Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาท : สวนนกชัยนาท(Chai Nat Bird Park) ตำบลเขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : สวนนกชัยนาท(Chai Nat Bird Park)


-ข้อมูล ที่สวนนกชัยนาท สวนนกชัยนาทเริ่ม สร้างตั้งแต่ ปี 2526 ตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขาพลอง
-ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท

ค่าเข่าชม : ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

สวนนกชัยนาท(Chai Nat Bird Park)

สวนนกชัยนาท(Chai Nat Bird Park)

ชมนกหายากในกรงใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่สวนนกชัยนาท สวนนกชัยนาทเริ่ม สร้างตั้งแต่ ปี 2526 ตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขาพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อ.เมือง  อาคารพิพิธภัณฑ์ไข่นก (Egg Museum) เป็นอาคารที่รวบรวมไข่นกสายพันธ์ต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้ได้เรียนรู้ เปิดเข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 8.00 - 17.00 น. 

   อาคารศูนย์ OTOP เป็นแหล่งแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ระดับ ๕ ดาว ของชุมชนในจังหวัดชัยนาท ให้เลือกเป็นของฝากและของที่ระลึกจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

   สวนนกชัยนาทเปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา  8.00 - 18.00  น. อัตราค่าเข้าชมชาวไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท (ค่าเข้าดังกล่าวสามารถเข้าชมได้ทุกอาคารในสวนนก) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สวนนกชัยนาท โทร. ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๒๔ หรือที่ อบจ.ชัยนาท โทร. ๐ ๕๖๔๗ ๖๖๑๗

   การเดินทาง สวนนกชัยนาท ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข ๑ ) ก่อนถึงตัวเมือง ๔ กิโลเมตร ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒ ถึงสี่แยกถนนสายเอเชีย ช่วงชัยนาท – ตาคลี เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ประมาณ ๗ กิโลเมตร สวนนกชัยนาท อยู่ทางขวามือ ATTRACTION DETAILSBuilt in 1983, Chai Nat Bird Park is the largest aviary in Asia, where over 100 bird species live and flourish in natural surroundings. Over 60 other cages of birds populate the park. Small man-made waterfalls, gardens, a snake park, a rabbit park, and a wild animal park provide additional interesting sites to visit. A pavilion, located in the middle of a pond, offers respite from the sun.The Chai Nat Bird Park is also home to an aquarium, which features many different types of freshwater fish indigenous to the Chao Phraya River. Local handicrafts such as wickerwork and bird carvings as well as fruit are available at shops inside the park.To get there, from Bangkok, travel along Highway No. 32 on the Chai Nat – Takhli route. Turn left to use Highway No. 1. Proceed another 7 kilometers. The Chai Nat Bird Park is on the right hand side.รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดชัยนาท

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )วัดอินทราราม( Wat Inthraram) อำเภอ สรรพยา ชัยนาท
- อำเภอ สรรพยา ชัยนาท
2 )อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ (Khun San Monument) อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
- อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
3 )วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข) (Wat Pak Khlong Makham Thao) อำเภอวัดสิง จังหวัดชัยนาท
- ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิง จังหวัดชัยนาท
4 )เขื่อนเจ้าพระยา (Chao Phraya Dam) จังหวัดชัยนาท
- หมู่ที่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
5 )เที่ยววัดพิชัยนาวาส(วัดบ้านเชี่ยน)(Wat Pichainawas)
-
6 )วัดไกลกังวล หรือ เขาสารพัดศรีเจริญธรรม (เขาสารพัดศรีเจริญธรรม)
- เขาสารพัดดี 145 บ้านไร่ สวนลาว หมู่ 7 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
7 )พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี จังหวัดชัยนาท
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร. (056) 411467
8 )วัดธรรมามูลวรวิหาร อําเภอเมือง จ.ชัยนาท
- วัดธรรมามูลวรวิหาร ต.ธรรมมูล อ.เมือง จ.ชัยนาท
9 )วัดมหาธาตุ อ.สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
- วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่หมู่ ๘ ตำบลแพรกศรีราชา เดิมชื่อว่าวัดพระธาตุ หรือวัดหัวเมือง

แนะนำที่ท่องเที่ยว 9 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดชัยนาท


10. ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

1.วัดไกลกังวล (เขาสารพัดศรีเจริญธรรม)
วัดไกลกังวล (เขาสารพัดศรีเจริญธรรม) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 48 กิโลเมตร 
2. วัดพิชัยนาวาส (วัดบันเชี่ยน)
วัดพิชัยนาวาส (วัดบันเชี่ยน) เป็นวัดโบราณ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 38 
 3.วัดพระแก้วชัยนาท
วัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีโบราณสถานที่สำคัญวัดหนึ่ง มีองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่มีความงดงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 2 ก.ม    
4.อนุสาวรีย์ขุนสรรค์
อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี ขุนสรรค์ “วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย” เป็นหนึ่งในผู้นำชาวบ้านบางระจันที่ต่อสู้กับพม่า    
5.วัดอินทาราม (Wat Intharam )
วัดอินทาราม เป็นวัดโบราณอายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลตลุก ในวัดมีถาวรวัตถุที่มีคุณค่าวัดธรรมามูลวรวิหาร
6.วัดพระมหาธาตุชัยนาท (Wat Maha That)
วัดพระมหาธาตุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา เดิมชื่อว่าวัดพระธาตุ หรือวัดหัวเมือง เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพร
7.เขื่อนเจ้าพระยา (Chao Phraya Dam)
เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนขนาดใหญ่สร้างเป็นแห่งแรกของประเทศ ตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง ลักษณะของเขื่อนมีความยาว 237.50 เมต
8.วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข) (Wat Pak Khlong Makham Thao)
วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข) ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณ ปากคลองมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา 
9.สวนนกชัยนาท(Chai Nat Bird Park)
ชมนกหายากในกรงใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่สวนนกชัยนาท สวนนกชัยนาทเริ่ม สร้างตั้งแต่ ปี 2526 ตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขาพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อ.เมือง 
10.วัดธรรมามูลวรวิหาร (Wat Thammamun Worawihan)
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลธรรมามูล ห่างจากอำเภอเมือง

การเดินทาง

• รถยนต์ ชัยนาทอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 194 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณกิโลเมตรที่ 50 มีทางแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน อ่างทอง สิงห์บุรี ประมาณกิโลเมตรที่ 183 มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ไปชัยนาทอีก 10 กิโลเมตร
• รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและรถโดยสารธรรมดา ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ เริ่มบริการตั้งแต่เวลา 05.10-17.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง โทร. 537-8055 บริษัท ชัยนาท ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 936–3608 ชัยนาท โทร. (056) 412264

หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ    (รหัสทางไกล 056)
สำนักงานจังหวัด โทร. 411181
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 411919
สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง โทร. 411734
ที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอเมือง โทร. 411226
ชัยนาททัวร์ โทร. 412264
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 411140, 411897

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 7 (ลพบุรี) 
ถนนรอบวัดพระธาตุ บริเวณสวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 
โทร. (036) 422768-9 โทรสาร (036) 422769
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี 

ของฝากจังหวัดชัยนาท 

อำเภอเมืองชัยนาท

ที่นอนดักคะนน 
เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่นอน ซึ่งยัดด้วยนุ่นจากฝีมือชาวบ้านดักคะนน ตำบลธรรมามูล
ร้านปรียานุช 465 หมู่ 10 ตำบลธรรมมูล อำเภอเมืองชัยนาท โทร. 08-9512 7183
เครื่องเบญจรงค์ 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ความปราณีต ในการเขียนลวดลายต่าง ๆ ลงบนเครื่องปั้นดินเผา เป็นเอกลักษณ์แบบไทย มีทั้งจาน ชาม ถ้วย โถ ชุดน้ำชา จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง สามารถหาซื้อได้ที่
ชัยนาทเซรามิค 
เลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลชัยนาท (ตามเส้นทางสายชัยนาท-สุพรรณบุรี) โทร. 056-448233
กลุ่มส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
(คุณวินัย ขำกล่ำ) 126 หมู่ 5 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท โทร. 08-1379-9166
สวนส้มโอโชคชัย 
(คุณชัชชัย ทับทอง) ผลิตภัณฑ์ส้มโอขาวแตงกวา แก้วมังกร มะนาว 185 หมู่ 8 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท โทร. 08-951-89398
สวนส้มโอพวงฉัตร 
84 หมู่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ โทร. 05649 1606  (คุณประชุม บุญรอด) 

อำเภอมโนรมย์

เสื่อกก และเครื่องจักสาน 
มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกก และไม้ไผ่ นำมาจัดทำเป็นเสื่อกก กระเป๋า ตะกร้า กระจาด ถาดผลไม้ พัด ที่มีคุณภาพและรูปแบบสวยงาม 
กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่าฉนวน 
175/1 หมู่ 2 ตำบลท่าฉนวน โทร. 08-61065 709
กลุ่มจักสานบ้านเนินไผ่ 
18 หมู่ 3 ตำบลวัดโคก โทร. 08-147-52184
กลุ่มจักสานบ้านท่าฉนวน 
หมู่ ๓ ตำบลท่าฉนวน 
ส้มโอมโนรมย์ 
มีพันธุ์ที่นิยมปลูกของจังหวัดชัยนาท ได้แก่ พันธุ์ขาวแตงกวามีรสหวานและกรอบ ผลใหญ่ สามารถหาซื้อได้ทั่วไป และจะมีการจัดงานวันส้มโอชัยนาทประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี 

อำเภอสรรพยา
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาวัสดุท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ ของประดับตกแต่งบ้าน มีหลายแบบ ฝีมือปราณีตสวยงาม ราคาย่อมเยา อาทิ กระเป๋า ตะกร้า รองเท้า กระถางต้นไม้ ถาดรูปไก่ แจกัน นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถหาซื้อได้จาก
กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านอ้อย 
(คุณจรวยพร เกิดเสม) 16 / 1 หมู่ 7 บ้านอ้อย ตำบลสรรพยา เปิดจำหน่าย เวลา 09.00–17.00 น. ทุกวัน 
โทร.  08 9536 -3839
กลุ่มจักสานบ้านวัดกำแพง 
(คุณสุรางค์ อ่อนจ้าย) 180หมู่ 1 ตำบลสรรพยา โทร.0892-69 6194
กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท้องคุ้ง 
56 หมู่ 11 ตำบลตลุก โทร. 08-956-38934
ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร 
ซึ่งมีทั้งแชมพู ครีมนวด ครีมอาบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง และมีคุณภาพดี โดยผลิตจากมะกรูด ว่านหางจระเข้ ดอกอัญชัน ขมิ้นชัน ประคำดีควาย ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านท่าทรายและกลุ่มแม่บ้านสวนลำไย
กลุ่มแม่บ้านท่าทราย 
(คุณปาน เอี่ยมสุภา) 149 หมู่ 1ตำบลบางหลวง โทร.  081887-4569
กลุ่มแม่บ้านสวนลำไย 
หมู่ 3 ตำบลบางหลวง
หัตถกรรมหุ่นฟางนกเล็ก 
(คุณบรรจบ เงินฉลาด) 65/1หมู่ ๖ ตำบลหาดอาษา
หัตถกรรมหุ่นฟางนกเล็กวัดโคกเข็ม 
(คุณนิรันดร์ ชวนคิด) 3 หมู่ 5 ตำบลตลุก
ขนมหน้างาไส้ถั่ว 
กุยหลี ร้านละเมียด (ตลาดโพนางดำ) 85 หมู่ 2 ต.โพนางดำตก โทร. 081-1707-2668 

อำเภอสรรคบุรี 

เครื่องปั้นดินเผา 
ของจังหวัดชัยนาทใช้วัสดุที่มีคุณภาพ มีความคงทนถาวร และรูปแบบทันสมัย เช่น กระถาง แก้วน้ำ จาน ที่รดต้นไม้ ของตกแต่งบ้าน สนใจสามารถติดต่อหาซื้อได้ที่ โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท บ้านท่าระบาด (นายชดินทร์ชา สุขนาค) เลขที่ 61 หมู่ 2 ตำบลแพรกศรีราชา การเดินทาง ตามเส้นทางสายชัยนาท-สุพรรณบุรี ห่างจากอำเภอสรรคบุรี 4 กิโลเมตร เปิดจำหน่ายเวลา 09.00-17.00 น. ทุกวัน 
โทร.08-1887-3610  จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง 
น้ำตาลห้วยกรด 
เป็นน้ำตาลปึกที่ผลิตจากน้ำตาลโตนด ซึ่งมีปลูกกันมากที่ตำบลห้วยกรด ขั้นตอนการผลิตเป็นแบบดั้งเดิมรสหอมหวาน เหมาะสำหรับประกอบอาหารประเภทขนม 
ข้าวซ้อมมือ 
เป็นข้าวที่ได้จากการใช้เครื่องสีข้าวแบบโบราณ จึงให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ผลิตโดย กลุ่มแม่บ้านวัดหัวตะพาน สามารถหาซื้อได้ที่ วัดหัวตะพาน เลขที่ ๑๐๔ หมู่ ๑๔ ตำบลแพรกศรีราชา โทร.056-43-7191 
ดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ 
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ เช่น พลาสติก กระดาษสา คุณอำนาจ เอี่ยมวิลัย 77/2 หมู่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา โทร. 056-42 4426

อำเภอเนินขาม 

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มแม่บ้านใช้เวลาที่เหลือจากการทำไร่มาทอผ้า เป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คือ ผ้าซิ่นไหมตีนจก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากบรรพบุรุษเชื้อชาติลาวที่อพยพมาตั้งรกรากที่เมืองชัยนาท 
พิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทครั่ง 
(คุณวนิดา โปแก้ว) 9/2 หมู่ ๖ ตำบลเนินขาม โทร. 08-1044-4641
กลุ่มทอผ้าบ้านเนินขาม 
(คุณวันทา เผือกผ่อง) 93 หมู่ 6 ตำบลเนินขาม โทร. 08-1786-9700  (ผ้าขาวม้าห้าสี)
กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่ง
หมู่ 9 ตำบลเนินขาม

อำเภอหนองมะโมง 
ฟาร์มผึ้งธรรมรส 
(คุณประไพ ประทุมสุข) 123 หมู่ 5 บ้านหนองหวาย ตำบลวังตะเคียน อำเภอ หนองมะโมง จังหวัด ชัยนาท 
โทร. 08-6206-1814