Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี : วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (Wat Phra Non Jaksi Woraviharn) สิงห์บุรี
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (Wat Phra Non Jaksi Woraviharn)


-ข้อมูล พระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปไสยาสน์ ปางโปรดอสุรินทราหู ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
-ที่อยู่ ตั้งอยู่ในหมู่ 5 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (Wat Phra Non Jaksi Woraviharn)

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในหมู่ 5 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี หลักฐานที่มีอยู่คือ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการ เมื่อปีจอ ฉศก จุลศักราช 1111 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2297 และได้เสด็จไปอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2299 เพื่อสมโภชฉลอง ต่อมาสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ได้เสด็จไปทรงนมัสการ เมื่อปี พ.ศ. 2421 ในครั้งนั้น พระวิหารและพระนอนชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากขาดการบูรณะปฏิสังขรณ์มานาน พระธรรมไตรโลก (อ้น) วัดสุทัศน ได้ทูลขอพระราชทานเงินค่านาสำหรับวัดเพื่อทำการปฏิสังขรณ์ พระองค์ก็ได้มอบถวายให้ และโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระบำราศปรปักษ์เป็นที่ปรึกษา การปฏิสังขรณ์ทำเสร็จในปี พ.ศ. 2428

จากพระราชนิพนธ์เรื่อง ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา บอกถึงสภาพที่เป็นอยู่เมื่อปี พ.ศ.2421 ว่า " วัดนี้อยู่ ห่างแม่น้ำสามสิบวา เป็นที่ลุ่มน้ำท่วม ต้องทุบถนนและมีสะพานข้าม รอบวิหารพระนอนมีกำแพงแก้วเตี้ย ๆ ชั้นหนึ่ง ตัวพระวิหาร ยาว 1 เส้น 7 วา กว้าง 11 วา เสาข้างในเป็นแปดเหลี่ยม อาการที่พระพุทธไสยาสน์บรรทม ไม่เหมือนอย่างกรุงเก่า หรือกรุงเทพ ฯ พระกรทอดออกไปมากเพราะเขนยหนุนไม่สู้ชันนัก เป็นบรรทมราบ แต่พระบาทซ้อนกันตรงเหมือนอย่างพระนอนทั้งปวง "พระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปไสยาสน์ ปางโปรดอสุรินทราหู ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร หรือ วัดพระนอนจักรสีห์ พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศ สร้างมานานเก่าแก่จนไม่ทราบ แน่ชัดว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล่าในทำนองนิยายปรำปรา ทำนองเดียวกันกับพระ ปฐมเจดีย์ เช่น กล่าวว่าพระเจ้าสิงหพาหุเป็นผู้สร้าง แต่ก็ไม่มีใครทราบว่าพระเจ้าพาหุคือผู้ใด ครองเมืองอะไร ในยุคสมัยใด สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี องค์พระหันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก ความยาว 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว

ภายในตัววัดด้านใน จัดได้อย่างเป็นสัดส่วน ทางด้านหน้าเป็นทางรถสี่เลนส์ ตรงไปยังอาคารที่จอดรถที่จัดไว้อย่างกว้างขวาง ตลอดแนวถนนมีศาลานั่งพักผ่อนแบบมุงหญ้าคาเรียงรายไว้สำหรับให้ท่านได้นั่ง พักผ่อนกัน ทางด้านฝั่งขวาของถนนก็เป็น มุมของอาหารการกิน และสินค้าของฝากอีกหลายชนิด เรียงเป็นแถวยาว มีทั้งสินค้าของดีเมืองสิงห์ และจังหวัดในแถบภาคกลาง วิหารพระนอนจักรสีห์มีขนาดใหญ่มาก ๆ ด้านหน้าทางเข้าไปยังวิหารมีต้นสาละลังกาขนาดใหญ่ ต้นไม้สำคัญในพุทธประวัติ ที่ผลิดอกบานสะพรั่งสวยงามอยู่เสมอ ทางด้านหน้าตัววิหารมีหนังใหญ่จัดไว้ไห้ดู 4-5 แบบและของโบราณหลายชิ้น เช่นเรือโบราณ ฯลฯ ด้านนอกจัดเป็นสถานที่จุดธูปเทียนบูชาก่อนเข้าไปปิดทององค์พระนอนจักรสีห์ ทางด้านใน ตัววิหารเป็นรูปแบบศิลปกรรมอย่างไทยสวยงามทั้งด้านในและด้านนอก ตรงประตูทางเข้า จัดเป็นมุมของวัตถุมงคลที่ทางวัดจัดสร้างมีหลายแบบหลายรุ่นไว้สำหรับคนที่ ต้องการเช่าบูชาติดตัวเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ

Größere Kartenansichtรูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )วัดประโชติการาม ตำบลบางกระบือ จ.สิงห์บุรี
- ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
2 )วัดกระดังงาบุปผาราม (Wat Kradung Nga Bup Pharam) ต.บางกระบือ ต.บางกระบือ
- ต.บางกระบือ ต.บางกระบือ
3 )วัดพระปรางค์มุนี ( Wat Phrom Buri ) อําเภอเมืองสิงห์บุรี
- หมู่ 1 ตําบลม่วงหมู่ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
4 )ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม จ.สิงห์บุรี
- ตั้งอยู่ใกล้วัดพระนอนจักรสีห์ อำเภอเมือง
5 )พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี (พระอารามหลวง) จังหวัดสิงห์บุรี
- ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
6 )วัดพิกุลทอง (Wat Phikun Thong ) พระอารามหลวง หลวงพ่อแพร จ.สิงห์บุรี
- วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลวิหารขาว สิงห์บุรี
7 )วัดสว่างอารมณ์ (Wat Sawang Arom) ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นโพธิ์
- ตั้งอยู่ที่บ้านบางมอญ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
8 )วัดหน้าพระธาตุ (Wat Na Pha That) ตำบลจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
- ตั้งอยู่บริเวณบ้านพระนอนจักรสีห์ ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
9 )อนุสรณ์สถานชาวบ้านบางระจัน สิงห์บุรี
- อยู่ที่อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
10 )วัดโพธิ์เก้าต้น (Wat Pho Kao Ton ) วัดไม้แดง ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลบางระจัน
- หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

แนะนำที่ท่องเที่ยว 10 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดสิงห์บุรี


 ที่ท่องเที่ยวสิงห์บุรี

 1. วัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุรี ( Sawang Arom Temple)
 2. วัดประโชติการาม( Wat Pra Chot Karam temple )
 3. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (Wat Phra Chakkrasi)
 4. วัดหน้าพระธาตุ (วัดหัวเมือง)
 5. วัดกระดังงาบุปผาราม (Wat Kradang Nga Buppharam)
 6. วัดพระปรางคมุนี
 7. วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง( Wat Pikul Thong Phra Aram Luang)
 8. อนุสาวรีย์วีรชน
 9. วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)
 10. แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย
 11. อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์
 12. วัดม่วง สิงห์บุรี (Wat Muang)
 13. วัดโบสถ์ สิงห์บุรี 
 14. พิพิธภัณฑ์อินทร์บุรี
 15. วัดสุทธาวาส (วัดใหม่)
 16. เมืองโบราณบ้านคูเมือง(Muang Boran Ban Khu Muang)
 17. พิพิธภัณฑ์ศิลปะท้องถิ่นไทยพวน วัดกุฎีทอง สิงห์บุรี
 18. คูค่ายพม่า

ที่ท่องเที่ยวสิงห์บุรีไปที่ต่างๆ

อำเภอเมืองสิงห์บุรี

 1. วัดสว่างอารมณ์
 2. วัดประโชติการาม
 3. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
 4. ศาลากลางจังหวัดและศาลจังหวัด
 5. วัดหน้าพระธาตุ
 6. วัดกระดังงาบุปผาราม
 7. วัดพระปรางคมุนี

อำเภอท่าช้าง

 1. วัดพิกุลทอง

อำเภอค่ายบางระจัน

 1. อนุสาวรีย์วีรชน
 2. วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)

อำเภอบางระจัน

 1. วัดพระปรางค์
 2. แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย
 3. อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

อำเภออินทร์บุรี

 1. วัดม่วง
 2. วัดโบสถ์
 3. พิพิธภัณฑ์อินทร์บุรี
 4. วัดสุทธาวาส (วัดใหม่)
 5. เมืองโบราณบ้านคูเมือง

อำเภอพรหมบุรี

 1. วัดกุฎีทอง
 2. คูค่ายพม่า

การเดินทางไปที่ท่องเที่ยวสิงห์บุรี

          สิงห์บุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพไปตามทางหลวงสายเอเซีย (หมายเลข 32) เป็นระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าถนนสาย 311 วิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปไม่ไกลก็จะเข้าถึงตัวเมืองสิงห์บุรี เส้นทางสะดวกสบาย ผิวการจราจรกว้างขวางและอยู่ในสภาพดี หรือจะใช้เส้นทางถนนสาย 309 เลียบแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกมาจากอ่างทองก็ได้เช่นกัน แต่เส้นทางจะไม่สะดวกเท่ากับสาย 32 เท่าไหร่นัก