ที่ท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด

ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด
จังหวัดปราจีนบุรี
ดาษดา เดอะ ฟลาวเวอร์ เอสเซนซ์ รีสอร์ท (Dasada The Flower Essenses Resort)
- 1,000 - 7,500
อ่านต่อ
จังหวัดปราจีนบุรี
ทวาราวดี รีสอร์ท (Tawaravadee Resort)
- 1,200-2,000 THB
อ่านต่อ
จังหวัดปราจีนบุรี
โรงแรมเดอะ ดีไซน์ (The Desiign Hotel)
- 2,000 - 5,000 THฺB
อ่านต่อ
จังหวัดปราจีนบุรี
แคนทารี โฮเทล กบินทร์บุรี (Kantary Hotel Kabinburi)
- 2,500 - 5,000 THฺB
อ่านต่อ

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี (Prachinburi)

จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี Prachinburi National Museum
- ถนน ปราจีนอนุสรณ์ อำเภอเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000
อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จังหวัด ปราจีนบุรี
- อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 2ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี

 

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี

1.น้ำตกธารทิพย์
น้ำตกธารทิพย์ ตั้งอยู่ที่บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองแก้ว เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินต่างระดับ บางช่วงไหลผ่านลานหินบริเวณกว้าง บางช่วงเป็นแอ่งน้ำลึก 

 2.แก่งหินเพิง
แก่งหินเพิง ตั้งอยู่ที่ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ที่สวยงามอยู่ในลำน้ำใสใหญ่ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9   

3.พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 135 ถนนปราจีนตคาม ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรีประมาณ 6 กิโลเมตร 

4.โบราณสถานพานหิน
โบราณสถานพานหิน ตั้งอยู่ที่บ้านโคกขวาง ตำบลหนองโพรง เป็นโบราณสถาน ที่ก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ กว้างด้านละ 15.50 เมตร สูง 3.50 เมตร 

6.อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์
อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์ ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะลายพระหัตถ์ศรีมหาโพธิ ตำบลหนองโพรง อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์นี้เป็นลายพระหัตถ์ 

7.กลุ่มโบราณสถานสระมรกต
กลุ่มโบราณสถานสระมรกต ตั้งอยู่ที่วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย เป็นกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ ที่สร้างซ้อนทับกันหลายสมัย 

 8.ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งอยู่เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2.5 กิโลเมตร ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

 9.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางด้านหลังของศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 200 เมตร เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดี 

10.ตลาดหนองชะอม
ตลาดหนองชะอม ตลาดของชาวท้องถิ่นที่นำสินค้าหรือผลผลิตจากสวนของตนเอง นำมาวางขายแบบโดยตรงให้กับผู้มาเยือนการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นไปแบบเรียบง่าย 

 11.โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ
เมืองศรีมโหสถ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี เดิมนั้นชื่อว่าอำเภอโคกปีบ เป็นเมืองเก่าแก่มีอายุมากกว่า 1,200 ปีหรือพุทธศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา ในอดีต

 12.วัดแก้วพิจิตร
วัดแก้วพิจิตร เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2422 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ในเขตหมู่ 4 

 13.จุดชมวิวผาหินซ้อน
จุดชมวิวผาหินซ้อน ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันในวนอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ ซึ่งเป็นจุดชมวิวได้สวยอีกแห่งของเมืองปราจีน ซึ่งเมื่อเราเข้าไปยืนอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่    

14.อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทือกเขาพนมดงรัก สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนต่อเนื่องกัน 

 15เนินพิศวง วนอุทยานน้ำตกเขาอีโต้
น้ำตกเขาอีโต้ ตั้งอยู่ในวนอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ เป็นธารน้ำที่ไหลตลอดทั้งปี มีน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน มีแอ่งน้ำเล็ก ๆ อยู่เป็นชั้น ๆ ทุกชั้น สลับกับแนวโขด

อำเภอเมืองปราจีนบุรี

 

 1. ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
 2. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
 3. วัดแก้วพิจิตร
 4. น้ำตกเหวนรก
 5. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 6. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
 7. วัดโบสถ์
 8. สวนนกวัดสันทรีย์
 9. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปราจีนบุรี
 10. น้ำตกห้วยเกษียร
 11. น้ำตกเขาอีโต้ และอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์
 12. น้ำตกธารรัตนา
 13. สวนพันธุ์ไผ่
 14. สถานีรถไฟปราจีนบุรี


อำเภอบ้านสร้าง

 1. ค้างคาวแม่ไก่วัดบางกระเบา
 2. วัดบางแตน
 3. อำเภอศรีมโหสถ
 4. วัดตันโพธิ์ศรีมหาโพธิ์
 5. กลุ่มโบราณสถานสระมรกต
 6. โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

อำเภอศรีมหาโพธิ์

 1. อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์
 2. เทวสถานพานหิน

อำเภอประจันตคาม

 1. แก่งสลักใดและน้ำตกตะคร้อ
 2. น้ำตกธารทิพย์

อำเภอนาดี

 1. อุทยานแห่งชาติทับลาน
 2. หมู่บ้านหัตถกรรมใบลาน
 3. เดอะ เวโรน่า ทับลาน

อำเภอกบินทร์บุรี

 1. นกเป็ดน้ำหนองปลาแขยง
 2. ตลาดโรงเกลือ กบินทร์บุรี

ของฝากของที่ระลึก(OTOP)จากปราจีนบุรี 

1ศูนย์ OTOP พลาซ่า
จำหน่ายสินค้า OTOP และของดีเมืองปราจีนบุรี  ณ อาคาร OTOP PLAZA บริเวณสี่แยกนเรศวร 
ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.

2ผลไม้และผลผลิตการเกษตร 
เป็นสิ่งที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัด เพราะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ามีคุณภาพดี 
อาทิเช่น ทุเรียน เงาะ   ส้มโอ กระท้อน มังคุด มะปราง มะไฟ รวมทั้งหน่อไม้ไผ่ตง 
มีแหล่งจำหน่ายที่ตลาดผลไม้สามแยกหนองชะอม   เขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี

3.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
สบู่ขมิ้น/มังคุด ครีมล้างหน้ามะขาม แชมพู ยาสีฟัน ครีมบำรุงผิว ตะไคร้หอมกันยุง ยาหม่องเสลดพังพอน น้ำดื่มสมุนไพร ยาสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ ผลิตและจำหน่ายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทร.0-3721-1088  www.abhaiherb.com

4.ไม้กวาดดอกหญ้า 
แหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลประจันตคาม และตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
หัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่ แหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลประจันตคาม และตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม

5.เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 
แหล่งผลิตอยู่ที่บ้านโง้งและบ้านโพธิ์ อำเภอประจันตคาม ทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ ชุดรับแขกสนาม ชั้นวางของ ฯลฯ 
มีจำหน่ายตามริมทางที่แหล่งผลิตบนถนนสาย 33 

6.หัตถกรรมจากใบลาน
แห่งผลิตอยู่ที่ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี  นำส่วนต่างๆของต้นลานมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิ เช่น 
ใบลาน นำมาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ เช่น พัด กระเป๋า กล่องอเนกประสงค์ หมวกก้านลานนำมาประดิษฐ์
์เป็นเฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่างๆ ตามจินตนาการ  เช่น โต๊ะ  เก้าอี้นั่ง เก้าอี้นอน เตียงนอน เป็นต้น

7.เส้นสายลายศิลป์ 
ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์งานศิลป์ การแกะสลักลายกระจก ภาพลายนูนลงทอง20 ม.5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปราจีนบุรี 25110 โทร. 0-3729-0341,08-9245-3789 E-mail : sensaylaysin@hotmail.com

8.ผักกะเฉดชะลูดน้ำ 
ผักพื้นบ้านของอำเภอกบินทร์บุรี  เมื่อถึงฤดูกาลหน้าน้ำก็จะมีผักกระเฉด  ยอดขาวอวบยาวชะลูดน้ำรับประทาน  
เพราะไม่มีนมสีขาวให้ลอกออกเวลารับประทาน  จำหน่ายที่บริเวณตลาดกบินทร์บุรี  ในราคา 6 ยอด 5 บาท

9.ร้านน้ำพริกคุณสำรวย 
81-85 ตลาดท่าตะคร้อ อำเภอกบินทร์บุรี ผลิตและจำหน่ายน้ำพริกหลายชนิด โทร.0-3728-2343, 0-3728-1294

10.เสื่อกก
มีการผลิตทั่วไปในอำเภอบ้านสร้าง โดยเฉพาะที่ตำบลบางปลาร้า มีการผลิตกันอย่างกว้างขวางทั้งตำบล ทำจากกกกระจูด กกสามเหลี่ยม และกกลังกา ส่วนใหญ่จะทำเป็นผืนสำหรับปูนอนและเสื่อพับ มีทั้งเสื่อกกธรรมดาไม่ย้อมสี และชนิดย้อมสี หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปในจังหวัดปราจีนบุรี

11.ถ่านไม้ไผ่ 
นายกิตติ เลิศล้ำ 0 3728 1824 , 0 1813 19 35 บ้านเลขที่ ม.1 ต.สัมพันตา  อ.นาดี 

12.กระยาสารทบ้านสร้าง
18/1 ม.2 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โทร. 0-3727-1137 , 08-1808-4920

13.ร้านนันทวันไหมไทย 
90 หมู่ 2 ถนน 304 ใกล้วัดบุญเกิด ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม 
โทรศัพท์ 0-3745-1238 

14.Outlet กบินทร์
ตั้งอยู่ในบริเวณปั้มน้ำมันเซลล์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรศร  ตำบลนนทรี  อำเภอกบินทร์บุรี  
จำหน่ายสินค้า  Brand Name Products ที่มีชื่อเสียงกว่า 20 ยี่ห้อ ในราคาโรงงาน โทรศัพท์ 0-3720-5138  
โทรสาร 0-3720-5131 อีเมล์ sroutlet@spi.co.th

15.บริษัท  กบินทร์บุรี  แพนเอเชีย  ฟุตแอร์  จำกัด (สาขา 3)
บริเวณปั้มน้ำมันบางจาก เลขที่ 169/1 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร  ตำบลนนทรี  อำเภอกบินทร์บุรี  
จำหน่ายสินค้า  Brand Name Products ที่มีชื่อเสียงจากโรงงาน โทรศัพท์ 0-3720-5903-4, 08-5906-4576 

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดปราจีนบุรี
 
        1. รถยนต์ ใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง คือ 
            1.1 กรุงเทพฯ แยกรังสิตตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่าน อ. องครักษ์ จ.นครนายก 
เข้าทางหลวงหมายเลข 33 แยกขวาที่สามแยกหนองชะอมตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง 132 กม. 
หรือวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 33 เลี้ยวขวาที่สี่แยกเนินหอม ระยะทาง 136 กม. 
            1.2 กรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ผ่าน
จ. นครนายก แยกขวาที่สามแยกหนองชะอม ตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทาง 164 กม.
            1.3 กรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 304 ผ่าน จ. ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เลี้ยวซ้ายตามทางหลวง
หมายเลข 319 ผ่านอ.ศรีมหาโพธิ์  ระยะทาง 158 กม.

        2. รถโดยสารประจำทาง 
        มีรถโดยสารออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต) ทุกวันวันละ หลายเที่ยว มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ คือ 
            2.1 เส้นทางกรุงเทพฯ -หินกอง-นครนายก-ปราจีนบุรี รถโดยสารปรับอากาศ ชั้นหนึ่ง (กรุงเทพฯ -
นครนายก-ปราจีนบุรี) เที่ยวแรกเวลา 05.00 น. เที่ยวต่อไปออกทุกๆ 30 นาที เที่ยวสุดท้ายเวลา 21.00 น. 
รถโดยสารธรรมดา (กรุงเทพฯ -นครนายก-ปราจีนบุรี)เที่ยวแรกเวลา 04.45 น. เที่ยวต่อไปออกทุกๆ 30 นาที 
เที่ยวสุดท้าย 19.30 น. ติคต่อ สอบถามรายละเอียดได้สถานีขนส่งสายเหนือ โทร. 272-5160, (รถธรรมดา) 
และโทร. 272-5299 (รถปรับอากาศ) 

ตารางการเดินรถตู้ปรับอากาศ  สายบ้านสร้าง    สายองครักษ์

        3. รถไฟ 
        ขบวนรถไฟโดยสารกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรีออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวัน 
ติดต่อสอบถามที่หน่วยบริการเดินทางสถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทร. 223-7010, 223-7020
        ระยะทางจากอำเภอเมืองปราจีนบุรีไปยังอำเภอต่าง ๆ 
                อำเภอบ้านสร้าง 20 กม. อำเภอศรีมหาโพธิ 21 กม. 
                อำเภอกบินทร์บุรี 60 กม. อำเภอศรีมโหสถ 20 กม. 
                อำเภอประจันตคาม 30 กม. อำเภอนาดี 78 กม.
        ระยะทางจากจังหวัดปราจีนบุรีไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
                นครนายก 29 กม.    ฉะเชิงเทรา 76 กม.
                สระแก้ว 98 กม. ระยอง 186 กม.
                นครราชสีมา 194 กม. จันทบุรี 245 กม.