ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด
จังหวัดแพร่
แม่ยมพาเลส (Mae Yom Palace Hotel
- 1690 TH - 4000 TH
อ่านต่อ
จังหวัดแพร่
โรงแรมภราดร (Paradorn Hotel)
- 270 - 430 TH
อ่านต่อ
จังหวัดแพร่
โรงแรมเฮือนเชตวัน (Huern Che Ta One Hotel)
- 500-700 THฺB
อ่านต่อ
จังหวัดแพร่
โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น
- 700 TH - 1,200 TH
อ่านต่อ

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

ท่องเที่ยวใน จังหวัดแพร่(Phrae)

จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
วัดสระบ่อแก้ว( Wat Srabo Kaew )

วัดจองกลาง (วัดสระบ่อแก้ว) Wat Srabo Kaew ตำบลในเวียง อำภอเมือง จังหวัดแพร่
- ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
วัดพงษ์สุนันท์ (Wat Phong Sunan)

วัดพงษ์สุนันท์ (Wat Phong Sunan) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
- บนถนนคำลือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
วัดพระธาตุจอมแจ้ง(Wat Phra That Chom Chaeng)

วัดพระธาตุจอมแจ้ง(Wat Phra That Chom Chaeng) ป่าแดง เมืองแพร่ จังหวัดแพร่
- หมู่บ้าน ป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
วนอุทยานแพะเมืองผี (Pae Muang Pee)

วนอุทยานแพะเมืองผี (Pae Muang Pee) ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่
- ต.น้ำชำ อ.เมือง จ.แพร่
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
วัดพระนอน วัดพระธาตุสุโทนมงคลคี

วัดพระนอน วัดพระธาตุสุโทนมงคลคี - ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่
- วัดพระธาตุสุโทน อ.เด่นชัย จ.แพร่ อยู่ริมถนนหมายเลข 101 (เด่นชัย-ลำปาง)
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
วัดจอมสวรรค์( Wat Chom Sawan)

วัดจอมสวรรค์( Wat Chom Sawan) ตำบลในเวียง จังหวัด แพร่ เป็นศิลปะแบบพม่า
- ตั้งอยู่ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่

พระธาตุพระลอ จังหวัดแพร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสอง ๔ กิโลเมตร
- ตั้งอยู่ที่บ้านพระลอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสอง ๔ กิโลเมตร
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
พระธาตุช่อแฮ แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อยู่ที่ตำบลช่อแฮ ห่างจากตัวเมืองแพร่
- อยู่ที่ตำบลช่อแฮ ห่างจากตัวเมืองแพร่
ฟรี

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 6ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

19.สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่

19.ที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่

 1. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย(Wiang Kosai National Park)
 2. อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง(Doi Pha Klong National Park)
 3. วัดสระบ่อแก้ว( Wat Sa Bo Kaeo)
 4. วัดพระธาตุช่อแฮ (Wat Phra That Cho Hae)  
 5. วัดพระธาตุจอมแจ้ง(Wat Phra That Chom Chaeng)   
 6. วัดจอมสวรรค์(Wat Chom Sawan)  
 7. วนอุทยานแพะเมืองผี (Pae Muang Pee Forest Park)
 8. ภูเขาหินปะการัง( Doi Pha-Klong National Park) 
 9. พิพิธภัณฑ์เสรีไทย-พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
 10. พระธาตุพระลอ (Phra That Phra Lao )
 11. พระธาตุพระลอ (Phra That Phra La )
 12. น้ำตกห้วยโรง  (Huai Rong Waterfall) 
 13. น้ำตกแม่แคม   
 14. น้ำตกตาดหมอก Tat Mok Waterfall ( Ban Mae Khaem )
 15. ถ้ำผานางคอย (Pha Nang Khoi Cave)    
 16. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง (ถ้ำเอราวัณ)
 17. แก่งหลวง (Kaeng Luang Railway Station)
 18. วัดพงษ์สุนันท์ (Wat Phong Sunan)
 19. วัดพระนอน วัดพระธาตุสุโทนมงคลคี (Wat Phra That Suthon Mongkhon Khiri)

ที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่อำเภอต่างๆ

อำเภอเมืองแพร่

 1. บ้านประทับใจ
 2. วัดจอมสวรรค์
 3.  วนอุทยานแพะเมืองผี
 4.  วัดหลวง
 5.  วัดสระบ่อแก้ว
 6.  วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
 7.  ศาลหลักเมืองแพร่
 8.  วัดพระธาตุช่อแฮ
 9.  พระธาตุจอมแจ้ง
 10.  อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
 11. วัดพระธาตุดอยเล็ง
 12. วัดพระนอน
 13. หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง
 14. หมู่บ้านโป่งศรี
 15. หมู่บ้านร่องฟอง
 16. น้ำตกแม่แคม
 17. น้ำตกตาดหมอก
 18. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
 19.  วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

อำเภอสูงเม่น

 

 1. ตลาดหัวดง
 2. วัดพระหลวง หรือ วัดพระหลวงธาตุเนิ้ง
 3. บ้านเพื่อนฝูง
 4. อ่างเก็บน้ำแม่มาน

อำเภอเด่นชัย

 1. วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

อำเภอลอง

 

 1.  สวนหินมหาราช 
 2. วัดพระธาตุศรีดอนคำ
 3. หมู่บ้านทอผ้าตีนจก
 4. แก่งหลวงและถ้ำเอราวัณ
 5.  อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

อำเภอวังชิ้น

 1. น้ำตกแม่เกิ๋งหลวง และ แม่เกิ๋งน้อย
 2. อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
 3. บ่อน้ำร้อนแม่จอก
 4. อำเภอหนองม่วงไข่
 5. ถ้ำจำปู

อำเภอร้องกวาง

 1. ถ้ำผานางคอย
 2. น้ำตกห้วยโรง
 3. พระธาตุปูแจ
 4. น้ำตกตาดซาววา

อำเภอสอง

 1. อุทยานแห่งชาติแม่ยม
 2. พระธาตุพระลอ

การเดินทางไปจังหวัดแพร่

 1.ทางรถยนต์
แผนที่เส้นทางกรุงเทพ-แพร่
ทางรถยนต์ แพร่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 551 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 11 ที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ สู่แพร่โดยผ่านจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และอุตรดิตถ์
2.ทางรถประจำทาง
ทางรถโดยสาร บริษัทขนส่ง จำกัด มีรถประจำทางธรรมดาและปรับอากาศบริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 02-936-2852-66 หรือ Call Center 1490 จากตัวจังหวัดแพร่มีรถประจำทางไปจังหวัดใกล้เคียง คือ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และสุโขทัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่งจังหวัดแพร่ โทร. 054-511800
3.ทางรถไฟ
ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีรถไฟไปยังอำเภอเด่นชัย แล้วต่อรถประจำทางเข้าตัวเมืองแพร่ ซึ่งอยู่ห่างจากเด่นชัยประมาณ 20 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1690
4.ทางเครื่องบิน
ทางเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด มีเครื่องบินระหว่าง กรุงเทพฯ-จังหวัดแพร่ และระหว่างจังหวัดแพร่-น่าน ติดต่อ โทร. 02-356-1111 (กรุงเทพฯ) โทร. (054) 511123 (แพร่)