Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร : ที่ท่องเที่ยวศูนย์การค้าสยามสแควร์ (Siam Square)แหล่งที่รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ ไว้มากมาย
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : ศูนย์การค้าสยามสแควร์ (Siam Square)


-ข้อมูล การเป็นศูนย์การค้าแห่งเดียวที่มีเอกลักษณ์เป็นศูนย์การค้าแบบเชิงราบ(low rise ) และเปิดโล่ง
-ที่อยู่ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ค่าเข่าชม : ฟรี

ศูนย์การค้าสยามสแควร์ (Siam Square)

ปี 1965 ตึกขนาดใหญ่หลายตึกได้ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่สยามสแควร์ ในตอนนั้นเจ้าของที่บริเวรนี้เป็นเพื่อนบ้านกันกับจุฬาลงกรณ์มหาลัย และมีความประสงค์ที่จะปล่อยที่ดินแถวนั้นให้เช่าเพื่อที่จะสะสมเงิน จากร้านค้าแถวนั้น เพื่อจะสร้างกำไรให้กับมหาลัย

มี โรงหนัง 3 โรงที่เป็นที่นิยมที่ถูกสร้างขึ้นที่นี้ มีการจัดแสดงทั้งภาคไทยและแบบตะวันตก

โรงภาพยนต์สยาม (สร้างขึ้นในปี 1967)
โรงภาพยนต์ลิโด(สร้างขึ้นในปี 1968)
โรงภาพยนต์(สร้างขึ้นในปี 1970)

-สยามสแควร์ เป็นแหล่งที่รวบรวมร้านค้าต่าง ๆ ไว้มากมาย หลายประเภท ทั้งร้านขายเพลง ซีดี ดีีวีดี ร้านอาหารมากมาย ภัตตาคาร ร้านก๋วยเตี๋ยว สถาบันกวดวิชา ร้านหนังสือ ร้านค้าย่อย โรงภาพยนตร์ ร้านเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน รองเท้า สินค้ามีหลากหลายราคา ทั้งถูกและแพง เรายังสามารถต่อรองราคาสินค้าได้

สิ่งอื่นนอกจากพ่อค้าแม่ค้าที่ทำธุรกิจอยู่ที่นี้แล้ว ยังมีสยามโบว์ลิ่ง ธนาคารกรุงเทพฯและสำนักงานที่ปรึกษาของอังกฤษ นักลงทุนหลายคนพยามที่จะทำให้พื้นที่สยามสแควร์เป็นแหล่งศูนย์การค้าที่ทันสมัย โรงแรมระดับห้าดาวและร้านอาหาร

ในปี 1970 เศษๆ เศรษฐกิจในประเทศไทยกำลังเจริญเติบโตได้ดี และโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ มีรานค้าใหม่ๆมากหมาย ทั้งร้านอาหารมีระดับ และร้านอาหารฟ๊าดฟู๊ด ตรงข้ามกับโรงภาพยนต์สยามจะเป็นสถานีตำรวจและสถานีดับเพลิงแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นในปี 1980

การพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้ใหญ่ขึ้น มี ธุรกิจใหม่ๆเขามา และการพัฒนาสิ่งก่อสร้างรอบๆ ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 1990 เศษ และมาถึงหลังปี 2000 รถไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1999 ซึ่งใกล้สถานีสยามที่สุด ยังมีโรงเรียนกวดวิชาหลายแห่งที่อยู่รอบบริเวณสยาม ที่ส่วนมากจะเป็นโรงเรียน ติวภาษา, คณิตฯ,ฟิสิกซ์,สังคม,วิทยาศาสตร์และเคมี นักเรียนหลายคนมาเรียนที่นี้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย

และยังมีสะพานจากศูนย์การค้ามาบุญครองที่ต่อเชื่อมมาถึงสยามสแควร์ ซึ่งดูเหมือนศูนย์การค้าเหล่านี้จะเป็นที่ดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก

แนวโน้ม Shopping center ในเขตใจกลางเมืองยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์การค้าที่อยู่ติดกับระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้า ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางหลักในอนาคต ศูนย์การค้าสยามสแควร์ซึ่งต้องอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวันรายล้อมด้วยศูนย์การค้าชื่อดังที่อยู่ใกล้เคียง เช่น มาบุญครอง Siam Discovery และ Siam Center มีส่วนช่วยกันเสริมสร้างความคึกคักกับธุรกิจ Shopping center มาเป็นระยะเวลายาวนานนับสิบปี โดยสยามสแควร์เป็นแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นเป็นศูนย์การค้าแนวราบ เปิดโล่งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองแห่งเดียว ปัจจุบันการแข่งขันศูนย์การค้าต่างมีการแข่งขันกันสูงมาก เห็นได้ชัดจากศูนย์การค้าต่างๆ รอบด้านต่างเร่งกันปรับปรุงรูปโฉมภายนอกและภายใน ให้ทันสมัยเพื่อดึงดูด ผู้ใช้บริการ สำหรับสยามสแควร์ก็เช่นเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหลายอย่าง ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ค้าและผู้ใช้บริการในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามการปรับปรุงดังกล่าวยังขาดภาพรวมการพัฒนา เพื่อให้สยามสแควร์ให้เป็นศูนย์การค้า ชั้นนำมีภูมิทัศน์ที่สวยงามทันสมัย มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดพื้นที่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวางแผนการพัฒนาในระยะยาวที่มีการศึกษาปัญหาในปัจจุบันที่ต้องปรับปรุงและออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบสยามสแควร์ในอนาคต โดยกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจและบริการปัจจุบันให้น้อยที่สุด เพื่อคงความนิยมและสามารถแข่งขันกับศูนย์การค้าอื่นๆ ในระยะยาว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนัก ถึงความสำคัญของการวางแผนพัฒนาสยามสแควร์

การเป็นศูนย์การค้าแห่งเดียวที่มีเอกลักษณ์เป็นศูนย์การค้าแบบเชิงราบ(low rise ) และเปิดโล่ง ( open to air) ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมือง ร้านค้าและบริการมีความหลากหลายตอบสนองต่อผู้ใช้บริการหลายกลุ่ม โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นสินค้าที่ตอบสนองเฉพาะกลุ่ม โรงภาพยนต์และร้านอาหาร แม้ว่าพื้นที่จะอยู่ใจกลางเมือง มีปัญหาเรื่องที่การจราจรและจอดรถ แต่การเปิดดำเนินการ BTS รถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย โดยมีสถานีร่วมสยามซึ่งเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดอยู่ติดกับพื้นที่โครงการจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่เข้าสู่พื้นที่สยามสแควร์ที่สะดวกรวดเร็ว

ศูนย์การค้าสยามสแควร์ มีการบริหารและจัดการอาคาร โดยส่วนบริหารกิจการศูนย์การค้าสยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสำนักงานอยู่ที่

254 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-9855 (อัตโนมัติ)
โทรสาร 0-2218-9854


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน กรุงเทพมหานคร

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )สวนสนุกช้าง พรีเซ้นท์ส โกลบอล คาร์นิวัล Global Carnival 2016 ข้างสวนลุม
- ลุมพินีสแควร์(สวนลุมไนซ์บาซาร์เดิม)
2 )ลอนดอน สตรีท (London Street) - พัฒนาการ กรุงเทพฯ
- 2259 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
3 )เดอะ พาซิโอ พาร์ค(The Peseo Park) - กาญจนาภิเษก กรุงเทพ
- 8/-5, 1, 8/1-5 กาญจนาภิเษก แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
4 )ไดโนเซอร์ แพลนเน็ต(Dinosaur Planet) ธีมพาร์คไดโนเสาร์ สุขุมวิท 22 ดิ เอ็มสเปียร์
- ที่ตั้ง เอ็มสเฟียร์ ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ สุขุมวิท 22 ดิ เอ็มสเปียร์ แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร
5 )หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok Art & Culture Centre
- 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330
6 )ตลาดน้ำคลองลัดมะยม(Klong Lat Mayom floating market) กรุงเทพมหานคร
- กรุงเทพมหานคร
7 )ศาลเจ้าพ่อเสือ (Tiger God Shrine)ตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมือง
- เดิมตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมือง กรุงเทพ
8 )พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson House)
- บ้านไทย จิม ทอมป์สัน 6 ซอยเกษมสันต์ พระราม 1 กทม
9 )มาดามทุสโซ Madame Tussauds พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ
- สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 6 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
10 )สยามโอเชียนเวิลด์ Siam Ocean World ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์
- ตั้งอยู่ชั้นบี 1 และบี 2 ในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์
11 )วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (Wat Kalayanamitr) ฝั่งธนบุรี สักการะซำปอกงองค์ใหญ่ ในกรุงเทพ
- ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้
12 )วัดปทุมวนาราม (Wat Pathum Wanaram) ปทุมวัน กรุงเทพ
- 969 ถนน รามา 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
13 )ศาลหลักเมืองกรุงเทพ สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑
- ราชดำเนิน แขวง พระนคร
14 )อุทยานเบญจสิริ และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center )
- สุขมวิท24 แขวงคลองตัน คลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110
15 ) โรงเเรมใบหยกสกาย2 @ Roof top (Baiyoke Tower II or Baiyoke Sky Hotel ) ชั้น 79
- 222 ถ.ราชปรารภ ราชเทวี, กรุงเทพ 10400
16 )วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (Wat Bowonniwet Vihara Rajavaravihara ) ข้าวสาร บางลำภู
- ถ.พระสุเมรุ บางลำพู วัดบวรฯ กรุงเทพ
17 )วัดหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร (Wat Intharawihan)
- 114 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
18 )วัดยานนาวา ( Wat Yan Nawa ) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
19 )วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ( Watrakang ) กรุงเทพมหานคร
- เลขที่ 250 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
20 )สวนรมณีนาถ (Romaneenart Park) ที่เคยเป็น คุกเก่า ก่อสร้างเมื่อ ร.ศ. 108
- ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดทุกวัน เวลา 05.00 -21.00
21 )วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) Wat Mangkon Kamalawat ตั้งอยู่ ถ. เจริญกรุง เยาวราช
- 423 ถนน เจริญกรุง เขตป้อมปราบ แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
22 ) ร็อค อราวด์ เอเชีย Rock around Asia ที่สำหรับคนชอบงานศิลป์จากเอเชีย
- Novotel Hotel | 999 Suvarnabhumi Airport Hotel, กรุงเทพมหานคร (กทม.) 10540, ไทย
23 )วัดเบญจมบพิตร (Wat Benchamabophit) กรุงเทพมหานคร
- 69 ถนนนครปฐม (ถนนฮก) ติดริมคลองเปรมประชากร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
24 )วัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่ เขตพระนคร (บ้านหม้อ) กรุงเทพ
- เลขที่ 119 ซอยทิพยวารี ถนนตรีเพชร เขตพระนคร (บ้านหม้อ) กรุงเทพฯ 10200
25 )วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ (Wat Suthat Thepwararam) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
- ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร 10200
26 )วัดภูเขาทอง หรือ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
- 344 บริพัตร Ban Bat, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100
27 )ตลาดวังหลัง อิ่มจัง ช็อปชิล เดินสนุกๆเพลิน ริมน้ำเจ้าพระเยา
- ตรอกวังหลัง ซอยอรุณอัมรินทร์ 22 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
28 )คลองสานพลาซ่า klongsan plaza bangkok แวะทานอาหารหลากหลาย ซื้อของดีราคาถูก
- ท่าน้ำคลองสาน เจริญนคร คลองสาน, กรุงเทพมหานคร 10600
29 )วัดเทพธิดารามวรวิหาร (วัดเทพธิดาราม) ตั้งอยู่ที่ ริมถนนมหาไชย
-
30 )เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ Asiatique The Riverfront กรุงเทพฯ
- เลขที่ 2194 ถนนเจริญกรุง อยู่ระหว่างซอยเจริญกรุง 72-76 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
31 )ปากคลองตลาด (Pak Khlong Talat) ร้านดอกไม้ปากคลองตลาด และ ตลาดนัดสะพานพุทธ
- บริเวณถนนจักรเพชร ยาวจนไปถึงถนนมหาราช ตั้งโอบล้อมวัดราชบูรณะ โรงเรียนราชินีและโรงเรียนสวนกุหลาบ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร
32 )Siam Park City BANGKOK สวนสยาม ทะเล - กรุงเทพ
- 99 Serithai Rd., Khan Na Yao, Bangkok 10230 ‎ สถานที่ท่องเที่ยว - กรุงเทพมหานคร
33 )พักผ่อนในป่ากลางเมือง เที่ยวศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Queen Sirikit National Convention Center – QSNCC)
- เป็นศูนย์การประชุมตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ติดกับโรงงานยาสูบ
34 )ศาลพระพรหม สี่แยกราชประสงค์ ในบริเวณอนุสาวรีย์และสถานที่สำคัญของกรุงเทพ
- 494 Rajdamri Rd, กรุงเทพมหานคร 10330
35 )ท่องเที่ยวไชน่าทาวน์ เยาวราช ( Yaowarat ) มหัศจรรย์ของกินของใช้ กลางเมืองกรุงเทพ
- ที่อยู่ : ถนนเยาวราช แขวงเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
36 )ที่ท่องเที่ยว ถนนข้าวสาร (Khao San Road) มีอะไรที่คุณยังไมารู้
- ถนนข้าวสาร แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
37 )วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร( วัดโพธิ์ ) พระอารามหลวงคู่กรุงรัตนโกสินทร์ (Wat Pho Temple)
- 2 Sanamchai Road, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 10200 ‎ 02 226 0335
38 )แนะนำวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
- ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 10200
39 )พาท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
- 34 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02- 466-3167, 02-465-7740, 02-462-3762

แนะนำที่ท่องเที่ยว 39 ที่ท่องเที่ยวใน กรุงเทพมหานคร


แผนที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่ท่องเที่ยวทั้งหมดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลห้างสรรพสินค้าจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รวมห้างเซ็นทรัล

 1. เซ็นทรัลCentral World  ราชประสงค์
 2. เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 3. เซ็นทรัลพลาซา บางนา
 4. เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
 5. เซ็ฯทรัลพลาซ๋าศาลายา
 6. เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
 7. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
 8. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
 9. เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9
 10. เซ็นทรัล Festival EastVille   เลียบด่วน 
 11. เซ็นทรัลชิดลม
 12. เซ็นทรัลสีลมคอมเพล็กซ์
 13. เซ็นทรัล WestGate    บางใหญ่ 

     กลุ่มเดอะมอลล์

 1. รามคำแหง 2
 2. รามคำแหง 3
 3. ท่าพระ
 4. บางแค
 5. บางกะปิ
 6. The Emporium   สุขุมวิท
 7. Siam Paragon  
 8. Emquartier       สุขุมวิท
 9. Bangkok Mall(กำลังก่อสร้าง)

  

      กลุ่มเอ็มบีเค & สยามพิวรรธน์

 1. MBK Center (มาบุญครอง)
 2. Paradise Park
 3. Siam Center
 4. Siam Dicovery Center

 

     กลุ่มสยาม รีเทล

 1. Fashion Island  รามอินทรา
 2. Promenade
 3. Terminal 21   สุขุมวิท 
 4. Life Center 

     

      กลุ่มสยามฟิวเจอร์

 

 1. Espanade  รัชดาภิเษก
 2. Siam Square 
 3. จามจุรีสแควร์ 
 4. King Power Complex
 5. Gateway  เอกมัย

      Asia Tique  เจริญกรุง  

      Amorini  รามอินทรา กม.12

      Bright City Life Mall พระราม 2

 

      โบ๊เบ๊ทาวเวอร์

      Center One

      Central  Embassy  เพลินจิต  

      Center Point   ปทุมวัน

      Circle 

      Crystal Park   บางเขน 

      Crystal       ราชพฤกษ์

      Crystal        ชัยพฤกษ์

      CDC Crystal Design Center

      8 eight Thonglor  สุขุมวิท

      Fashion Mall

      Fortune Town รัชดา

      เกสรพลาซ่า

      Happy Land  บางกะปิ

      Horizon   สุขุมวิท 63 

      In Square  จัตุจักร      

      Imprerial World 

      Isetan

      J J Mall   จตุจักร

      K Village  พระราม 4  

      London Street   พัฒนาการ 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

 1. สาขา แจ้งวัฒนะ
 2. สาขา ดอนเมือง
 3. สาขา ดาวคะนอง
 4. สาขา บางนา
 5. สาขา บางบอน
 6. สาขา บางปะกอก
 7. สาขา บางพลี
 8. สาขา พระราม 2
 9. สาขา พระราม 2 สาขา 2
 10. สาขา พระราม 4 (เอกซ์ตร้า)
 11. สาขา เพชรเกษม
 12. สาขา เพชรเกษม 2 (เอกซ์ตร้า)
 13. สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์
 14. สาขา รังสิต
 15. สาขา รังสิต 2
 16. สาขา รังสิต คลอง6
 17. สาขา รัตนาธิเบศร์
 18. สาขา รัตนาธิเบศร์ 2
 19. สาขา รัชดาภิเษก (เอกซ์ตร้า)
 20. สาขา ร่มเกล้า
 21. สาขา รามอินทรา
 22. สาขา ราชดำริ
 23. สาขา ราษฎร์บูรณะ (จัมโบ้)
 24. สาขา ลาดพร้าว
 25. สาขา ลำลูกกา
 26. สาขา ลำลูกกา 2
 27. สาขา วงศ์สว่าง
 28. สาขา ศรีนครินทร์
 29. สาขา สะพานควาย
 30. สาขา สุขสวัสดิ์
 31. สาขา สุขาภิบาล 3
 32. สาขา สุวินทวงศ์
 33. สาขา หนองจอก
 34. สาขา หัวหมาก
 35. สาขา อิสรภาพ
 36. สาขา อ้อมใหญ่
 37. สาขา เอกมัย
 38. สาขา อ่อนนุช (เอกซ์ตร้า)
 39. สาขา กัลปพฤกษ์ 

 

    สยามแม็คโคร

 1. สาขา ลาดพร้าว
 2. สาขา บางบอน
 3. สาขา จรัญสนิทวงศ์
 4. สาขา สาทร
 5. สาขา สามเสน
 6. สาขา รามอินทรา
 7. สาขา กัลปพฤกษ์ 
 8. สาขา ศรีนครินทร์
 9. สาขา นครอินทร์

      Marche  รามคำแหง 53 

      Mega  วังบูรพา

      Plearnary Mall   วัชรพล 

      PURE PLACE 

1. สาขา รังสิต คลอง 2

2. สาขา รามคำแหง 110

3. สาขา ราชพฤกษ์

      Paseo Mall

1.สาขาลาดกระบัง

2.สาขากาญจนาภิเษก

3.สาขารามคำแหง

      Park Village  พระราม 2 

      Palladium World  ราชปรารภ 

      Platinum Fashion Mall ประตูน้ำ

      Rain Hill   สุขุมวิท 47 

Tesco Lotus

 1. สาขา ปิ่นเกล้า
 2. สาขา พระราม 1
 3. สาขา พระราม 2
 4. สาขา พระราม 3
 5. สาขา บางแค
 6. สาขา บางกะปิ
 7. สาขา บางปะกอก
 8. สาขา ประชาชื่น
 9. สาขา มีนบุรี
 10. สาขา ฟอร์จูน ทาวน์
 11. สาขา ลาดพร้าว
 12. สาขา หลักสี่
 13. สาขา ซีคอนสแควร์
 14. สาขา สุขาภิบาล 1
 15. สาขา สุขาภิบาล 3
 16. สาขา สุขุมวิท
 17. สาขา วังหิน
 18. สาขา จรัญสนิทวงศ์
 19. สาขา แจ้งวัฒนะ
 20. สาขา พัฒนาการ
 21. สาขา หนองจอก

    ห้างโรบินสัน

      1.  สุขุมวิท

      2.  บางรัก

      3.  ลาดหญ้า

      4.  รังสิต

      5.  บางแค

      6.  ศรีนครินทร์

      7.  รัคนาธิเบศร์

      8.  รามอินทรา

      9.  พระราม 9

     10. บางนา

     

    พันธุ์ทิพย์พลาซ่า

 1. สาขา ประตูน้ำ
 2. สาขา งามวงศ์วาน
 3. สาขา บางกะปิ

 

     กลุ่มสยาม รีเทล

 1. Fashion Island  รามอินทรา
 2. Promenade
 3. Terminal 21   สุขุมวิท 
 4. Life Center 

 

     กลุ่มซีคอน 

      Seacon square  ศรีนครินทร์

      Seacon square  บางแค
 

      Suanlum nightBazaar  รัชดา   

      Supreme Complex  สามเสน  

      Season Fashion Mall  

      Sena Fest คลองสาน

      Soho Variety Mall    

      The Street   รัชดา 

       The Sense  

      The Square  บางบัวทอง      

      Town Square กำลังก่อสร้าง 

      ห้างตั้งฮั่วเสง                   

      The Walk  เลียบด่วนรามอินทรา

      Tokyu
      Venice Di Iris   วัชรพล

 

      Watergate Pavillion  ประตูน้ำ

      Yodpiman River Walk

      Zen Dep

แผนที่ห้างสรรพสินค้าจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล