แหล่งท่องเที่ยวไทย

รายการ
แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยว


กรุงเทพ (Bangkok)

อยุธยา(Ayutthaya)

เชียงใหม่(Chiang Mai)

พัทยา(Pattaya)

ดำเนินสะดวก(Damnoen Saduak)

เกาะสมุย(Samui) สุราษฎร์ธานี

เกาะเสม็ด(Samet)

ภูเก็ต(Phuket)

เกาะช้าง(Koh- chang)

เกาะพีพี(Phi-Phi)(Krabi)

พังงา(Phang-nga)

หัวหิน(Hua Hin )

สุโขทัย(Sukhothai)

ตรัง(Trang)

กาญจนบุรี(Kanchanaburi)

เชียงราย(Chiangrai)

จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ : วัดจองกลาง (วัดสระบ่อแก้ว) Wat Srabo Kaew ตำบลในเวียง อำภอเมือง จังหวัดแพร่
ชื่อสถานที่ท่อวเที่ยว : วัดสระบ่อแก้ว( Wat Srabo Kaew )


-ข้อมูล เป็นวัดที่มีศิลปะการก่อสร้างเป็นแบบพม่าและเป็นวัด ที่ชาวพม่าสร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติกิจทางศาสนาประวัติ ความเป็นมา มีชนชาวพม่า 3 เผ่าคือเผ่าพม่า เผ่าต่อสู้ และเผ่าไทยใหญ่หรือเงี้ยว
-ที่อยู่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

วัดสระบ่อแก้ว( Wat Srabo Kaew )

วัดจองกลาง (วัดสระบ่อแก้ว)วัดสระบ่อแก้ว : เป็นวัดที่มีศิลปะการก่อสร้างเป็นแบบพม่าและเป็นวัด ที่ชาวพม่าสร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติกิจทางศาสนาประวัติ ความเป็นมา มีชนชาวพม่า 3 เผ่าคือเผ่าพม่า เผ่าต่อสู้ และเผ่าไทยใหญ่หรือเงี้ยวที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสม ภารเืพื่อค้าขาย ทำงานในบริษัทที่ได้รับการสัมปทาน การทำไม้และขุดพลอยที่ตำบลบ่อแก้ว ต่อมาได้ภรรยา เป็นคนไทย ต่างก็นับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยใน จังหวัดแพร่แต่มีพิธีกรรมต่างๆ ที่แตกหต่างจากชาวไทย ทำให้มีอุปสรรคทั้งการใช้ภาษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในการบำเพ็ญกุศลตลอดจนถึงทำนองในการสวดมนต์ ์ไหว้พระแม้แต่ภาษาบาลีก็ไม่เหมือนกับพระสงฆ์ไทยชาวพม่า จึงได้ร่วมใจกันสร้างวัดของ แต่ละกลุ่มชนขึ้นเพื่อเป็นที่ ทำบุญบำเพ็ญกุศลของตนขึ้นดังนี้  1. วัดจองเหนือ (วัดจอมสวรรค์) สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2547 2. วัดจองกลาง (วัดสระบ่อแก้ว) สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2419 3. วัดจองใต้ (วัดต้นธง) รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดแพร่

รูป
รายละเอียด
ค่าเข้าชม

วัดสระบ่อแก้ว( Wat Srabo Kaew )
วัดจองกลาง (วัดสระบ่อแก้ว) Wat Srabo Kaew ตำบลในเวียง อำภอเมือง จังหวัดแพร่
- เป็นวัดที่มีศิลปะการก่อสร้างเป็นแบบพม่าและเป็นวัด ที่ชาวพม่าสร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติกิจทางศาสนาประวัติ ความเป็นมา มีชนชาวพม่า 3 เผ่าคือเผ่าพม่า เผ่าต่อสู้ และเผ่าไทยใหญ่หรือเงี้ยว
- ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

วัดพงษ์สุนันท์ (Wat Phong Sunan)
วัดพงษ์สุนันท์ (Wat Phong Sunan) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
- วัดที่มีองค์พระธาตุเจดีย์มากที่สุดในจังหวัดแพร่
- บนถนนคำลือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

วัดพระธาตุจอมแจ้ง(Wat Phra That Chom Chaeng)
วัดพระธาตุจอมแจ้ง(Wat Phra That Chom Chaeng) ป่าแดง เมืองแพร่ จังหวัดแพร่
- ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง องค์พระธาตุจอมแจ้งสีทอง สูง 29 เมตร ฐานกว้าง 10 เมตร เดิมเรียกว่า พระธาตุจวนแจ้งเนื่องจากสมัยที่พระพุทธองค์เสด็จถึงสถานที่นี้จวนสว่างพอดี ต่อมาเพี้ยนเป็นจอมแจ้ง
- หมู่บ้าน ป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

วนอุทยานแพะเมืองผี (Pae Muang Pee)
วนอุทยานแพะเมืองผี (Pae Muang Pee) ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่
- วนอุทยานแพะเมืองผี อยู่ในท้องที่ตำบลแม่หล่าย ตำบลน้ำชำ ตำบลทุ่งทุ่งโฮ่ง อำเภอเมือง
- ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

วัดพระนอน วัดพระธาตุสุโทนมงคลคี
วัดพระนอน วัดพระธาตุสุโทนมงคลคี - ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่
- เป็นวัดที่สวยงามตามลักษณะของสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสาน ที่หลวงพ่อมนตรี ไ้ด้จำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญๆ ของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นได้แก่ พม่า จีน และ ลาว
- วัดพระธาตุสุโทน อ.เด่นชัย จ.แพร่ อยู่ริมถนนหมายเลข 101 (เด่นชัย-ลำปาง)
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

วัดจอมสวรรค์( Wat Chom Sawan)
วัดจอมสวรรค์( Wat Chom Sawan) ตำบลในเวียง จังหวัด แพร่ เป็นศิลปะแบบพม่า
- เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นโดย ชาวไทยใหญ่ (เงี้ยว) เป็นศิลปะแบบพม่า วิหารสร้างด้วยไม้สักฉลุไม้ประดับ กระจก งดงาม
- ตั้งอยู่ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่
พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสอง ๔ กิโลเมตร
- เมืองโบราณที่กล่าวถึงวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอ และเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ
- ตั้งอยู่ที่บ้านพระลอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสอง ๔ กิโลเมตร
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

พระธาตุช่อแฮ แพร่
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อยู่ที่ตำบลช่อแฮ ห่างจากตัวเมืองแพร่
- อยู่ที่ตำบลช่อแฮ ห่างจากตัวเมืองแพร่ไปตามถนนช่อแฮ ประมาณ 9 กิโลเมตร (เส้นทางหลวงหมายเลข 1022) เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่
- อยู่ที่ตำบลช่อแฮ ห่างจากตัวเมืองแพร่
ฟรี