ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด
จังหวัดตาก
หมอกฟ้าใส รีสอร์ท(Mok Fah Sai Resort)
- 1,069 TH -2,000 TH
อ่านต่อ
จังหวัดตาก
แมกไม้ โฮมสเตย์ (Magmai Homestay)
- 400-1,000 THB
อ่านต่อ
จังหวัดตาก
เซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท (Centara Mae Sot Hill Resort)
- 1,000-2,000 TH
อ่านต่อ
จังหวัดตาก
ราชาบุรี บูทิค โฮเต็ล (Rajaburi Boutique Hotel)
- 400-1,000 THB
อ่านต่อ
จังหวัดตาก
ฮ็อป อินน์ แม่สอด (Hop Inn Mae Sot)
- 300-700 THฺB
อ่านต่อ

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตาก (Tak)

จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
น้ำตกทีลอเล

1) น้ำตกทีลอเล อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
- อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
น้ําตกทีลอซู อุ้มผาง (Tee Lor Su )

2) น้ําตกทีลอซู อุ้มผาง จังหวัดตาก (Tee Lor Su Waterfall, TakUmphang Thailand)
- ใช้เส้นทาง สายเอเชีย ทางหลวงหมายเลข 1 แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าอำเภอแม่สอด (ทางหลวงหมายเลข 105) เลี้ยวซ้ายอีกที เข้า อ.อุ้มผาง (1090)
อัตราค่าเข้าชม นักท่องเที่ยว ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 2ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดตากจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

62.ที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
 2. เจดีย์ยุทธหัตถี หรือ เจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ารามคำแหงมหาราช
 3. เมืองเก่าท่าสองยาง
 4. แม่น้ำเมย
 5. แม่สอด
 6. ไร่กุหลาบปฐมเพชร
 7. สะพานแขวนสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
 8. หนองน้ำมณีบรรพต
 9. หาดทรายทองแม่ปิงเมืองตาก
 10. อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
 11. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
 12. อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
 13. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
 14. อุทยานแห่งชาติลานสาง
 15. อุทยานแห่งชาติแม่เมย
 16. วัดไทยวัฒนาราม
 17. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 18. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 19. หมวดหมู่ : สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ
 20. ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
 21. ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน
 22. ศาลเจ้าพ่อพะวอ
 23. ศูนย์พัฒนา และสงเคราะห์ชาวเขา
 24. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ตาก
 25. สวนเทพพิทักษ์
 26. สะพานมิตรภาพไทย-พม่า
 27. วัดพระบรมธาตุ
 28. หมวดหมู่ : วัด
 29. วัดพระพุทธบาทดอยโล้น
 30. วัดมงคลคีรีเขตร์ (ครูบาสร้อย)
 31. วัดมณีบรรพตวรวิหาร
 32. วัดมณีไพรสณฑ์
 33. วัดสมเด็จพระนารายณ์มหราช
 34. วัดสีตลาราม หรือ วัดน้ำหัก
 35. วัดเขาถ้ำ
 36. วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง
 37. วัดโพธิคุณ หรือ วัดห้วยเตย
 38. หมวดหมู่ : วัด
 39. ข้อมูลทั่วไป : ตั้งอยู่ตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด เป็นวัดป่าสายปฏิบัติที่...
 40. บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก
 41. ประติมากรรมกระทงสาย
 42. ผาสามเงา
 43. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอำเภออุ้มผาง
 44. ริมสายธารลานกระทงสาย
 45. หมวดหมู่ : สวนและสวนสาธารณะ
 46. วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน (ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินใหญ่ที่สุดในเอเชีย)
 47. วัดชลประทานรังสรรรค์
 48. วัดดอนแก้ว
 49. วัดดอยข่อยเขาแก้ว และวัดกลางสวนดอกไม้
 50. ดอยสอยมาลัย
 51. ดอยหัวหมด
 52. ตรอกบ้านจีน
 53. หมวดหมู่ : หมู่บ้าน ชุมชน
 54. ตลาดสินค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ
 55. หมวดหมู่ : ตลาดท้องถิ่น
 56. น้ำตกทีลอจ่อ หรือ น้ำตกสายฝน
 57. หมวดหมู่ : น้ำตก
 58. น้ำตกทีลอซู
 59. น้ำตกนางครวญ
 60. น้ำตกป่าหวาย
 61. น้ำตกเซปละ
 62. น้ำพุร้อนแม่กาษาและถ้ำแม่อุษา

ข้อมูลห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดตาก    

อำเภอเมืองตาก          
  1. ห้างสรรพสินค้าเวียงตากพลาซ่า    
 ถนนจอมพล อำเภอเมือง จังหวัดตาก    
  2. ห้างสรรพสินค้าเอเซเว่น    
ถนนจอมพล อำเภอเมือง จังหวัดตาก    
  3. ห้างสรรพสินค้าลมปิงชอปปิ้งมอลล์    
ถนนจอมพล อำเภอเมือง จังหวัดตาก    
  4. ห้างสรรพสินค้าตากปิยะภัณฑ์
เลขที่492-494 ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก    
  5. ตลาดสดเทศบาลเมืองตาก    
อำเภอเมือง จังหวัดตาก    
อำเภอบ้านตาก          
  6. ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านตาก    
ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก    
อำเภอสามเงา          
  7. ตลาดสดเทศบาลตำบลสามเงา    ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก    
อำเภอแม่ระมาด          
  8. ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่ระมาด    
ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก    
อำเภอท่าสองยาง          
  9. ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่ต้าน    ถนนรุ่งเรืองธรรมกิจตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก    
อำเภอแม่สอด          
  10. ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สอด    อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก    
อำเภอพบพระ          
  11. ตลาดสดเทศบาลตำบลพบพระ    
หมู่ที่2 ถนนดอนเจดีย์-วาเลย์ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก    
อำเภออุ้มผาง
12. ตลาดสดเทศบาลตำบลอุ้มผาง    อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ข้อมูลที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตากแยกตามพื้นที่

อำเภอเมืองตาก

 1.  ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 2. วัดสีตลาราม
 3. ตรอกบ้านจีน
 4. ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
 5. หนองน้ำมณีบรรพต
 6. วัดมณีบรรพตวรวิหาร
 7. วัดเขาถ้ำ
 8. วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง
 9. โบราณสถานวัดดอยข่อยเขาแก้ว
 10. หาดทรายทอง
 11. วัดโพธาราม

อำเภอตามเส้นทางตาก-แม่สอด 

 1. น้ำตกผาเท
 2. น้ำตกลานสาง
 3. น้ำตกผาผึ้ง
 4. ต้นกระบากใหญ่
 5. ศาลเจ้าพระวอ
 6. เนินพิศวง
 7. ศาลเจ้าพ่อขุนสามชน
 8. วัดมณีไพรสณฑ์
 9. วัดชุมพลคีรี
 10. แม่น้ำเมย
 11. ตลาดริมเมย
 12. วัดไทยวัฒนาราม
 13. พระธาตุหินกิ่วที่ดอยดินจี่
 14. ตลาดมูเซอ
 15. น้ำตกลานเลี้ยงม้า
 16. อุทยานแห่งชาติลานสาง
 17. ผาลาด
 18. น้ำตกผาเงิน
 19. อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
 20. น้ำตกผาน้ำย้อย
 21. น้ำตกแม่ย่าป้า
 22. สะพานหินธรรมชาติ
 23. พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมถ้องถิ่น
 24. ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
 25. สถานีทดลองพึชสวนดอยมูเซอ
 26. ร้านขายผลิตผลของชาวไทยภูเขา
 27. ทวีชัยแลนด์
 28. ไร่สรการฤธิรณ

อำเภอแม่สอด

 1. คอกช้างเผือก
 2. หอการค้าจังหวัดตาก แม่สอด
 3. โกดัง 9 ท่าเฮียกวง
 4. วัดโพธิคุณ

อำเภอตามเส้นทางแม่สอด-พบพระ-อุ้มผาง

 1. น้ำตกพาเจริญ
 2. น้ำตกธารารักษ์
 3. น้ำตกนางครวญ

อำเภอพบพระ

 1. น้ำตกป่าหวาย
 2. บ่อน้ำร้อนห้วยน้ำนัก
 3. ไร่ปฐมเพชร

อำเภออุ้มผาง

 1. น้ำตกทีลอซู

อำเภออุ้มผาง

 1. ดอยหัวหมด
 2. ถ้ำตะโค๊ะบิ
 3. หมู่บ้านกระเหรี่ยงปะละทะ
 4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
 5. น้ำตกเซปละ
 6. ล่องแก่งอุ้มผางคี

อำเภอตามเส้นทางแม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง

 1. บ่อน้ำร้อนแม่กาษา
 2. วัดดอนแก้ว
 3. ถ้ำแม่อุสุ
 4. น้ำตกแม่กาษา
 5. ถ้ำแม่อุษา
 6. แคมป์ผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยง
 7. น้ำตกทีมอโบ
 8. บ้านไม้สัก

อำเภอแม่ระมาด

 1. ลำน้ำแม่ตื่น
 2. อำเภอท่าสองยาง
 3. ดอยม่อนกระทิง
 4. ม่อนปุยหมอก

อำเภอบ้านตาก

 1. วัดพระบรมธาตุ
 2.  เจดีย์ยุทธหัตถี

อำเภอสามเงา

 1. ผาสามเงา
 2. เขื่อนภูมิพล
 3. อำเภอแม่สอด

 

ข้อมูลการเดินทาง ในจังหวัดตาก

  ทางรถยนต์ จังหวัดตาก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 426 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1 แยกซ้ายมือเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่ชุมทางประตูน้ำพระอิน ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท เข้าจังหวัดนครสวรรค์ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้งผ่านจังหวัดกำแพงเพชรถึงจังหวัดตาก รวมระยะทาง 426 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง

          รถประจำทาง (บขส.) มีรถออกจากสถานีขนส่งสายเหนือทุก 2 ชั่วโมง โดยประมาณ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 22.30 น. อัตราค่าโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้น 1 ราคา 245.- บาท รถประจำทางปรับอากาศชั้น 2 ราคา 190. บาท สำหรับรถเอกชน ติดต่อบริษัท ทันจิตต์ทัวร์ โทร. (02) 9363210 - 13 บริษัท เชิดชัยทัวร์ โทร. (02) 9360199

          การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอแม่สอด มีรถ บขส.ออกจากสถานี ขนส่งสายเหนือ วันละ 9 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (02) 9363666 สำหรับรถเอกชนติดต่อบริษัท ทันจิตต์ทัวร์ โทร. (02) 9363210 - 13 และบริษัท เชิดชัยทัวร์ โทร. (02) 9360199

          การเดินทางจากจังหวัดตากไปอำเภอแม่สอด มีรถยนต์จากตัวเมืองตาก ถึงอำเภอแม่สอดโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 105 ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง ผ่านเส้นทางเทือกเขาสูงที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีรถตู้ออกจากสถานีขนส่งจังหวัดตากทุก 30 นาที ตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. อัตราค่าโดยสาร 44.- บาท

          ทางเครื่องบิน สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง แม่สอด โดยเครื่องบินโดยสารของบริษัทการบินไทย มีเฉพาะวันจันทร์, พฤหัส, เสาร์และอาทิตย์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัทการบินไทย จำกัด โทร. (02) 2800060, 2800100-110 

          การเดินทางจากจังหวัดตากไปยังสถานที่อื่นๆ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถยนต์ และเครื่องบิน ดังนี้

          ทางเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด มีบริการเที่ยวบินจากอำเภอแม่สอดไปกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด สำนักงานอำเภอแม่สอด โทร. (055) 531440