ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham

จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
พระธาตุนาดูน มหาสารคาม

พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน มหาสารคาม
- บ้านนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
วนอุทยานโกสัมพี

วนอุทยานโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม
- เขตสุขาภิบาล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 2ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

 1. วนอุทยานโกสัมพี
 2. กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา)(Ku Mahathat) (Prang Koo Ban Khwao)
 3. แก่งเลิงจาน(Khae Loeng Chan)
 4. โบราณสถานและประวัติศาสตร์ (Historic Building)
 5. พระธาตุนาดูน (Phrathat Nadun)
 6. กู่สันตรัตน์ (Ku Santarat)
 7. พระพุทธรูปยืนมงคล (Mongkhon Standing Buddha)
 8. พระพุทธรูปมิ่งเมือง (Phra Phuttha Ming Muang) หรือ พระพุทธรูปสุวรรณมาล
 9. พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย (Wat Mahachai Museum)
 10. ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition Centre)
 11. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (North Eastern Arts & Cultural Research Institute)
 12. สวนสาธารณะและอุทยาน (Park & National Park)
 13. ดูนลำพัน (Dun Lamphan No-hunting Area)
 14. พระธาตุนาดูน มหาสารคาม (Phra That Na Dun)

การเดินทางจากกรุงเทพไปมหาสารคาม

หากท่านมีธุระที่ต้องเดินทางมายังมหาสารคาม ต้องการทราบว่ามีวิธีการเดินทางแบบใดบ้าง หากไม่ขับรถยนต์ส่วนตัวมา สุวะแวนแนะนำวิธีเดินทางจากกรุงเทพมามหาสารคามดังนี้
การเดินทางไปมหาสารคามโดยเครื่องบิน
มหาสารคามไม่มีสนามบินหากต้องเดินทางโดยเครื่องบินต้องซื้อตั๋วเครื่องบินมาลงเครื่องที่ท่าอากาศยานขอนแก่น , ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด หรือ, ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพราะจังหวัดมหาสารคามอยู่กึ่งกลางระหว่างสนามบินที่กล่าวมา(หรืออาจจะเรียกได้ว่ามหาสารคามคือสะดืออีสาน ) แต่มีสายการบินที่ให้บริการ เที่ยวบินต่อด้วยรถตู้ปรับอากาศรับส่งถึงจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้
แอร์เอเชีย : จุดรับส่งผู้โดยสารจากสนามบินขอนแก่น,และสนามบินร้อยเอ็ด - ส่ง ที่มหาสารคาม คือ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ (ตรงประตู 3)(เพิมเติม)
นกแอร์ : จุดส่งผู้โดยสารจากสนามบินขอนแก่น - จังหวัดมหาสารคาม :
-จุดส่งผู้โดยสารที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) คณะมนุษย์ศาสตร์
-จุดส่งผู้โดยสารที่ 2 โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
จุดรับผู้โดยสารจาก โรงแรมตักสิลาจังหวัดมหาสารคาม - สนามบินขอนแก่น (เพิ่มเติม)

*เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนเแปลง โปรดตรวจสอบกับเว็บไซต์แต่ละสายการบิน*
นกแอร์ มหาสารคาม
นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มหาสารคาม
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ขอนแก่น - มหาสารคาม(โรงงแรมตักสิลา)
06:30 กรุงเทพฯ - 07:30 ขอนแก่น - 09:30 มหาสารคาม
มหาสารคาม - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
มหาสารคาม(โรงงแรมตักสิลา) - ขอนแก่น - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
05:45 มหาสารคาม - 7.20 ขอนแก่น - 08:55 กรุงเทพฯ
แอร์เชีย มหาสารคาม
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - มหาสารคาม (เสริมไทยคอมเพล็กซ์))
12:30 ดอนเมือง(DMK) - 13:20สนามบินขอนแก่น(KKC) - 14:00 ขอนแก่น - 15:00(เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ประตู 3)
18:05 ดอนเมือง(DMK) - 19:25 สนามบินร้อยเอ็ด(ROI) - 20:00 ร้อยเอ็ด - 20:40(เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ประตู 3)
มหาสารคาม (เสริมไทยคอมเพล็กซ์)) - กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)
10:20(เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ประตู 3 ) - 11:20 ขอนแก่น(KKC) - 13:45 สนามบินขอนแก่น(KKC) - 14:35 ดอนเมือง(DMK)
18:20(เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ประตู 3 ) - 19:00 ร้อยเอ็ด(ROI) - 20:15 สนามบินร้อยเอ็ด(ROI) - 21:15 ดอนเมือง(DMK)
การบินไทย(ไทยสมายล์)
การบินไทย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ)- ท่าอากาศยานขอนแก่น(ขอนแก่น)
07:15 กรุงเทพ (BKK)-08:10 ขอนแก่น (KKC)
10:45 กรุงเทพ (BKK)-11:40 ขอนแก่น (KKC)
13:55 กรุงเทพ (BKK)- 14:50 ขอนแก่น (KKC)
15:20 กรุงเทพ (BKK)-16:15 ขอนแก่น (KKC)
18:20 กรุงเทพ (BKK)-19:15 ขอนแก่น (KKC)
ท่าอากาศยานขอนแก่น(ขอนแก่น)-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ)
08:45 ขอนแก่น (KKC)-09:40 กรุงเทพ (BKK)
12:25 ขอนแก่น (KKC)-13:20 กรุงเทพ (BKK)
15:25 ขอนแก่น (KKC)- 16:20 กรุงเทพ (BKK)
16:45 ขอนแก่น (KKC)-17:40กรุงเทพ (BKK)
20:00ขอนแก่น (KKC)-21:00 กรุงเทพ (BKK)
การเดินทางไปมหาสารคามโดยรถทัวร์
รถทัวร์บริษัทเอกชนที่ให้บริการในจังหวัดมหาสารคามมีหลายบริษัทในที่นี้เราขอนำมาเพียง 3 บริษัทที่จากการสำรวจแล้วรถที่ให้บริการมีขนาดกว้างขวางนั่งสบาย นอกจากนี้ยัง