ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร Mukdahan

จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เมืองมุกดาหาร
- ต.นาสีนวน อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 49000
ค่าเข้าชม 30 บาทเด็ก 10 บาท
ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร

ตลาดอินโดจีน ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
- ตลาดอินโดจีน ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 2ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

แผนที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดมุกดาหาร

แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร

 1. หอแก้วมุกดาหาร
 2.ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
 3.วัดศรีมงคลใต้ 
 4.ตลาดสินค้าอินโดจีน 
 5. อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) 
                    5.1. กลุ่มหินต่างๆ กลุ่มหินรูปลักษณะแปลกๆ เหมือนมีคนจับไปวางเทินซ้อนกันไว้ ส่วนใครจะเห็นเป็นรูปอะไรก็ตามแต่จินตนาการ บางอันมีรูปร่างคล้ายร่ม ดอกเห็ดขนาดใหญ่ ไอพ่น มงกุฎ ดอกบัวบาน รองเท้าบู๊ท เก๋งจีน สถูป และจานบิน พอย่างเข้าปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว จะมีดอกไม้นานาชนิดบานสะพรั่ง เป็นต้นว่า ดอกกระดุม ดอกสร้อยสุวรรณา ดอกข่อยหมื่นปี
                      5.2. ลานมุจลินท์ อยู่บนภูผาเทิบ เป็นลานหินเรียบที่ทอดยาวไกลไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1,200 เมตร บนลานมีรองน้ำลึกๆ มากมาย เกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนไหลรวมกันสู่แอ่งน้ำกว้างเรียกว่าวังเดือนห้า บนลานหินได้มีการค้นพบกระดูกสัตว์โบราณอายุไม่ต่ำกว่า 250 ล้านปี อยู่สองจุดห่างกันประมาณ 500 เมตร นักธรณีวิทยาและนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นบริเวณที่เคยอยู่ใต้น้ำมาก่อน
                      5.3. ภูถ้ำพระ เป็นภูเขาลูกใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร อยู่ระดับความสูง 300-400 เมตร มีที่ราบกว้างใหญ่อยู่หลังเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จึงทำให้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารและแหล่งน้ำซับ บริเวณด้านหน้าของภูถ้ำพระมีน้ำตกไหลผ่าน ภายในถ้ำในสมัยก่อนเคยเป็นที่พำนักของพระภิกษุและมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่เป็นทองคำ เงิน ไม้ แก้ว มากมาย แต่ได้ถูกขโมยสูญหายไปหมด ปัจจุบันเหลือเพียงพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 3 ฟุต พระพุทธรูปไม้อีกหลายร้อยองค์และรูปปั้นสัตว์ต่างๆ
                      5.4. ถ้ำฝ่ามือแดง ตั้งอยู่บนภูผาเทิบในเขตพื้นที่ ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร ลักษณะของถ้ำเป็นเพิงหินยาว กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร ภายในฝาผนังถ้ำมีรูปมือประทับอยู่ 10 มือ และรูปคนยืนจำนวน 6 คน เขียนด้วยสีแดง สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 5,000 ปี จัดอยู่ในยุคหินเก่า บริเวณหลังถ้ำจะเป็นหินกว้างและอยู่ในระดับที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างสวยงาม

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอหว้านใหญ่

6.วัดมโนภิรมย์ 
7.วัดบ้านสองคอน (วัดศาสนาคริสต์ โรมันคาธอลิก) 
8.แก่งกะเบา
9.วัดพระศรีมหาโพธิ์

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอดอนตาล

10.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว เป็นอุทยานที่มีเนื้อที่อยู่บนแนวรอยต่อ 3 จังหวัด คือ อ.นิคมคำสร้อย อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร อ.ชานุมาน และอ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ประมาณ 145,000 ไร่

10.1. ภูผาแต้ม 
10.2. ภูผาหอม 
11.กลองมโหระทึก 
12. อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) 

 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอหนองสูง

  13. วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) 

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอนิคมคำสร้อย

14.วัดภูด่านแต้ หรือวัดพุทโธธัมมะธะโร
15.อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆแนะนำ

01.น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร (Tat Ton Waterfall)
02.ภูผาเทิบ มุกดาหาร (Mukdahan National Park)
03.วัดสองคอน มุกดาหาร (Wat Songkhon)
04.ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง (Chao Pho Chao Fa Mung Muang Shrine)
05.วัดศรีมงคลใต้ (Wat Si Mongkol Tai)
06.วัดพระศรีมหาโพธิ์
07.ตลาดอินโดจีน (Indochina Market)
08.แก่งกะเบา( Kaengkabao )

09. ห้าแยกชุมชนเวียดนาม

          ตั้งอยู่ในตัวเมืองมุกดาหาร เป็นที่ตั้งชุมชนชาวเวียดนาม และเป็นตลาดอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อของมุกดาหาร หากนักท่องเที่ยวมีโอกาสมามาเยือนห้าแยกเวียดนามในยามเช้าตรู่จะได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง อาทิ ข้าวเปียก กวยจั๊บญวน ข้ามต้ม เลือดแปลง หมูยอ ไส้หมูลวกจิ้ม และอื่น ๆ นอกจากจะได้ลิ้มลองอาหารเวียดนามแท้ ๆ แล้ว หากมีโอกาสมาเยือนห้าแยกเวียดนามยังจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชุมชนเวียดนามดั้งเดิมที่อพยพมาอาศัยบริเวณตัวเมืองจังหวัดมุกดาหาร ในช่วงยุคอพยพย้ายถิ่นฐานและอยู่อาศัยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

10. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

          หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่บ้านภู หรือชุมชนบ้านภู เป็นชนเผ่าผู้ไทย ที่อพยพจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง เมื่อ พ.ศ. 2387 ตั้งภูมิลำเนาในพื้นที่บ้านภูรวมอายุได้ 130 ปี ผู้นำหมู่บ้านคนแรกได้แก่ เจ้าสุโพสมบัติ ที่นี่มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นภาษาและดนตรีประเพณีต่าง ๆ อีกทั้งยังใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียง นิยมปลูกพืชผักสวนครัวหลังฤดูเก็บเกี่ยวและตามหลังบ้าน นิยมการแต่งกายให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน คือผู้หญิงนุ่งซิ่นทิว ใส่เสื้อเย็บมือย้อมคราม แถบชายขอบแดง ห่มผ้าสไบพาดไหล่ซ้าย คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เด็กเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่

การเดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร

รถยนต์
          จังหวัดมุกดาหารอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 642 กิโลเมตร ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา - บ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - โพนทอง - คำชะอี - มุกดาหาร หรือเส้นทางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 207 ที่บ้านวัดผ่าน ประทาย พุทไธสง พยัคฆภูมิพิสัย (ทางหลวงหมายเลข 202) เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ ยโสธร แยกเข้ามาทางหลวงหมายเลข 2169 ผ่านทรายมูล กุดชม เลิงนกทา แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอำเภอนิคมคำสร้อยสู่มุกดาหาร
 
 
 รถโดยสารประจำทาง
          บริษัทขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทาง เชื่อมระหว่างจังหวัดมุดาหารและอื่นๆ ในภาคอีสาน อาทิ จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร อุดรธานี และมหาสารคาม กำหนดเวลาและรายละเอียดสอบถามได้ที่ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร โทร. (042) 611421, 611478, 613025-9
 
 
 รถไฟ
          มีรถด่วน รถเร็ว และรถด่วนพิเศษสปรินเตอร์ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน จากนั้นต่อรถโดยสารไปยังจังหวัดมุกดาหาร ระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร วันละ 3 เที่ยว รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย
 
 
 เครื่องบิน
          ยังไม่มีบริการเที่ยวบินไปจังหวัดมุกดาหารโดยตรง มีเฉพาะจังหวัดใกล้เคียง เช่นจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี   จังหวัดนครพนม   จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดสกลนคร

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีบริการเที่ยวบินไปจังหวัดมุกดาหารโดยตรง หากประสงค์เดินทางโดยเครื่องบินต้องเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี หรือนครพนม จากนั้นต่อรถโดยสารไปจังหวัดมุกดาหาร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000  หรือ  www.thaiairways.com

ของฝากจังหวัดมุกดาหาร

1.กลุ่มแปรรูปผ้าผ้ายตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ
เลขที่ 20 หมู่ที่ 3 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ. มุกดาหาร
โทรศัทพ์ : 089-9439346
2. เสื้อเย็บมือ กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านกกไฮ 
เลขที่ 58 หมู่ 2 บ้านกกไฮ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
ติดต่อ : คุณละมาย สลางสิงห์
โทรศัทพ์ : 042 – 635475
3.ผ้าไหมลายแ้ก้วมุกดา กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมบ้านภู
เลขที่ 29 หมู่ 2 บ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
ติดต่อ : นางสำหรับ งานไว
โทรศัทพ์ : 042 601731 , 08 9942 4378