ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธร Yasothon

จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า

ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อำเภอเมืองยโสธร
- ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
พระธาตุก่องข้าวน้อย

พระธาตุก่องข้าวน้อย ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
- ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
วัดมหาธาตุ พระธาตุอานนท์ (ยโสธร)

วัดมหาธาตุ พระธาตุอานนท์ (ยโสธร) อำเภอเมือง ยโสธร
- วัดมหาธาตุ เขตเทศบาลเมือง จังหวัดยโสธร
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 3ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร

 1. กู่จาน (Wat Kuchan)
 2. พระธาตุก่องข้าวน้อย (That Kong Khao Noi)
 3. พระพุทธบาทยโสธร (Wat Phra Buddhabat Yasothon)
 4. ภูถ้ำพระ
 5. ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า (Ban Singha Tha Old Own)
 6. วัดมหาธาตุ ยโสธร (Wat Maha That)
 7. สวนสาธารณะพญาแถน(Phaya Thaen Public Park)
 8. หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน(Ban Si Than Khit Pillow Housing)
 9. หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์(Wat Sra Trainurak)
 10. แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย
 11. โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ หรือ วัดอัครเทวดามิคาแอล (โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้)
 12. วัดสิงห์ท่า(Wat Sing Tha)
 13. พระพุทธรูปโบราณวัดศรีธาตุ (Wat Si That Ban Sing)
 14. วัดพระธาตุคำบุ (Phrathat Kham Bu)
 15. พระธาตุหลักคำ 
 16. พระธาตุบ้านเวิน 
 17. พระธาตุฝุ่น
 18. วัดป่าดอนธาตุ
 19. วัวัดป่าอัมพวัน(Wat Pa Ampawan)
 20. วัดศรีธรรมาราม  (Wat Si Thammaram)
 21. วัดภูกลอย (Wat Thai Charoen Phu Koi)
 22. วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ (Wat Sawang Chaiyapum)
 23. พระอุโบสถวัดใต้ศรีมงคล
 24. หอไตรวัดศรีธาตุ

ข้อมูลแนะนำจังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธรมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 4,161 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอป่าติ้ว อำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม อำเภอค้อวัง อำเภอทรายมูล และอำเภอไทยเจริญ
อาณาเขต
1.ทิศเหนือ : ติดต่อกับ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดร้อยเอ็ด
2.ทิศใต้ : ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ
3.ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดอุบลราชธานี
4.ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด

การเดินทางไปจังหวัดยโสธร

1.รถยนต์
     ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรีจึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาไปทางอำเภอพิมาย ผ่านอำเภอหนองสองห้อง และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แล้วจึงแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ แล้วจึงถึงจังหวัดยโสธร รวมระยะทางประมาณ 531 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง

2.รถไฟหรือเครื่องบิน
     สำหรับผู้โดยสารโดยรถไฟและเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วต่อรถยนต์มาลงที่ยโสธรอีกประมาณ 99 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางรถไฟ โทร.1690,0 2223 7010,0 2223 7020  และตารางการบิน โทร. 1566,0 2628 2000 ,0 2356 1111 

3.รถโดยสารประจำทาง
     จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ สายกรุ
งเทพฯ-ยโสธร ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ สถานีเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 0 2936-2852-66