แหล่งท่องเที่ยวไทย

รายการ
แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยว


กรุงเทพ (Bangkok)

อยุธยา(Ayutthaya)

เชียงใหม่(Chiang Mai)

พัทยา(Pattaya)

ดำเนินสะดวก(Damnoen Saduak)

เกาะสมุย(Samui) สุราษฎร์ธานี

เกาะเสม็ด(Samet)

ภูเก็ต(Phuket)

เกาะช้าง(Koh- chang)

เกาะพีพี(Phi-Phi)(Krabi)

พังงา(Phang-nga)

หัวหิน(Hua Hin )

สุโขทัย(Sukhothai)

ตรัง(Trang)

กาญจนบุรี(Kanchanaburi)

เชียงราย(Chiangrai)

จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก : วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ชื่อสถานที่ท่อวเที่ยว : วัดราษฎร์บูรณะ อ.เมือง


-ข้อมูล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุ พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่งด้วยนาค 3 เศียร
-ที่อยู่ วัดราษฎร์บูรณะ อ.เมือง

ค่าเข่าชม : ค่าเข่าชมฟรี

วัดราษฎร์บูรณะ อ.เมือง

วัดราชบูรณะ Wat Ratchaburana ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุ พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่งด้วยนาค 3 เศียร มีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม พิจารณาดูตามชื่อแล้ว วัดราชบูรณะน่าจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง เชื่อว่าเป็นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เนื่องจากทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกถึง 25 ปี และทรงมีบทบาททางบำรุงพระศาสนาที่พิษณุโลกมากที่สุด ใกล้วัดพระใหญ่ และ ตรงข้ามกับวัดนางพญา มีนักท่องเที่ยวไม่มากนักสงบเงัยบ ภายในวัด บทสอดแบบอินเดีย พังแล้ว ทำให้จืตรเป็นสมาธิอ.เมือง จ.พิษณุโลกรูปภาพอื่นๆ


 จังหวัดพิษณุโลก- วัดราษฎร์บูรณะ อ.เมือง

 จังหวัดพิษณุโลก- วัดราษฎร์บูรณะ อ.เมือง

 จังหวัดพิษณุโลก- วัดราษฎร์บูรณะ อ.เมือง

 จังหวัดพิษณุโลก- วัดราษฎร์บูรณะ อ.เมือง

 จังหวัดพิษณุโลก- วัดราษฎร์บูรณะ อ.เมือง

 จังหวัดพิษณุโลก- วัดราษฎร์บูรณะ อ.เมือง

 จังหวัดพิษณุโลก- วัดราษฎร์บูรณะ อ.เมือง

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดพิษณุโลก

รูป
รายละเอียด
ค่าเข้าชม

เขาสมอแครง
เขาสมอแครง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
- เขาสมอแคลง ภูเขาขนาดย่อมวัดความสูงจากพื้นดินประมาณ 200 เมตร ตั้งโดดเดี่ยวริมทางกลางท้องทุ่ง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
- ในตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์ ทหารกองทัพภาคที่ 3 (Museum of The 3rd Army Area)
พิพิธภัณฑ์ ทหารกองทัพภาคที่ 3
- ตั้งอยู่ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แบ่งการจัดออกเป็นภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธยุทธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์สงคราม
- ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

วัดอรัญญิก
วัดอรัญญิก เมืองพิษณุโลก
- เป็นวัดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย สร้างนอกกำแพงเมือง ประมาณ 1 กิโลเมตร ตามความนิยมของการสร้างวัด ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่นิยมสร้างวัดในป่า
- 83/11-12 ถนน พญาเสือ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

เมืองฟ้าแดดสงยาง (Muang Fa Daet Song Yang)
เมืองฟ้าแดดสงยาง (Muang Fa Daet Song Yang)ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
- เมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีต ปัจจุบันเหลือร่องรอยการตั้งถิ่นฐานซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ เป็นแหล่งอารยธรรมตลอดจนศิลปะด้านต่างๆ ที่เจริญรุ่งเรือง
- ตำบล โนนศิลา อำเภอ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 46130
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี (SGT. MAJ. THAWEE FOLK MUSEUM) อ.เมือง จ.พิษณุโลก (จ่าสิบเอกทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์)
- เป็นที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านในอดีต ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ จนถึงชิ้นใหญ่
- ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ในตัวเมืองพิษณุโลก
ค่าเข่าชมฟรี

วัดราษฎร์บูรณะ อ.เมือง
วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุ พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่งด้วยนาค 3 เศียร
- วัดราษฎร์บูรณะ อ.เมือง
ค่าเข่าชมฟรี

น้ำตกหมันแดง ภูหินร่องกล้า
น้ำตกหมันแดง ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
- น้ำตกหมันแดง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ และจากการสำรวจจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าบริเวณแผ่นหินลานน้ำตกหมันแดง มีรอยเท้าไดโนเสาร์กินเนื้อ มากกว่า 20 รอย
- ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ค่าเข้าชม 30 บาทเด็ก 10 บาท

น้ำตกปอย ที่สวนป่าเขากระยาง พิษณุโลก
น้ำตกปอย น้ำตกแก่งปอย สวนป่าเขากระยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
- มีความกว้างเกือบ 200 เมตร สูงราว ๆ 10 เมตร ตัวน้ำตกไหลผ่านแก่งเล็กแก่งน้อยสลับกับโขดหินสูง ๆต่ำ ๆ ดูสลับซับซ้อนสวยงาม
- อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดนางพญา ( Wat Nang Phaya )
วัดนางพญา ( Wat Nang Phaya ) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๐ เป็นที่ทราบกันว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ท่านสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ์พระนางวิสุทธิกษัตริย์ พระราชชนนีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์ไทย
- ถนนจ่าการบุญ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (Wat Phra Si Rattana Mahathat)
- เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย
- ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ลานหินแตก
ลานหินแตก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
- สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการโก่งตัวหรือเคลื่อนตัวของผิวโลกในอดีต บริเวณลานหินแตกยังถูกปกคลุมไปด้วยพืชตระกูลมอส ไลเคน ตะไคร่ เฟิร์น ต้นกระดุมเงิน ดอกไม้ป่า และกล้วยไม้สีสันสดสวยแปลกตามากมาย
- ลานหินแตก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจ.พิษณุโลก
- อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องธรรมชาติและเป็นอุทยานฯ ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีพื้นที่ 789,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ จ. พิษณุโลกและเพชรบูรณ์
- จ. พิษณุโลกและเพชรบูรณ์
ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

น้ำตกแก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
น้ำตกแก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ผ่านชั้นหินขนาดใหญ่ รุนแรงในช่วงฤดูฝน แวะพักเล่นน้ำ ปูเสื่อ สั่งข้าวเหนียวไก่ย่าง ส้มตำ และน้ำตก
- น้ำตกริมทางหลวง หมายเลข 12 เขตอ.วังทอง จ.พิษณุโลก ผ่านชั้นหินขนาดใหญ่ รุนแรงในช่วงฤดูฝน แวะพักเล่นน้ำ ปูเสื่อ สั่งข้าวเหนียวไก่ย่าง ส้มตำ และน้ำตก
- น้ำตกแก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ