Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   


จังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี : น้ำตกพลิ้ว (Namtok Phlio Waterfall National Park) ต.พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : น้ำตกพลิ้ว (Namtok Phlio Waterfall )


-ข้อมูล น้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า แต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร ทั้งสองสายไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด
-ที่อยู่ ต.พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ค่าเข่าชม : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

น้ำตกพลิ้ว (Namtok Phlio Waterfall )

น้ำตกพลิ้ว (Namtok Phlio)

น้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า แต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร ทั้งสองสายไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด สามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตร ภายในบริเวณน้ำตกและลำคลองมีปลาใหญ่ น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปลาพลวงหินประวัติความเป็นมา

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในปี2517ได้กำหนดให้ป่าเขาสระบาปเป็นพื้นที่ป่าอุทยานได้มีการกำหนดพื้นที่อุทยานคือ ต.พลับพลา ต.คลองนารายณ์ ต.คมบาง อ.เมือง ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ ต.มะขา อ.มะขาม ต.มาบไพ ต.วังสรรพรส ต.ตรอกนอง ต.ซึ้ง ต.ตะปอน ต.เกวียนหัก อ.ขลุง และปีพ.ศ.2518 ได้กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติเป็นลำดับที่ 11 ของประเทศไทย โดยมีชื่อว่า “อุทยานแห่งชาติเขาสระบาป” ต่อมาปี2525 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสระบาปนายผจญ ธนมิตรามณี ได้ทำหนังสือขอเปลี่ยนชื่ออุทยานเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เพราะเห็นว่าน้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกที่สวยงามและเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของอุทยานเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปเป็นเวลามานานแล้วคณะกรรมการอุทยานจึงเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนชื่อและได้ใช้ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2525เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ 1 น้ำตกตรอกนอง

. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ 2 บ้านอ่าง

. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ 3 น้ำคลองนารายณ์

. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ 4 น้ำตกมะกอก

. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ 5 กงสีไร่

. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วชั่วคราวที่ 6 น้ำตกคลองลาง

. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วชั่วคราวที่ 7 เขาอ่าง

หน่วยงานในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตก มีดังนี้

1. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่1 (น้ำตกตรอกนอง)

หัวหน้าหน่วย : นายใบ สุภาพพูล

อยู่ในการควบคุมดูแลในเขตอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่ท้องที่ ต.เกวียนหัก ต.ซึ้ง ต.ตรอกนอง และ ต.สรรพรส อ.ขลุง การเดินทางใช้เส้นทางแยกจากน้ำตกพลิ้วไปทางจังหวัดตราด พอถึงสี่แยกเข้าอำเภอขลุงให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย ขลุง-มะขามอีก 10 กิโลเมตร พอถึงตลาดตรอกนอง จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าไป อีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกตรอกนอง น้ำตกนี้มีความสวยงามตามธรรมชาติมาก มีน้ำไหลตลอดปี ในระหว่างการเดินทางขึ้นน้ำตกจะพบกับความสวยงามของลำธารและสภาพป่าที่มีความร่มรื่น และในบริเวณนี้ก็จะมีสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก โดยจะสังเกตเห็นรอยเท้าของสัตว์ป่าที่ลงมากินน้ำตาม ลำธาร เช่น หมี หมูป่า ชะมดและในบริเวณนี้ก็ยังมีถ้ำพระเจดีย์อยู่บนไหล่เขา พระเจดีย์จะมีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่คล้ายเจดีย์ ตั้งอยู่บนไหล่เขาชาวบ้านเรียกว่า " เขาพระเจดีย์ "

2. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่2 (บ้านอ่าง)

หัวหน้าหน่วย : นายรัชศักดิ์ จันทกิจ

อยู่ในการควบคุมดูแลในเขตอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่ท้องที่ ต.พลับพลา อ.เมือง และ ต.มะขาม อ.มะขาม เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาสระบาป ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์จะมีนกเป็ดน้ำมาอาศัยอยู่จำนวนมาก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 2.4 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณสันอ่างเก็บน้ำ

3. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ 3 (น้ำตกคลองนารายณ์)

หัวหน้าหน่วย : นายสมยศ เพ็ชรมุณี

ตั้งอยู่ที่ ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง อยู่ห่างจากถนนใหญ่สายจันทบุรี – ตราด ประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมือง จ.จันทบุรี 6 กิโลเมตร น้ำตกคลองนารายณ์เป็นน้ำตกขนาดกลางลดหลั่นมาจากหน้าผาสูงชันสูงประมาณ 25 เมตร มีน้ำใสไหลตลอดทั้งปี เหมาะสำหรัถบผู้ที่ชอบการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและน้ำตก และที่ตรงนี้ยังมีอ่างศาล อ่างศาลจะอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติประมาณ 300 เมตร ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจุลสีห์จุมพต และมีการสร้างประดิษฐานของจุลสีห์จุมพตเจดีย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้สร้างขึ้นไว้กลางลำธารในรัชสมัยของพระองค์

อ่างสรงหรืออ่างหงษ์ อยู่ห่างจากอ่างศาลประมาณ 200 เมตร มีลักษณะเป็นน้ำตกเล็กๆไหลมาจากหน้าผาเป็นทางคล้ายหางหงษ์ ในอดีต ร.4 และ ร.5 ได้ทรงลงสรงน้ำบริเวณนี้ ในน้ำตกคลองนารายณ์ยังมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 18 แห่งทั่วประเทศที่ใช้ในพิธีกรรมมูรธาพิเษกในพระราชพีธีพระบรมราชาพิเษกในพระบรมมหาราชวัง

ส่วนเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะมีระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร และจะเดินผ่านจุดศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น ถ้ำนารายณ์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ มาสิ้นสุดที่อ่างศิลา

4. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ 4 น้ำตกมะกอก (Namtok Magog)

หัวหน้าหน่วย : นายภูเมธ ทำเนียบ

อยู่ในการควบคุมดูแลในเขตอุทยานแห่งชาติ ท้องที่ ต.วังสรรพรส ต.มาบไพ อ.ขลุง อยู่เลยทางเข้าน้ำตกตรอกนองไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ตามถนนสาย ขลุง-มะขาม เดินเลียบลำธารไปอีกประมาณ 600 เมตร น้ำตกมะกอกเป็นน้ำตกขนาดเล็กมี 2 ชั้น สายน้ำไหลจากผาสูงชัน น้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้า มีน้ำตลอดปี มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 2.1 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณด้านหลังหน่วยพิทักษ์อุทยาน

5. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ 5 (กงษีไร่) 

หัวหน้าหน่วย : นายสุชาติ ขันจอก 

อยู่ในการควบคุมดูแลบริเวณในเขตอุทยานแห่งชาติ ท้องที่ ต.เกวียนหัก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรีอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเป็นอ่างเก็บน้ำ

6. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วชั่วคราว ที่ 6 (น้ำตกคลองลาง)

อยู่ในการวบคุมดูแลในเขตอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่ท้องที่ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

7. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตก พลิ้วชั่วคราว ที่ 7 (เขาอ่าง)

อยู่ในการควบคุมดูแลในเขตอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่ท้องที่ ต.มะขาม อ.มะขาม และ ต.มาบไพ อ.ขลุง 

ลักษณะภูมิประเทศ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนพื้นที่มีความลาดชันสูง จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่ยอดเขามาบหว้ากรอก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 924 เมตร ลักษณะทางธรณีวิทยาส่วนที่เป็นหิน ส่วนใหญ่เป็นหินอัคนีประเภทหินแกรนิต ในบริเวณตอนกลางของพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน และพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ทำให้บริเวณนี้กลายเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีลำห้วยเล็ก ๆ หลายสาขา ที่มีน้ำไหลตลอดปี เช่น คลองนารายณ์ คลองพลิ้ว คลองตรอกนอง คลองมะกอก คลองซึ้ง คลองขลุง กระจายอยู่รอบพื้นที่

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอุตุนิยมวิทยาโดยทั่วไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยจะอยู่ภายใต้อิทธิพลลมมรสุม โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจากประเทศจีน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมพาพันธ์ ทำให้เกิดฤดูหนาวซึ่งไม่ถึงกับหนาวจัด อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.6 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23.2 องศาเซลเซียส ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ พัดมาจากมหาสมุทรเอาความชื้นและไอน้ำจากทะเลเข้ามาทำให้เกิดฤดูฝน และในช่วงเปลี่ยนฤดูลมมรสุมตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน จะเป็นฤดูร้อน ซึ่งอากาศจะร้อนอบอ้าวก่อนที่จะเริ่มฤดูฝนต่อไปในเดือนพฤษภาคมจุดเด่นที่น่าสนใจ

1.น้ำตกพลิ้ว

2.อลงกรณ์เจดีย์

3.ปิรามิดพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

4.ปลาพวง

5.จุดชมวิว

6.เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

จุดเด่นของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

น้ำตก

น้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า แต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร ทั้งสองสายไหลมาบรรจบกัน ในแอ่งน้ำที่ใสมาก สามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตร ภายในบริเวณน้ำตกและลำคลองมีปลาหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปลาพลวงหินและปลาเหล่านี้ก็จะกินผักเป็นอาหาร 

อลงกรณ์เจดีย์

สร้างด้วยศิลาแลงเมื่อ พ.ศ. 2419 บริเวณหน้าผาด้านหน้าของน้ำตกพลิ้ว โดยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วพร้อมกับพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ทั้งสองพระองค์ทรงโปรดปรานน้ำตกพลิ้วมาก และพระราชทานนามว่า " อลงกรณ์เจดีย์ "

ปิรามิดพระนางเรือล่ม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2424 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักและความอาลัยของพระองค์ที่ทรงมีต่อพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หลังจากพระนางเสด็จฑิวงคตจากอุบัติเหตุเรือพระประเทียบล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในปิรามิดจะบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าเอาไว้ด้วยฤดูกาลท่องเที่ยว

... น้ำตกพลิ้วมีน้ำตลอดปีเวลาเปิด - ปิด

... น้ำตกพลิ้ว เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. ทุกวันค่าธรรมเนียมเข้าชม

... ผู้ใหญ่ 40 บาท 

... เด็ก 20 บาทอาหาร

... มีร้านค้าและร้านขายอาหารNamtok Phlio National Park 

Namtok Phlio National Park comprises an area of 134.5 square kilometer. The park covers areas in many districts of Chanthaburi province which are Mueang, Laemsing, Khlung and Makham districts. The area is rich with forest and filled with the dense of high mountains where are the headwater of strems and rivers. The feature of this fall is its beauty and water that flows all year round. It is well known to people living in nearby provinces. Its location is about 14 kilometers from Chanthaburi. The paved road makes the park very accessible to visitors and enabling the holiday – trip easy and relaxing.The fall, itself, was one of the 14 forest parks that government at tempted to designate to be national park. Consequentially, it was declared to be as national park on May 2nd 1975, using the name “Khao Sa Bap National park.” But on September 29th 1982, it was renamed to “Namtok Phlio “Following its Feature which the water falls down delicately and smoothly. [The word “Polio”, of Thai, means the delicate movement like the way of ballet dance]. Geographical Features

The area contains the range of mountain which rise from 300–624 meters high. The range are less steep in the south and plains can be seen around the slopes. The highest summit is on Map WA Krok mountain, which reaches 924 meters, creating many streams like Khlong Phlio, Khlong Narai, Khlong Troknong and Khlong makok. [Khlong means canal]. The park covers an area of about 135 sq.km.Weather Condition

The weather from February to April is quite hot, from May to October is heavy rain about 3,000 mm. of rain per year, and from November to February is nicely cold approximately 26 degrees Celsius all the year round.Varieties of Plants and Wild Animals

The park area is covered with dense Tropical rain forest consisting of many important tree species which are Aphanamixis polystachya, Aquilaria crassna, Scaphium scaphigerum, Sandoricum koetjape Irvingia malayana, Cotylelobium Lanceolatum, Alstonia scholais, Dallbergia oliveri for instand.There are a lot of wild animals in this area because many watersheds providing nutrient sources for animals. The animals that may be seen here are serow, bear, tiger, Common mustjac, porcupine, macaque, langur gibbon, squirrel, mouse deer, pangolin, mongoose, otter, and rare bird like and 90 endemic species of bird such as little heron, brahminy kite, shika, created serpent – eagle, besra, pigeon, imperial pigeon, red turtle – dave, emerald dove, red – headed trogon, mountain imperial pigeon, hombill, barbet, vernal hanging parrot, shrike, woodpecker, drongo, hill myna, bulbul and white – rumped shama. In addition, some other fishes like Tor soro, Jullien’s mud carp Labiobarbus can be seen in the streams and swamps.Tourist Attractions

Along Khon Chedi

Locating in the area of Phriew Waterfall, the Stupa and Chedi were built in the reign of King Rama 5th, Along Khon Chedi was built in 1876, and Pra Nang Ruar Lom Stupa was built in 1881 in commemoration of Sunanta Kumari Princes Pra Brom Rajadhevi. In the Pra Nang Ruar Lom Stupa also contains the Princes’ relics because she used to visit the waterfall in 1874 and was very impressed by its beautifulness.Phlio Waterfall

The word “ Phlio “ is said that it derived from chong Language, which is the local language and the meaning of this word is sand on beach. However, some believe that the name, Phlio, was derived from a tree that grow in sandy loam soil around this area. This tree is a vine species and it has small yellow – red fruit. Phil waterfall is a large falls. The water in this falls is perennial and clear. It is possible to see through the water to the ground which is deeper than 2 meters from the surface. In addition, many species of fish living in this water area creating the place pleasant and memorable.Khlong Nalai Waterfall

It is located at Khlong Narai sub – district which is about 6 Kilometers away from Chanthaburi province, the fall is 2 Kilometer from main road Chanthaburi – Trat. The site is suitable visitable visitors who love bushwalking and natural exploring.Trok Nong Waterfall

It is located at Trok Nong sub - district in Khlung district. This takes 2 Kilometers from the ranger station 1 to reach the lowest level of the falls. The falls is perennial and the triat to the falls is rich with diversity of local flora whlist the area also provides habitats of wildlife.Makok Waterfall

The falls is on the same way to Trok Nong Waterfall and it is in the responsibility of the ranger station 4. It is a small fall consisting of 2 steps which is tiny and suitable for relaxation.Nature Education 

Phlio Waterfall Nature Trail National Park provides nature trail for tourists.Facilities 

Restroom: There is toilet for tourist.

Accommodation: Bungalows are also available. 

Camping site: National Park provides campground for tourists.

Youth hoste: National Park provides youth hoste at headquarters.

Youth hoste: National Park provides youth hoste at ranger station 1 area, Trok Nong Waterfall, 23 km from Headquarters.

Parking: National Park provides parking lot for visitor who reserved accommodation or tent. 

Food services: Restaurant is available in the park.

Soft drink kiosk: Coffee, tea, soft drink Kiosk can be found in the park.

Visitor center: Visitor Center is open daily from 8.30 a.m. to 4.30 p.m. 

Tent: Tents are available in the park.Location and Address 

Namtok Phlio National Park

Phlio Sub-district, Amphur Lam Sing Chanthaburi Thailand 22190

Tel. 0 3943 4528 (VoIP) Fax 0 3943 4528 (VoIP) E-mail namtokphlio@hotmail.comHow to get there

By Car 

from Bangkok take the Bangna - Trat highway to Chanthaburi, then go for a further 14km. (km. 347 from Bangkok) and then turn left for a further 2.5km. until you reach the park.By Bus 

By public transport take a bus from Bangkok's eastern bus terminal (Ekamai) to Chanthaburi. Then from the north side of the market catch a Songtaew to the park entrance (a half - hour ride)


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้นรูปภาพอื่นๆ


 จังหวัดจันทบุรี - น้ำตกพลิ้ว (Namtok Phlio Waterfall )

 จังหวัดจันทบุรี - น้ำตกพลิ้ว (Namtok Phlio Waterfall )

 จังหวัดจันทบุรี - น้ำตกพลิ้ว (Namtok Phlio Waterfall )

 จังหวัดจันทบุรี - น้ำตกพลิ้ว (Namtok Phlio Waterfall )

 จังหวัดจันทบุรี - น้ำตกพลิ้ว (Namtok Phlio Waterfall )

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดจันทบุรี

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )อ่าวคุ้งกระเบน (kung kra baen) ที่หาดเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
2 )สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Somdej Pra Chao Tak Sin Maharat Public Park) อ.เมือง จันทบุรี
- ถ.เทศบาล 3 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จันทบุรี 22000
3 )วัดพลับ (Wat Phlap) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
- หมู่ 1 บ้านบางกะจะ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรีเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองจันทบุรี
4 )จุดชมวิวเนินนางพยา ที่หาดคุ้งวิมาน ( Hat Kung Wiman) จันทบุรี
- อำเภอนายายอาม ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 15 กิโลเมตร
5 )พุทธอุทยาน วัดชากใหญ่ Wat Chak Yai (Wat Buddha Park)จังหวัดจันทบุรี
- พุทธอุทยานวัดชากใหญ่ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
6 )พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
7 )เที่ยวทะล หาดแหลมเสด็จ หาดเจ้าหลาว(Chao Lao Beach) และ อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี
- หาดแหลมเสด็จ หาดเจ้าหลาว อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุร๊
8 )น้ำตกกระทิง (Krating Waterfall Chantaburi) มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาคิชฌกูฏ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 13 ชั้น
- ขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
9 )ป้อมฝรั่งเศส คุกขี้ไก่(Khuk Khi Kai) ใกล้ตึกแดง ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
- ใกล้ตึกแดง ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
10 )วัดกระทิง( wat karting ) อ.คิชฌกูช จ.จันทบุรี
- 55 หมู่ 5 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ , กาญจนบุรี 11110
11 )วัดพลับ ( Wat Phlup) และสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
- หมู่ที่ 1 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
12 )ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ( Taksin Maharat Memorial ) เมืองจันท์
- อ.เมือง จ. จัททบุรี
13 )ตึกแดง (Tuk Daeng) จันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
- ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22130
14 )ค่ายเนินวง (Khai Noen Wong) เมืองจันทบุรี จันทบุรี
- 8 บ้านดอนทราย ต.บางกะจะ เมืองจันทบุรี, จันทบุรี 22000
15 )น้ำตกเขาสอยดาว ( Soi Dao Waterfall Chanthaburi ) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
- ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180
16 )น้ำตกคลองไพบูลย์ (Klong Paiboon Waterfall)อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
- อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
17 )วัดเขาสุกิม (Wat Khao Sukim) อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี
- อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี
18 )น้ำตกหินดาด (Hin Dat Waterfall) อำเภอโป่งน้ำร้อน จันทบุรี
- อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี
19 )เขาคิชฌกูฏ ( Khao Khitchakut) อุทยานแห่งชาติเขาคิดชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
- อุทยานแห่งชาติเขาคิดชฌกูฎ ครอบคลุมอำเภอมะขาม และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
20 ) โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (Maephra Patisonti Niramon Church) จันทบุรี โบสถ์คริตส์เมืองจันทร์
- ในอำเภอเมืองจันทบุรี
21 )หาดเจ้าหลาวอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 60 กิโลเมตร
- หาดเจ้าหลาว จันทบุรี ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จันทบุรี
22 )โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี Oasis Sea World ผู้ใหญ่ 130 บาท. - เด็ก 80 บาท
- 48/2 หมู่ 5 ต.ปากน้ำ ฯ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130

แนะนำที่ท่องเที่ยว 22 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดจันทบุรี


แผนที่แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดจันทบุรี

1.หาดเจ้าหลาว
ชายหาดชื่อดังของเมืองจันท์ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว มีที่พักให้เลือกหลากหลายระดับราคาให้เลือกตามมาด้วยร้านอาหาร


2. สะพานเฉลิมพระเกียรติ หรือสะพานปากน้ำแขมหนู


3.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


4.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนระบบนิเวศวิทยาของอ่าวคุ้งกระเบน 5. หาดแหลมเสด็จ
เป็นหาดทรายที่มีเม็ดทรายขาวเนียนละเอียด นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่น ตลอดริมหาดนั้นร่มรื่นไปด้วยเงาของต้นสนทะเลและพันธุ์ไม้ชายหาดนานาชนิด


6.หาดคุ้งวิมาน
ชายหาดแสนเงียบสงบและมีทัศนียภาพที่สวยงาม ริมชายหาดมีร้านค้าบริการ อาหารเครื่องดื่มและห้องอาบน้ำจืด


6. ชุมชนริมน้ำจันทบูร อีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองจันท์


7.อาสนวิหาร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ


8.ถนนอัญมณี ใครหลงใหลความงดงามของเม็ดพลอยหลากสี
บริเวณถนนศรีจันท์และตรอกกระจ่าง นับเป็นถนนเศรษฐกิจของจันทบุรี ผู้ประกอบธุรกิจด้านอัญมณีจะมาซื้อขายพลอยและอัญมณีต่าง ๆ เป็นประจำทุกวัน


9.ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี บ่งบอกถึงความผูกพันของคน


10. ศาลหลักเมืองจันทบุรี
ตั้งอยู่ใกล้กับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จเข้าเมืองจันทบุรี ปี พ.ศ.2310 เพื่อใช้เมืองจันทบุรีเป็นที่รวบรวมไพร่พล ศาสตราวุธ ยุทธภัณฑ์ และเสบียงอาหารเพื่อไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา


11. วัดมังกรบุฝผาราม หรือเล่งฮั่วยี่
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2520 สถาปัตยกรรมเป็นลักษณะผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทย-จีน เป็นศิลปะแบบสถาปัตยกรรมจีน อุโบสถ เป็นรูปทรงจีนหลังคาซ้อน 3 ชั้น


12. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
เป็นต้นน้ำเกิดจากพื้นที่บริเวณเขามาบหว้ากรอก เขาสระบาป เป็นลำธารน้ำที่ไหลร่วมกันอยู่ใต้ชั้นดินและหิน เมื่อน้ำเดินทางมาถึงช่องหน้าผาของน้ำตกพลิ้ว จึงพวยพุ่งออกมาจาก โพรงหินใต้ดินขนาดใหญ่เกิดเป็นสายน้ำตกที่สวยงาม


13. โอเอซิส ซีเวิลด์
ชมความน่ารักน่าหยิกของเจ้าโลมาแสนรู้กันได้ ที่นี่เปิดการแสดงโชว์ทุกวัน ซึ่งโลมาสามารถแสดงกิจกรรมในการโชว์กว่า 30 รายการ การแสดงโลมาโชว์ (รอบละ 40 นาที) 09:00 น., 11:00 น., 13:00 น., 15:00 น., 17:00 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 90 บาท เด็ก 50 บาท ต่างชาติ 180 บาท โทร. 0 3939 9015


14. คุกขี้ไก่
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งฝรั่งเศสเข้ายึดจันทบุรีในกรณีพิพาทกันด้วยเรื่องดินแดนฝั่งซ้าย แม่น้ำโขง พ.ศ. 2436 ( ร.ศ. 112 )


15. ตึกแดง
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 พร้อมกับคุกขี้ไก่ เดิมเป็นที่ตั้งของป้อมพิฆาตปัจจามิตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดเมืองจันทบุรีได้รื้อป้อมแห่งนี้ลง และสร้างตึกแดงขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักและกองบัญชาการทหารฝรั่งเศส


16.หาดแหลมสิงห์
ร่มร่นด้วยแนวต้นสนทอดยาวไปตลอดชายหาด ใครอยากนั่งรับลมชมทิวทัศน์และกินอาหารทะเลไปด้วย บริเวณนี้ก็มีร้านอาหารให้เลือกกิน


17. สะพานตากสินมหาราช หรือสะพานแหลมสิงห์
เป็นสะพานที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำจันทบุรีที่กำลังไหลลงสู่อ่าวไทย


18. ชุมชนไร้แผ่นดิน มีชื่อเรียกกันอย่างเป็นทางการว่า หมู่บ้านบางชัน
เหตุที่เรียกกันว่า หมู่บ้านไร้แผ่นดิน เป็นเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดิน แต่ตอกเสา สร้างบ้านอยู่กันตรงดินเลน ตามแนวป่าชายเลน สัญจรกันทางเรือเป็น


19. ดูฝูงเหยี่ยวแดง มาเที่ยวหมู่บ้านไร้แผ่นดิน
นอกจากจะอิ่มหมีพีมันกับกุ้งหอยปูปลา ชมฝูงเหยี่ยวแดงนับหมื่นๆ ตัว ที่จะบินลงมาโฉบอาหาร อาศัยอยู่หนาแน่น


20. อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ เป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำจันทบุรี บนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสระบาป เขาสุกิม เกาะนมสาว และตัวเมือง


21.จุดชมวิวเนินนางพญา
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่นี่ได้รับการบอกกันปากต่อปากว่า เป็นจุดชมวิวที่ถูกนับว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก จุดชมวิวเนินนางพญา


22. ตลาดเช้าจันทบุรี
มาเที่ยวจันทบุรีสัมวิถีชีวิตคนเมืองจันท์แบบใกล้ชิด แนะนำให้ลองมาเดินตลาดเช้า ที่ตั้งใจอยู่ใจกลางเมืองจันท์ ที่นี่นอกจากจะมีอาหารสดๆ จากท้องทะเล อาหารพื้นบ้าน


24. วังสวนบ้านแก้ว และพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว
ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


25. วัดเขาสุกิม
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ในแต่ละวันมีนักท่องเทียวเดินทางมาเที่ยวและทำบุญสนใจสามารถแวะมาเที่ยวชมกันได้


อำเภอเมือง-ท่าใหม่-คุ้งวิมาน

01.ค่ายเนินวง (Kho Wong)
02.สำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ (Underwater Archaeological Office)
03.เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน (Wat Khao Ploi Waen)
04.อ่าวคุ้งวิมาน (Kung Wiman Beach)
05.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน(Kung Krabaen Bay Royal Development Study Centre)
06.หาดเจ้าหลาว (Chao Lao Beach)
07. แหลมเสด็จ( Lamsadej )

อำเภอเมือง และ บริเวณใกล้เคียง

01.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี
02.ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Somdej Phrachao Taksin Maharat Shrine)
03.สวนสาธารณะ พระเจ้าตากสินฯ (Somdej Pra Chao Tak Sin Maharat Public Park)
04.วัดไผ่ล้อม จันทบุรี  Wat Phai Lom (Pra Aram Luang)
05.โบสถ์คาทอลิก (Catholic Church)
06.วัดทองทั่ว (Wat Thong Thua)
07.วัดเขตร์นาบุญญาราม (Wat Khetnaboonyaram)
08.ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดจันทรบุรี (Culture Office)
09.วัดโบสถ์พลอยแหวน (Wat Bot Ploi Waen)

อำเภอเมือง - น้ำตกกระทิง

01.วัดเขาสุกิม (Wat Khao Sukim)
02.อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ (Khao Khitchakut National Park)
03.น้ำตกกระทิง (Krathing Waterfall)
04.ฟาร์มจระเข้-สวนสัตว์ชำโสม (Chamsom Crocodile Farm and Zoo)
05.สวนสะเด็ดยาด( (Suan Phonlamai Sadet Yat)
06.ยอดเขาพระบาท (Khao Phrabat)
07.อ่าวกระทิง(Ao Krathing)

อำเภอมะขาม-อำเภอสอยดาว  

01.เขื่อนคีรีธาร (Khuan Khereethan)
02.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว (Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary)

อำเภอเมือง-อำเภอแหลมสิงห์-อำเภอขลุง

01.สะพานแหลมสิงห์
02.ปลาโลมา จันทบุรี (Oasis Sea World)
03.วัดปากน้ำแหลมสิงห์ (Wat Pak Nam Laem Sing)
04.น้ำตกพลิ้ว
05.แหล่งทอเสื่อจันทบูร บ้านบางสระเก้า (Bang Sa Kao Agro-Tourism)
06.อุทยานแห่งชาตุน้ำตกพลิ้ว น้ำตกพลิ้ว
07.น้ำตกคลองนารายณ์ (Khlong Narai Waterfall)
08.วัดมังกรบุปผาราม (Wat Mangkon Buppharam)
09.คุกขี้ไก่ (Chicken dung cell, Khuk Khi Kai)
10.วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ (Khao Laem Sing Forest Park)
11.ตึกแดง (Tuek Daeng)
12.พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมสิงห์
13.หาดแหลมสิงห์
14.วัดเนินสูง

การเดินทางเที่ยวจังหวัดจันทบุรีด้วยรถสองแถว (มาสด้า แฟมิลี่ ขนาดเล็ก)จอดรอรับนักท่องเที่ยวที่ขนส่งจันทบุรี

การเช่ารถรับจ้าง และ มอเตอร์ไซต์ในจันทบุรี
รถสองแถว (มาสด้า) ในจังหวัดจันทบุรี จะมีรถรับจ้างที่เรียกว่า "รถมาสด้า" เป็นรถกระบะที่นำมาดัดแปลงเป็นรถสองแถว ที่มีทั้งรถประจำทาง เช่นไปแหลมสิงห์ พลิ้ว และแบบรับจ้างเหมาไปยังที่ต่างๆ คิวที่เป็นรถประจำทาง มีกระจายอยู่หลายจุด เช่นคิวจันทบุรี - พลิ้ว จะอยู่ตรงแถวตลาดน้ำพุ (หน้าร้านขายยาชัชชัยเภสัช) หรือหากต้องการติดต่อเหมารถไปเที่ยวยังที่ต่างๆ สามารถติดต่อไปยังคิวรถที่อยู่ในจุดต่างๆ ในเขตตัวเมือง หรือจะโทรติดต่อสอบถามเพื่อสอบราคาก่อนได้

ข้อแนะนำ 
- จะไม่มีรถมาสด้า (รถสองแถวประจำทาง) ที่วิ่งวนในตัวเมือง 
- มีคิวรถมาสด้าที่วิ่งระหว่างอำเภอ 
- จุดที่มีรถมาสด้าจอดรอ จะอยู่บริเวณตลาดน้ำพุ สถานีขนส่ง โรบินสัน โลตัส 
- หากเหมารถมาสด้าให้ไปส่งในจุดต่างๆ ควรสอบถามราคา หรือเช็คราคาก่อนขึ้นรถ

ราคาเหมารถมาสด้ารับจ้างในจังหวัดจันทบุรี (ราคานี้อาจมีเปลี่ยนแปลง) 

ตัวเมือง - โลตัส / โรบินสัน 40 บาท
สถานีขนส่ง - โรบินสัน 50 บาท
ตัวเมือง - แยกปากแซง 80 บาท
ตัวเมือง - น้ำตกพลิ้ว 200 บาท
ตัวเมือง - แหลมสิงห์ / คุ้งวิมาน / เจ้าหลาว 300 บาท
ตัวเมือง - วัดเขาสุกิม 250 บาท
ตัวเมือง - พระบาทพลวง (ขึ้นเขาคิชฌกูฏ)/ น้ำตกกระทิง 300 บาท
ตัวเมือง - ตัวอำเภอขลุง 250 บาท
ตัวเมือง - ท่าสอน (ไปดูเหยี่ยวแดง) 400 บาท
ตัวเมือง - แหลมงอบ / ตัวเมืองตราด 600 บาท
ตัวเมือง - ล่องแก่งโป่งน้ำร้อน / ตลาดชายแดน 700 บาท
ตัวเมือง - หน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งเพล (ขึ้นผาหินกูบ) 700 บาท
(ไป-กลับคิด 1,400 บาท หรือคิดเป็นรายหัว 200 บาท/คน)
รถมาสด้าเหมาเที่ยวทั้งวัน (แล้วแต่ตกลงสถานที่ท่องเที่ยวกัน)