ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

ที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi)

จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต (CentralPlaza WestGate)

1) เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต CentralPlaza WestGate - บางใหญ่
- 199/3 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
ตลาดน้ำไทรน้อย

2) ตลาดน้ำไทรน้อย จ.นนทบุรี
- ตลาดน้ำไทรน้อย ตำบลไทรน้อย นนทบุรี 11150
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
ตลาดน้ำบางคูเวียง(Bang Khu Wiang Float Market)

3) ตลาดน้ำบางคูเวียง (Bang Khu Wiang Float Market) อำเภอบางกรวย นนทบุรี
- ตลาดน้ำบางคูเวียง อำเภอบางกรวย นนทบุรี
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
พิพิธภัณฑ์ของเล่น (Tooney Venue Toy Museum)

4) พิพิธภัณฑ์ของเล่น (Tooney Venue Toy Museum) ท่องเที่ยวนนทบุรี
- ซอยศรีสมาน 8 ถ.ศรีสมาน ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
150 บาท เด็ก 100 บาท , ต่ำกว่า 90 ซ.ม. เข้าฟรี
ตลาดน้ำวัดตะเคียน( wat ta kian floating market )

5) ตลาดน้ำวัดตะเคียน( wat ta kian floating market ) จ.นนทบุรี
- ตลาดน้ำวัดตะเคียน ตั้งอยู่ในวัดตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
วัดเล่งเน่ยยี่ 2 (วัดมังกร 2)

6) วัดเล่งเน่ยยี่ 2 (วัดมังกร 2) จังหวัดนนทบุรี
- ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ที่ 4 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
หอนาฬิกา และ หอศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

7) หอนาฬิกา และ หอศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
- ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
วัดสวนแก้ว (Wat Suankaew ) นนทบุรี

8) วัดสวนแก้ว (Wat Suankaew ) นนทบุรี
- 1 ตำบลบางเลน บางใหญ่, นนทบุรี 11140
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
วัดโพธิ์ บางโอ

9) วัดโพธิ์ บางโอ อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี
- อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
วัดสังฆทาน อ.เมือง จ.นนทบุรี

10) วัดสังฆทาน อ.เมือง จ.นนทบุรี
- 100/1 บ.บางไผ่น้อย ม.3 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
เกาะเกร็ด ตลาดน่าเที่ยว เที่ยวชมวัฒนธรรมมอญ

11) เกาะเกร็ด ตลาดน่าเที่ยว อาหารอร่อย หมูบ้านเครื่องปั้นดินเผา
- ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางตลาด
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
วัดเสาธงทอง เกาะเกร็ด

12) วัดเสาธงทอง วัดในตำนานของเกาะเกร็ด
- หมู่ 6 บ้านอ้อมเกร็ด, ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, 11120
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
วัดไผ่ล้อม (Wat Pai Lom- KohKred)

13) วัดไผ่ล้อม (Wat Pai Lom- KohKred) เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
วัดฉิมพลี (Chimphli Sutthawat Temple) นนทบุรี เกาะเกร็ด

14) วัดฉิมพลี (Chimphli Sutthawat Temple) นนทบุรี อำเภอ ปากเกร็ด
- วัดฉิมพลี นนทบุรี อำเภอ ปากเกร็ด
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
วัดบางจาก(Wat Bang Chak)

15) วัดบางจาก(Wat Bang Chak) ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- ต.คลองพระอุดม อ.ปาก เกร็ด จ.นนทบุรี
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
วัดปรมัยยิกาวาส ราชวรวิหาร วัดมอญ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

16) วัดปรมัยยิกาวาส ราชวรวิหาร (วัดปากอ่าว) วัดมอญ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
- ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วัดปรมัยยิกาวาสเป็นวัดโบราณ
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 16ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดนนทบุรี


จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี

แผนที่ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี

ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดนนทบุรี

1.อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก บางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี

 • เป็นสวนสาธารณะที่มีบรรยากาศร่มรื่น

 2.วัดสังฆทานวัดสังฆทาน

 • ตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่ สันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดศาริโข สร้างขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

3.สวนเกร็ดพุทธ อยู่บนเกาะเกร็ด

 • ตั้งอยู่ที่ 59/4 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด กวานอาม่าน พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผามอญลายโบราณ

4.พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี

 • แหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสานจิตวิญญาณแห่งเมืองนนท์ ตั้งอยู่ใกล้กับท่าน้ำนนท์ 5.วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตตำบลสวนใหญ่

6.ถนนสายดอกไม้ อำเภอบางใหญ่

 • มีการส่งเสริมการปลูกดอกไม้ประดับ จนทำให้ถนนกาญจนาภิเษกที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ ได้ชื่อว่าเป็น “ถนนสายดอกไม้”

8.ตลาดน้ำไทรน้อย

 • ตั้งอยู่ริมคลองพระพิมลราชาเป็นศูนย์รวมของอาหารคาวหวาน ผัก ผลไม้ หลายชนิดที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายริมฝั่งคลอง มีรสชาติอร่อย สะอาด

9.เกาะเกร็ด

 • เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงส่วนที่เป็นแหลม ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2265

10.ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม

 • ตั้งอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศน์-ตลาดท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ เป็นโครงการส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้ารอบบริเวณวัดและเกาะเกร็ด

11.วัดปรมัยยิกาวาส เดิมชื่อ "วัดปากอ่าว " มีชื่อในภาษามอญว่า " เภี่ยมุเกี๊ยะเติ้ง

12.วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ตั้งอยู่ที่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง วัดแห่งนี้เดิมเป็นเพียง

เที่ยว 5 ตลาดน้ำนนทบุรี ใกล้กรุงเทพ

1. ตลาดน้ำบางคูเวียง

 • พิกัด : ปากคลองบางคูเวียง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 • วันเวลาเปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น.

การเดินทาง

รถยนต์ : เริ่มต้นจากแยกแคราย จังหวัดนทบุรี วิ่งตรงไปข้ามสะพานพระราม 5 จากนั้นวิ่งตรงไปตามถนนนครอินทร์ จนถึงถนนกาญจนาภิเษก ให้กลับรถใต้สะพานก่อนข้ามแยก แล้วมุ่งหน้าย้อนกลับมาทางเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นสะพานลอยให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปช่องคู่ขนาน และเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงป้ายวัดตะเคียน และต้องนั่งเรือต่อเข้าไปที่ตลาดน้ำบางคูเวียง

เรือ :

 • จากท่าน้ำวัดชะลอ อำเภอบางกรวย ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ค่าโดยสารคนละ 5 บาท ออกทุก 15 นาที ระหว่าง 05.00-20.00 น.
 • จากท่าน้ำนนทบุรี (ท่าพิบูลสงคราม 2) ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ค่าโดยสารคนละ 5 บาท กรณีเช่าเรือเหมาลำใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง
 • เช่าเรือจากท่าช้าง กรุงเทพฯ ใช้เส้นทางคลองบางกอกน้อย-คลองอ้อมตลาดน้ำบางคูเวียง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง นิดๆ 

2. ตลาดน้ำไทรน้อย

 •      ตลาดน้ำไทรน้อย เป็นตลาดน้ำที่มีทั้งอาหาร ขนมต่างๆ พืชผัก ผลไม้ และของฝากหลายร้านริมฝั่งคลอง ตั้งอยู่ที่ริมคลองพระพิมลราชา นอกจากนี้ของตลาดน้ำไทรน้อยก็คือ มีบริการเรือนำเที่ยวล่องชมคลองค่ะ นักท่องเที่ยวมาแล้วรับรองความชิลล์

 ตลาดน้ำไทรน้อย ตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันเวลาเปิดทำการ : วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 17.00 น

การเดินทาง

 • รถยนต์ : ขับรถมาตามสายบางบัวทอง-ตลิ่งชัน แยกซ้ายมือเข้าสู่ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ประมาณ 13 กิโลเมตร เข้าตลาดน้ำไทรน้อย ข้างที่ว่าการอำเภอไทรน้อย

3.ตลาดน้ำวัดโบสถ์บน นนทบุรี

        วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่ง เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายที่ยังอนุรักษ์โบราณสถานไว้ มีเอกลักษณ์ คือ อุโบสถเป็นรูปทรงเรือสำเภา

ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จันหวัดนนทบุรี

4.ตลาดน้ำวัดตะเคียน

      ตลาดน้ำวัดตะเคียน ภายในตลาดน้ำ มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ ตั้งแต่ผัก ผลไม้ มะพร้าวเผา ลูกชุบ ขนมไทย เป็นต้น

       ส่วนที่พายมาขายก็มีเช่นกัน เช่น เรือผลไม้ตามฤดูกาล เป็ดพะโล้ ก๋วยเตี๋ยวเรือ เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร นอกจากนี้ยังกิจกรรมที่น่าสนใจให้ทำกันอีกหลายอย่าง เช่น การถีบจักรยานน้ำ, การล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งคลองบางคูเวียง และ คลองบางราวนก ชมวิถีชิวิตของชาวบ้านริมคลองที่ยังรักษาบ้านเรือนไทยโบราณ ซึ่งเต็มไปด้วยสีสันของธรรมชาติ และร่องรอยอารยธรรม ศิลปกรรมค่ะ

ที่อยู่  : บริเวณวังตะเคียน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จันหวัดนนทบุรี

วันเวลาเปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

การเดินทาง

 • รถยนต์ : เริ่มต้นจากแยกแคราย จ.นนทบุรี วิ่งตรงไปข้ามสะพานพระราม 5 จากนั้นวิ่งตรงไปตาม ถ.นครอินทร์ ถึง ถ.กาญจนาภิเษก ให้กลับรถใต้สะพานก่อนข้ามแยก แล้วมุ่งหน้าย้อนกลับมาทางเดิมประมาณ 1 ก.ม. จะเห็นสะพานลอยให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปช่องคู่ขนาน และเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงป้าย “วัดตะเคียน”

5.ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม

พิกัด : ถนนรัตนาธิเบศร์-ตลาดท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี

วันเวลาเปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 6.00-17.00 น.

การเดินทาง

 • รถยนต์ : จาก ถ.งามวงศ์วาน วิ่งตรงสู่ ถ.รัตนาธิเบศร์ ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า จากนั้นกลับรถเข้าสู่ ถ.ท่าอิฐ เข้ามาจนมาถึงวัดแสงสิริธรรม
 • รถโดยสารประจำทาง : จากสนามหลวง ปิ่นเกล้า ถ.จรัญฯ นั่งรถเมล์สาย 203 จากอนุสาวรีย์ชัย ราชวีถี ซังฮี้ นั่งรถเมล์สาย 18 มาลงท่าอิฐ แล้วต่อรถรับจ้างเข้าไปที่วัด
 • เรือ : จากท่าน้ำปากเกร็ด นั่งเรือโดยสารมายังหน้าวัดแสงสิริธรรม หรือจากเกาะเกร็ดนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างมาส่งที่ตรงข้ามวัดแสงฯ จากนั้นเรียกเรือที่อยู่ฝั่งวัดแสงฯ ให้ข้ามมารับ

การเดินทางท่องเที่ยวใน จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาครและปทุมธานี มีเนื้อที่ประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน

เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 6 อำเภอคือ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย

การเดินทาง

รถยนต์ มีถนนสายสำคัญ 11 สาย คือ
1. ถนนพิบูลสงคราม ระหว่างเชิงสะพานพระรามหก – สี่แยกโรงภาพยนตร์ศรีพรสวรรค์
2. ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ระหว่างศาลากลางจังหวัด – สี่แยกโรงภาพยนตร์ศรีพรสวรรค์
3. ถนนติวานนท์ ระหว่างสามแยกวัดลานนาบุญ-ท่าน้ำปทุมธานี
4. ถนนงามวงศ์วาน ระหว่างสี่แยกแคลาย-สี่แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ถนนนนทบุรี 1 ระหว่างศาลากลางจังหวัด-ถนนติวานนท์
6. ถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างสี่แยกปากเกร็ด-สี่แยกหลักสี่
7. ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ระหว่างสะพานพระรามหก-อำเภอไทรน้อย
8. ถนนบางบัวทอง-ตลิ่งชัน ระหว่างแยกบางบัวทอง-ตลิ่งชัน
9. ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ระหว่างแยกบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
10. ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ระหว่างสามแยกเตาปูน-สามแยกวัดลานนาบุญ
11. ถนนรัตนาธิเบศร์ ระหว่างสี่แยกแคลาย-สะพานพระราม 5 -ถนนบางบัวทอง-ตลิ่งชัน

รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯมีรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) มาจังหวัดนนทบุรี ดังนี้
สาย 27 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ประชานิเวศน์ 3) สาย 30 (สายใต้ใหม่-นนทบุรี)
สาย 32 (วัดโพธิ์-ปากเกร็ด) สาย 33 (สนามหลวง-ปทุมธานี)
สาย 51 (ท่าน้ำบางโพ-ปากเกร็ด) สาย 52 (สถานีรถไฟบางซื่อ-ปากเกร็ด)
สาย 63 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นนทบุรี) สาย 64 (สนามหลวง-ถนนสามเสน-นนทบุรี)
สาย 65 (ท่าเตียน-วัดปากน้ำ) สาย 66 (สายใต้ใหม่-ประชานิเวศน์)
สาย 69 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามบินน้ำ) สาย 70 (สนามหลวง-ประชานิเวศน์)
สาย 90 (ย่านสินค้าพหลโยธิน-ท่าน้ำบางพูน) สาย 97 (โรงพยาบาลสงฆ์-นนทบุรี)
สาย 104 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ปากเกร็ด) สาย 114 (แยกลำลูกกา-นนทบุรี)
สาย 117 (ห้วยขวาง-วัดเขมาฯ ) สาย 127 (เชิงสะพานกรุงธนฯ-อำเภอบางบัวทอง)
สาย 128 (เชิงสะพานกรุงธนฯ-บางใหญ่) สาย 134 (ย่านสินค้าพหลโยธิน-อำเภอบางบัวทอง)
สาย 203 (สนามหลวง-นนทบุรี)

เรือ มีเรือด่วน เจ้าพระยาบริการระหว่างเส้นทางจากท่าน้ำวัดราชสิงขร เขตยานนาวาถึงท่าน้ำนนทบุรี (ฝั่งพระนคร)อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. เรือออกทุก 20 นาที สอบถามที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด โทร. 0 2222 5330