ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ Chaiyaphum

จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
จุดชมวิวผาหัวนาค (Phahuanark Viewpoint)

จุดชมวิวผาหัวนาค (Phahuanark Viewpoint) อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ
- อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล)

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล) อ. เมือง จ.ชัยภูมิ
- อ. เมือง จ.ชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
วัดศิลาอาสน์ ภูพระ (Wat Sila at Phu Phra)

วัดศิลาอาสน์ ภูพระ (Wat Sila at Phu Phra) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
- บ้านนาไก่เซา ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
พระธาตุกุดจอก (Wat Phrathat Kut Chok)

พระธาตุกุดจอก (Wat Phrathat Kut Chok) ตำบล บ้านยาง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
- พระธาตุกุดจอก อยู่ที ตำบล บ้านยาง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
น้ำตกเทพพนา และ น้ำตกเทพประทาน (Thep Prathan Waterfall)

น้ำตกเทพพนา และ น้ำตกเทพประทาน (Thep Prathan Waterfall) ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว ชัยภูมิ
- ตำบนบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
ทุ่งดอกกระเจียว ( kra jiao flower) ชัยภูมิ

ทุ่งดอกกระเจียว ( kra jiao flower) อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว ชัยภูมิ
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต และ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
ผาสุดแผ่นดิน (Sud Pandin Cliff Viewpoint)

ผาสุดแผ่นดิน (Sud Pandin Cliff Viewpoint) (จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ) อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต ชัยภูมิ
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบล บ้านไร่ จังหวัด ชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
เขื่อนจุฬาภรณ์/ เขื่อนน้ำพรม (Chulabhorn Dam)

เขื่อนจุฬาภรณ์/ เขื่อนน้ำพรม(Chulabhorn Dam) อำเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ
- ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
อุทยานแห่งชาติไทรทอง (Sai Thong National Park)

อุทยานแห่งชาติไทรทอง (Sai Thong National Park)
- อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ค่าเข้าชม 30 บาทเด็ก 10 บาท
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอ เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
- 220 ต บ้านไร่ อ เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
ปรางค์กู่ ( Prang Ku )

ปรางค์กู่ ( Prang Ku ) จังหวัดชัยภูมิ
- บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ใบเสมาบ้านกุดโง้ง

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง
- บ้านกุดโง้ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
อุทยานแห่งชาติตาดโตน น้ำตกตาดโตน

อุทยานแห่งชาติตาดโตน น้ำตกตาดโตน (TATTON NATIONAL PARK )จังหวัดชัยภูมิ
- ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท เด็ก 25 บาท
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา( มอหินขาว ผาหัวนาค)

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา( มอหินขาว ผาหัวนาค) จังหวัดชัยภูมิ
- ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท เด็ก 25 บาท
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)

อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล)
- บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
มอหินขาว ภูแลนคา (Stonehenge of Thailand)

มอหินขาว ภูแลนคา(Stonehenge of Thailand) เสาหินมหัศจรรย์ล้านปี จ.ชัยภูมิ
- บ้านวังคำแคน ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 6ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

ที่ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิแนะนำ

 1. มอหินขาว (Mo Hin Khao)
 2. อุทยานแห่งชาติไทรทอง (Sai Thong National Park)
 3. อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล(แล)-(Phraya Phakdi Chumphon Monument )   
 4. วัดศิลาอาสน์ ภูพระ (Wat Sila at Phu Phra)       
 5. พระธาตุหนองสามหมื่น (Wat Phrathat Sam Muen)
 6. พระธาตุกุดจอก (Wat Phrathat Kut Chok)
 7. ผาเกิ้ง    
 8. ปรางค์กู่    
 9. น้ำตกเทพพนา    
 10. น้ำตกเทพประทาน    
 11. ถ้ำแก้ว (Kaew komol) ใน วัดถ้ำแก้ว   
 12. เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)    (Chulabhorn Dam) 
 13. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง (Phu Khiao Wildlife Sanctuary)

ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิแยกตามพื้นที่


อำเภอเมืองชัยภูมิ

 1. มอหินขาว
 2. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
 3. น้ำตกผาเอียง
 4. น้ำตกและอุทยานแห่งชาติตาดโตน
 5. สระหงษ์
 6. น้ำตกตาดฟ้า
 7. อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล
 8. ศาลเจ้าพ่อพระยาแล
 9. ปรางค์กู่
 10. ใบเสมาบ้านกุดโง้ง
 11. พระพุทธบาทภูแฝด
 12. ภูพระ
 13. วัดเขาสระหงษ์

อำเภอบ้านเขว้า

 1. บ้านเขว้า
 2. กู่แดง

อำเภอภูเขียว

 1. ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข้
 2. พระธาตุหนองสามหมื่น
 3. ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์จากผ้าขิต

อำเภอเทพสถิด

 1. ป่าหินงาม
 2. น้ำตกเทพพนา
 3. น้ำตกเทพประทาน
 4.  ทุ่งดอกกระเจียว
 5. ดอกกระเจียวบาน

อำเภอคอนสาร

 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
 2. ทุ่งกะมัง
 3. น้ำผุดทับลาว
 4. น้ำผุดนาเลา
 5.  น้ำผุดนาเลา
 6. น้ำผุดนาวงเดือน
 7. เขื่อนจุฬาภรณ์
 8. น้ำผุดหินลาดวนารมย์

อำเภอภักดีชุมพล

 1. ถ้ำแก้ว
 2. ถ้ำประทุน
 3. ถ้ำวัวแดง
 4. ถ้ำพระ

อำเภอคอนสวรรค์

 1. บึงแวง
 2. พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี
 3. ถ้ำแก้ว ชัยภูมิ

อำเภอหนองบัวแดง

 1. ผาเกิ้ง
 2. ถ้ำวัวแดง

การเดินทางไป จังหวัดชัยภูมิ

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านรังสิตวังน้อย จนถึงสามแยก จังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 201 ที่อำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทางประมาณ 342 กม. 
จากจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ-ขอนแก่น) ผ่านตำบลจอหอ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 205 ผ่านอำเภอโนนไทย ตรงไปจนถึงสี่แยก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 201 เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ รวมระยะทาง 119 กม.

รถโดยสาร
บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถ กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ ทุกวัน ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ โทร. 272-5228, 272-5852 (รถธรรมดา) และบริษัท แอร์ชัยภูมิ โทร. 272-5260 หรือที่ชัยภูมิ โทร. (044) 811556 (รถปรับอากาศ)

รถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีรถด่วน รถเร็ว กรุงเทพฯ-หนองคาย บริการทุกวันโดยลงที่ สถานีบัวใหญ่ จากนั้นสามารถต่อรถโดยสารประจำทางที่สถานีเดินรถไปอีก 51 กม. รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ แผนกบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020

เครื่องบิน
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีบริการเที่ยวบินไปจังหวัดชัยภูมิ หากประสงค์จะเดินทางไป โดยเครื่องบินจะต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น จากนั้นสามารถต่อรถโดยสารจากจังหวัดขอนแก่น ย้อนกลับเข้าชัยภูมิ ระยะทางประมาณ 150 กม. หรือจะลงที่จังหวัดนครราชสีมา แล้วต่อ รถโดยสารเข้าจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 119 กม. รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 280-0060, 628-2000

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

 1. อำเภอเมืองชัยภูมิ-อำเภอบ้านเขว้า 13 กม.
 2. อำเภอเมืองชัยภูมิ-อำเภอหนองบัวระเหว 33 กม.
 3. อำเภอเมืองชัยภูมิ-อำเภอดอนสวรรค์ 38 กม.
 4. อำเภอเมืองชัยภูมิ-อำเภอจัตุรัส 39 กม.
 5. อำเภอเมืองชัยภูมิ-อำเภอแก้งคร้อ 45 กม.
 6. อำเภอเมืองชัยภูมิ-อำเภอหนองบัวแดง 53 กม.
 7. อำเภอเมืองชัยภูมิ-อำเภอบำเหน็จณรงค์ 58 กม.
 8. อำเภอเมืองชัยภูมิ-อำเภอภูเขียว 77 กม.
 9. อำเภอเมืองชัยภูมิ-อำเภอบ้านแท่น 81 กม.
 10. อำเภอเมืองชัยภูมิ-อำเภอภักดีชุมพล 85 กม. 
 11. อำเภอเมืองชัยภูมิ-อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 90 กม.
 12. อำเภอเมืองชัยภูมิ-อำเภอเทพสถิต 105 กม.
 13. อำเภอเมืองชัยภูมิ-อำเภอคอนสาร 125 กม.
 14. อำเภอเมืองชัยภูมิ-กิ่งอำเภอเนินสง่า 30 กม.
 15. หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 044)
 16. ไปรษณีย์ชัยภูมิ 811080, 821600
 17. เทศบาลเมืองชัยภูมิ 811378
 18. ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ 822004
 19. โรงพยาบาลชัยภูมิ 811005, 811644, 811640
 20. สถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ 811344 
 21. สถานีตำรวจจังหวัดชัยภูมิ 811242 
 22. สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ 811573
 23. ที่ว่าการอำเภอขุนยวม 691108
 24. ที่ว่าการอำเภอปาย 699196
 
:: ร้านจำหน่ายของฝากที่ระลึก ::
 
ชัยภูมิมีสินค้าพื้นเมืองและสินค้าที่ระลึกที่คนต่างถิ่นรู้จักมานานแล้ว นั่นคือ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายพื้นเมือง หมอนสามเหลี่ยม ผ้าขิต และสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากผ้าทอมากมาย นอกจากนี้ยังมีไส้กรอกพื้นเมืองรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดซึ่งไม่มีที่ใดเหมือนเครื่องจักสานต่างๆ ล้วนฝีมือปราณีตน่าใช้ทั้งสิ้น ร้ายขายสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ได้แก่ 

อำเภอเมือง 
 นิลทวดี 290/3 ถนนนิเวศรัตน์ (หลังป้อมตำรวจทางหลวง) โทร. 812054
 พรงาม 258 ถนนราชทัณฑ์ โทร. 811879
 ยุวดีไหมไทย 397/184 - 6 ถนนหฤทัย โทร. 811319, 812032
 ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ถัตถกรรมพื้นบ้านจังหวัดชัยภูมิ ถนนราชทัณฑ์ หลังศาลากลางจังหวัด
 ศิริเพิ่มพูนไหมไทย 64 ถนนหฤทัย (หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาชัยภูมิ)
 สุรชัย - ฝ้ายไหมไทย 273/88 ถนนยุติธรรม โทร. 811701, 811661

อำเภอบ้านเขว้า
 จรูญไหมไทย ถนนเจริญราษฎร์ สุขาภิบาลบ้านเขว้า
 เรณูไหมไทย ถนนเทพนิมิต สุขาภิบาลบ้านเขว้า
 ศูนย์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ 690 หมู่ 1 ตำบลบ้านเขว้า โทร. 891082 
 อนุชิตไหมไทย ถนนเจริญราษฎร์ สุขาภิบาลบ้านเขว้า 

อำเภอภูเขียว
 ตะโกดัดบ้านแข่ ตำบลบ้านแข่ อำเภอภูเขียว