Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูน : อุทยานแห่งชาติแม่ปิง Mae Ping National Park จังหวัดลำพูน
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : อุทยานแห่งชาติแม่ปิง Mae Ping National Park


-ข้อมูล เดิมชื่อว่าอุทยานแห่งชาติแม่หาด-แม่ก้อ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 มีพื้นที่ 1,003 ตารางกิโลเมตร
-ที่อยู่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ค่าเข่าชม : อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท เด็ก 25 บาท

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง Mae Ping National Park

 “อุทยานแห่งชาติแม่ปิง”  แต่เดิมมีชื่อว่า  “อุทยานแห่งชาติแม่หาด-แม่ก้อ”  ได้รับ การ ประกาศ จัด ตั้ง เป็น อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524  มีพื้นที่อุทยานทั้งหมด 1,003 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่,  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  และอำเภอสามเงา  จังหวัดตาก  รวมทั้งหมด 3 จังหวัดเดิมชื่อว่าอุทยานแห่งชาติแม่หาด-แม่ก้อ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 มีพื้นที่ 1,003 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยไปตามทางหลวงหมายเลข 106 (สายลำพูน-ลี้) บริเวณกิโลเมตรที่ 47 แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 1087 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ก็ถึงที่ทำการอุทยานฯภายในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่บางส่วนเป็นลำน้ำปิงซึ่งยาวประมาณ 100 กิโลเมตร และสองฝั่งแม่น้ำเป็นเกาะแก่ง หน้าผา หินงอก หินย้อย การเดินทางท่องเที่ยวลำน้ำปิงสามารถเริ่มจากอ่างเก็บน้ำดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เรือหางยาว แล้วมาต่อแพที่แก่งสร้อย ล่องมาจนถึงเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ในทางกลับกันอาจจะเช่าเรือหรือแพจากเขื่อนภูมิพลล่องขึ้นไปก็ได้ สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯถ้ำยางวีเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และมีค้างคาวอาศัยอยู่ การเดินทางเข้าไปชมต้องใช้ไฟฉายหรือคนถือไฟนำทางเข้าไป ไม่ไกลจากบริเวณถ้ำยางวีจะมีป่าที่มีลักษณะเป็นป่าสนเขาเรียกว่า “ป่าพระบาทยางวี” มีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม..................................................................ทุ่งกิ๊ก-ทุ่งนางูอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 15 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ เป็นที่ราบเนินเขาปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าสลับป่าเต็งรัง มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำพวกเก้ง กวาง กระต่าย และไก่ป่าชนิดต่างๆ..................................................................น้ำตกก้อหลวง อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 20 กิโลเมตร และเดินเท้าอีก 500 เมตร เป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อ ไหลผ่านหินดินดานเทาดำและหินทรายของหน้าผาที่มีความสูงต่างระดับลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นหินปูน จึงทำให้บริเวณน้ำตกมีหินงอกหินย้อยมากมาย และยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มีปลาอาศัยอยู่มากมาย..................................................................แก่งก้ออยู่ในเขตบ้านก้อจัดสรร หมู่ 4 ตำบลก้อ จากที่ทำการอุทยานฯ ไปเป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ภายในบริเวณเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงาม ทางอุทยานฯ ได้จัดตั้งที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่า (หน่วยที่ 2) นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมภูมิประเทศและสถานที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น น้ำตกอุมแป น้ำตกอุมปาด เกาะคู่สร้างคู่สม ผาเต่า ผาพระนอน ผาคันเบ็ด แก่งสร้อย (ตำนานเล่าว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเมืองสร้อยซึ่งอายุกว่า 800 ปี มีเจ้าเมืองปกครองสืบต่อกันมาหลายยุคสมัยและมีพญาอุดมเป็นผู้ปกครองเมืองคนสุดท้าย จากนั้นเมืองสร้อยก็จมอยู่ในท้องน้ำ ยังคงมีซากกำแพงเก่าให้เห็นอยู่ ส่วนเจดีย์ชำรุดตามกาลสมัย โดยนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือจากแพท่าน้ำก้อไปทางซ้าย ไปทางเขื่อนภูมิพล ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จะเห็นเจดีย์สีขาวเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเกาะ ) ถ้ำแก่งสร้อย พระธาตุแก่งสร้อย พระบาทบ่อลม เขื่อนภูมิพล เป็นต้นอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ยังไม่มีบริการบ้านพัก สำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่ต้องการพักแรม ต้องนำเต็นท์และอาหารมาเอง ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 579-5734, 579-7223รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดลำพูน

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )วัดพระยืน (Wat Pra Yuen) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
- หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2 )วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
- .มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
3 )อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล (Doi Khun Tan National Park)
- หมู่ที่ 8 ต.ทาปลาดุก อ. แม่ทา จ. ลำพูน 51140
4 )วัดจามเทวี หรือวัดกู่กุด แห่งนครหริภุญชัย จังหวัดลำพูน เป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย
- จามเทวี หรือเดิมชื่อ วัดกู่กุด ตั้งอยู่บนถนนจามเทวี หมู่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

แนะนำที่ท่องเที่ยว 4 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดลำพูน


สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

 1. วัดมหาวันวนาราม
 2. วัดจามเทวี
 3. วัดพระยืน
 4. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
 5. วัดพระธาตุหริภุญชัย
 6. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย
 7. อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
 8.  กู่ช้าง-กู่ม้า
 9.  ลำพูนผ้าไหมไทย
 10. กาดขัวมุง
 11. อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี
 12. ศูนย์ศิลปหัตถกรรม ผ้าไหมยกดอกเพ็ญศิริ
 13. สวนสายน้ำแร่
 14. ดอยขะม้อ
 15.  บ้านหนองช้างคืน
 16. วัดศรีดอนชัย
 17. อ่างเก็บน้ำแม่ธิ
 18. วัดพระธาตุดอยเวียง
 19. พระธาตุดอยห้างบาตร
 20. อุโมงค์ขุนตาล
 21. บริเวณยอดเขา
 22. น้ำตกแม่กลอง
 23. น้ำตกตาดเหมย
 24. อ่างเก็บน้ำแม่กึม
 25. หมู่บ้านแกะสลักบ้านทา
 26.  ถ้ำจำหม่าฟ้า
 27.  อ่างเก็บน้ำแม่เส้า
 28.  อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
 29.  วัดป่าเหียง
 30. แหล่งศิลาแลง
 31.  วัดพระบาทตากผ้า
 32. ตลาดสินค้าพื้นเมืองป่าซาง
 33. แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก
 34. วัดหนองเงือก
 35. ถ้ำเอราวัณ
 36. วัดพระเจ้าตนหลวง
 37. หมู้บ้านกะเหรี่ยงพัฒนาห้วยหละ
 38. ถ้ำหลวง
 39. น้ำตกวังหลวง
 40. วัดพระบาทห้วยต้ม
 41. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
 42. วัดบ้านปาง
 43. พระธาตุเจดีย์ห้าดวง
 44. ทุ่งกิ๊ก-ทุ่งนางู
 45. น้ำตกก้อหลวง
 46. ถ้ำยางวี
 47. แก่งก้อ

การเดินทางไปลำพูน


1.โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากนั้นแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ถึงนครสวรรค์ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก ลำปาง แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงจังหวัดลำพูน ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร

2.โดยรถประจำทาง
มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-ลำพูน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490  ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 0 2936 3210 นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ โทร. 0 2936 2207 สมบัติทัวร์ โทร. 0 936 2495-8 สหชาญทัวร์ โทร. 0 2936 2762 สยามเฟิสท์ทัวร์ โทร. 0 2954 3601-7 ฯลฯ

ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com 

3.โดยรถไฟ
มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปจังหวัดลำพูนทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690
การเดินทางภายใน ลำพูน
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม รถสามล้อถีบ ยานพาหนะยอดนิยมของ ชาวลำพูนมีให้เรียกใช้บริการได้ทั่วไป แต่จะมีให้บริการมากบริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย หน้าวัดหริภุญไชย และหน้าตลาดสดหนองดอก อัตราค่าบริการเริ่มตั้งแต่ 20 บาท ไปจนถึงเหมาเที่ยวทั้งวันประมาณ 200 บาท

รถสองแถวไปยังอำเภอต่างๆ ท่ารถจะกระจายอยู่ทั่วตัวจังหวัดลำพูน เช่น สายลำพูน-ป่าซาง-บ้านโฮ่ง-ลี้ อยู่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี สายลำพูน-บ้านธิ อยู่บริเวณหลังตลาดสดหนองดอก เป็นต้น ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเ หมารถสองแถวไป ท่องเที่ยวได้

4.การเดินทางโดยเครื่องบินไปยังจังหวัดลำพูน

นักท่องเที่ยวต้องไปลงเครื่องที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปยังจังหวัดลำพูน ระยะประมาณ 20 กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลการเดินทาง ตารางเวลาเที่ยวบิน และสำรองที่นั่งได้ที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2356 1111เว็บไซต์ www.thaiairways.com