Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดระยองจังหวัดระยอง : ทุ่งโปรงทอง(Tung Prong Thong) ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : ทุ่งโปรงทอง(Tung Prong Thong)


-ข้อมูล ทุ่งโปรงทอง ป่าไม้ชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่ชาวประแสภูมิใจเสนอในเวลานี้ ทางเดินไปชมทุ่งโปรงทอง เป็นสะพานไม้ทอดยาวบนป่าชายเลน เมื่อเดินมาถึงปลายทางก็จะพบทุ่งโปรงทองที่ขึ้นกันอย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่
-ที่อยู่ หมู่ 7 ปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

ทุ่งโปรงทอง(Tung Prong Thong)

ทุ่งโปรงทอง อยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ หมู่ 7 ปากน้ำประแส อำเภอแกลงมีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำการประมง เลี้ยงกุ้ง ทำการเกษตร ทำสวนผลไม้ จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้ได้ถูกทำลาย และสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว จนปีพ.ศ. 2544 ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ ปีพ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงได้ใช้งบประมาณ พัฒนาพื้นที่ปากน้ำประแส ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ มีการสร้างสะพานเดินชมธรรมชาติ เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรปัจจุบันบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้ ถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของป่าชายเลน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทางเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เริ่มด้วยสะพานไม้ที่ชุมชนแสมผู้ สู่ทางเดินไม้ระแนงทอดยาวผ่านป่าชายเลน ริมสองข้างทาง เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ฺหลากหลายชนิด ทั้งต้นแสม ตะบูนดำ ลำพูน โกงกาง โปรงแดง โปรงทอง เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งหลบภัย และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำที่ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลน เช่น กุ้ง หอย ปูแสม ปูก้ามดาบ ปลาตีน สะพานไม้ได้ลัดเลาะไปตามป่าโกงกางประมาณ 200 เมตร ก็จะทะลุออกมายังจุดที่เป็นเหมือนใจกลางทุ่ง ที่เรียกว่า "ทุ่งโปรงทอง" เพราะเต็มไปด้วยต้นโปรงขึ้นเบียดกันแน่น ใบโปรงสีเขียวตองอ่อนที่แทรกออกเป็นพุ่มแน่นจนแทบไม่เห็นพื้นด้านล่าง ทุ่งโปรงที่ใบเบียดแทรกกันรับแดด มีความสูงจากพื้นทางเดินราวเมตรกว่าๆ เมื่อใบถูกแสงแดด จากสีเขียวตองสะท้อนให้เห็นเป็นสีทองอร่าม เต็มสะพรั่งทั่วท้องทุ่ง ตรงจุดชมวิวกลางทุ่งต้นโปรงนี้ สามารถเห็นวิวได้รอบทิศ เสมือนถูกโอบด้วยทุ่งสีเหลืองทอง ตัดด้วยขอบสีเขียวเข้มของใบโกงกางที่เป็นพุ่มล้อมอยู่โดยรอบ ถือเป็นจุดชมวิวที่สร้างความตื่นตา ประทับใจให้กับหลายๆ คน ที่ได้มาสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติป่าโปรงทองแห่งนี้ถัดจากทุ่งโปรงทอง สะพานไม้ชมธรรมชาติยังคงทอดยาวลึกเข้าไปในป่าโกงกาง อีกประมาณเกือบกิโลเมตร มีบางช่วงเป็นสะพานไม้ไผ่ ที่อาจชำรุดไปบ้าง ควรใช้ความระมัดระวังในการเดิน สะพานไม้ทอดผ่านศาลเจ้าพ่อแสมผู้ เลียบลำน้ำประแส แล้วไปสิ้นสุดที่ทะเลประแส ที่มีศาลาริมน้ำยื่นออกไปให้นั่งพักผ่อนรับลมทะเล หรือจะนั่งดูวิถีชีวิตชาวบ้านที่เก็บหอยในบริเวณชายเลนริมฝั่งไม้โปรงแดง (Ceriops tagal) เป็นไม้ชายเลน ลำต้นตรง สูงประมาณ 7 - 15 เมตร โคนมีพูพอนเล็กน้อย มีรากพิเศษออกตามลำต้น เรือนยอดเป็นกลุ่มกลม ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับทิศทาง เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง แผ่นใบชี้ขึ้น เป็นรูปไข่ มีผลแบบงอกตั้งแต่อยู่บนต้น ต้นโปรงมักพบตามริมชายฝั่งแม่น้ำที่น้ำท่วมถึงสม่ำเสมอ เนื้อไม้มีความทนทาน สามารถนำมาใช้ในการก่อสร้าง ทำเครื่องมือประมง ฟืนและถ่าน มีสรรพคุณทางสมุนไพร ใช้เปลือกตำให้ละเอียดพอกแผล ห้ามเลือด และแก้ท้องร่วงข้อแนะนำ- ควรเข้าชมในช่วงเช้า ถึงช่วงบ่าย ทุ่งโปรงทองจะเห็นเป็นสีเหลืองทองอร่ามเมื่อโดนแสงแดด

- บริเวณทางเดินกลางทุ่งโปรงทองไม่มีร่มเงาไม้ และไม่มีศาลาที่พัก ในวันที่อากาศร้อนควรนำร่มติดไปด้วย

- ไม่อนุญาติให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในบริเวณเส้นทางเดินชมธรรมชาติ

- บริเวณทางเดินไม้ บางจุดอาจชำรุด หรือลื่นหลังฝนตก หรือมีน้ำท่วมขัง ควรใช้ความระมัดระวังในการเดิน

- บริเวณปากน้ำประแสมีให้บริการล่องเรือยนต์ เพื่อชมหิ่งห้อย ตามลำคลองแสมผู้ในเวลากลางคืน ค่าบริการเหมาเรือโดยสารไม่เกิน 8 คน ประมาณ 400 บาท / เที่ยว

- ซอยที่เข้ามาถึงสะพานทางเดินธรรมชาติ ค่อนข้างแคบ โดยเฉพาะช่วงก่อนถึงทางเข้าชุมชมประมาณ 200 เมตร เป็นทางเดินรถได้แบบทีละคัน (มีเลนเดียว) และสุดทางมีที่จอดรถสำหรับรถเล็กได้เพียง 2 คัน เวลาเปิดให้เข้าชม 6.00 - 18.00 น. (ไม่เสียค่าเข้าชม)

ขอข้อมูลการท่องเที่ยวจาก เทศบาลปากแม่น้ำประแส ได้ที่ 038-661-720-1การเดินทางไปทุ่งโปรงทอง

จากถนนสุขุมวิท วิ่งตรงไปทางแกลง-จันทบุรี ห่างจากตัวเมืองแกลงประมาณ 12 กิโลเมตร พอถึงสามแยกประแสร์ เลี้ยวขวาไปตามทางหมายเลข 3162 ไปยังปากน้ำประแส เมื่อผ่านโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ด้านซ้ายมือมีซอยเล็กๆ มีป้ายบอกไปสะพานชมหิ่งห้อยบ้านแสมผู้ (ซอยข้างวัดตะเคียนงาม) เลี้ยวเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตรwinkรูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดระยอง

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )อ่าวนวล (Ao Nuan) เกาะเสม็ด เพ ระยอง
- อ่าวนวล เกาะเสม็ด ต.เพ จ.ระยอง
2 )อ่าววงเดือน ( Ao Wong Duean Beach) เกาะ เสม็ด ระยอง
- ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
3 )อ่าวพร้าว ( Ao Prao Ko Samet ) อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ระยอง
- อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ระยอง
4 )อ่าวลุงดำ (Ao lung Dum) เกาะเสม็ด เพ จังหวัดระยอง
- อ่าวลุงดำ เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
5 )หาด ทรายแก้ว เกาะ เสม็ด ( Hat Sai Kaew Beach)
- หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด
6 )อ่าวแสงเทียน( Ao Sangthian Beach ) เกาะเสม็ด ระยอง
- อ่าวแสงเทียน เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
7 )อนุสาวรีย์สุนทรภู่ (Sunthon Phu Monument Hall) บ้านกร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
- แกลง-แหลมแม่พิมพ์ ที่ ต.บ้านกร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
8 )อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง (Khao Chamao-Khao Wong National Park)จ.ระยอง
- อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ตู้ปณ.11 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
9 )อ่าวกิ่ว (Kiu Beach) เกาะเสม็ด จ.ระยอง หาดทรายขาว
- อ่าวกิ่ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง
10 )อ่าวปะการัง (Ao Pakarang) เกาะเสม็ด จังหวัด ระยอง
- อ่าวปะการัง เกาะเสม็ด จ.ระยอง
11 )อุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา-เขาวง น้ำตกเขาชะเมา ถ้ำเขาวง จังหวัดระยอง
- อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ตู้ปณ.11 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ 0 3802 0510
12 )เที่ยวระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า (Khao Laem Ya) จ. ระยอง
-
13 )เที่ยวทะเล สวนสน บ้านเพ ระยอง
- 3143 ถนน เพ-แกลง-กลำ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
14 )หาดแม่รําพึง (Mae Rumphueng Beach) Rayong, จังหวัดระยอง
- ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 12 กม. แกลง ระยอง
15 )ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด( koh-samet )แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของระยอง
- เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

แนะนำที่ท่องเที่ยว 15 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดระยอง


แผนที่แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดระยอง

41.ที่ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

01.อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง(Khao Chamao-Khao Wong National Park)
02.จุดชมวิวเกาะเสม็ดใกล้อ่าวพร้าว  ( Ao Prao View point )
03.จุดชมวิวเกาะเสม็ดใกล้อ่าวลุงดำ( Sun set point)
04.จุดลงเรือเกาะเสม็ด (  Samet Municipality Pier)
05.ทุ่งโปรงทอง
06.นำ้ตกคลองปลาก้าง (Klong Pla Kang Water Fall)
07.ปากน้ำประแส อำเภอแกลง
08.สวนสน บ้านเพ ระยอง
09.หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
10.หาดแม่รําพึง (Mae Rumphueng Beach)
11.อนุสาวรีย์สุนทรภู่(Sunthon Phu Monument Hall)
12.อุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา-เขาวง น้ำตกเขาชะเมา (Khao Chamao-Khao Wong National Park)
13.อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด (Khao Laem Ya)
14.อ่าวกิ่ว (Kiu Beach)เกาะเสม็ด
15.อ่าวนวล (Ao Nuan)เกาะเสม็ด
16.อ่าวพร้าว Ao Prao (Ko Samet, Thailand)เกาะเสม็ด
17. อ่าวไผ่ (Ao Phai) เกาะเสม็ด
18.อ่าววงเดือน (Wong Duean Beach) เกาะเสม็ด
19.อ่าวแสงเทียน( Ao Sangthian Beach )เกาะเสม็ด
20.ท่าเรือนวลทิพย์ ( Nuan Tip Pier)ไปเกาะเสม็ด
21.เกาะกุฎีและเกาะทะลุ (Ko Ku Dee)
22.เกาะค้างคาว(ko Khangkhao)
23.ตลาดน้ำเกาะกลอย
24.ถนนยมจินดา ถนนคนเดิน (Yomjinda Road)
25.พระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง (Phra Samut Chedi Klang Nam)
26.พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน
27.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquatic Animal Husbandry Station)
28.สวนวังแก้วและหาดวังแก้ว (Suan Wang Kaew)
29.สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
30.หาดดวงตะวัน
31.หาดพยูน(Phayun Beach)
32.หาดพลา (Hat Phla)
33.หาดแม่พิมพ์ (แหลมแม่พิมพ์) Mae Pim Cape 
34.หาดแสงจันทร์
35.อ่าวไข่ แหลมตาล อ่าวมะขามป้อม
36.เกาะมันกลาง (Ko Man Klang)
37.เกาะมันนอก(Ko Man Nork)
38.เกาะมันใน (Ko Man Nai)
39.อ่าวลุงดำ(Ao lung Dam)
40.อ่าวปะการัง
41เกาะทะลุ ( Ko Ta Lu ) ระยอง

ที่ท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด

 

 1. อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด
 2. อ่าววงเดือน เกาะเสม็ด
 3.  หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด
 4. อ่าวน้อยหน่า เกาะเสม็ด
 5. อ่าวหวาย เกาะเสม็ด
 6. อ่าวกิ่ว เกาะเสม็ด
 7. อ่าวปะการัง เกาะเสม็ด
 8. อ่าวไผ่ เกาะเสม็ด
 9. อ่าวแสงเทียน เกาะเสม็ด
 10. จุดชมวิวท้ายเกาะ เกาะเสม็ด
 11.  อ่าวกะรัง เกาะเสม็ด
 12. อ่าวลุงดำ เกาะเสม็ด
 13. อ่าวทับทิม เกาะเสม็ด
 14. อ่าวสับปะรด เกาะเสม็ด

ที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองระยอง

 1. หาดสุชาดา
 2. หาดแม่รำพึง บ้านก้นอ่าว
 3. เขาแหลมหญ้า
 4. ตลาดบ้านเพ
 5. อุทยานเขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด
 6. เกาะเสม็ด, ระยอง
 7. สวนสน (สวนรุกชาติเพ)
 8. เกาะกุฎี
 9. ถนนยมจินดา
 10. เกาะทะลุ
 11. ศาสสมเด็จพระเจ้าตากสิน
 12. วัดป่าประดู่
 13. ศาลหลักเมือง
 14. ปากน้ำระยองและหาดแหลมเจริญ
 15. พระเจดีย์กลางน้ำ
 16. สวนศรีเมือง
 17. ท่าเรือเทศบาล
 18. หาดทรายทอง
 19. หาดแหลมเจริญ
 20. ท่าเรือหน้าด่าน
 21. หาดแสงจันทร์
 22.  สวนพฤกษชาติโสภา
 23.  ตลาดตะพง ระยอง
 24. เกาะกรวย เกาะขาม เกาะปลาตีน
 25. วัดโขดทิมธาราม
 26.  ท่าเรือนวลทิพย์
 27.  อ่าวช่อ เกาะเสม็ด
 28. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง
 29. วัดบ้านแลง
 30. ลานหินขาว
 31. สตรอเบอรี่ทาวน์

ที่ท่องเที่ยวอำเภอแกลง

 1. แหลมแม่พิมพ์
 2. อนุสาวรีย์สุนทรภู่
 3. วัดสารนารถธรรมาราม
 4. เกาะมันใน
 5.  เกาะมันกลาง และ เกาะมันนอก
 6. แม่น้ำประแสร์
 7. สวนวังแก้ว
 8. หมู่เกาะมัน
 9. ถ้ำเขาวง ระยอง

ที่ท่องเที่ยวอำเภอบ้านฉาง

 1. หาดพยูน และ หาดพลา

ที่ท่องเที่ยวอำเภอบ้านค่าย

 1. สวนสุภัทรา

ที่ท่องเที่ยวอำเภอปลวกแดง

 1. อ่างเก็บน้ำดอกกราย

ที่ท่องเที่ยวอำเภอเขาชะเมา

 1. น้ำตกเขาชะเมา
 2. อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
 3. ผาสวรรค์
 4. น้ำตกคลองปลาก้าง
 5. ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรฯ
 6. น้ำตกคลองหินเพลิง

รถโดยสารประจำทาง ( เอกมัย, หมอชิด ,สายไต้ ,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ )
มีบริการรถโดยสารประจำทาง ทั้งรถปรับอากาศ และรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 04.00 - 22.00 น. และจากระยองไปยังกรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 03.30 - 21.10 น. นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารจากระยองไปยังจังหวัดอื่นๆ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย (แม่สาย) หนองคาย อุบลราชธานี ขอนแก่น และอุดรธานี 

มีบริการรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯ มายัง จ.ระยอง ตั้งแต่เวลา 04.00-22.00 น.
 
สถานีขนส่งเอกมัย
สถานีขนส่งหมอชิต
บ.ระยองทัวร์ 0 2712 3662 0 2936 1216
บ.เชิดชัยทัวร์ 0 2391 2237 0 2936 0199
บ.ขนส่งจำกัด 0 2391 2504 0 2936 2852-66 ต่อ 311

มีบริการรถโดยสารประจำทางจากจ.ระยอง ไปยัง กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 03.00-21.30 น.

บ.ระยองทัวร์ 0 3886 1354-5  
บ.เชิดชัยทัวร์ 0 3867 4144 (สามย่าน)  
  0 3861 1528 (เพ)  
บ.ขนส่งจำกัด 0 3861 1378  
บ.นครชัยแอร์ 0 3861 6009  

รถยนต์ 
สามารถเดินทางมายัง จ.ระยองได้ 5 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 : ทางหลวงหมายเลข3 (ถนนสุขุมวิท) เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่าน อ.บางปู - อ.บางประกง - จ.ชลบุรี - บางแสน - ศรีราชา - พัทยา - หาดจอมเทียน - สัตหีบ - อ.บ้านฉาง จนถึงอำเภอเมือง จ.ระยอง รวมระยทางทั้งสิ้น 220 กม.
เส้นทางที่ 2 : ทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา - ตราด) เป็นเส้นทางที่มีผู้นิยมใช้เป็นจำนวนมาก โดยมีจุดเริ่มสิ้นสุดทางด่วน ด่านฉลิมนคร อ.บางนา ผ่าน อ.บางพลี - อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และ เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 3 ที่ กม. ที่ 70 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทราจากนั้นจะผ่านเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางที่ 1 รวมระยะทางทั้งสิ้น 220 กม.
เส้นทางที่ 3 : ทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส 36) จาก กรุงเทพฯ ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 2 จนถึง กม.ที่ 140 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าสุ่ทางหลวงหมายเลข 36 จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จ.ระยองด้วยระยะทางเพียง 70 กม. รวมระยะทางทั้งสิ้น 210 กม
เส้นทางที่ 4 : ทางหลวงหมายเลข 344 (ถนนสายบ้านบึง - แกลง) เริ่มต้นที่ จ.ชลบุรี ผ่าน อ.บ้านบึง - หนองใหญ่ - อ.วังจันทร์ และสิ้นสุดที่อำเภอแกลง ระยะทาง 100 กม. (กรุงเทพฯ - ชลบุรี 80 กม.) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวในเขต อ.แกลง หรือเดินทางไปยัง จ.จันทบุรี หรือ จ.ตลาด หากต้องการเดินทางเข้าสู่ อ.เมือง จ.ระยอง ต้องใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ย้อนกลัยมาอีก 42 กม.
เส้นทางที่ 5 : ทางหลวงหมายเลข 7 (สายมอเตอร์เวย์) เริ่มต้นที่ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ และสิ้นสุดที่ จ.ชลบุรี ระยะทาง 75 กม. จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 36 อีก 100 กม. จะถึง อ.เมือง จ.ระยอง รวมระยะทางทั้งสิ้น 175 กม. 
ระยะทางจากตัวเมืองระยองไปยังสถานที่ต่างๆ
พัทยา 65 กม.
จันทบุรี 110 กม.
ตราด 180 กม.
อ.บ้านฉาง 28 กม.
หาดพยูน 33 กม.
หาดพลา 36 กม.
สนามบินอู่ตะเภา 35 กม.
กิ่ง อำเภอนิคมพัฒนา 33 กม.
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ 26 กม.
อ.ปลวกแดง 47 กม.
อ่างเก็บน้ำดอกกราย 35 กม.
โรงงานโลตัส 30 กม.
อ.บ้านค่าย 12 กม.
สวนสุภัทราแลนด์ 30 กม.

 

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาโดยรถประจำทาง
จากสถานีขนส่งระยอง ต่อรถโดยสารประจำทาง ระยอง - จันทบุรี ลงที่ตลาดเขาดินใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. จากนั้นใช้บริการรถสองแถวตลาดเขาดิน-เขาชะเมา อัตราค่าโดยสารท่านละ 15 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.20 น. และในการเดินทางกลับควรนัดหมายรถสองแถวให้มารับค่าบริการเหมาราคา 150 - 200 บาท ต่อเที่ยว

 

การเดินทางบนเกาะเสม็ด
มีบริการรถสองแถว อัตราค่าบริการต่อคนราคา 20 – 100 บาท และในอัตราเหมาตั้งแต่ 
200 - 800 บาท ขึ้นอยู่กับปลายทาง

อ.เมือง 0 กม.
มาบตาพุด 12 กม.
หาดแม่รำพึง 11 กม.
บ้านก้นอ่าว 22 กม.
สวนพฤกษชาติโสภา 17 กม.
บ้านเพ 19 กม.
สวนสน 23 กม.
อ.แกลง 50 กม.
วังแก้ว 38 กม.
แหลมแม่พิมพ์ 45 กม.
อนุสาวรีย์สุนทรภู่ 48 กม.
ปากน้ำประแสร์ 66 กม.
อ.เขาชะเมา 80 กม.
น้ำตกเขาชะเมา 71 กม.
ถ้ำเขาวง 78 กม.


ตารางเรือโดยสารจากบ้านเพไปเกาะเสม็ด
มีเรือโดยสารไปยังหาดต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ราคาประมาณ 50-80 บาท ต่อคนต่อเที่ยว ขึ้นอยู่กับระยะทาง ติดต่อโดยตรงได้ที่ท่าเรือท่องเที่ยว

ท่าเรือนวลทิพย์         0 3865 1956
ท่าเรือเพ                   0 3889 6155-6
ท่าเรือศรีบ้านเพ        0 3865 1901
ท่าเรือเสรีบ้านเพ       0 3865 1134-5
ท่าเรือโชคมานะ        0 3865 3577 
ท่าเรือโชคกฤษดา     0 3865 2040

ตารางรถสองแถว
เส้นทาง / สีรถ ผ่านแหล่งท่องเที่ยว เวลา ราคา(บาท)
ระยอง - อัสสัมชัญ
สีแดง ห้างแหลมทอง 05.00 – 21.00 น.
(ทุก 5– 10 นาที) 5 บาท

ระยอง - ปากน้ำ
สีน้ำเงินเข้ม วัดป่าประดู่,วัดลุ่มฯ,แหลมเจริญ 05.00 – 18.00 น.
(ทุก 5– 10 นาที) 5 - 10 บาท

ระยอง – นิคม
สีขาว ห้างบิ๊กซี,ห้างแมคโคร 05.00 – 20.00 น.
(ทุก 15 - 20 นาที) 12 บาท

ระยอง – มาบตาพุด
สีแดง - 05.00 – 20.00 น.
(ทุก 10 - 15 นาที) 7 บาท

ระยอง – บ้านฉาง
สีแดง สนามกอล์ฟเซนจูรี่ 04.30 – 20.30 น.
(ทุก 10 – 15 นาที) 10 บาท

ระยอง – ตะพง
สีขาว วัดป่าประดู่,ตลาดตะพง 05.00 – 18.00 น.
(ทุก 5 - 10 นาที) 5 - 7 บาท

ระยอง – ในไร่
สีฟ้า หาดแม่รำพึง,บ้านก้นอ่าว 06.00 – 18.00 น.
(ทุก 15 นาที) 10 บาท

ระยอง – วังแก้ว
สีขาว แยกท่าเรือแกลง,โรงแรมหินสวย – น้าใส 06.00 – 18.00 น. (ทุก 15 นาที) 15 บาท

ระยอง – แหลมแม่พิมพ์
สีน้ำเงินเข้ม บ้านเพ,สวนสน,แหลมแม่พิมพ์ 06.15 – 18.00 น.
(ทุก 15 นาที) 15 - 20 บาท

แหลมแม่พิมพ์ – แกลง
สีเขียว แหลมแม่พิมพ์,อนุสาวรีย์สุนทรภู่,
วัดวังหว้า 05.30 – 17.00 น.
(ทุก 10 - 15 นาที) 20 บาท

ระยอง - แกลง
สีเหลือง วัดสารนารถธรรมาราม 06.00 – 18.00 น.
(ทุก 10 นาที) 20 บาท

ตลาดเขาดิน –เขาชะเมา
สีเขียว น้ำตกเขาชะเมา
น้ำตกคลองปลาก้าง 06.00 – 16.00 น.
(ทุก 20 นาที) 20 บาท

ขอบคุณข้อมูลการการเดินทางจากการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

หมายเหตุ การเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ รับจ้างควรพิจารณาสอบถามให้ดีเป็นพิเศษเพราะจากการทดสอบการเดินทางจริงของ admin เคยจ่ายค่ายสารสูงเกินจริงมาแล้ว กิโลเมตร ละ 30 บาท ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าถามว่าจากตัวเมืองระยองไปแม่รำพึงราคาเท่าไหร่ เขาจะบอกว่า 30 พอถึงแม่รำพึง 20 กิโลเมตร ก็ 20*30 = 600 ครับ++ ไม่เชื่อลองไปถามเองดูครับ บางคันก็ดีหน่อยบอกตรงว่า 200-300 แต่ถ้าคันไหนบอก 30 ให้คิดซักนิด เพราะจากการสอบถามคนที่อยู่แถวนัั้นนักท่องเที่ยว โดนมาหลายคน ทั้งคนไทยและฝรั่งทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเสียครับ....ถ้าคิดว่าจะเที่ยวเกาะเสม็ด ควรใช้บริการรถบัส รถตู้ที่ไปส่งสุดสายที่บ้านเพเลยครับจะต่อเรือได้เลยใกล้ๆ แต่ถ้าจะเที่ยวแม่รำพึงก็นั่งสองแถวที่จอดข้างขนส่งถามคนแถวนั้นรู้หมด หรือ จอดข้าง 7-11 ครับ ราคา ไม่เกิน 20 บาท

ร้านของฝาก ของที่ระลึก จังหวัดระยอง


1.รวมธุรกิจร้านขายของฝาก ของที่ระลึก อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป สินค้าโอทอป OTOP สินค้าหัตถกรรม สินค้าท้องถิ่น ของจังหวัดระยอง

2.ตลาดศูนย์การค้าสตาร์ อ.เมือง – ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป อาหารทะเลสด และ แห้ง สินค้าโอทอป โทร.038-614-901

3.ตลาดตะพง อ.เมือง – ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป อาหารทะเลสด และ แห้ง สินค้าโอทอป อบต.ตะพง โทร.038-664-053

4.ตลาดบ้านเพ อ.เมือง – ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป อาหารทะเลสด และ แห้ง สินค้าโอทอป เทศบาลตำบลบ้านเพ โทร.038-651-160

5.หมู่บ้านโอทอปบ้านเพ อ.เมือง – สินค้าโอทอป ขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลบ้านเพ โทร.038-651-160

6.ศูนย์โอทอป อ.วังจันทร์ – สินค้าโอทอป ขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง โทร.089-833-4004

ห้างสรรพสินค้า สินค้าอุปโภค บริโภค จังหวัดระยอง

1.สตาร์ พลาซ่า อ.เมือง – โทร.038-875-400-14

2.บิ๊กซี อ.เมือง – โทร.038-875-400-9

3.เทสโก้ โลตัส อ.เมือง – โทร.038-800-555

4.แม็คโคร อ.เมือง – โทร.038-875-290-300

5.ห้างแหลมทอง อ.เมือง – โทร.038-808-892-908

6.ห้างแสงทอง อ.เมือง – โทร.038-808-468-9

7.ร้านวรรณ อ.เมือง – โทร.038-612-201