Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ : อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า เพชรบูรณ์
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า


-ข้อมูล น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร น้ำตกศรีพัชรินทร์ น้ำตกหมันแดง น้ำตกผาลาด น้ำตกตาดฟ้า ธารพายุ เรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้กับผกค. ผาชูธง พิพิธภัณฑ์การสู้รบ โรงเรียนการเมืองการทหาร
-ที่อยู่ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ลานหินแตก ลานหินปุ่ม

ค่าเข่าชม : ค่าโดยสารคนละ 20 บาท หรือเช่าเหมาคันละประมาณ 550 บาท

อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย อ.นครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2527 เป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติแปลกและสวยงาม ทั้งยังเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ เป็นยุทธภูมิที่สำคัญ อันเนื่องจากความขัดแย้งของลัทธิและแนวความคิดทางการเมือง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจึงเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่รักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ของการสู้รบ และความสวยงามทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ลักษณะภูมิอากาศภูหินร่องกล้ามีลักษณะภูมิอากาศคล้ายภูกระดึงและภูหลวง เนื่องจากมีความสูงในระดับไล่เลี่ยกัน อากาศจะหนาวเย็นเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาว อุณหภูมิจะต่ำประมาณ 4 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนอากาศจะเย็นสบาย ฝนตกชุกในฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 18-25 องศาเซลเซียส

..................................................................................................
สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นอุทยานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาผิดจากอุทยานแห่งชาติโดยทั่วไป ดังนั้นจุดที่น่าสนใจต่างๆ จึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ สถานที่ที่อดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เคยใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
..................................................................................................
1) ด้านประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์การสู้รบ

(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) อยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานฯ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการสู้รบ มีภาพแผนภูมิข้อมูล อุปกรณ์การแพทย์ อาวุธ เอกสารเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ รวมทั้งนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยาภูหินร่องกล้า นอกจากนี้ ยังมีห้องประชุมจุได้ 80 คน ใช้ในการบรรยายสรุปหรือประชุมสัมนา และเป็นสถานที่ติดต่อขอข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ
..................................................................................................
โรงเรียนการเมืองการทหาร

ตั้งอยู่บริเวณหลักกม.ที่ 4 ถูกปกคลุมด้วยป่ารกครึ้มหนาแน่นเมื่อปี2513 เป็นที่ตั้งของคณะกรรมการเขต 3 จังหวัด คือ จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2520 ก่อตั้งเป็นโรงเรียนขึ้น ให้การศึกษาตามแนวทางลัทธิคอมมิวนิสต์
..................................................................................................
กังหันน้ำ

อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนการเมืองการทหาร เป็นกังหันน้ำขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นจากการผสมผสานความคิดก้าวหน้าทางวิชาการ กับการนำประโยชน์จากธรรมชาติมาใช้งาน โดยนักศึกษาวิศวะที่เข้าร่วมกับ พคท. หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
..................................................................................................
สำนักอำนาจรัฐ

อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานฯ ประมาณ 3 กม. เป็นสถานที่ดำเนิน การด้านปกครอง มีการพิจารณาและลงโทษผู้กระทำผิดหรือละเมิดต่อกฎลัทธิ มีคุกสำหรับขังผู้กระทำความผิด มีสถานที่ทอผ้า และโรงซ่อมเครื่องจักรกลหลงเหลืออยู่
..................................................................................................
โรงพยาบาลรัฐ

อยู่ห่างจากสำนักอำนาจรัฐไปทางทิศเหนือ ประมาณ 2 กม. เป็นโรงพยาบาลกลางป่าที่มีอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลเกือบครบถ้วน มีห้องปรุงยา ห้องพักฟื้น ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2519 สามารถทำการรักษาพยาบาลได้อย่างดี โดยเฉพาะการผ่าตัด สามารถผ่าตัดอวัยวะได้ทุกส่วน ยกเว้นหัวใจ มีหมอและพยาบาลจบจากหลักสูตรเร่งรัดจากประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2522 เพิ่มแผนกทำฟัน และวิจัยยา และเครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่ได้จากในเมือง การรักษายังมีการฝังเข็ม และใช้สมุนไพรอยู่ด้วย
..................................................................................................
ลานเอนกประสงค์

เป็นบริเวณลานหินที่กว้างใหญ่ อยู่ก่อนถึงสำนักอำนาจรัฐใช้เป็นที่พักผ่อน และสังสรรค์ในหมู่สมาชิกในโอกาสสำคัญต่างๆ
..................................................................................................
สุสาน ทปท

เป็นสถานที่ฝังศพของนักรบทหารปลดแอกแห่งประเทศไทย (ทปท.) ที่เสียชีวิตจากการสู้รบกับทหารฝ่ายรัฐบาล ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้บริเวณลานเอนกประสงค์

ที่หลบภัยทางอากาศ

เป็นสถานที่หลบภัยจากการทิ้งระเบิดทางอากาศจากทหารฝ่ายรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นหลืบหินหรือโพรงถ้ำที่ซ่อนตัวในแนวต้นไม้ใหญ่ ทำให้ยากต่อการตรวจการณ์ทางอากาศ มีอยู่หลายแห่ง แต่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ 2 แห่ง คือ บริเวณห่างจากโรงเรียนการเมืองการทหารราว 200 เมตร ลักษณะเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ มีซอกหลืบสลับซับซ้อน จุคนได้ถึง 500 คน และอีกแห่งหนึ่งบริเวณทางเข้าสำนักอำนาจรัฐ เป็นหลืบขนาดใหญ่ สามารถจุคนได้ประมาณ 200 คน

หมู่บ้านมวลชน

เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มมวลชน มีอยู่หลายหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านดาวแดง หมู่บ้านดาวชัย แต่ละหมู่บ้านมีบ้านประมาณ 40-50 หลัง เรียงรายอยู่ในป่ารกริมถนนที่ตัดมาจากอ.หล่มเก่า ลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ ไม่ยกพื้น หลังคามุงด้วยไม้กระดานแผ่นบางๆ กันน้ำฝนได้อย่างดี และมีหลุมหลบภัยทางอากาศอยู่ด้วย

2) ด้านธรรมชาติที่สวยงามได้แก่
..................................................................................................
ลานหินแตก
อยู่ห่างจากฐานพัชรินทร์ ประมาณ 300 เมตร ลักษณะเป็นลานหินที่มีอาณาบริเวณ ประมาณ 40 ไร่ ลานหินมีรอยแตกเป็นแนวเป็นร่องเหมือนแผ่นดินแยก รอยแตกนี้บางรอยก็มีขนาดแคบ ขนาดพอคนก้าวข้ามได้ แต่บางรอยก็กว้างจนไม่สามารถจะกระโดดข้ามไปถึง สำหรับความลึกของร่องหินแตกนั้นไม่สามารถจะคะเนได้ ลักษณะเช่นนี้สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการโก่งตัว หรือเคลื่อนตัวของผิวโลก จึงทำให้พื้นหินนั้นแตกออกเป็นแนว นอกจากนี้บริเวณลานหินแตกยังปกคลุมไปด้วยมอสส์ ไลเคน ตะไคร่ เฟิร์น และกล้วยไม้ชนิดต่างๆ


..................................................................................................
ลานหินปุ่ม
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 4 กม. อยู่ริมหน้าผา ลักษณะลานหินซึ่ง มีหินผุดขึ้นมาเป็นปุ่มเป็นปมขนาดไล่เลี่ยกัน คาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติของหิน ในอดีตบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักฟื้นของคนไข้ของโรงพยาบาล เนื่องจากอยู่บนหน้าผา มีลมพัดเย็นสบาย

..................................................................................................
ผาชูธง
อยู่ห่างจากลานหินปุ่มประมาณ 500เมตร เป็นหน้าผาสูงชัน สามารถเห็นทิวทัศน์ได้กว้าง ไกลโดยเฉพาะภาพวิวพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามไม่แพ้จุดชมวิวอื่น ๆ บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ซึ่งผกค.จะขึ้นไปชูธงแดง (ฆ้อนเคียว) ทุกครั้งเมื่อรบชนะ

..................................................................................................
น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร
ห่างจากโรงเรียนการเมืองการทหารและกังหันน้ำประมาณ 600 เมตร มีทางแยกเดินลงน้ำตก ระยะทางประมาณ 400 เมตร จะถึงน้ำตกร่มเกล้าก่อน และเดินลงไปอีกประมาณ 200 เมตร จะเป็นน้ำตกภราดร ซึ่งมีลักษณะคล้ายน้ำตกร่มเกล้า เกิดจากลำธารเดียวกันแต่มีความสูงน้อยกว่าและกระแสน้ำแรงกว่า

..................................................................................................

น้ำตกศรีพัชรินทร์

ตั้งชื่อเป็นอนุสรณ์แก่ทหารค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นทหารหน่วยแรกที่ขึ้นมาบนภูหินร่องกล้า น้ำตกศรีพัชรินทร์มีความสูงประมาณ 20 เมตร มีลักษณะคล้าย น้ำตกเหวสุวัตที่เขาใหญ่ แต่มีขนาดเล็กกว่าบริเวณน้ำตกมีแอ่งขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเล่นน้ำ
..................................................................................................
น้ำตกหมันแดง

เป็นน้ำตก 32 ชั้น มีต้นน้ำจากยอดเขาภูหมันไปตามห้วยน้ำหมัน ซึ่งมีน้ำตลอดปี น้ำตกหมันแดงจะมีชื่อแต่ละชั้นที่คล้องจองกัน ตามสภาพความสวยงามแปลกตา ห้อมล้อมด้วยป่าดงดิบอันสมบูรณ์ การเดินทางใช้เส้นทางสายภูหินร่องกล้า-หล่มเก่า ถึงหลักกม.ที่ 18 มีทางแยกซ้ายเป็นทางเดินเท้าเข้าสู่น้ำตก ระยะทาง 3.5 กม. ผ่านป่าเขามีพันธุ์ไม้ กล้วยไม้ป่า ป่าเมเปิ้ล และทุ่งหญ้า
..................................................................................................
น้ำตกผาลาด
ตั้งอยู่ทางด้านล่างของหน่วยพิทักษ์ห้วยน้ำไซ ทางเข้าจะผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง บ้านห้วยน้ำไซ ทางเข้าสู่เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำของการพลังงานแห่งชาติ จากทางแยกประมาณ 2 กม. จะถึงทางแยกซ้ายมือ เดินลงไปอีกประมาณ 50 เมตร ก็จะถึงตัวน้ำตก และลำน้ำสายใหญ่ แม้จะเป็นน้ำตกซึ่งไม่สูงนัก แต่มีน้ำมากตลอดปี ดังนั้นการพลังงานแห่งชาติ จึงสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ในบริเวณใกล้เคียง

..................................................................................................
น้ำตกตาดฟ้า

เป็นน้ำตกที่มีความสูงมากแห่งหนึ่งในเขตอุทยานฯ ปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางเข้าสู่ตัวน้ำตก ต้องเดินทางไปตามถนนลูกรังประมาณ 1 กม. จากนั้นจึงเดินตามทางเดินในป่าอีกประมาณ 300 เมตร ก็จะได้ยินเสียงน้ำตก เดินไปตามเสียงอีกไม่นานก็จะถึงด้านบนของน้ำตก และต้องไต่ลงไปตามทางเดินเล็ก ๆ จึงจะมองเห็นความสวยงามของน้ำตกตาดฟ้า หรือเรียกชื่อพื้นเมืองว่า "น้ำตกด่าน-กอซาง" ซึ่ง หมายถึงด่านตรวจของผกค.ที่มีกอของไม้ไผ่ซาง
..................................................................................................
ธารพายุ (จุดชมวิว)

อยู่บริเวณกม.ที่ 32 ตามเส้นทางภูหินร่องกล้า-หล่มเก่า เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลภูเขาและทะเลหมอกได้อย่างสวยงาม มีสวนรัชมังคลาภิเษก สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ

การเดินทางและที่พัก การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีหลายเส้นทาง แต่ทางที่ดีที่สุด คือ เส้นทางจากทางหลวงหมายเลข 12 ตรงสามแยกบ้านแยง เลี้ยวขวาไปสู่บ้านห้วยตีนตั่ง-บ้านห้วยน้ำไซ-ฐานพัชรินทร์ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าระยะทางประมาณ 31 กม. เป็นเส้นราดยางตลอดสาย อีกเส้นทางหนึ่งคือ ตามทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านอ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า บ้านวังบาล บ้านเหมืองแบ่ง บ้านม้งทับเบิก ถึงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า รวมระยะทางประมาณ 104 กม.เป็นทางราดยาง ค่อนข้างสูงชัน และคดเคี้ยวมาก ควรใช้รถสภาพดี มีกำลังสูง และใช้ความระมัดระวังอย่างมาก
ที่อ.นครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีรถสองแถวบริการขึ้นภูหินร่องกล้าทุกวัน วิ่งวันละ 7 เที่ยว ออกเวลา 08.00, 09.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 และ 17.00 น. รถจะจอดอยู่บริเวณตลาดสมใจ (ท่ารถนครไทย) ค่าโดยสารคนละ 20 บาท หรือเช่าเหมาคันละประมาณ 550 บาท ถ้าค้างแรมประมาณ 750 ติดต่อจองที่พัก อาหารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการบ้านพักกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ โทร. 579-7223 และ 579-5734

รูปภาพอื่นๆ


 จังหวัดเพชรบูรณ์-  อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า

 จังหวัดเพชรบูรณ์-  อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า

 จังหวัดเพชรบูรณ์-  อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า

 จังหวัดเพชรบูรณ์-  อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )จิบกาแฟ TOP VIEW ที่ Pino Latte Resort & Cafe เขาค้อ เพชรบูรณ์
- อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์
2 )จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะเขาค้อ ( Khao Takhian Ngo Khao Kho ) อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
- 2258 หมู่ที่ 6 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
3 )วัดวิเชียรบำรุง (Wat Wichian Bamrung) อำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
- ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
4 )ไร่ บี. เอ็น. (Rai B.N Farm) เขาค้อ เพชรบูรณ์
- หมู่ 1 ถ.แค้มป์สน - สะเดาะพง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
5 )ร้าน Moai KHAO-KHO Coffee&Steak (โมอาย เขาค้อ)
- อ.หล่มสัก สู่ แค้มป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
6 )อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์
- อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์
7 )ภูแก้วแอดเวนเจอร์พาร์ค เพชรบูรณ์
- 75 ม.14 ถ.พิษณุโลก - หล่มสัก, ต.แคมป์สน, อ.เขาค้อ, เพชรบูรณ์
8 )น้ำตกศรีดิษฐ์ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์ เล่นน้ำตก นำใส เยือกเย็น
- หมู่ที่10 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์
9 )พุทธอุทยานเพชบุระ วัดไตรภูมิ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
- อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
10 )ภูทับเบิก เพชรบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
- ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
11 )วัดพระธาตุผาแก้ว ( ผาซ่อนแก้ว ) Wat Phra Dhat Phasornkaew ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์
- 95 หมู่ 7 บ้านทางแดง, ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ, เพชรบูรณ์ 67280

แนะนำที่ท่องเที่ยว 11 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดเพชรบูรณ์


แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ (แยกตามพื้นที่ )

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ (แนะนำ )

51.สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

1.เขาค้อ         


2.พระตำหนักเขาค้อ
         


3.วัดมหาธาตุเพชรบูร์


4.วัดวิเชียรบำรุงเพชรบูร์         


5.ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(Somdej Phra Naresuan Maharat Shrine)


6.อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา)
         
         6.1 ทุ่งแสลงหลวง 
         6.2   ทุ่งนางพญา 
         6.3 แก่งวังน้ำเย็น 
         6.4  ทุ่งโนนสน

       อัตราค่าเข้าอุทยานฯ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท 
       สถานที่พัก บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยาน สล.8 (หนองแม่นา) มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 7 หลัง ราคา 2,000 – 5,000 บาท เต็นท์ให้เช่า ราคา 200-600 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตู้ ปณ. 64 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65200 โทร. 0 5526 8019 หรือสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร.0 2562 0760 


7.แก่งบางระจัน (Bang Rachan Islet)
          นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มชุมชนคนรักป่าหนองแม่นา-ทานตะวัน คุณสมพงษ์  ตุ้มคำ โทร. 08 1046 2166  คุณอดิศักดิ์ ฟ้อนประเสริฐ โทร. 08 4813 7638 คุณมานะ มีสุข โทร. 08 7198 6488


8.วัดช้างเผือก( Wat Chang Phueak )
          การเดินทาง จากตัวเมืองเพชรบูรณ์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 ลงมาทางทิศใต้ ถึงสามแยกวังชมพูเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางอำเภอหนองไผ่ อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 118 ก่อนถึงสามแยกบ้านนายม ซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเข้าวัดไปอีกประมาณ 700 เมตร


9.หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์          


10.อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
          ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปทางตะวันออก 37 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 290 ตารางกิโลเมตร   ประกอบด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลำน้ำป่าสักและลำน้ำชีและเป็นพื้นที่ป่ากันชน ให้กับผืนป่าสามแห่ง คือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2541 จัดเป็นอุทยานฯ ลำดับที่ 87 ของประเทศ ภายในบริเวณมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่  
         10.1 น้ำตกตาดหมอก 
        10.2  น้ำตกสองนาง 
         อัตราค่าเข้าอุทยานฯ  ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาทสถานที่พัก และบริการอื่น ๆ อุทยาน มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 3 หลัง พักหลังละได้ 5 คน ราคาหลังละ 1,000 บาท และมีเต็นท์ให้เช่าพักแรม พักได้ 2-6 คน ราคา 200–600 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตู้ ป.ณ.4 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทร. 08 9703 8855 หรือที่ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯโทร. 0 2562 0760 


11.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ (Si Thep Historical Park)
         แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม อุทยานฯมีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ ซึ่งมีชื่อเดิมว่า "เมืองอภัยสาลี" สร้างขึ้นในยุคขอมเรืองอำนาจ มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการติดต่อวิทยากรบรรยาย ติดต่อโดยตรงได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 โทร. 0 5682 0122, 0 5682 0123
          การเดินทาง เมืองศรีเทพอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ 130 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 21 เส้นสระบุรี-หล่มสัก ถึงหลักกิโลเมตรที่ 102 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2211 ไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตรจะเห็นป้ายบอกทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอยู่ด้านขวามือ รถโดยสารประจำทาง  มีทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพฯ มาลงที่ตลาดอำเภอศรีเทพ (บ้านกลาง) แล้วต่อรถรับจ้างเข้าสู่อุทยานฯ 


12.ภูทับเบิก (Phu Tubberk)          


13.อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า(Phu Hin Rong Kla National Park)          


14.ลานหินแตก(Lan Hin Taek)


15.ลานหินปุ่ม (Lan Hin Pum)


16. ผาชูธง


17. น้ำตกร่มเกล้า-น้ำตกภราดร Rom Klao-Pharadon Waterfall
 


18.น้ำตกศรีพัชรินทร์


19.น้ำตกหมันแดง (Man Daeng Waterfall)


20.น้ำตกผาลาด(Pha Tat Waterfall)


21.น้ำตกตาดฟ้า


22. จุดชมวิวธารพายุ


23.เนินมหัศจรรย์


24.น้ำตกศรีดิษฐ์


25.วัดไตรภูมิ  (Wat Trai Phum) 


26.ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์(Chao Por Lak Muang Shrine)


27.เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ


28.อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง (Pho Khun Pha Muang Memorial)


29.หอสมุดนานาชาติเขาค้อ


30.ภูเขาหินปะการัง


31.อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ(Khao Kho Memorial)


32.ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) Weapon Museum


33.อนุสรณ์จีนฮ่อ(Haw Chinese Memorial)


33.สวนสาธารณะเทศบาลตำบลพุเตย


34.พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว


35.สวนภูพนา 


36.หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวดอย (ม้ง) เล่าลือ     


37.หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย


36.บึงสามพัน        


37.ทุ่งทานตะวันที่บึงสามพัน
          การเดินทาง จากจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21ผ่านอำเภอหนองไผ่ ไปจนถึงสี่แยกราหุลให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 225ไปทางจังหวัดชัยภูมิอีก 18 กิโลเมตร ถึงสี่แยกซับบอนให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 14 กิโลเมตร ถึงบริเวณบ้านป่ายางซึ่งทำไร่ทานตะวัน    


38.สวนรุกขชาติซับชมภู


39.ดงรอยเท้าไดโนเสาร์
          การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2216 ห้วยสนามทราย-น้ำหนาว-กกกะทอน ถึงระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 19-20 จะมีทางแยกข้างหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.5 (นาพอสอง) เป็นถนนลูกรังซึ่งเป็นเส้นทางเข้าน้ำตกตาดพรานบา เข้าไปราว 3 กิโลเมตร จะมีถนนแยกด้านซ้ายระยะทางราว 2 กิโลเมตร จากนั้นต้องเดินเท้าลัดเลาะไปตามสันไหล่เขาเข้าไปอีกราว 1 กิโลเมตรจึงจะถึงแหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ รถยนตร์ควรเป็นชนิดขับเคลื่อนสี่ล้อ และหลีกเลี่ยงเดินทางเข้าไปหากมีฝนตก เพราะเส้นทางขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและบุกเบิก อาจเกิดอันตรายได้


40.วัดศรีมงคล (วัดนาทราย) (Wat Si Mongkol Ban Na Sai)          


41.หลักเมืองหล่มเก่า 


42.ถ้ำฤาษีสมบัติ
การเดินทาง จากจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่างกิโลเมตรที่  251-252  จะมีป้ายบอกทางเข้าถ้ำฤาษีสมบัติตรงทางแยกซ้ายมือตรงข้ามกับทางเข้าสนามบิน เพชรบูรณ์ เข้าไปประมาณ 6.5 กิโลเมตร  


43.อ่างเก็บน้ำรัตนัย


44.สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ


45.ศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งตนเอง หรือ เขาค้อทะเลภู        


46.สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อเพชรบูรณ์ (สวนสัตว์เปิดเขาค้อ)          


46.อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง


47.สวนรุกขชาติหนองนารี


48.จุดชมวิว เขารัง
          เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล อยู่บนเส้นทางสายเพชรบูรณ์-ตะพานหิน ถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเปิดสู่เมืองเพชรบูรณ์ การก่อสร้างถนนเต็มไปด้วยความยากลำบาก ผู้คนที่สร้างทางจำนวนมากเสียชีวิตด้วยโรคไข้มาลาเรีย


49.วัดพระแก้ว(Wat Phra Kaeo)


50.จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก (ถ้ำผาหงษ์  Pha Hong Cave )


51.ถ้ำใหญ่น้ำหนาว (ภูน้ำริน)
          ถ้ำใหญ่น้ำหนาวหรือ ภูน้ำริน มีความสูงประมาณ 955 เมตร ภายในมีลักษณะเป็นถ้ำ ที่มีความวิจิตรสวยงามตามธรรมชาติด้วยหินงอกหินย้อย


52.ไร่บีเอ็น (B. N. Farm) ภูทับเบิก


53.เจดีย์กาญจนาภิเษก (Kanchanapisek Pagoda) เขาค้อ

ร้านกาแฟเขาค้อ

1.เดอะ หลุยส์ คอฟฟี่ (The Louis)ร้านกาแฟเขาค้อ เพชรบูรณ์ 
2.จิบกาแฟ TOP VIEW ที่ Pino Latte Resort & Cafe เขาค้อ
3.ร้านรูท 12 คอฟฟี่ (Route 12 Coffee)เขาค้อ

ร้านของฝากและห้างสรรพสินค้าจังหวัดเพชรบูรณ์

1.ไร่ บี. เอ็น. เขาค้อ  โทร. 0 5675 0419-20
2.ไร่กำนันจุล  อำเภอเมือง โทร. 0 5677 1101-4
3.มะขามทอง  อำเภอเขาค้อ  โทร. 0 5675 0104    
4.มะขามหวาน  อำเภอวิเชียรบุรี โทร. 0 5679 1555
5.โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามหวานสารัช อำเภอหล่มเก่า โทร. 0 5670 9323
6.สวนมะขามหวาน  อำเภอหนองไผ่ โทร. 0 5678 9450
7. น้ำมันว่านสมุนไพร โทร. 08 7503 9725     
8.กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิก บึงสามพัน  อำเภอบึงสามพัน โทร. 08 1801 6619    
9.ผ้าห่ม ดาวเรือง (กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านชัยเจริญ) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  โทร. 08 9565 3417

1.S. R. Super Mart Company Limited
2.Tesco Lotus (เทสโก้ โลตัส)ตั้งอยู่ที่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
3.opland Plaza | Petchabun ตั้งอยู่ที่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์    
4.Makro Phetchaboon ตั้งอยู่ที่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

การเดินทางขึ้นเขาค้อ

 หมายเหตุ : พาหนะที่จะขึ้นเขาค้อ ไม่ควรใช้รถบัสขนาดใหญ่ เพราะมีทางโค้งมาก ถนนค่อนข้างแคบและลาดชัน ควรใช้รถปิคอัพหรือรถตู้สภาพดี  และควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง  นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถประจำทางสามารถติดต่อรถสองแถวขึ้น เขาค้อได้ที่ บริษัท เขาค้อเดินรถ จำกัด โทร. 0 5672 8270, 08 1886 1811 ราคาเช่าเหมาประมาณ 900 – 1,000 บาท โดยมีคิวรถอยู่ที่บริเวณแค้มป์สน กม.100 และที่บ้านนางั่ว

การเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์

การเดินทางโดยรถโดยสาร

- เส้นทางกรุงเทพฯ-เขาค้อ มีรถโดยสารของ พิษณุโลกยานยนต์ โทรสอบถามเวลา 02 936 2924-5

- บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถปรับอากาศชั้น 2 และรถธรรมดากรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2936 2852–66 สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1581
- บริษัทเพชรทัวร์ บริการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 ในเส้นทางเดียวกัน โทร. 0 2936 3230 สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 2818
- บริษัทถิ่นสยามทัวร์ บริการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 โทร. 0 2936 0500, 0 2513 9077 (จากกรุงเทพฯ มีรถประมาณ 8 เที่ยวตั้งแต่เวลา 09.30 น.- 23.30 น.) สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1913 สาขาหล่มสัก โทร. 0 5670 1613 (จากหล่มสักมีรถประมาณ 7 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 24.00 น.)

รถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ

ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน เส้นทางไปสระบุรี  เลี้ยวซ้ายเข้าทางเลี่ยงเมืองสระบุรี มุ่งหน้าลพบุรี - เพชรบูรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 21 ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 21 ตลอดเส้นทางผ่านอ.ชัยบาดาล อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุรี อ. บึงสามพัน อ.เมือง มุ่งหน้าอ.หล่มสัก จนถึง สี่แยกพ่อขุนผาเมือง กม.261 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทางหลวงหมายเลข 12 มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 20 กม. จะถึงสามแยกแคมป์สน(เข้าเขาค้อ) ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2196 ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยว และรีสอร์ตต่างๆบนเขาค้อตลอดเส้นทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

หรือ เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข1 ถ.พหลโยธิน เส้นทางสระบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าทางเลี่ยงเมืองก่อนถึงสระบุรี มุ่งหน้าลพบุรี- เพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านอ.ต่างๆในจังหวัดลพบุรี จนถึงอ.เมือง เพชรบูรณ์ เลยอำเภอเมืองประมาณ 13 กิโลเมตร ถึงแยกนางั่ว เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 2196 เส้นทางนางั่ว-เขาค้อ ผ่านจุดทดสอบเนินมหัศจรรย์ เส้นทางท่องเที่ยว และรีสอร์ตต่างๆ บนเขาค้อ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

หรือ เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1ถนนพหลโยธิน ถึงอำเภอวังน้อยแล้วแยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 117 ตรงเข้าจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นใช้ทางหมายเลข 12เส้นพิษณุโลก-หล่มสัก ผ่านเขาค้อ-หล่มสัก เข้าจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทาง 547 กิโลเมตร