ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดนราธิวาส(Narathiwat)

จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ( Thaksin Rachanivet Palace ) จังหวัดนราธิวาส
- เขาตันหยงมัส ตำบลกะลุวอเหนือ ด้านริมทะเลใกล้กับอ่าวมะนาว
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 1ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

แผนที่สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

 1. สวนสาธารณะและอุทยาน (Park & National Park)
 2. อุทยานสวนอ่าวมะนาว (Ao Manao Forest Park)
 3. พระพุทธอุทยานเขากง (Khao Kong Buddhist Park)
 4. อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโดและเทือกเขาสุไหงปาดี (Budo-Su-ngai Padi Mountain Range National Park)
 5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา-บาลา (Hala-Bala Wildlife Reserve)
 6. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attraction)
 7. ชายหาดนราทัศน์ (Naratat Beach)
 8. อ่าวมะนาว (Manao Bay)
 9. น้ำตกปาโจ (Bajo Waterfall)
 10. น้ำตกฉัตรวาริน (Chat Warin Waterfall)
 11. ป่าพรุโต๊ะแดง (Pa Phru To Daeng)
 12. น้ำตกสิรินธร (Sirindhorn Waterfall)
 13. หมู่บ้านทอน(Banthon Village)
 14. หมู่บ้านยะกัง (Ban Yakang)
 15. มัสยิดกลางนราธิวาส (New Central Mosque)
 16. พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล (Phra Buddha Taksin Mingmongkol)
 17. วัดเชิงเขา (Wat Cherngkhao)วัดชลธาราสิงเห หรือ วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย (Wat Cholthara Singhe)
 18. ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ (Chao Mae Tomo Shrine)
 19. พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ (Thaksin Ratchaniwet Palace)
 20. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โละจูด (Lochut Folk Museum)
 21. ด่านตากใบ (Taba Checkpoint or Tak Bai Checkpoint) 
 22. ด่านสุไหงโกลก (Su-ngai Kolok Checkpoint)

การเดินทางไปจังหวัดนราธิวาส

1.รถยนต์

จากหาดใหญ่สามารถเดินทางไปจังหวัดนราธิวาสได้โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 43 (หาดใหญ่-ปัตตานี) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่จังหวัดปัตตานี ไปยังจังหวัดนราธิวาสโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 42 (ปัตตานี-นราธิวาส) อีกประมาณ 100 กม.

2.รถประจำทาง

มีรถปรับอากาศของขนส่งและเอกชน บริการระหว่างกรุงเทพฯ-นราธิวาสทุกวัน จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 435-1199

3.ทางรถไฟ

รถไฟ การรถไฟเปิดบริการรถด่วนและรถเร็วทุกวัน มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงสถานีตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 223-7010, 223-7020