ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดหนองบัวลําภู (Nongbualamphu)

จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
วัดถ้ำกลองเพล (Wat Tham Klong Pane)

วัดถ้ำกลองเพล (Wat Tham Klong Pane) อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
- อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
ถ้ำผาเจาะ (Pha Joh Cave)

ถ้ำผาเจาะ (Pha Joh Cave) ต.เทพคีรี อ.นาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
- ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 2ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ท่องเที่ยวของหนองบัวลำภู

  1. ถ้ำเอราวัณหนองบัวลำภู (Erawan Cave)
  2. พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ (150 Million Years Stone Shell Museum Nong Bua Lam Phu Province)
  3. พี.ซี.แรนช์ (PC Cowboy Town) 
  4. วัดถ้ำกลองเพล (Wat Tham Klong Pen)
  5. ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์  (Ban Khong Sawan Manufacture)
  6. หอพระบางวัดมหาชัย (Wat Mahachai)
  7. อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ  (Phu Kao - Phu Phan Kham National Park)
  8. ถ้ำผาเจาะ (Pha Joh Cave)

การเดินทางไปหนองบัวลําภู

โดยรถประจำทาง
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th

ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ www.thairoute.com

โดยรถไฟ 
การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขบวนรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวัน เป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี จากนั้นใช้รถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างอุดรธานี-หนองบัวลำภู

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางรถไฟได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 

โดยเครื่องบิน
นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเครื่องบินของการบินไทยซึ่งบินระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี และอุดรธานี-กรุงเทพฯ ทุกวัน แล้วต่อรถยนต์ไปยังหนองบัวลำภู

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบินได้ที่การบินไทย โทร. 1566, 0 2356 1111 จังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4224 3222, 0 4224 6697, 0-4224-6567

เว็บไซต์ www.thaiairways.com หรือใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 เว็บไซต์ www.airasia.com

ร้านของฝากหนองบัวลําภู

1. ของฝากจากอำเภอเมืองหนองบัวลาภู

-ข้าวฮาง,ข้าวฮางงอก ผลิตโดยกลุ่มข้าวกล้องบ้านหนองภัยศูนย์ ตาบลหนองภัยศูนย์ เป็นข้าวฮางคุณภาพดี เป็นการนาข้าวเปลือกมาผ่านกระบวนการผลิตจนได้ข้าวที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูง ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ดีเด่นของจังหวัด สนใจ โทร. ๐๘ – ๙๕๗๒ – ๘๑๗๕

-หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์ ตั้งอยู่บ้านโค้งสวรรค์ ตาบลโนนทัน ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลาภูไปทางจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร แหล่งจาหน่ายอยู่ติดถนนหนองบัวลาภู – อุดรธานี มีสินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผารูปแบบต่างๆ ไว้ให้เลือกชมเลือกซื้ออย่างมากมาย สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสุนันทา จันได้ โทร. ๐๘ ๗๖๘๕ ๑๑๙๕

-ผ้าไหมมัดหมี่ บ้านห้วยเดื่อน้อย ม.๙ ต.โนนทัน เป็นหมู่บ้านที่ผลิตผ้าไหมที่สวยที่สุดแห่ง หนึ่งของจังหวัด โดยทาการผลิตผ้าไหมที่มีลวดลายแบบโบราณ และประดิษฐ์ลายขึ้นมาใหม่ เช่นลายสัตว์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ผู้ประกอบการคือ นางแสงจันทร์ พิมพ์เนาว ์ 
โทร.๐ ๘๖๒๒ ๕๖๙๕

- ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาจากกะลามะพร้าว เช่นกระเป๋าลายฉลุ นาฬิกา ของที่ระลึก หลากหลายรูปแบบ ตั้งอยู่บ้านดอนนาดี ๑๖๒ หมู่ ๗ ตาบลบ้านขาม โทร.๐๘ ๑๕๗๔ ๓๒๒๘ 

-ผ้าทอมือ ภูริษาผ้าไทย กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน ผลิตผ้าหมี่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าไทยทุกชนิด โดยนางพัชรินทร์ ชัยรัตน์ สนใจโทร. ๐ ๔๒๓๕ ๓๔๖๖
2. ของฝากจากอำเภอศรีบุญเรือง 
-น้าผึ้งแท้สุวรรณฟาร์ม เป็นสินค้าระดับ ๕ ดาวของจังหวัด ที่เป็นน้าผึ้งแท้ สะอาดถูกหลัก อนามัย โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.และมีบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล สนใจ ติดต่อ นายนิคม โคตรสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ โทร.๐๘ ๔๗๙๐ ๐๑๙๐

-ข้าวฮางกาบา ผลิตโดยกลุ่มผลิตข้าวฮางคา ตาบลหันนางาม เป็นข้าวที่มีการพัฒนาให้มี สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีวิตามิน แร่ธาตุต่างๆ และเป็นที่นิยมของตลาดอย่าง มาก ผู้ประกอบการคือ นางละเอียด ปู่หลุ่น โทร. ๐๘ ๖๒๒๑ ๗๐๔๓

-เสื้อเย็บด้วยมือ เป็นการนาแนวคิดในการนาผ้าทอมือพื้นบ้านในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ตัดเย็บ เป็นเสื้อผ้าในรูปแบบทันสมัย สวยงาม เป็นที่นิยมของตลาด
-กระติบข้าวจากต้นคล้า เป็นผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านห้วยฮวก – นาฝาย ตาบลศรีบุญเรือง และหมู่บ้านในอาเภอศรีบุญเรืองเช่นบ้านหนองขาม ตาบลทรายทอง บ้านบุ่งแก้ว ตาบล หนองบัวใต้ ที่ยึดอาชีพสานกระติบข้าวด้วยต้นคล้า ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่มีความงามจาก วัสดุธรรมชาติและคงทน บ่งบอกถึงแนวความคิดและภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างแท้จริง 
สนในสอบถามกลุ่มสานกระติบข้าวด้วยคล้า บ้านหนองขาม โทร.๐ ๔๒๓๑ ๔๖๖๐ 
3.ของฝากจากอำเภอโนนสัง 
-ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าขิดย้อมคราม/ผ้าขิดหมักโคลน ผลิตที่หมู่ที่ ๔ ตาบลโคกม่วง เป็นกลุ่ม ทอผ้า ผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผู้ประกอบการคือ นางบัวเครือ เดชโมรา โทร. ๐๘ ๗๙๕๔ ๑๖๖๘

-ผ้าขิดย้อมคราม/ผ้าขิดหมักโคลน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตผ้าทอมือ ลายขิด ลวดลายต่างๆ จากผ้าฝ้ายสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกรรมวิธีย้อมคราม และทาผ้า หมักโคลน เพื่อให้ได้ผ้าเนื้อดี และแปรรูปเป็นเสื้อผ้าสาเร็จรูปจาหน่ายด้วย ผู้ประกอบการคือ นายทองใบ บุญแน่น โทร.๐๘ ๗๑๑๒ ๕๕๑๘ 
4. ของฝากจากอำเภอสุวรรณคูหา 
-เสื้อผ้าสาเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ เพิ่มกระบวนการในการย้อมสี ธรรมชาติ โดยการอบสมุนไพร สนใจติดต่อ ผู้ประกอบการ คือ นางชนนิภา เรืองแสง 
โทร. ๐๘ ๙๗๑๓ ๒๕๗๘
-ผ้าคลุมไหล่ การทาผ้าให้เกิดศิลปะจากการมัดย้อมผ้า ที่มีสีสันสวยงาม มาผลิตผ้าคลุมไหล่ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก นอกจากใช้คลุมไหล่ยังใช้เป็นผ้าพันคอได้ ผู้ประกอบการคือ กลุ่มทอผ้ามัดย้อมจากสีเคมี ตาบลนาดี อาเภอสุวรรณคูหา โทร. ๐๘ ๐๗๕๑ ๙๕๓๙ 

-ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากใยบวบ เช่น ที่ขัดตัว รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีราคาไม่แพง ผู้ประกอบการคือ ๐๘ ๙๙๔๒ ๐๓๙๒
5.ของฝากจากอำเภอนากลาง 
-เอ็นวัวแห้งทอดกรอบ อาหารประเภทกับแกล้ม ซึ่งนาเอ็นวัวมาคลุกเคล้ากับเกลือตากแห้งทอดกรอบ สาหรับ รับประทานเป็นกลับแกล้ม หรือของขบเคี้ยว นามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม บรรจุใน บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ผู้ประกอบการคือ นายสมชาย ชินตุ โทร.๐๘ ๗๒๒๑ ๓๐๘๖

6.ของฝากจากอำเภอนาวัง 
-เสื้อม่อฮ่อม  เสื้อม่อฮ่อมเป็นการคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการนาเอาผ้าลายขิดทอมือจากกลุ่มแม่บ้านมาประยุกต์ใช้กับผ้าฝ้ายม่อฮ่อม นามาติดตกแต่งตามปลายแขน ปกเสื้อ อื่น ๆ มีทั้งชุดบุรุษ และสตรี หลายรูปแบบ เป็นที่นิยมของคนทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัด ผู้ประกอบการคือ นางอนงค์ คาจาปา โทร. ๐๘ ๙๘๘๘ ๗๙๘๙ 
กล้วยหอมทองนาวัง 
สถานที่จาหน่ายกล้วยหอมทองนาวัง ที่มีรสชาติอร่อยหอมหวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จาหน่ายบริเวณริมถนนหนองบัวลาภู – เลย บ้านสวนสวรรค์ จะเป็นแหล่งจาหน่ายพันธุ์กล้วยหอมทองนาวัง และผลไม้ทั่วไปตามฤดูกาลด้วย