Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี : พุทธอุทยาน วัดชากใหญ่ Wat Chak Yai (Wat Buddha Park)จังหวัดจันทบุรี
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : พุทธอุทยาน วัดชากใหญ่ (Wat Chak Yai )


-ข้อมูล วัดชากใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 โดยพระอาจารย์ มหาบัว ญาณสัมปันโน (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ พระธรรมวิสุทธิมงคล) คำว่า ชาก เป็นชื่อต้นไม้พื้นเมืองชนิดหนึ่งในขณะนั้น พระอาจารย์มหาบัวได้มาจำพรรษาที่วัดน
-ที่อยู่ พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ค่าเข่าชม : โทรสอบถามราคาพิเศษ : โทร 02-174-6529-31

พุทธอุทยาน วัดชากใหญ่ (Wat Chak Yai )

วัดชากใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 โดยพระอาจารย์ มหาบัว ญาณสัมปันโน (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ พระธรรมวิสุทธิมงคล) คำว่า ชาก เป็นชื่อต้นไม้พื้นเมืองชนิดหนึ่งในขณะนั้น พระอาจารย์มหาบัวได้มาจำพรรษาที่วัดนี้โดยมีญาติโยมซื้อที่ดินถวายเป็น เนื้อที่ 26 ไร่ 2 งานเศษ (ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่) วัดนี้เป็นป่าใหญ่มีต้นไม้นานาพันธุ์และมีต้นยางพาราผสม ในเวลานั้นวัดนี้ใช้เป็นที่พักสงฆ์ที่เพียงกุฏิทำด้วยใบจากมุงหลังคาจากกั้น ฝาจาก ซึ่งพระอาจารย์มหาบัวให้พระสงฆ์อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมในช่วงเวลานั้นยังไม่มี ถาวรวัตถุใดๆ เกิดขึ้น

                 จนมาถึงปี พ.ศ.2508 พระอธิการธรรมรัติ ได้เดินทางกลับมาจากจังหวัดสกลนครมาพักแรมอยู่ ณ วัดนี้ พอตกกลางคืนในขณะที่นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในสมาธิจิตนิ่งแน่วแน่ตลอดเวลา พระอาจารย์ธรรมรัติได้ยินเสียงเทพเจ้าทวยเทพเทพีได้มาบอกว่า พระคุณท่านที่เคารพต่อแต่นี้พระคุณท่านอย่าไปไหนขอให้อยู่จำพรรษาที่วัดนี้ ตลอดไป แต่ก็จะต้องมีอุปสรรคบ้างถึงกระนั้นให้พระคุณท่านใช้ความพากเพียร ความอดทน ถึงแม้จะมีอุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใดให้พระคุณท่านถือว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เสริมบารมีให้กับพระคุณท่านวัดนี้จะมีถาวรวัตถุ มากมายอย่างน่าอัศจรรย์

                 และก็เป็นความจริงทุกอย่างตามเทพเจ้าได้บอกไว้ก่อนตรงกับธรรมของ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้บอกว่า ธรรมรัติให้ไปจำพรรษาที่วัดทางจันทบุรี วัดป่าสถานีทดลอง ซึ่งในขณะนั้นคนแถวนั้นเรียกชื่อวัดอย่างนี้ พระอาจารย์ฝั้นได้บอกกับพระจารย์ธรรมรัติว่า ธรรมรัติถ้าท่านไปอยู่ที่วัดนี้แล้วจะมีปางพระพุทธรูปมากกว่าพระสงฆ์ และก็เป็นความจริงของพระอาจารย์ฝั้นทุกอย่างท่านบอกว่า ถ้าผู้อื่นไปอยู่ไม่มีนะต้องท่านธรรมรัติเองเพราะสถานที่นั้นเป็นที่วาสนา บารมีของท่านโดยตรง เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเพราะเวลานี้ในบริเวณวัดชากใหญ่ได้กลายเป็นพุทธ อุทยานสมดังคำวาจาสิทธิ์ของ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ทุกอย่าง พระอาจารย์ธรรมรัติไม่เคยบอกบุญไม่เคยเรี่ยไรถาวรวัตถุที่เกิดขึ้นนี้เกิด จากความสมัครใจของญาติโยมที่มีจิตศรัทธาทั้งหมด

                 วันหนึ่งอดีตนายอำเภอแหลมสิงห์ชื่อ นายสถิตย์ ศรประชุม ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอแหลมสิงห์อยู่นั้นเกิดฝันร้ายว่า แขนขาดทั้งสองข้าง ฝันแล้วก็ไม่สบายใจ นายอำเภอผู้นั้นรีบมาพบพระอาจารย์ธรรมรัติมาเล่าความฝันร้ายให้ฟัง นายอำเภอเปล่งอุทานว่า ท่านอาจารย์ผมขอเล่าความฝันให้ท่านฟังทำไมผมจึงฝันร้ายว่าแขนขาดไปหมดจะมี วิธีแก้ไขฝันร้ายนี้ได้อย่างไรจึงจะเรียกขวัญคืนได้ พระอาจารย์ธรรมรัติได้ตอบว่า ท่านนายอำเภอต้องแก้ฝันด้วยการสร้างพระพุทธรูปเรียกว่า ครบองค์? นายอำเภอพูดว่า จะสร้างพระอย่างใดดีจึงจะแก้ฝันอันนี้ได้ พระอาจารย์ธรรมรัติได้ตอบว่า ท่านจะสร้างพระที่วัดไหนได้ทั้งนั้น พระพุทธรูปปางต่างๆ ถ้าเราสร้างพระขนาดเล็กก็เอาไว้ในกุฏิ ถ้าเราสร้างพระขนาดกลางก็ไว้ที่ศาลาหรือโบสถ์ ถ้าเราสร้างพระขนาดใหญ่ก็ต้องไว้ที่กลางแจ้ง พอพูดจบลงนายอำเภอถามว่า ถ้าเราสร้างพระประจำวันจันทร์อยู่กลางแจ้งจะดีไหมท่าน พระอาจารย์ธรรมรัติ ได้ตอบว่า แล้วแต่ท่านจะศรัทธา ตกลงนายอำเภอบอกว่า งั้นก็สร้างพระไว้กลางแจ้งเป็นปางพระประทานพร ซึ่งพระองค์ที่นายอำเภอสร้างไว้ประดิษฐานอยู่หน้าวัดเป็นองค์แรกของพระปาง ต่างๆ ในวัดนี้

         ต่อมา คุณสุรัติ สิริเวชพันธ์ ได้มีศรัทธาสร้างปางพระปาลิไลยก์พอสร้างเสร็จผู้คนที่มาพบเห็นเกิดมีความ ศรัทธาได้ทยอยกันมาขอสร้างพระปางต่างๆ กันมากหลายเจ้าภาพจนกลายเป็น พุทธอุทยานมหาปทุมวิทยาญาณสัมปันโน ผู้ที่ไปทัศนศึกษาวัดนี้จะได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของพระปาง ต่างๆ ปางหนึ่งๆ จะมีเนื้อเรื่องธรรมชี้ความเป็นมาของปางนั้นๆ หลายปาง หลายเรื่อง หลายรส จะปรากฎอยู่ที่พุทธอุทยานมหาปทุมวิทยาญาณสัมปันโน ณ วัดชากใหญ่ ปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยพระปางต่างๆ มีมากมายหลายปางด้วยกัน โดยมีผู้มีจิตศรัทธาสร้างถวายไว้ จนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป

         เพราะในภาคตะวันออกจะไม่มีปางมากเหมือนกับพุทธอุทยานของวัดชากใหญ่นี้ วัดนี้จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนเป็นวัดเนรมิตซึ่งไม่ได้บอกบุญและ ไม่ได้เรี่ยไรแต่กลายเป็นวัดใหญ่โตจนกระทั่งผู้ที่มาทัศนศึกษาได้เปล่งอุทาน ว่า วัดนี้สวยงามจริงๆ ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งความงาม สำหรับอุโบสถนั้น พลเรือเอกสมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ พร้อมคุณหญิงสมบัติ ได้มีศรัทธาสร้างอุโบสถถวายเมื่อปี พ.ศ.2530 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2532 อยู่มาจนกระทั่งปี พ.ศ.2542 ปรากฎว่า ทองลอกดำ แววหมองหม่น และในปีนั้น พลอากาศเอกเกษม ทวีวัฒน์ พร้อมครอบครัวได้มีจิตศรัทธาเห็นว่าโบสถ์นี้เก่าแก่มาก ทองลอกดำ แววหมองหม่น จึงได้มอบให้ หมออารักษ์ ชัยกุล กรมปศุสัตว์จัดการหาช่างมาบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ ปิดทองใหม่ เสริมแววใหม่ ให้สีใหม่พร้อมปูกระเบื้องภายในกำแพงแก้วและนอกกำแพงแก้วรอบอุโบสถเป็นที่ สวยสดงดงามมากที่สุด? ใครได้ไปถึงวัดชากใหญ่ต่างจะเปล่งวาจาว่าโบสถ์นี้สวยงามมาก แล้วพลอากาศเอกเกษมผู้นี้แหละได้ปฏิสังขรณ์พระนาคปรกเสริมสีองค์พระพุทธปฏิ มากรณ์ทั้งให้สีรอบรั้วพร้อมปูกระเบื้องภายในและภายนอกตลอดทั้งปูทางไปหาพระ นอนและทางหน้าสุดสายถึงทางรถ และพลอากาศเอกเกษมได้มีจิตศรัทธาซ่อมแซมมณฑปดาวดึงส์ปิดทองใหม่เสริมแววใหม่ และขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ท่านได้สร้างห้องสุขาเอาไว้ให้บรรเทาทุกข์แก่ ผู้ที่ไปถึงวัดชากใหญ่จะได้รับความสะดวกสบายหลายอย่าง

               คุณตวงรัตน์ โกเมศ ได้เป็นเจ้าภาพสร้างปางพระพุทธปรินิพพานองค์พระเสร็จ แต่ข้างล่างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คุณลัดดา วงศ์สิโรจน์กุล ได้มาเสริมต่อปูกระเบื้องถวายทั้งภายในรั้วและนอกรั้วตลอดทั้งทางหน้าปาง ปรับสถานที่ให้สวยสดงดงามและเวลานี้เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบ และคุณลัดดามีจิตศรัทธาปูกระเบื้องปางพระพุทธานุภาพประทานพรปูกระเบื้องใน กำแพงแก้วและนอกกำแพงแก้วและมีจิตศรัทธาสั่งให้ปฏิสังขรณ์ทาสีองค์พระพุทธ ลีลาหน้าวัด และยังได้ซ่อมแซมกุฏิเรือนไทย สำหรับคุณชำนาญได้มีจิตศรัทธาปิดทองพระประทานและเทพเจ้าทั้งหก ณ มณฑปดาวดึงส์พร้อมปูกระเบื้องรอบมณฑไปพร้อมทั้งสร้างสวนหย่อมภายในบริเวณวัด เป็นสถานที่ร่มรื่นชื่นใจ ใครเข้าไปถึงบริเวณวัดชากใหญ่จะเห็นสวนหย่อมเขียวขจีทั้งไม้ไทยนานาพันธุ์ ประดับสวนหย่อมและมีศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพสร้างปางต่างๆ หลายท่าน ทั้งกุฏิวิหารหอระฆัง ศาลาการเปรียญ หอฉัน หอสวดมนต์ ศาลาเอนกประสงค์ กุฏิเรือนไทย และกุฏิแปลนต่างๆ อีกมากมาย

                 นับว่าวัดชากใหญ่นี้เป็นวัดที่สมบูรณ์แบบครบวงจรเป็นทั้งพุทธอุทยานเป็นทั้ง สถานที่ทัศนศึกษาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแกสาธุชนทั้งหลาย เมื่อได้ไปถึงสถานที่นี้จะมีความสบายใจ มีความสุขใจ ลืมความทุกข์ได้ทั้งปวง พระอาจารย์ธรรมรัติในขณะนั้นก็นับว่ามีบุญได้ช่วยนำผู้มาเป็นหูเป็นตาแทน อาทิเช่น อามาลัดดาวัลย์ ชัยกุล มาเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างแทนเจ้าภาพผู้บริจาคทรัพย์ได้เป็นอย่างดี เมื่อปี พ.ศ.2530 อามาลัดดาวัลย์ ชัยกุล ถึงแก่อนิจกรรม หมออารักษ์ ชัยกุล ผู้ซึ่งเป็นบุตรชายได้มารับช่วงต่อจากอามาดูแลแทนจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ และยังเป็นผู้ดูแลและอำนวยการก่อสร้างเป็นที่เบาใจต่อพระอาจารย์ธรรมรัติมาก เหมือนกับแทนหูแทนตาแทนได้หมดทุกอย่าง ได้มีชาวต่างประเทศและภายในประเทศมาทัศนศึกษาไม่ได้ขาดสายเข้าไปในบริเวณ พุทธอุทยาน แม้แต่ชาวต่างประเทศก็เปล่งอุทานว่าสถานที่นี้สวยสดงดงามมีธรรมชาติสวยหรูมี ธรรมประดับจิตใจมีปางพระให้ชมมากมายนับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่ง หนึ่งเหมาะแก่การเจริญสมณธรรมอย่างยิ่งนัก ทั้งเหมาะแก่บุคคลที่ไปศึกษาหาความรู้อย่างลึกซึ้ง ถ้าผู้ใดได้ไปถึงวัดชากใหญ่แล้วจะมีความสุขใจทุกคนด้วยผลงานของพุทธอุทยานมี หลายรสหลายสิ่งหลายอย่างที่ท้าทายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนจะมีความชื่นมื่น ไปตามๆ กัน

                 ว่าง ๆ ลองมาชมประติมากรรมที่แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติ และตอนแสดงธรรมโปรดบุคคลต่างๆซึ่งล้วนมีลักษณะที่สวยงาม และยังมีแผ่นป้ายอธิบายเรื่องราวต่างๆของประติมากรรมนั้น ๆ ด้วย

            การเดินทาง

     ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3149 แยกทางเข้า อำเภอแหลมสิงห์ จากถนนสุขุมวิทเข้าไปประมาณ 500 เมตรพิกัดดาวเทียม : n12.50999,e102.166414Wat Chak Yai Buddha ParkThe Buddhist Park houses literally hundreds of sculptures depicting the life and stories of the Lord Buddha. A lot of time and effort has been put into making these lifelike statues. In the scene depicted in this first picture, you can see a total of 1,250 monks that came together for the final sermon of the Lord Buddha before he passed into Nirvana. This day is celebrated as Markha Bucha Day in the Buddhist calendar.The temple was founded by Phra Ajarn Maha Bua in 1955 after some followers donated some land for him. Originally he had no intention to build temple buildings and only built a basic kuti for the monks to live in which was made from palm leaves. Ten years later, Phra Ajarn Thammaratt came to stay for one night during his journey across the country. But, he had a vision that told him that he should stay at this temple where in the future there will be many more Buddha images than monks. He did stay and later became the abbot.The monks never requested anyone to build Buddha images here. The tradition was started by the district chief who had a bad dream that he would lose his limbs. In order to make merit he paid for a large Buddha in the blessing posture which represents Monday the day he was born. Other people later then paid for Buddha images to illustrate either different postures or episodes in the Buddha’s life. Now there are hundreds of such statues spread around the 20 acre park. If you are interested in Buddhism and you are in the area then make an effort to come and visit this fascinating Buddhist park รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดจันทบุรี

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )อ่าวคุ้งกระเบน (kung kra baen) ที่หาดเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
2 )สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Somdej Pra Chao Tak Sin Maharat Public Park) อ.เมือง จันทบุรี
- ถ.เทศบาล 3 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี 22000
3 )วัดพลับ (Wat Phlap) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
- หมู่ 1 บ้านบางกะจะ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรีเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองจันทบุรี
4 )จุดชมวิวเนินนางพยา ที่หาดคุ้งวิมาน ( Hat Kung Wiman) จันทบุรี
- อำเภอนายายอาม ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 15 กิโลเมตร
5 )พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
6 )เที่ยวทะล หาดแหลมเสด็จ หาดเจ้าหลาว(Chao Lao Beach) และ อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
- หาดแหลมเสด็จ หาดเจ้าหลาว อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุร๊
7 )น้ำตกกระทิง (Krating Waterfall Chantaburi) มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาคิชฌกูฏ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 13 ชั้น
- ขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
8 )ป้อมฝรั่งเศส คุกขี้ไก่(Khuk Khi Kai) ใกล้ตึกแดง ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
- ใกล้ตึกแดง ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
9 )วัดกระทิง( wat karting ) อ.คิชฌกูช จ.จันทบุรี
- 55 หมู่ 5 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ , กาญจนบุรี 11110
10 )วัดพลับ ( Wat Phlup) และสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
- หมู่ที่ 1 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
11 )ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ( Taksin Maharat Memorial ) เมืองจันท์
- อ.เมือง จ. จัททบุรี
12 )ตึกแดง (Tuk Daeng) จันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
- ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
13 )ค่ายเนินวง (Khai Noen Wong) เมืองจันทบุรี จันทบุรี
- 8 บ้านดอนทราย ต.บางกะจะ เมืองจันทบุรี, จันทบุรี 22000
14 )น้ำตกเขาสอยดาว ( Soi Dao Waterfall Chanthaburi ) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
15 )น้ำตกคลองไพบูลย์ (Klong Paiboon Waterfall)อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
- อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
16 )วัดเขาสุกิม (Wat Khao Sukim) อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี
- อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี
17 )น้ำตกพลิ้ว (Namtok Phlio Waterfall National Park) ต.พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
- ต.พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
18 )น้ำตกหินดาด (Hin Dat Waterfall) อำเภอโป่งน้ำร้อน จันทบุรี
- อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี
19 )เขาคิชฌกูฏ ( Khao Khitchakut) อุทยานแห่งชาติเขาคิดชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
- อุทยานแห่งชาติเขาคิดชฌกูฎ ครอบคลุมอำเภอมะขาม และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
20 ) โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (Maephra Patisonti Niramon Church) จันทบุรี โบสถ์คริตส์เมืองจันทร์
- ในอำเภอเมืองจันทบุรี
21 )หาดเจ้าหลาวอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 60 กิโลเมตร
- หาดเจ้าหลาว จันทบุรี ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จันทบุรี
22 )โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี Oasis Sea World ผู้ใหญ่ 130 บาท. - เด็ก 80 บาท
- 48/2 หมู่ 5 ต.ปากน้ำ ฯ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130

แนะนำที่ท่องเที่ยว 22 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดจันทบุรี


แผนที่แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดจันทบุรี

1.หาดเจ้าหลาว
ชายหาดชื่อดังของเมืองจันท์ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว มีที่พักให้เลือกหลากหลายระดับราคาให้เลือกตามมาด้วยร้านอาหาร


2. สะพานเฉลิมพระเกียรติ หรือสะพานปากน้ำแขมหนู


3.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


4.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนระบบนิเวศวิทยาของอ่าวคุ้งกระเบน 5. หาดแหลมเสด็จ
เป็นหาดทรายที่มีเม็ดทรายขาวเนียนละเอียด นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่น ตลอดริมหาดนั้นร่มรื่นไปด้วยเงาของต้นสนทะเลและพันธุ์ไม้ชายหาดนานาชนิด


6.หาดคุ้งวิมาน
ชายหาดแสนเงียบสงบและมีทัศนียภาพที่สวยงาม ริมชายหาดมีร้านค้าบริการ อาหารเครื่องดื่มและห้องอาบน้ำจืด


6. ชุมชนริมน้ำจันทบูร อีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองจันท์


7.อาสนวิหาร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ


8.ถนนอัญมณี ใครหลงใหลความงดงามของเม็ดพลอยหลากสี
บริเวณถนนศรีจันท์และตรอกกระจ่าง นับเป็นถนนเศรษฐกิจของจันทบุรี ผู้ประกอบธุรกิจด้านอัญมณีจะมาซื้อขายพลอยและอัญมณีต่าง ๆ เป็นประจำทุกวัน


9.ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี บ่งบอกถึงความผูกพันของคน


10. ศาลหลักเมืองจันทบุรี
ตั้งอยู่ใกล้กับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จเข้าเมืองจันทบุรี ปี พ.ศ.2310 เพื่อใช้เมืองจันทบุรีเป็นที่รวบรวมไพร่พล ศาสตราวุธ ยุทธภัณฑ์ และเสบียงอาหารเพื่อไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา


11. วัดมังกรบุฝผาราม หรือเล่งฮั่วยี่
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2520 สถาปัตยกรรมเป็นลักษณะผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทย-จีน เป็นศิลปะแบบสถาปัตยกรรมจีน อุโบสถ เป็นรูปทรงจีนหลังคาซ้อน 3 ชั้น


12. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
เป็นต้นน้ำเกิดจากพื้นที่บริเวณเขามาบหว้ากรอก เขาสระบาป เป็นลำธารน้ำที่ไหลร่วมกันอยู่ใต้ชั้นดินและหิน เมื่อน้ำเดินทางมาถึงช่องหน้าผาของน้ำตกพลิ้ว จึงพวยพุ่งออกมาจาก โพรงหินใต้ดินขนาดใหญ่เกิดเป็นสายน้ำตกที่สวยงาม


13. โอเอซิส ซีเวิลด์
ชมความน่ารักน่าหยิกของเจ้าโลมาแสนรู้กันได้ ที่นี่เปิดการแสดงโชว์ทุกวัน ซึ่งโลมาสามารถแสดงกิจกรรมในการโชว์กว่า 30 รายการ การแสดงโลมาโชว์ (รอบละ 40 นาที) 09:00 น., 11:00 น., 13:00 น., 15:00 น., 17:00 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 90 บาท เด็ก 50 บาท ต่างชาติ 180 บาท โทร. 0 3939 9015


14. คุกขี้ไก่
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งฝรั่งเศสเข้ายึดจันทบุรีในกรณีพิพาทกันด้วยเรื่องดินแดนฝั่งซ้าย แม่น้ำโขง พ.ศ. 2436 ( ร.ศ. 112 )


15. ตึกแดง
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 พร้อมกับคุกขี้ไก่ เดิมเป็นที่ตั้งของป้อมพิฆาตปัจจามิตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรีได้รื้อป้อมแห่งนี้ลง และสร้างตึกแดงขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักและกองบัญชาการทหารฝรั่งเศส


16.หาดแหลมสิงห์
ร่มร่นด้วยแนวต้นสนทอดยาวไปตลอดชายหาด ใครอยากนั่งรับลมชมทิวทัศน์และกินอาหารทะเลไปด้วย บริเวณนี้ก็มีร้านอาหารให้เลือกกิน


17. สะพานตากสินมหาราช หรือสะพานแหลมสิงห์
เป็นสะพานที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำจันทบุรีที่กำลังไหลลงสู่อ่าวไทย


18. ชุมชนไร้แผ่นดิน มีชื่อเรียกกันอย่างเป็นทางการว่า หมู่บ้านบางชัน
เหตุที่เรียกกันว่า หมู่บ้านไร้แผ่นดิน เป็นเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดิน แต่ตอกเสา สร้างบ้านอยู่กันตรงดินเลน ตามแนวป่าชายเลน สัญจรกันทางเรือเป็น


19. ดูฝูงเหยี่ยวแดง มาเที่ยวหมู่บ้านไร้แผ่นดิน
นอกจากจะอิ่มหมีพีมันกับกุ้งหอยปูปลา ชมฝูงเหยี่ยวแดงนับหมื่นๆ ตัว ที่จะบินลงมาโฉบอาหาร อาศัยอยู่หนาแน่น


20. อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ เป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำจันทบุรี บนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสระบาป เขาสุกิม เกาะนมสาว และตัวเมือง


21.จุดชมวิวเนินนางพญา
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่นี่ได้รับการบอกกันปากต่อปากว่า เป็นจุดชมวิวที่ถูกนับว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก จุดชมวิวเนินนางพญา


22. ตลาดเช้าจันทบุรี
มาเที่ยวจันทบุรีสัมวิถีชีวิตคนเมืองจันท์แบบใกล้ชิด แนะนำให้ลองมาเดินตลาดเช้า ที่ตั้งใจอยู่ใจกลางเมืองจันท์ ที่นี่นอกจากจะมีอาหารสดๆ จากท้องทะเล อาหารพื้นบ้าน


24. วังสวนบ้านแก้ว และพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว
ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


25. วัดเขาสุกิม
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ในแต่ละวันมีนักท่องเทียวเดินทางมาเที่ยวและทำบุญสนใจสามารถแวะมาเที่ยวชมกันได้


อำเภอเมือง-ท่าใหม่-คุ้งวิมาน

01.ค่ายเนินวง (Kho Wong)
02.สำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ (Underwater Archaeological Office)
03.เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน (Wat Khao Ploi Waen)
04.อ่าวคุ้งวิมาน (Kung Wiman Beach)
05.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน(Kung Krabaen Bay Royal Development Study Centre)
06.หาดเจ้าหลาว (Chao Lao Beach)
07. แหลมเสด็จ( Lamsadej )

อำเภอเมือง และ บริเวณใกล้เคียง

01.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี
02.ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Somdej Phrachao Taksin Maharat Shrine)
03.สวนสาธารณะ พระเจ้าตากสินฯ (Somdej Pra Chao Tak Sin Maharat Public Park)
04.วัดไผ่ล้อม จันทบุรี  Wat Phai Lom (Pra Aram Luang)
05.โบสถ์คาทอลิก (Catholic Church)
06.วัดทองทั่ว (Wat Thong Thua)
07.วัดเขตร์นาบุญญาราม (Wat Khetnaboonyaram)
08.ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดจันทรบุรี (Culture Office)
09.วัดโบสถ์พลอยแหวน (Wat Bot Ploi Waen)

อำเภอเมือง - น้ำตกกระทิง

01.วัดเขาสุกิม (Wat Khao Sukim)
02.อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ (Khao Khitchakut National Park)
03.น้ำตกกระทิง (Krathing Waterfall)
04.ฟาร์มจระเข้-สวนสัตว์ชำโสม (Chamsom Crocodile Farm and Zoo)
05.สวนสะเด็ดยาด( (Suan Phonlamai Sadet Yat)
06.ยอดเขาพระบาท (Khao Phrabat)
07.อ่าวกระทิง(Ao Krathing)

อำเภอมะขาม-อำเภอสอยดาว  

01.เขื่อนคีรีธาร (Khuan Khereethan)
02.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว (Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary)

อำเภอเมือง-อำเภอแหลมสิงห์-อำเภอขลุง

01.สะพานแหลมสิงห์
02.ปลาโลมา จันทบุรี (Oasis Sea World)
03.วัดปากน้ำแหลมสิงห์ (Wat Pak Nam Laem Sing)
04.น้ำตกพลิ้ว
05.แหล่งทอเสื่อจันทบูร บ้านบางสระเก้า (Bang Sa Kao Agro-Tourism)
06.อุทยานแห่งชาตุน้ำตกพลิ้ว น้ำตกพลิ้ว
07.น้ำตกคลองนารายณ์ (Khlong Narai Waterfall)
08.วัดมังกรบุปผาราม (Wat Mangkon Buppharam)
09.คุกขี้ไก่ (Chicken dung cell, Khuk Khi Kai)
10.วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ (Khao Laem Sing Forest Park)
11.ตึกแดง (Tuek Daeng)
12.พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมสิงห์
13.หาดแหลมสิงห์
14.วัดเนินสูง

การเดินทางเที่ยวจังหวัดจันทบุรีด้วยรถสองแถว (มาสด้า แฟมิลี่ ขนาดเล็ก)จอดรอรับนักท่องเที่ยวที่ขนส่งจันทบุรี

การเช่ารถรับจ้าง และ มอเตอร์ไซต์ในจันทบุรี
รถสองแถว (มาสด้า) ในจังหวัดจันทบุรี จะมีรถรับจ้างที่เรียกว่า "รถมาสด้า" เป็นรถกระบะที่นำมาดัดแปลงเป็นรถสองแถว ที่มีทั้งรถประจำทาง เช่นไปแหลมสิงห์ พลิ้ว และแบบรับจ้างเหมาไปยังที่ต่างๆ คิวที่เป็นรถประจำทาง มีกระจายอยู่หลายจุด เช่นคิวจันทบุรี - พลิ้ว จะอยู่ตรงแถวตลาดน้ำพุ (หน้าร้านขายยาชัชชัยเภสัช) หรือหากต้องการติดต่อเหมารถไปเที่ยวยังที่ต่างๆ สามารถติดต่อไปยังคิวรถที่อยู่ในจุดต่างๆ ในเขตตัวเมือง หรือจะโทรติดต่อสอบถามเพื่อสอบราคาก่อนได้

ข้อแนะนำ 
- จะไม่มีรถมาสด้า (รถสองแถวประจำทาง) ที่วิ่งวนในตัวเมือง 
- มีคิวรถมาสด้าที่วิ่งระหว่างอำเภอ 
- จุดที่มีรถมาสด้าจอดรอ จะอยู่บริเวณตลาดน้ำพุ สถานีขนส่ง โรบินสัน โลตัส 
- หากเหมารถมาสด้าให้ไปส่งในจุดต่างๆ ควรสอบถามราคา หรือเช็คราคาก่อนขึ้นรถ

ราคาเหมารถมาสด้ารับจ้างในจังหวัดจันทบุรี (ราคานี้อาจมีเปลี่ยนแปลง) 

ตัวเมือง - โลตัส / โรบินสัน 40 บาท
สถานีขนส่ง - โรบินสัน 50 บาท
ตัวเมือง - แยกปากแซง 80 บาท
ตัวเมือง - น้ำตกพลิ้ว 200 บาท
ตัวเมือง - แหลมสิงห์ / คุ้งวิมาน / เจ้าหลาว 300 บาท
ตัวเมือง - วัดเขาสุกิม 250 บาท
ตัวเมือง - พระบาทพลวง (ขึ้นเขาคิชฌกูฏ)/ น้ำตกกระทิง 300 บาท
ตัวเมือง - ตัวอำเภอขลุง 250 บาท
ตัวเมือง - ท่าสอน (ไปดูเหยี่ยวแดง) 400 บาท
ตัวเมือง - แหลมงอบ / ตัวเมืองตราด 600 บาท
ตัวเมือง - ล่องแก่งโป่งน้ำร้อน / ตลาดชายแดน 700 บาท
ตัวเมือง - หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งเพล (ขึ้นผาหินกูบ) 700 บาท
(ไป-กลับคิด 1,400 บาท หรือคิดเป็นรายหัว 200 บาท/คน)
รถมาสด้าเหมาเที่ยวทั้งวัน (แล้วแต่ตกลงสถานที่ท่องเที่ยวกัน)