แหล่งท่องเที่ยวไทย

รายการ
แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยว


กรุงเทพ (Bangkok)

อยุธยา(Ayutthaya)

เชียงใหม่(Chiang Mai)

พัทยา(Pattaya)

ดำเนินสะดวก(Damnoen Saduak)

เกาะสมุย(Samui) สุราษฎร์ธานี

เกาะเสม็ด(Samet)

ภูเก็ต(Phuket)

เกาะช้าง(Koh- chang)

เกาะพีพี(Phi-Phi)(Krabi)

พังงา(Phang-nga)

หัวหิน(Hua Hin )

สุโขทัย(Sukhothai)

ตรัง(Trang)

กาญจนบุรี(Kanchanaburi)

เชียงราย(Chiangrai)

จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตร : ศาลเจ้าแม่ทับทิม พิจิตรมีองค์เจ้าแม่ทับทิม (ตุ้ยบ่วยเต่งเหนี่ยง) เป็นองค์ประธาน
ชื่อสถานที่ท่อวเที่ยว : ศาลเจ้าแม่ทับทิม พิจิตร


-ข้อมูล มีองค์เจ้าแม่ทับทิม (ตุ้ยบ่วยเต่งเหนี่ยง) เป็นองค์ประธาน ด้านขวาเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อกวนอู ด้านซ้ายเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อปุ้นเถ่ากง
-ที่อยู่ ตำบลท่าฬอ อำเภอเมือง จังหวัด พิจิตร

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

ศาลเจ้าแม่ทับทิม พิจิตร
ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬ่อ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางด้านหลังใกล้ริมทางรถไฟสายเหนือ สายเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ภายในศาลมีองค์เจ้าแม่ทับทิม (ตุ้ยบ่วยเต่งเหนี่ยง) เป็นองค์ประธาน ด้านขวาเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อกวนอู ด้านซ้ายเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อปุ้นเถ่ากง และปุ้นเถ่าม่า ตามประวัติและหลักฐานที่ปรากฏอยู่พบว่าองค์เจ้าแม่ทับทิม และองค์เจ้าพ่อกวนอู ได้อัญเชิญมาจากเกาะไหหลำ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในราวปี พ.ศ. 2410 ในสมัยนั้นเจ้าของอู่ต่อเรือซึ่งตั้งถิ่นฐานทำการค้าที่หมู่บ้านท่าฬ่อเป็นผู้อัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมมาจากประเทศจีน ได้บริจาคซุงไม้สัก จำนวน 2 แพ เพื่อปลูกสร้างศาลขนาดใหญ่ถวายแด่องค์เจ้าแม่ทับทิมและเจ้าพ่อกวนอู ให้เป็นที่สักการะ บูชาของชาวบ้าน และผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งใกล้และไกล ยิ่งกว่านั้นศาลเจ้าแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สอนหนังสือไทย และหนังสือจีน ให้แก่บุตรหลานในหมู่บ้านอีกด้วย นับตั้งแต่นั้นมาความเจริญทางด้านการค้าและการเติบโตของครอบครัวในหมู่บ้านก็มีมากขึ้นตามลำดับ หลักฐานตามประวัติ และถาวรวัตถุอันล้ำค่าของศาลเจ้าแห่งนี้คือ เกี้ยวสำหรับประทับขององค์เจ้าแม่ ที่ได้นำมาจากประเทศจีน เป็นเรือนไม้แกร่งแกะสลักทั้งหลังด้วยลายดอกไม้ และสัตว์ต่าง ๆ ตามแบบฉบับศิลปะของจีน วัตถุกายสิทธิ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำเซียนทั้งแปด (โป๊ยป้อ) จำนวน 2 ชุด (16 อัน) นับเป็นวัตถุล้ำค่าซึ่งทำมาเฉพาะจากนครกวางเจาในสมัยนั้น ตำบลท่าฬอ อำเภอเมือง จังหวัด พิจิตรรูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดพิจิตร

รูป
รายละเอียด
ค่าเข้าชม

ศาลเจ้าแม่ทับทิม พิจิตร
ศาลเจ้าแม่ทับทิม พิจิตรมีองค์เจ้าแม่ทับทิม (ตุ้ยบ่วยเต่งเหนี่ยง) เป็นองค์ประธาน
- มีองค์เจ้าแม่ทับทิม (ตุ้ยบ่วยเต่งเหนี่ยง) เป็นองค์ประธาน ด้านขวาเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อกวนอู ด้านซ้ายเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อปุ้นเถ่ากง
- ตำบลท่าฬอ อำเภอเมือง จังหวัด พิจิตร
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ พิจิตร
สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
- สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ลักษณะอาคารเป็นรูปดาวเก้าแฉก ยื่นลงไปในบึงสีไฟ ภายในประกอบด้วยตู้แสดงพันธุ์ปลามากกว่า 20 ชนิด
- ในบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดโรงช้าง พิจิตร(Wat Rong Chang)
วัดโรงช้าง พิจิตร (Wat Rong Chang) ตำบลโรงช้าง พิจิตร
- มีพระพุทธรูปพระประธานนามว่า หลวงพ่อนาค ซึ่งก็คือพระพิจิตร เป็นหินสลัก หน้าตักกว้าง ๒ ศอก ๑ คืบ มีพุทธลักษณะอิ่มเอิบสมบูรณ์ต่างจากพระเชียงแสนสุโขทัย
- ตั้งอยู่เลขที่ 135 บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง ทางทิศใต้ ของตัวเมือง พิจิตร
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดท่าหลวง พิจิตร (Utthayan Mueang Kao Pichit)
อุทยานเมืองเก่าพิจิตร (Utthayan Mueang Kao Pichit) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
- ที่นี่คือที่ตั้งของเมืองพิจิตรเก่าซึ่งสร้างในสมัยพระยาโคตรบอง ประมาณปี พ.ศ.1601 สังเกตได้จากภายในบริเวณกำแพงเมืองมีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่เศษนั้น
- อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท

วัดท่าหลวง พิจิตร(Wat tha luang)
วัดท่าหลวง พิจิตร(Wat tha luang) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
- ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงามมาก มีหน้าตักกว้าง 1.40 เมตร สูง 1.60 เมตร
- ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดเขารูปช้าง พิจิตร
วัดเขารูปช้าง พิจิตร ตะพานหิน ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
- ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีหินสีขาวซ้อนกันมองดูคล้ายช้าง แต่เดิมเป็นเจดีย์เก่ามาก่อน และทางวัดได้ทำการปฏิสังขรณ์ใหม่เมื่อประมาณ 20 ปีมานี้ โดยได้ประดับกระเบื้องเคลือบสีทองทั้งองค์
- ที่ตั้ง ถนนพิจิตร - ตะพานหิน ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ไร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม)
ไร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม) Dong Charuen Grape Garden
- ไร่องุ่นดงเจริญมี พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นเจ้าของ มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนตลิ่งชัน-บึงสามพัน อยู่ห่างจากขจรฟาร์ม (ฟาร์มนกกระจอกเทศ) ประมาณ 2 กิโลเมตร
- อำเภอกิ่งดงเจริญ จ.พิจิตร
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

บึงสีไฟ
บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ
- เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง และชมพระอาทิตย์ตก กลางบึ่งสีไฟ ในยามเย็น
- บึงสีไฟ 19 คลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วัดเทวปราสาท
พระพุทธเกตุมงคล หรือ หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท
- นับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามได้สัดส่วน และใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิจิตร
- วัดเทวปราสาท วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน พิจิตร
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

วัดโพธิ์ประทับช้าง
วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร วัดเก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย
- เป็นศิลปะแบบอยุธยา ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากกรมศิลปากร เพื่ออนุรักษ์ ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชม
- อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ