แหล่งท่องเที่ยวไทย

รายการข่าวการท่องเที่ยวในประเทศข่าวการท่องเที่ยวในประเทศ : งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557
ชื่อสถานที่ท่อวเที่ยว : บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ


-ข้อมูลเพิ่มเติม :


บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด "งามสพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษาแห่งอาเซียน" ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และความงดงามตระการตาของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการมีงานทำให้แก่ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว นำรายได้เข้าสู่ประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่สู่นานาประเทศต่อไป

กำหนดจัดกิจกรรมหลักภายในงานรวม 9 กิจกรรม ประกอบด้วย
• การจัดนิทรรศการ
• การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน
• การประกวดขบวนรถบุปผชาติ
• การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวน
• การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา
• การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ
• การจัดกาดหมั้ว
• การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่
• การตกแต่งเส้นทาง/ถนนดอกไม้
• การจัดมหกรรมอาหาร
• การประกวดหน้าบ้านน่ามอง

ซึ่งทุกกิจกรรมที่จัดภายในงานได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


13 ม.ค. 2557 22:08:12

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวในประเทศ

รูป
รายละเอียด
ค่าเข้าชม

จุดชมวิวเขารังภูเก็ต Phuket city view point เขารัง จุดชมวิว จ.ภูเก็ต
จุดชมวิวเขารังภูเก็ต Phuket city view point
- จุดชมวิวเขารัง ทอดสายตาสู่ตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งมีอ่าวฉลองเป็นฉากหลังที่สวยงาม และร้านอาหาร ที่เขารัง
- เขารัง จุดชมวิว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

อุทยานมัจฉา วัดพระนอน Wat Phra Non Suphanburi อำเภอเมือง
วัดพระนอน Wat Phra Non
- วัดพระนอนนี้อยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีน สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในวัดมี อุทยานมัจฉา อยู่บริเวณริมน้ำหน้าวัด มีปลานานาชนิดชุกชุม ทั้งปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาแรด ทางวัดประกาศเป็นเขตอภัยทาน ปลูกต้นไม้
- ตั้งอยู่ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วัดป่าภูก้อนกับพระนอนใหญ่ที่สุด ในโลก ศรัทธาธรรมเหนือขุนเขาที่วัดป่าภูก้อน
วัดป่าภูก้อนกับพระนอนใหญ่ที่สุด ในโลก
- พระพุทธรูปหินขาวปางปรินิพพาน ใหญ่ที่สุดในโลก
- ตั้งอยู่ที่บ้านนาคำใหญ่ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

หาดตะโละกาโปร์ (Talo Kapo Beach) ปัตตานี อำเภอ ยะหริ่ง ปัตตานี
หาดตะโละกาโปร์ (Talo Kapo Beach)
- หาดทรายทอดตัวยาวขนานไปกับทิวสนร่มรื่น มีสายน้ำพาคลื่นเคลื่อนมากระทบฝั่ง ในวันที่อากาศปลอดโปร่งน้ำทะเลจะมีสีคราม ทรายเป็นสีทองสวยงามมาก เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
- ที่ตั้ง ต.ตะโล๊ะกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก
- จัดแสดงเครื่องถ้วยสังคโลก เพื่อประโยชน์ ในการศึกษาหาความรู้เรื่องเครื่องถ้วยสังคโลก ซึ่งขุดค้นพบมากที่แหล่งโบราณคดี
- ตำบลวังไม้ขอน หลังวัดสวรรคาราม (วัดกวาง) อำเภอสวรรคโลก ห่างจากสุโขทัย 38 กม.
ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท

วัดฉิมพลี (Chimphli Sutthawat Temple) นนทบุรี อำเภอ ปากเกร็ด
วัดฉิมพลี (Chimphli Sutthawat Temple) นนทบุรี เกาะเกร็ด
- วัดฉิมพลีตั้งอยู่บนเกาะเกร็ดทางด้านทิศใต้ เป็นวัดโบราณ ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเรียกกันว่า
- วัดฉิมพลี นนทบุรี อำเภอ ปากเกร็ด
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

น้ำตกธารมะยม เกาะช้าง Tarnmayom waterfall อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
น้ำตกธารมะยม เกาะช้าง Tarnmayom waterfall
- มีร้าน อาหารบริการ นำ้ตกที่ไหลจาก ภูเขาลงทะเลที่สวยงามไม่เหมือนใครในประเทศ มีเจ้าหน้าที่อุทยานดูแลสดวกสบายปลอดภัย
- 23/7 หมู่ 3 อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ค่าเข้าชม 40 บาทเด็ก 20 บาท

เกาะหินงาม สตูล หินรูปทรงรูปร่างที่มนๆสวยสุดตา
เกาะหินงาม สตูล
- เกาะหินงาม สตูล หินรูปทรง และรูปร่างที่มนสวยสุดตาไปจากที่จะพบเห็นได้จากที่อื่น ซึ่งเชื่อกันว่าหินสวยๆเหล่านี้มีที่เกาะหินงามเพียงที่เดียวบนโลก
- ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศถ้ามากับเรือนำเที่ยว

เมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส เขตเทศบาล เมืองภูเก็ต
เมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส
- เมืองภูเก็ตสิ่งแรกที่ผู้ไปเยือนจะรู้สึกสะดุดตาก็คือตึกเก่าที่ตั้งตระหง่านอยู่ในย่านการค้าเก่าเเก่ของเมือง เป็นอาคารสไตล์
- เขตเทศบาล เมืองภูเก็ต
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา Mu Ko Phetra National Parkจังหวัดตรัง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา Mu Ko Phetra National Park
- เกาะเภตรามีลักษณะคล้ายเรือสำเภา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกาทะเลอันดามัน ในคาบมหาสมุทรอินเดียทางฝั่งตะวันตกของไทย
- ตำบลสุกรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ