ้านม้ง ขุนช่างเคี่ยน
หมู่บ้านม้ง ขุนช่างเคี่ยน ดอยสุเทพ ทิศเหนือของยอดดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่
- ขุนช่างเคี่ยน อยู่ทางทิศเหนือของยอดดอยปุย ห่างจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 32 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายเชียงใหม่-พระธาตุดอยสุเทพ
- ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วัดพระธาตุดอยคำ (wat phra that doi kham)
วัดพระธาตุดอยคำ (วัดสุวรรณบรรพต) wat phra that doi khamจ.เชียงใหม่
- วัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) พระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่ง
- ตั้งอยู่ที่ 108 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ.เชียงใหม่
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

บ้านตุ๊กตา เชียงใหม่
บ้านตุ๊กตา พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา หรือ ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่
- เป็นศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ที่มีเอกลักษณ์บ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทย ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาที่แต่งกายด้วยชุดไทย ชุดพื้นบ้าน ชุดชาวเขา และมีการจัดแสดงตุ๊กตาจากนานาประเทศ
- 187/2 หมู่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก DOI PHA HOM POK NATION PARK
อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก DOI PHA HOM POK NATION PARK เชียงใหม่
- อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ก่อนจะเปลี่ยนชื่อแบบในปัจจุบัน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 524 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนของทิวเขาผีปันน้ำ มีความสูงตั้งแต่ 4
- 224 หมู่ 6 ต.โป่งน้ำร้อน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่
อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท เด็ก 25 บาท

ดอยเชียงดาว ( Doi Chiang Dao )
ดอยเชียงดาว ( Doi Chiang Dao )
- ดอยเชียงดาว อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว ยอดสูงสุดของดอยเชียงดาว เรียกว่า ดอยหลวงเชียงดาว
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท เด็ก 25 บาท

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่
- การชมวิวทิวทัศน์สวยงามของแปลงปลูกชาลุงเดช, เรียนรู้วิธีการชงชาและชิมชา ตลอดจนขั้นตอนกรรมวิธีการแปรรูปชาและการบรรจุหีบห่อที่โรงงานชาบ้านปงตอง, ชมโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิด เช่น เห็ดนางรมภูฎาน เห็ดนางรมฮั
- หมู่ 5 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ (Grand Canyon Chiangmai)
แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ (Grand Canyon Chiangmai) เชียงใหม่
- “แกรนแคนยอน เชียงใหม่” ตามที่ชาวบ้านเรียก มันคือบ่อดินที่มีเจ้าของคือ คุณฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน ได้ขุดหน้าดินไปขายเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว จนเวลาล่วงเลยกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ความกว้
- บ้านแพะขวาง หมู่ 3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ ( Doi Inthanon National Park )
จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ ( Doi Inthanon National Park ) เชียงใหม่
- เส้นทางศึกษาธรมชาติกิ่วแม่ปาน อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 42 ของถนนจอมทอง-ดอยดินทนนท์ ที่ระดับความสูงประมาณ 2000 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร
- เทศบาลนครเชียงใหม่ 50160
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

Mountain Float ภูเขาลอยน้ำ
Mountain Float ภูเขาลอยน้ำ เชียงใหม่ เขื่อนแม่งัด
- Mountain Float เมาเทนโฟร์ท หรือ เรือนแพภูเขาลอยน้ำ เป็นเรือนแพที่แสนสะดวกสบาย และ อบอุ่น ซึ่งได้รับการรังสรรค์แนวคิดในการตกแต่งจากธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งเรือนแพได้สร้างจากวัสดุธรรมชาติทั้งหลัง
- ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ราว 51 กิโลเมตร บนถนนทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง)
โทรสอบถามราคา : โทร 08-7070-5050

พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก (Baan Jang Nak )
พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก (Baan Jang Nak ) เชียงใหม่
- ได้ถ่ายทอด สร้างสรรค์จากจินตนาการที่งดงาม ลงการแกะสลักไม้รูปช้างในหลากหลายท่วงท่าและอิริยาบถ
- 51/1 หมู่ 2 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง BAN ROI AN PHAN YANG
บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง BAN ROI AN PHAN YANG (บ้านร้อยอันพันอย่าง) เชียงใหม่
- เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวมงานแกะสลักไม้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้สัก งานแต่ละชิ้นได้รับการกสลักอย่างวิจิตรบรรจง
- ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-สันป่าตอง ต.หารแก้ว อ.หางดง (ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 19-20)
อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท เด็ก 25 บาท

วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม ( Wat Umong )
วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม( Wat Umong ) เชียงใหม่
- วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ของพุทธนิคม จังหวัดเชียงใหม่
- 135 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

โครงการบ้านข้างวัด บ้านสุดอาร์ตเมืองเชียงใหม่ ซอยวัดอุโมงค์
โครงการบ้านข้างวัด บ้านสุดอาร์ตเมืองเชียงใหม่ ซอยวัดอุโมงค์
- ครงการนี้ถูกสร้างแบบเรียบง่าย สไตล์ปูนเปือยด้านล่าง และชั้นบนเป็นไม้ ทรงบ้านเก่าคลาสสิค ทำให้นึกถึงบ้านสมัยโบราณที่ต่างจังหวัดเลย
- 191-197 หมู่5 ซอยวัดอุโมงค์ และวัดร่ำเปิง ถนนคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ดอยอ่างขาง (Doi Ang Khang)
ดอยอ่างขาง (Doi Ang Khang) เชียงใหม่
- ดอยอ่างขาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ 137 กม. แยกซ้ายเข้าไปอีก 25 กม. ดอยอ่า
- สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บ้านคุ้ม หมู่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย จ.เชียงใหม่
- บ้านม้งดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้วิถีชาวม้งอย่างแท้จริง มาที่นี้นอกจากจะได้เรียนรู้วิถีชาวม้งแล้ว ยังได้ช็อปสินค้าแฮนเมด ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวม้งต่าง ๆ แถมบน ดอยปุย ยังมีธรรมชาติที่สวยงาม เ
- ดอยปุย จ.เชียงใหม่
ค่าผ่านทาง 20 บาทต่อคน