ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด
จังหวัดลพบุรี
ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท (Pasak Hillside Resort)
- 2,000 - 3,500 THฺB
อ่านต่อ
จังหวัดลพบุรี
เดอะไพรวาชี่ เรสซิเด้นท์(Privacy Residence Lopburi)
- 500-800 THฺB
อ่านต่อ
จังหวัดลพบุรี
โรงแรมลพบุรี อินน์ (Lopburi Inn Hotel)
- 600-1,200 THฺB
อ่านต่อ
จังหวัดลพบุรี
ลพบุรี อินน์ รีสอร์ท (Lopburi Inn Resort)
- 600-1,300 THฺB
อ่านต่อ
จังหวัดลพบุรี
ปรางนารายณ์ รีสอร์ท (Prangnarai Resort)
- 800 - 1,400 THฺB
อ่านต่อ

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

ที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ( Lopburi )

จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
ยอดเขาวงพระจันทร์ ลพบุรี

1) ยอดเขาวงพระจันทร์ ลพบุรี
- ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ทุ่งดอกทานตะวัน ( Sunflower field Lop Buri )

2) ทุ่งดอกทานตะวัน ( Sunflower field Lop Buri )อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
- ทุ่งทานตะวัน เขาจีนแล อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
วัดเขาสมโภชน์ (WAT KHAO SOMPOCH)

3) วัดเขาสมโภชน์ (WAT KHAO SOMPOCH) จังหวัดลพบุรี
- วัดเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

4) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี
- กลางเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
หลวงพ่อโต วัดเสาธงทอง

5) หลวงพ่อโต วัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี
- ถนนฝรั่งเศส ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
บ้านหลวงรับราชทูต(บ้านวิชาเยนทร์)

6) บ้านหลวงรับราชทูต(บ้านวิชาเยนทร์) เมืองลพบุรี
- ถนนวิชาเยนทร์ จ.ลพบุรี
คนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท
เทวสถานปรางค์แขก (Prang Khaek)

7) เทวสถานปรางค์แขก (Prang Khaek) ลพบุรี
- เทวสถานปรางค์แขก อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ศาลพระกาฬ ( San Phra Kan )

8) ศาลพระกาฬ ( San Phra Kan ) ลพบุรี
- เขตตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
พระ ปรางค์สามยอด( Phra Prang Sam Yot Lopburi )

9) พระ ปรางค์สามยอด( Phra Prang Sam Yot Lopburi ) ลพบุรี
- ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ( King Narai's Palace)

10) พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ( King Narai's Palace) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
- ในเขตตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ
วังนารายณ์ ศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด

11) ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่วังนารายณ์ ศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด ลพบุรี King's Narai Palace, Lopburi
- วังสมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี
สำหรับ พระปรางค์สามยอด อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 11ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

93.ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี

  - สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
1.พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์(King Narai's Palace)
2.ลิงที่ศาลพระกาฬ (Phra Kan Shrine)
3.พระปรางค์สามยอด(Phra Prang Sam Yod)
4.ทุ่งทานตะวัน
5.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
6.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
7.สถานที่ปฏิบัติธรรม วัดเขาสมโภชน์
8.สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง (Wang Kan Lueang Waterfall Arboretum)
9.สวนสัตว์ลพบุรี (Lopburi Zoo)
10.เขาวงพระจันทร์ (Wat Khao Wong Phrachan)ในช่วงเทศกาล ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

       - น้ำตก
11.น้ำตกสวนมะเดื่อ อำเภอชัยบาดาล
12.สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง อำเภอชัยบาดาล
13.น้ำตกวังแสนดี อำเภอชัยบาดาล
14.น้ำตกเตาต้น อำเภอสระโบสถ์
15.น้ำตกซับไผ่ อำเภอสระโบสถ์
16.เขาฟ้าแลบ อำเภอสระโบสถ์
     - แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ

17.อ่างเก็บน้ำพระงาม ภายใน ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา อำเภอเมืองลพบุรี
18.อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
19.อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก อำเภอเมืองลพบุรี
    - สถานที่ท่องเที่ยวประเภทถ้ำ
20.ถ้ำพรหมโลก อำเภอชัยบาดาล
21.เขาสนามแจง เขาวงกต ถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในลพบุรี อำเภอบ้านหมี่
22.วัดถ้ำเขาปรางค์ อำเภอชัยบาดาล
23.วัดบันไดสามเสน อำเภอท่าวุ้ง
24.วัดถ้ำตะโก หรือวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา อำเภอท่าวุ้ง
25.วัดถ้ำช้างเผือก อำเภอท่าวุ้ง
26.ถ้ำวัดเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
27.ถ้ำเอราวัณ (ถ้ำเทวาพิทักษ์) อำเภอพัฒนานิคม
28.วัดคีรีบัววนาราม (ถ้ำคูหาสวรรค์) อำเภอลำสนธิ
      -สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดต่างๆ

29.วัดเจริญธรรมถ้ำภูตอง อำเภอเมืองลพบุรี
30.วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล
31.วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี
32.วัดถ้ำศรีสวัสดิ์ อำเภอพัฒนานิคม
33.วัดดงน้อย อำเภอเมืองลพบุรี
34.วัดถนนใหญ่ (ป่าเทพเนรมิต) อำเภอเมืองลพบุรี
35.วัดธรรมิการาม อำเภอบ้านหมี่
35.วัดเขาวงกต อำเภอบ้านหมี่
37.วัดพรหมรังษี อำเภอพัฒนานิคม
38.วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่
     - สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ไทย
อำเภอเมืองลพบุรี
39.พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ หรือ วังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ถนนสรศักดิ์ เป็นวังที่สร้างในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลท่าหิน 
40.พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
41.พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท อำเภอเมืองลพบุรี
42.พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศร) อำเภอเมืองลพบุรี
43.พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
44.บ้านหลวงรับราชทูตหรือ บ้านวิชาเยนทร์ อำเภอเมืองลพบุรี
46.พระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
47.ศาลพระกาฬ อำเภอเมืองลพบุรี
48.ศาลหลักเมืองหรือศาลลูกศร อำเภอเมืองลพบุรี
49.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี มี พระปรางค์ที่องค์ใหญ่ที่สุดในลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
50.วัดตองปุ อำเภอเมืองลพบุรี
51.วัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง
52.เขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
54.เขาวงพระจันทร์ ภูเขาที่สูงที่สุดในลพบุรี มีบันใดทางขึ้นถึง 3,790 ขั้น อำเภอโคกสำโรง
55.เขาจีนแล อำเภอเมืองลพบุรี
56.วัดพาณิชธรรมมิการาม (วัดหนองเต่า) อำเภอบ้านหมี่
57.วัดสันเปาโล หอดูดาวแห่งแรกของลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
58.วัดชีป่าสิตาราม (เจดีย์ทรงระฆังศิลปะสมัยอยุธยา) อำเภอเมืองลพบุรี
59.อาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภาคกลาง เขต 7 อำเภอเมืองลพบุรี
60.หอไตรวัดท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี
61.วัดมณีชลขันธ์ อำเภอเมืองลพบุรี
62.เทวสถานปรางค์แขก เทวสถานที่เก่าแก่ที่สุด ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
63.พระปรางค์นางผมหอม อำเภอลำสนธิ
64.วัดนครโกษา อำเภอเมืองลพบุรี
65.วัดยางราก(วัดสามัคคีประชาราม) อำเภอโคกเจริญ
      -สถานที่ท่องเที่ยวในวัดพระอารามหลวง

66.วัดกวิศรารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวิหาร อันดับที่ 1 อำเภอเมืองลพบุรี
67.วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือวัดเขาพระงาม พระอารามหลวง ชั้นตรี อำเภอเมืองลพบุรี
68.วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
69.วัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี
     -  พิพิธภัณฑ์ต่างๆ

70.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
71.พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า อำเภอเมืองลพบุรี
72.พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ภายในวัดโป่งมะนาว อำเภอพัฒนานิคม
73.วัดยาง ณ รังสี (และพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน) แห่งแรกในประเทศไทย ต้นยางใหญ่ที่สุดในลพบุรี อายุกว่า 400 ปี อำเภอเมืองลพบุรี
47.พิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี
75.พิพิธภัณฑ์ทหารปืนใหญ่ ภายใน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี
76.พิพิธภัณฑ์พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ภายใน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี
77.พิพิธภัณฑ์สถานอากาศยานกองทัพบกไทย ภายใน ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
78.พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ภายใน ค่ายวชิราลงกรณ์(ป่าหวาย) อำเภอเมืองลพบุรี
79.พิพิธภัณฑ์ลิง อยู่บนอาคารชั้น 2 ของโรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี
80.พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก อำเภอเมืองลพบุรี
81.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง
82.ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี
83.ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
84.พิพิธภัณฑ์วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี
85.พิพิธภัณฑ์ไทยพวน วัดบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่
86.ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่
87.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนหลุมข้าว วัดหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง
88.พิพิธภัณฑ์พระเครื่องวัดเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง
89.แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ ภายใน วัดพรหมทินใต้ อำเภอโคกสำโรง
90.พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก อยู่ในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม
91.แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ อำเภอพัฒนานิคม
92.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม
93.ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปา อำเภอท่าหลวง

การเดินทางไปลพบุรี

 การเดินทางโดยรถยนต์
   จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดลพบุรีได้ 2 เส้นทาง คือ

1. กรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)เข้าทางอ.บางปะหันผ่านอ.นครหลวง แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3196 ผ่านอ.บ้านแพรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าสู่ตัวจังหวัด ลพบุรี

2. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านไปทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทองและสิงห์บุรี จากนั้นจึงใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311(สายสิงห์บุรี-ลพบุรี) ผ่านอำเภอท่าวุ้ง เข้าสู่ตัวจังหวัดลพบุรี 

 รถโดยสารประจำทาง

มีรถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งหมอชิตทุกวัน วันละหลายเที่ยว รายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 537-8055-6

 ทางรถไฟ

การเดินทางโดยรถไฟ สามารถเดินทางโดยรถไฟสายเหนือ ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวัน วันละหลายเที่ยว รายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010,223-7020

ขับรถเที่ยวลพบุรี

*** การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปลพบุรี มีเส้นทางหลักที่นิยมใช้กันคือถ. พหลโยธิน หรือทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านรังสิตจนถึงหลัก กม. สระบุรี เข้าสู่ อ. เมืองสระบุรี จากนั้นก็ตรงไปและเลี้ยวซ้ายที่สามแยกพุแค ผ่าน อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี แล้วเข้าสู่ตัวเมืองลพบุรี มีพื้นที่กว้างใหญ่ ถนนจากวงเวียนพระนารายณ์ผ่านวงเวียนสระแก้วจนถึงถึงศาลพระกาฬเป็นทางสี่เลนแต่เมือเข้าสู่ย่านชุมชนตั้งแต่ปรางค์สามยอดถึงตลาดท่าโพธิ์จะเป็นถนนแคบ ๆ เชื่อมกัน เป็นที่ตั้งของโบราณสถานหลายแห่ง เช่น พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ บ้านวิชาเยนทร์ เป็นต้น ถนนบางสายให้เดินรถทางเดียว นักท่องเที่ยวควรลดความเร็ว สังเกตป้ายจราจร ละขับขี่อย่างระมัดระวังอยู่มาก ทั้งควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยดูแผนที่ประกอบ เพราะที่เที่ยวต่าง ๆ ตั้งอยู่มาก ทั้งควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยดูแผนไปเสียเวลาวนรถกลับมาใหม่
ระยะทางจากจังหวัดลพบุรี ไปยังจังหวัดใกล้เคียง

การเดินทางโดยรถไฟ สามารถเดินทางโดยรถไฟสายเหนือ ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวัน วันละหลายเที่ยว รายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010,223-7020

ของฝากที่จังหวัดลพบุรี


ดินสอพอง 
ดินสอพองของลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นดินสอพองที่ดีที่สุดในเมืองไทย เพระาว่าเนื้อละเอีดยเป็นผงสะอาดนับเป็นของฟากที่มี ชื่อเสียงเก่าแก่ในอดีต ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการอุดไม้ สำหรับขัด ในการทำเครื่องใช้สอยต่าง ๆ และใช้เป็นส่วนผสมของ สีทาบ้าน และยาสีฟันอีกด้วย ปัจจุบันทำกันมากที่หมู่บ้านหินสองก้อน สะพานอิฐ ตำบลทะเลชุบศร
 
 ไข่เค็มดินสอพอง 
เป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของลพบุรี โดยใช้ดินสอพองนำมาผสมกับ เกลือและน้ำตาลตามสัดส่วน ใช้พอกไข่แล้วคลุกเคล้าลง ในขี้เถ้าแกลบเก็บไว้ตามกำหนด แล้วนำมาบรรจุกล่องจำหน่ายไข่เค็ม ดินสอพองได้รับความนิยมมากและมีการพัฒนาจน สามารถนำไปทำ ไข่หวาน ไข่เค็มดาว ไข่เค็มต้ม มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
 
 เห็ดวุ้นน้ำมะพร้าว 
ได้รับการความนิยมอย่างแพร่หลายและมีการผลิตเป็นการค้า อย่างจริงที่ลพบุรี โดยผลิตออกมาใน รูปของอาหาร (ของหวาน) ใช้รับประทานกับน้ำแข็ง ตัววุ้นนั้นเป็นที่เกิดขึ้นในกระบวน การหมักน้ำส้มสายชูด้วยน้ำมะพร้าวกับ จุลินทรีย์ที่ผลิตกรดน้ำส้ม แผ่นวุ้นที่เกิดลอยบนผิวหน้าของน้ำส้มสายชูหมักจะมีสีขาว คล้ายดอกเห็ดขยายตัวหนาขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาของการหมัก จึงเรียกกันว่า "เห็ดวุ้นน้ำมะพร้าว" มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
 
 น้อยหน่า 
เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีชื่อเสียงมากก็คือ "น้อยหน่าพระที่นั่ง" ปลูกกันมาที่ บริเวณพระที่นั่งเย็น ตำบลทะเลชุบศร น้อยหน่าเมืองลพบุรีถือกันว่า มีรสชาติดีและผลโต ปัจจุบันปลูกกันมากแถวหมู่บ้าน น้ำจั้น เขาสามยอดในเขตนิคมสร้างตนเอง และบางท้องที่ในเขต อำเภอพัฒนาานิคม
 
ส้มฟัก 
เป็นอาหารที่ทำจากการหมักเนื้อปลาด้วยเกลือ ข้าวสุกบด และกระเทียมดอง นวดจนเนื้อแน่น หมัก เช่นเยวกับหมักแหนม (เนื้อปลาที่ใช้ต้องเป็นปลาที่มีสีขาวละเอียด เช่นปลากราย ปลาสลาก และปลายี่สก) ใช้เวลาหมักประมาณ 3 วัน จะเปรี้ยว ได้ที่ รับประทานเป็นกับแกล้มเช่นเดียวกับแหนม แต่รสชาติคมกว่า เป็นของฝากที่มีชื่อเสียงมากของจัวหวัดลพบุรี จำหน่าย กันมากแถวตลาดบนเมือง
 
หน่อไม้ 
หน่อไม้ลพบุรีราคาถูกมาก โดยเฉพราะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝนเช่น หน่อไม้สด หน่อไม้ต้ม และหน่อไม้ดอง มีขายทั่วไปตาม ท้องตลาด
 
น้ำผึ้งพัฒนานิคม 
ที่อำเภอพัฒนานิคมมีฟาร์มเลี้ยงผึ้งจากไม้ดอกนานาพันธุ์ รสหอมหวานและในช่วงฤดูดอกทานตะวันบานจะมีน้ำผึ้งจาก ดอกทานตะวันอีกด้วย
 
 ผ้ามัดหมี่
ผ้าขาวม้าลายไส้ปลาไหล แหล่งทอผ้าพื้นเมืองนี้ ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านกล้วย บ้านทราย และบ้านหินปัก อำเภอบ้านหมี่ ผ้ามัดหมี่ลพบุรีได้ชื่อว่า มีคุณภาพดี ราคาถูก ซักรีดง่าย ส่วนผ้าขาวม้าลายไส้ปลาไหล ได้ชื่อว่ามีคุณภาพชั้นยอด ของเมืองไทย
 
 เสื่อกก
ทำกันมากที่บ้านท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล ใกล้น้ำตกวังก้านเหลืองประมาณ 3 กิโลเมตรจากถนนใหญ่ ซึ่งเป็นหมู่บ้าน พัฒนาตัวอย่างของ
 
 การแกะสลักหินทรายเป็นรูปต่าง ๆ เลียนแบบของเก่า
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านหนองแล้ง ริมถนนในตัวอำเภอสำโรง ชาวบ้านมีอาชีพแกะสลักหินทรายเป็นรูปต่าง ๆ เลียนแบบของเก่า เช่น ศิวลึงค์ ธรรมจักรกวางหมอบ ศิลปะทวาราวดี เทวรูปสุริยเทพ ศิลปะทวาราวดี พระพุทธรูปศิลปลพบุรี รูปสัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ นำส่งร้านขายของเก่าที่กรุงเทพฯ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 การหล่อรูปโลหะ (ทองเหลือง) 
ที่บ้านท่ากระยาง เขตอำเภอเมืองลพบุรี หลังวัดตองปุ เดิมเป็นหมู่บ้านช่างทองหล่อ มีอาชีพหล่อพระพุทธรูปด้วยโลหะ ต่อมาเริ่มหล่อรูปโลหะอื่น ๆ เป็นของที่ระลึก และเลียนแบบของเก่าด้วย เช่น รูปสัตว์ประจำปีนักษัตร รูปหนุมาน เทวรูปพระกาฬ ฯลฯ