ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   
จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
วัดพระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
- อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (วัดป่าอุดมสมพร)
- วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 2ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร

 1. ชาวภูไท บ้านโนนหอม
 2. ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง หรือ ภูผาทอง)
 3. ปราสาทบ้านพันนา
 4. พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
 5. พระธาตุดุม
 6. พระธาตุนารายณ์เจงเวง
 7. พระธาตุภูเพ็ก
 8. พระธาตุศรีมงคล
 9. พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร
 10. พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต
 11. ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายล
 12. ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ผาผักหวาน
 13. ภูอ่างศอ
 14. วัดคำประมง
 15. วัดถ้ำขาม หรือ ภูขาม
 16. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม หรือวัดถ้ำพวง และพิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม
 17. วัดพระธาตุเชิงชุม
 18. วัดใต้ต้นลาน
 19. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
 20. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปู่มเหศักดิ์ และ พิพิธภัณฑ์ไทยโส้
 21. โค้งปิ้งงู
 22. สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน
 23. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร
 24. สะพานขอม หรือ สะพานหิน
 25. หนองหาร
 26. หมู่บ้านท่าแร่ (ชุมชนคาทอลิค)
 27. อุทยานแห่งชาติภูผายล
 28. อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
 29. อุทยานแห่งชาติภูพาน
 30. เขื่อนน้ำพุง
 31. เขื่อนน้ำอูน