Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต : เกาะสิเหร่ภูเก็ต มนตราแห่งท้องทะเลและวัฒนธรรมภาคใต้
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : เกาะสิเหร่ ภูเก็ต


-ข้อมูล เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดภูเก็ตแต่ปัจจุบันนี้ได้รวมเป็นเนื้อที่เดียวกันแต่มีคลองท่าจีนกั้นระหว่างกลาง ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร
-ที่อยู่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

เกาะสิเหร่ ภูเก็ต

เกาะสิเหร่ เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต อยู่ห่างจากตัวเมืองรวม 4 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตรกม. ปัจจุบันนี้ถือเป็นพื้นที่อันเดียวกับเกาะภูเก็ต มีคลองเล็กๆ ชื่อคลอง ท่าจีนคั่นเท่านั้น ประชากรที่เกาะสิเหร่นี้ส่วนหนึ่งเป็นชาวเล หรือชาวน้ำ ซึ่งมีจำนวนมาก ที่สุดในจำนวนชาวเลที่อาศัยอยู่ในเกาะภูเก็ต เกาะสิเหร่ เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์มีพระพุทธ ไสยาสน์องค์ใหญ่อยู่บนยอดเขา ชายหาดไม่เหมาะสำหรับการการเล่นน้ำ พื้นทรายมีโคลนปนเกาะสิเหร่ เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดภูเก็ตแต่ปัจจุบันนี้ได้รวมเป็นเนื้อที่เดียวกันแต่มีคลองท่าจีนกั้นระหว่างกลาง ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ประชากรของเกาะสิเหร่นอกจากจะมีคนไทยอาศัยอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งของที่นี่ยังมีชาว”อูรักลาโว้ย” หรือทีเรียกว่าชาวเล ซึ่งได้อาศัยอยู่ที่นี่มาอย่างช้านาน แต่ชาวเกาะสิเหร่ก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ที่นี่มีธุรกิจแพปลาและท่าเรือมีทั้งเรือเล็กเรือใหญ่จอดอยู่มากมาย ในทุกๆวันจะมีอาหารทะเลสดๆจากแพปลาต่างๆ รวมถึงอาหารแห้ง จึงเป็นที่สนใจจากพ่อค้าและแม่ค้าจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย เกาะสิเหร่จึงเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต

เกาะสิเหร่ เป็นพื้นที่ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำ เพราะน้ำมีลักษณะปนโคลนแต่ถึงอย่างไรที่นี่ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวไว้ต้อนรับผู้มาเยือนรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแหลมตุ๊กแก เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ชาวไทยใหม่” ที่มาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ที่เกาะสิเหร่ มีจำนวนมากกว่า 200 หลังคาเรือน ใช้ภาษาพูดแต่ไม่ใช้ภาษาเขียน สำเนียงคล้ายภาษามลายู ชาวเลที่นี่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย โดยทำอาชีพประมง เช่น หาหอย แมงกะพรุน จับปลา หาหอยมุก และรับจ้างทำการเกษตร

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ โชคลาง และนับถือผีสางเทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ แต่ปัจจุบันชาวเลบางกลุ่มได้หันมานับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามบ้างแล้ว

ชาวเลยังมีประเพณีที่สำคัญนั่นก็คือ ประเพณีลอยเรือชาวเล เป็นพิธีกรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ดำรงเผ่าพันธุ์สืบต่อกัน และเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี การลอยเรือเชื่อว่าจะขจัดความทุกข์และโรคภัยที่มาเบียดเบียนรวมถึงเป็นการลอยความไม่ดีของร่างกายออกไป เพื่อนำไปทิ้งไม่ให้กลับมาสู่ร่างกายและหมู่บ้าน ที่สำคัญที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีลอยเรือของชาวเลในภูเก็ตอีกด้วยศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยใหม่เกาะสิเหร่ โดยเป็นความร่วมมือของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา และวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ก่อสร้างขึ้นเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวไทยใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ และมี ประเพณีเฉพาะ มีเนื้อที่ 4 ไร่เศษ ใกล้ทางเข้าแหลมตุ๊กแก ม.4 ต.รัษฎา รูปแบบอาคารออกแบบเป็นลอบดักปลาของชาวเล เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเล นอกจากเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวไทยใหม่ และประวัติความเป็นมาแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ที่สำคัญยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติด้วยแหล่งข้อมูล: http://live.phuketindex.com/รูปภาพอื่นๆ


 จังหวัดภูเก็ต  - เกาะสิเหร่ ภูเก็ต

 จังหวัดภูเก็ต  - เกาะสิเหร่ ภูเก็ต

 จังหวัดภูเก็ต  - เกาะสิเหร่ ภูเก็ต

 จังหวัดภูเก็ต  - เกาะสิเหร่ ภูเก็ต

 จังหวัดภูเก็ต  - เกาะสิเหร่ ภูเก็ต

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดภูเก็ต

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )จุดชมวิวเขารังภูเก็ต Phuket city view point เขารัง จุดชมวิว จ.ภูเก็ต
- เขารัง จุดชมวิว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
2 )หาดสุรินทร์ (Hat Surin or Surin beach - Phuket )อำเภอถลาง ภูเก็ต
- ตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 24 กม. กระรน จ.ภูเก็ต
3 )วัดพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีหรือวัดพระใหญ่ ( the big buddha phuket )ภูเก็ต
- ที่ตั้งพระใหญ่ ณ ยอดเขานาคเกิด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
4 )ซาฟารี ช้างบางแป Bang Pae Elephant Trekking จ ภูเก็ต
- บางแป จ ภูเก็ต
5 )น้ำตกบางแป ( Bang Pae Waterfall ) ภูเก็ต
- น้ำตกบางแป จ.ภูเก็ต
6 )จุดชมวิวกะตะกะรน(karon view point) จังหวัดภูเก็ต
- ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
7 )หาดกะรน ( Karon Beach)ภูเก็ต,ทะเล,ท่องเที่ยว
- หาดกะรน อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต
8 )สะพานสารสิน สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบ้านท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต
- บ้านท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต
9 )ยิปซีทะเล หรือ ชาวเล หมู่บ้านชาวเล ภูเก็ต อำเภอเมือง ภูเก็ต
- หมู่บ้านชาวเล (ชาวไทยใหม่) แหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่
10 )หาดราไวย์ Rawai Beach เมืองภูเก็ต
- เมืองภูเก็ต
11 )เมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส เขตเทศบาล เมืองภูเก็ต
- เขตเทศบาล เมืองภูเก็ต
12 )เกาะเฮ Coral Island จังหวัดภูเก็ต
- ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต
13 )วัดพระทอง (พระผุด) Wat Phra Thongอำเภอถลาง ภูเก็ต
- อำเภอถลาง ภูเก็ต
14 )แหลมพรหมเทพ (Laem Phrom Thep) อำเภอเมือง ภูเก็ต
- อำเภอเมือง ภูเก็ต
15 )หาดป่าตอง (Patong Beach) ภูเก็ตท่องเที่ยวทะเล
- ถนนพระบารมี, กะทู้, หาดป่าตอง ที่ตั้ง ภูเก็ต

แนะนำที่ท่องเที่ยว 15 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดภูเก็ต


แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

 1. สวนนกภูเก็ต
 2. พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตโรงแรมถาวร
 3. พุทธอุทยานภูเก็ต
 4. แหลมกาน้อย
 5. ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
 6. อนุสาวรีย์หลัก60ปีและสะพานหิน
 7. ศาลเจ้ากะทู้
 8. หาดกะตะน้อย
 9. เขารัง
 10. ตึกสมัยเก่า
 11. อ่าวฉลอง
 12. เกาะราชาใหญ่
 13. ท่าเรือรัษฏา
 14. หาดในหาน
 15. หาดกะรน
 16. หาดกะตะ
 17. ศาลเจ้าแสงธรรม
 18. หาดยะนุ้ย
 19. หาดแหลมกาใหญ่
 20. พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย
 21. สวนสัตว์ภูเก็ต
 22. ศาลเจ้าปุดจ้อ
 23. บ้านแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่
 24. หอชมวิวเขาขาด
 25. พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
 26. แหลมพรหมเทพ
 27. วัดฉลอง
 28. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
 29. เกาะเฮ
 30. หาดราไวย์
 31. เกาะไม้ท่อน
 32. สถานีไฟฟ้าพลังงานทดแทน
 33. บ้านตีลังกา
 34. สวนพิศวง
 35. เกาะแก้ว
 36. สะพานหิน
 37. สวนผีเสื้อ และ อควาเรียมภูเก็ต
 38. ฟาร์มชนะเจริญ
 39. อ่าวเสน
 40. หมู่บ้านชาวเล
 41. หมู่บ้านไทย และ สวนกล้วยไม้ภูเก็ต
 42. เกาะมะพร้าว
 43. สยามนิรมิตภูเก็ต
 44. ตลาดสดบันซ้าน
 45. ภูเก็ตไซม่อน คาบาเร่ต์
 46. พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต
 47. หาดป่าตอง
 48. หาดกะหลิม
 49. หาดกมลา
 50. ภูเก็ตแฟนตาซี
 51. จุดชมวิว 3 อ่าว
 52. หาดในทอน
 53. หาดสุรินทร์
 54. แหลมสิงห์
 55. แอฟโฟร์ไดท์ คาบาเร่ท์ โชว์
 56. ถนนบางลา
 57. สะพานสารสิน
 58. ท่าเทียบเรือหาดราไวย์
 59. น้ำตกกระทู้
 60. อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)
 61. วัดพระทอง (วัดพระผุด)
 62. วัดพระนางสร้าง
 63.  เกาะยาว
 64.  หาดไม้ขาว
 65.  อุทยานสัตว์ป่าเขาพระแทว
 66.   อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์ และท้าวศรีสุนทร
 67.  หาดบางเทา
 68.  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง
 69. สวนน้ำสแปลช จังเกิ้ล
 70.  น้ำตกโตนไทร
 71.  ท่าเรือบางโรง
 72.  พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี
 73. เกาะโหลน

การเดินทางไปจังหวัดภูเก็ต

1.ทางรถยนต์ 
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ข้ามสะพานสารสิน เข้าจังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 862 กิโลเมตร 

2.ทางรถไฟ 
ไม่มีบริการรถไฟจากกรุงเทพฯไปภูเก็ตโดยตรง หากต้องการเดินทางโดยรถไฟต้องไปลงที่สถานีรถไฟพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถประจำทางเข้าจังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020, 0 2220 4334 หรือ www.railway.co.th 

3.ทางรถโดยสารประจำทาง 
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ไปภูเก็ตทุกวัน สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2434 7192 (รถปรับอากาศ) และโทร. 0 2434 5557-8 (รถธรรมดา) หรือ www.transport.co.th บริษัทเอกชน ติดต่อ บริษัท ภูเก็ต เซ็นทรัล ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2434 3233 ภูเก็ต โทร. 0 7621 3615, 0 7621 4335 และบริษัท ภูเก็ตท่องเที่ยว กรุงเทพฯ โทร. 0 2435 5018, 0 2435 5034 ภูเก็ต โทร. 0 7622 2107-9 สถานีขนส่งภูเก็ต โทร. 0 7621 1480 


4.ทางเครื่องบิน 

 1. มีบริการเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ทุกวัน สอบถามตารางบิน และข้อมูลเพิ่มเติมที่สายการบินต่างๆ ดังนี้ 
 2. การบินไทย โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 สำนักงานภูเก็ต โทร. 0 7621 1195, 0 7621 2499, 0 7621 2946 หรือ www.thaiairways.com 
 3. ภูเก็ตแอร์ โทร. 0 2679 8999 หรือ www.phuketairlines.com 
 4. บางกอกแอร์เวส์ โทร. 0 2265 5555 หรือ www.bangkokair.com 
 5. ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 หรือ www.airasia.com 
 6.  นกแอร์ โทร. 1318 หรือ www.nokair.co.th 
 7. ไทยไลออนแอร์ สำรองที่นั่ง โทร 02 529 9999 หรือ  www.thailionair.com

และยังมีบริการเครื่องบินน้ำ ระหว่าง ภูเก็ต - กระบี่ เกาะพี่พี และเกาะลันตา หรือนำเที่ยวทางอากาศทะเลอันดามัน ติดต่อ บ.เดสทิเนชั่นแอร์ โทร. 0 2261 5323 หรือ www.destinationair.com (เปิดให้บริการ เดือนกรกฎาคม 2549) 

สองแถวภายในจังหวัด

การคมนาคมภายในตัวจังหวัด

ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีการเดินทางภายในจังหวัดสะดวก มีรถตุ๊กตุ๊ก และรถสองแถวบริการไปตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น หาดราไวย์ หาดป่าตอง อ่าวฉลอง แหลมพันวา หาดกมลา หาดสุรินทร์ ห้าแยกฉลอง อ่าวมะขาม หาดกะตะ หาดกะรน หาดไนยาง อำเภอกะทู้ สามารถขึ้นรถได้บริเวณตลาดสด ใกล้วงเวียนน้ำพุ ถนนระนอง ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง 
นอกจากนั้นการเดินทางจากสนามบินมายังตัวเมืองภูเก็ต สามารถใช้บริการรถแท็กซี่เข้าตัวเมืองภูเก็ต หรือไจะมีระหว่างเวลา 07.00-18.00 น. รถออกทุกชั่วโมง สำหรับรถแท๊กซี่ ต้องโทรแจ้งล่วงหน้า 1 ชั่วโมง 
การเดินทางจากอำเภอเมืองภูเก็ตไปยังอำเภอต่าง ๆ 
อำเภอเมือง 1 กิโลเมตร 
อำเภอกะทู้ 10 กิโลเมตร
อำเภอถลาง 19 กิโลเมตร 

การเดินทางท่องเที่ยวเกาะต่างๆ รอบภูเก็ตและในทะเลอันดามัน


การท่องเที่ยวทะเลนั้นมีหลายอย่าง อาทิ ชมธรรมชาติป่าเขา โขดหินบนเกาะ เล่นน้ำตามแนวหาดทราย ดำน้ำดูแนวปะการัง และตกปลา


ภูเก็ตมีเกาะบริวารทั้งหมด 39 เกาะ ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต เกาะที่น่าสนใจได้แก่ 

เกาะราชาใหญ่

เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด การเดินทางสามารถเช่าเรืองหางยาวเหมาลำได้ที่อ่าวฉลอง ราคาประมาณ 1,200 บาท เรือบรรทุกได้ 10 คน ใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง การเดินทางในช่วงฤดูที่ไม่มีมรสุม ประมาณเดือนธันวาคม-เมษายน หรืออาจใช้บริการนำเที่ยวของบริษัททัวร์ทั่วไปในตัวเมืองภูเก็ต

เกาะไม้ท่อน เป็นเกาะที่มีปะการังสวยงาม เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจกีฬาดำน้ำและตกปลา การเดินทางและที่พัก ติดต่อได้ที่ไม้ท่อนรีสอร์ท โทร. (076) 391159 (สำนักงานที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต) และโทร. (076) 214954-8 (บนเกาะไม้ท่อน)


เกาะเฮ เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงาม และมีปะการังสมบูรณ์ นั่งเรือจากหาดราไว เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร การเดินทางและที่พักติดต่อสำนักงานคอรัลไอส์แลนด์รีสอร์ท โทร. (076) 281060-2 ที่รีสอร์ท โทร. (076) 214779, 224793, 225794


เกาะโหลน พื้นที่เกาะเป็นภูเขามีที่ราบริมทะเล เรือโดยสารออกจากอ่าวฉลอง เวลา 08.00-09.00 น. ราคา 150 บาท ต่อคน หรือเช่าเรือหางยาวเหมาลำราคาประมาณ 800 บาท มีที่พักชื่อ เลมายาชาเลท์ เบอร์โทร 09-729-0250 , 09-729-1966 , โหลนไอส์แลนด์วิว โทร. (076) 381374, 381858 
นอกจากนี้ มีเกาะในเขตจังหวัดพังงา กระบี่ และสตูล ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการนำเที่ยวของบริษัททัวร์ในภูเก็ต เกาะเหล่านี้ได้แก่


เกาะยาว อยู่ในเขตจังหวัดพังงา เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงาม จากเกาะภูเก็ตมีเรือโดยสารออกจากท่าเรือบางโรงไปเกาะยาวน้อย

เวลา 08.00 น. และเวลา 11.00 น. (เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำขึ้นลง) ค่าโดยสารคนละ 30 บาท หรือเช่าเรือหางยาวลำละประมาณ 500 บาท ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 
หมู่เกาะในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีประมาณ 300 เกาะ แต่ละเกาะมีรูปร่างต่างๆ แปลกตาสวยงาม


อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อยู่นอกฝั่งเมืองกระบี่และภูเก็ต เป็นระยะทางเท่ากัน ประมาณ 40 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะพีพีดอน และเกาะพีพีเล เกาะทั้งสองอยู่ห่างกัน 2.2 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มีทัศนียภาพสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ 
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปหมู่เกาะดังกล่าวทั้งแบบเช้าไป-เย็นกลับ และพักค้างแรม นอกจากนี้ยังมีบริการนำเที่ยวจากเกาะภูเก็ตไปเกาะอื่นๆ เช่น หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะลันตา