ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด
จังหวัดพิจิตร
ฟ้าหลวง เรสซิเดนซ์ พิจิตร (Fahluang Residence Hotel)
- 500-950 THฺB
อ่านต่อ
จังหวัดพิจิตร
โรงแรมพิจิตรพลาซ่า (pichit plaza hotel)
- 300-3,000 THฺB
อ่านต่อ
จังหวัดพิจิตร
มอนเทอร์เรย์ พาร์ค รีสอร์ท (Monterey Park Resort)
- 1,000-3,000 THฺB
อ่านต่อ
จังหวัดพิจิตร
แจ่มฟ้ารีสอร์ท ( Jamfah Resort Phi Chit )
- 300-1,000 THB
อ่านต่อ

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ( Phichit )

จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
ศาลเจ้าแม่ทับทิม พิจิตร

1) ศาลเจ้าแม่ทับทิม พิจิตรมีองค์เจ้าแม่ทับทิม (ตุ้ยบ่วยเต่งเหนี่ยง) เป็นองค์ประธาน
- ตำบลท่าฬอ อำเภอเมือง จังหวัด พิจิตร
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ พิจิตร

2) สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
- ในบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
วัดโรงช้าง พิจิตร(Wat Rong Chang)

3) วัดโรงช้าง พิจิตร (Wat Rong Chang) ตำบลโรงช้าง พิจิตร
- ตั้งอยู่เลขที่ 135 บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง ทางทิศใต้ ของตัวเมือง พิจิตร
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
วัดท่าหลวง พิจิตร (Utthayan Mueang Kao Pichit)

4) อุทยานเมืองเก่าพิจิตร (Utthayan Mueang Kao Pichit) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
- อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท
วัดท่าหลวง พิจิตร(Wat tha luang)

5) วัดท่าหลวง พิจิตร(Wat tha luang) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
- ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
วัดเขารูปช้าง พิจิตร

6) วัดเขารูปช้าง พิจิตร ตะพานหิน ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
- ที่ตั้ง ถนนพิจิตร - ตะพานหิน ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ไร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม)

7) ไร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม) Dong Charuen Grape Garden
- อำเภอกิ่งดงเจริญ จ.พิจิตร
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
บึงสีไฟ

8) บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ
- บึงสีไฟ 19 คลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร 66000
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
วัดเทวปราสาท

9) พระพุทธเกตุมงคล หรือ หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท
- วัดเทวปราสาท วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน พิจิตร
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
วัดโพธิ์ประทับช้าง

10) วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร วัดเก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย
- อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 10ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

1.อุทยานเมืองเก่าพิจิตร( Muang Kao Phichit Park)

2.ศาลหลักเมือง 

3.พระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อใหญ่) หรือ หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท

4.วัดพระพุทธบาทเขารวก (Wat Phraputthabat Khao Luak)

5.วัดโพธิ์ประทับช้าง (Wat Pho Prathap Chang)

6.วัดนครชุม (Wat Nakhon Chum)

7.วัดห้วยเขน (Wat Huai Khen)

8.วัดหัวดง

9.บึงสีไฟ

10.วัดโรงช้าง (Wat Rong Chang)

11.ร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม) (Dong Charoen Grape Farm)

12.วัดมหาธาตุ(Wat Mahathat) 
13.ถ้ำชาละวัน พิจิตร  (Wat Tham Chalawan) 
14.เกาะศรีมาลา มีลักษณะเป็นมูลดินคล้ายเกาะเล็กๆ อยุ่กลางคูเมืองนอกกำแพงเก่า มีคูล้อมรอบเกาะแต่ตื้นเขิน สันนิษฐานว่าแต่เดิมน่าจะเป็นป้อม หรือหอคอยรักษาการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะตั้งอยู่นอกเมืองและอยู่กลางคูเมือง 

การเดินทาง

ทางรถยนต์
           เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าเส้นทางสายเอเชียที่อยุธยา ถึงจังหวัด นครสวรรค์ เข้าเส้นทางนครสวรรค์-ชุมแสง-บางมูลนาก-ตะพานหิน-พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข 1118) เข้าสู่จังหวัดพิจิตร รวมระยะทางประมาณ 345 กิโลเมตร 
           เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าเส้นทางสายเอเชียที่อยุธยา ถึงอำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่เส้นทางตากฟ้า-เขาทราย-สากเหล็ก (ทางหลวงหมายเลข 11 ) และเข้า สู่จังหวัดพิจิตรที่บ้านสากเหล็ก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111) รวมระยะทางประมาณ 344 กิโลเมตร 
          เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าเส้นทางสายเอเชียที่อยุธยาถึงอำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แยกเข้าสู่เส้นทางสายตากฟ้า -เขาทราย (ทางหลวงหมายเลข 11) แยกเข้าเส้นทาง เขาทราย-ตะพานหิน (ทางหลวงหมายเลข 113) แยกเข้าเส้นทางตะพานหิน-พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข 113) เข้าสู่จังหวัดพิจิตร ระยะทางประมาณ 338 กิโลเมตร 
           เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯ (ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าเส้นทางสายเอเชีย ที่อยุธยา ถึงจังหวัด นครสวรรค์ แยกเข้าเส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก (ทางหลวงหมายเลข 117) ถึงอำเภอสามง่าม แยกเข้า เส้นทางสามง่าม-พิจิตร (ทางหลวงหมายเลข 115) เข้าสู่จังหวัดพิจิตร รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร 

ทางรถโดยสารประจำทาง
        มีรถประจำทางไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ-พิจิตร ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ออกจากสถานีขนส่ง สายเหนือ ติดต่อโทร. 272-5233 บริษัท ถาวรฟาร์ม มีรถปรับอากาศบริการไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ - พิจิตรทุกวัน ติดต่อโทร. 278-4155

ทางรถไฟ  
        การรถไฟแห่งประเทศไทย มีรถไฟออกจาก สถานีรถไฟหัวลำโพง ไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ- พิจิตร ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สนใจติดต่อ หน่วยประชาสัมพันธ์ การรถไฟ โทร. 2237010, 2237020 หรือ 223-0341 ต่อ 4311 ถึง 3