แหล่งท่องเที่ยวไทย

รายการ
แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยว


กรุงเทพ (Bangkok)

อยุธยา(Ayutthaya)

เชียงใหม่(Chiang Mai)

พัทยา(Pattaya)

ดำเนินสะดวก(Damnoen Saduak)

เกาะสมุย(Samui) สุราษฎร์ธานี

เกาะเสม็ด(Samet)

ภูเก็ต(Phuket)

เกาะช้าง(Koh- chang)

เกาะพีพี(Phi-Phi)(Krabi)

พังงา(Phang-nga)

หัวหิน(Hua Hin )

สุโขทัย(Sukhothai)

ตรัง(Trang)

กาญจนบุรี(Kanchanaburi)

เชียงราย(Chiangrai)

จังหวัดลำปางจังหวัดลำปาง : วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม(Wat Phra Kaew Don Tao temple) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ชื่อสถานที่ท่อวเที่ยว : วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม(Wat Phra Kaew Don Tao temple)


-ข้อมูล เป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุดอนเต้าซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามณฑปศิลปะพม่า
-ที่อยู่ ตั้งอยู่ที่ตําบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม(Wat Phra Kaew Don Tao temple)วัดพระแก้วดอนเต้า หรือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ((Wat Phra Kaew Don Tao temple)) เป็นวัดพระแก้วดอนเต้าเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ.1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี เหตุที่วัดพระแก้วดอนเต้าได้ชื่อว่า วัดพระแก้วดอนเต้า มีตํานานกล่าวว่า นางสุชาดา ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกว่าหมากเต้า) และนำมา ถวายเจ้าอาวาส เพื่อแกะสลักเป็นพระพุทธรูป ซึ่งก็คือ พระแก้วดอนเต้า ต่อมาถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุ ลําปางหลวง จนถึงปัจจุบัน  ปูชนียสถานที่สําคัญในวัดพระแก้วดอนเต้า ได้แก่ พระเจดีย์องค์ใหญ่ บรรจุพระเกศาธาต ุของพระพุทธเจ้า มณฑปศิลปะพม่า ลักษณะงดงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีอายุเก่าพอๆกับวัดนี้ นอกจากนี้ยังมี วิหารหลวงและพิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา การเดินทางไปยังวัดพระแก้วดอนเต้า ต้องข้ามสะพานรัชฎาภิเษกแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนพระแก้ว ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรจะเห็นองค์พระธาตุ ตั้งเด่นอยู่ บนเนินเป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุดอนเต้าซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามณฑปศิลปะพม่า ลักษณะงดงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่และวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่พอๆกับการสร้างวัดนี้ นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติล้านนาและวิหารพระเจ้าทองทิพย์ตั้งอยู่ที่ตําบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รูปภาพอื่นๆ


 จังหวัดลำปาง - วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม(Wat Phra Kaew Don Tao temple)

 จังหวัดลำปาง - วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม(Wat Phra Kaew Don Tao temple)

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดลำปาง

รูป
รายละเอียด
ค่าเข้าชม

น้ำตกวังแก้ว(Wangkaew Waterfall)
น้ำตกวังแก้ว(Wangkaew Waterfall) อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
- ในอุทยานแห่งชาติดอยหลวงซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นอุทยาน แห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 เม.ย. พ.ศ. 2533 ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพะเยา เชียงราย และลำปาง
- น้ำตกวังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ค่าตั๋วคนละราคา 20 บาท และตั๋วสำหรับยานพาหนะ ราคา 30 บาท

ศาลเจ้าพ่อประตูผา (Chao Por Pratu Pha Shrine)
ศาลเจ้าพ่อประตูผา(Chao Por Pratu Pha Shrine) อำเภองาว จังหวัดลำปาง
- เจ้าพ่อประตูผาหรือ”พระยามือเหล็ก”เป็นคนบ้านต้า(ปัจจุบันคือบ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง)เป็นเด็กกำพร้าบิดามารดา บวชเรียนป็นศิษย์ของเจ้าอธิการวัดนายาง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
- อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดม่อนปู่ยักษ์ (วัดม่อนสัณฐาน)
วัดม่อนปู่ยักษ์ (วัดม่อนสัณฐาน) ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
- มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมา มีอาคารหลัก 3 หลัง คือ กุฏิไม้ศิลปะพม่า วิหาร , อุโบสถ ก่ออิฐถือปูน วัดม่อนปู่ยักษ์ มีอายุประมาณกลาง พุทธศตวรรษที่ 24 คือในช่วงปี พ.ศ.2425 ถึงสมัยราชกาลที่ 6
- ถนนสุชาดา เวียงเหนือ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

บ้านป่องนัก
บ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เมืองลำปาง
- สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2468 โดยกรมยุทธการทหารบก และควบคุมการก่อสร้างโดยพันโทพระมหาณรงค์เรืองเดช ผู้บังคับกองทัพที่ 1
- มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี, ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, 52000
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดไหล่หิน (Wat Lai Hin Luang)
วัดไหล่หิน หรือ วัดไหล่หิน (Wat Lai Hin Luang) หลวงแก้วช้างยืน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
- วัดไหล่หินหลวง เป็นวัดที่เก่าแก่และโบราณที่สุดในลำปางก็ว่าได้ มีการบูรณะอยู่หลายครั้ง บริเวณลานด้านหน้าวัดมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่
- ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ถ้ำพระสบาย แม่ทะ ( Pha Sabai Mae Tha Cave)
ถ้ำพระสบาย แม่ทะ ( Pha Sabai Mae Tha Cave) อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
- โดยเฉพาะปากทางเข้าถ้ำและภายในถ้ำมีแสงส่าง มีระบบไฟฟ้า สามารถปิด - เปิดด้านล่างและในถ้ำได้ และบนยอดเขาวัดถ้ำพระสบาย
- ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง(Wat Chedi Sao Lang )
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง(Wat Chedi Sao Lang ) ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
- หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว มีพระอรหันต์จากอินเดียสองรูป ได้จาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนามาถึงยังบริเวณนี้ เห็นสถานที่เงียบสงบเหมาะที่จะบำเพ็ญธรรม
- บ้านวังหม้อ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดปงยางคก(Wat Pong Yang Kho)
วัดปงยางคก(Wat Pong Yang Kho) อำเภอห้างฉัตร ลำปาง
- ก ตามตำนานพื้นบ้านกล่าวว่า “ประมาณ พ.ศ. 1206 พระนางจามเทวี ราชธิดากรุงละโว้ (ลพบุรี) ได้ยกกองทัพขึ้นมาครอบเมืองหริภุญไชย (ลำพูน)
- ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม(Wat Phra Kaew Don Tao temple)
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม(Wat Phra Kaew Don Tao temple) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
- เป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุดอนเต้าซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามณฑปศิลปะพม่า
- ตั้งอยู่ที่ตําบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดจองคำ พระอารามหลวง (Wat Chong Kham)
วัดจองคำ พระอารามหลวง (Wat Chong Kham) อ.งาว จ.ลำปาง
- ด้วยซุ้มประตูสีทองสลักลวดลายสวยงาม กำแพงหินเป็นแนวยาวกว่า 200 เมตร จึงทำให้วัดจองคำเป็นที่สะดุดตาของผู้ที่สัญจรไปมาอย่างพวกเราหลายๆ ครั้ง
- ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดพระธาตุเสด็จ (Wat Prathat Sadet )
วัดพระธาตุเสด็จ (Wat Prathat Sadet ) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
- มีตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี อุโบสถและวิหารต่าง ๆ ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดแต่ยังคงสภาพศิลปะโบราณให้เห็นได้อยู่จนปัจจุบัน
- อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ฟาร์มแกะ (Hug you)
ฟาร์มแกะ (Hug you) ฟาร์มแกะ อำเภอเกาะคา ลำปาง
- ภายในมีร้านขายเครื่องดื่มที่มีให้เลือกสั่งมากมายที่เน้นใช้ผลิตภัณฑ์จากนมแกะมาเป็นส่วนประกอบ
- 342 หมู่ 2 อ.เกาะคา จ.ลำปาง หมู่หมู่ 2 อำเภอเกาะคา ลำปาง
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดเชียงราย (CHIANGRAI TEMPLE )
วัดเชียงราย (CHIANGRAI TEMPLE )ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
- คณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี 2200 โดยเจ้าพระยามหาโยธานราธิบดีศรีพิไชยณรงค์ หรือพระยาเจ่ง ผู้เป็นต้นตระกูลคชเสนีฝ่ายเหนือได้ส่งพระยาชมภู บุตรชาย ร่วมกับญาติทางมารดา ซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือตระกูลข
- ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดปงสนุกเหนือ( Wat Pong Sanuk Nur Temple)
วัดปงสนุกเหนือ( Wat Pong Sanuk Nur Temple) ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
- แห่งเขลางค์นคร ธรรมสถานหนึ่งเดียวของไทย ที่พึ่งได้รับรางวัล “Award of Merit” จาก UNESCO ในปี 2008 เผยเส้นทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม-สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศ จากชุมชน-รัฐ
- 47ถ.ปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดศรีชุม (Wat Sri Chum Lumpang )
วัดศรีชุม (Wat Sri Chum ) อ.เมือง ลำปาง
- จุดเด่นที่พระวิหารที่มีศิลปะแบบล้านนาและพม่า และมีหลังคาเครื่องไม้ยอดแหลมแกะสลักที่สวยงามมาก แต่เมื่อปี 2535 เกิดเพลิงไหม้พระวิหารเหลือเพียงไม้แกะสลักตรงซุ้มประตูทางขึ้นวิหารเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันวัดไ
- วัดศรีชุม อ. เมือง จ. ลำปาง
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดศรีรองเมือง (Wat Si Rong Muang)
วัดศรีรองเมือง (Wat Si Rong Muang) ตำบลสบตุ๋ย อ .เมือง จ.ลำปาง
- ภายในด้วยลายไม้แกะสลักและลายปูนปั้นลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกสี ฝีมือประณีต วิจิตรสวยงาม
- ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง
ฟรีทั้งไทย ต่างประเทศ 50 บาท

เขื่อนกิ่วลม (Kiew Lom Dam)
เขื่อนกิ่วลม (Kiew Lom Dam) ลำปาง ล่องแพกิน นอน ในวันพักผ่อน ทัศนียภาพสวยงาม
- เปิดให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. เขื่อนกิ่วลม อยู่ภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน
- เขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ. ลำปาง
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

วัดพระธาตุลำปางหลวง(Wat Phra That Lampang Luang)
วัดพระธาตุลำปางหลวง(Wat Phra That Lampang Luang) มนต์เสน่ห์ความงามเมืองเหนือ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
- วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย มีความสวยงามและอลังการด้วยศิลปะสถาปัตยกรรม ที่สร้างขึ้นในแนวกำแพงใ
- ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

กาดกองต้า จังหวัดลำปาง
ถนนคนเดิน กาดกองต้า จังหวัดลำปาง
- กาดกองต้า หรือเรียกชื่อว่า ตลาดจีน ตั้งขนานอยู่กับลำน้ำวัง บนถนนตลาดเก่าตลอดทั้งสาย โดยจุดเริ่มต้นอยู่ตรงบริเวณเชิงสะพานรัษฎาไปจนสุดถนน
- กาดกองต้า ลำปาง เมืองลำปาง เที่ยวลำปาง
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ