ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด
จังหวัดนครสวรรค์
โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ (Bonito Chinos Hotel)
- 900-1300 TH
อ่านต่อ
จังหวัดนครสวรรค์
โรงแรมอารามิส (Aramis Hotel)
- 1,000 -1,500 THฺB
อ่านต่อ
จังหวัดนครสวรรค์
โรงแรมตามสบาย (Tamsabai Hotel)
- 850 TH - UP
อ่านต่อ
จังหวัดนครสวรรค์
เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ (The Paradiso JK Design Hotel)
- 800TH -1,500 TH
อ่านต่อ
จังหวัดนครสวรรค์
แกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Grand Hill Resort and Spa)
- 900 TH -3,600 TH
อ่านต่อ

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

ที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ (Nakhon Sawan)

จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
ท่องเที่ยว ดูนกที่บึงบอระเพ็ด

1) บึงบอระเพ็ด (Bungborraped)
- อยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุม
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)

2) วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ) อำเภอเมืองนครสวรรค์
- หมู่ที่ 2 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ น้ำตกแม่ลีวา

3) อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ น้ำตกแม่ลีวา นครสวรรค์
- ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เด็ก 20 ผู้ใหญ่ 40 ต่าง ต่างชาติเด็ก 100 ต่างชาติผู้ใหญ่ 200
วัดนครสวรรค์(วัดหัวเมือง)

4) วัดนครสวรรค์(วัดหัวเมือง) อ.เมือง นครสวรรค์ ท่องเที่ยว
- อ.เมือง นครสวรรค์
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

5) อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ช่องเย็น จังหวัดนครสวรรค์
- อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
ต้องเสียค่าบริการสถานที่ 30 บาท/คน

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 5ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดนครสวรรค์


จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

44 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดนครสวรรค์

 1. ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
 2. ศาลเจ้าแม่หน้าผา
 3. สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดบึงบอระเพ็ด
 4. สระทะเล
 5. สวนกล้วยไม้พิไลพร
 6. สะพานเดชาติวงศ์
 7. หอชมเมืองนครสวรรค์
 8. หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
 9. อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕
 10. วัดพระปรางค์เหลือง
 11. วัดวรนาถบรรพต
 12. วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)
 13. วัดหนองกลับ
 14. วัดเกยไชยเหนือ
 15. วัดเกรียงไกรกลาง
 16. วัดเกาะหงษ์
 17. วัดเขาดินใต้ หรือวัดพระหน่อธรณินทร์
 18. วัดเขาถ้ำพระ
 19. ศาลาที่ประทับ ร.5 หน้าวัดเขื่อนแดง
 20. เขาถ้ำบุนนาค
 21. เขื่อนวังรอ
 22. เมืองเก่าเวสาลี
 23. เมืองโบราณจันเสน และพิพิธภัณฑ์จันเสน
 24. เมืองโบราณโคกไม้เดน
 25. พุทธศาสนสถานหลวงพ่อดำ
 26. ฟาร์มนกกระจอกเทศ นครสวรรค์
 27. รอยพระพุทธบาทศิลาสีเขียว
 28. วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
 29. วัดคีรีวงศ์
 30. วัดจอมคีรีนาคพรต
 31. วัดช่องแค
 32. วัดถ้ำพรสวรรค์
 33. วัดบางมะฝ่อ
 34. วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
 35. กลุ่มทอผ้าบ้านท่ามะกรูด
 36. ชุมชนชาวไทยทรงดำบ้านไผ่สิงห์
 37. ตลาดน้ำวัดบางประมุง
 38. ถ้ำบ่อยา
 39. ถ้ำเขาพระ เขาสูง
 40. ทุ่งหินเทิน
 41. น้ำตกวังน้ำวิ่ง
 42. บ้านมอญ
 43. บึงบอระเพ็ด
 44. ป่าไพศาลี

ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์อำเภอต่างๆ

อำเภอเมืองนครสวรรค์

 1.  โครงการปากแม่น้ำเจ้าพระยา
 2.  วัดวรนาถบรรพต (เขากบ)
 3.  อุทยานสวรรค์
 4.  ศาลหลักเมือง
 5.  วัดคีรีวงศ์
 6.  ถ้ำบ่อยา
 7.  วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)
 8. วัดเกรียงไกรกลาง
 9. วัดนครสวรรค์ (วัดหัวเมือง)
 10. หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
 11.  บึงบอระเพ็ด
 12.  วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา)
 13.  ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม
 14.  โครงการหลวงจิตรลดา นครสวรรค์

อำเภอตาคลี

 1. สระทะเล
 2.  เขาถ้ำบุนนาค
 3. จันเสนเมืองโบราณ
 4. วัดจันเสน
 5.  เขาพระเจดีย์ (เขากากซาก)

อำเภอตากฟ้า

 1. วัดถ้ำพรสวรรค์

อำเภอโกรกพระ

 1. เขื่อนวังรอ
 2. เขาถ้ำพระ

อำเภอบรรพตพิสัย

 1. เขาหนอ-เขาแก้ว

อำเภอพยุหะคีรี

 1.  บ้านโคกไม้เดน

อำเภอหนองบัว

 1. เขาพระ

อำเภอแม่วงก์

 1. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
 2. ทุ่งหินเทิน
   

ข้อจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็น “ประตูสู่ภาคเหนือ” และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดนี้ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “ปากน้ำโพ” แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกันที่นี่กลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ  นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืช ฝูงนกนานาชนิด และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาอีกนับร้อยชนิด เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-อุทัยธานี-นครสวรรค์ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 240 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด  เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ-นครสวรรค์ ทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิต 2 ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร โทร. 0 2936 2852-66 หรือ www.transport.co.th บริษัทเอกชน เช่น บริษัท วิริยะทัวร์ โทร. 0 2936 2827 บริษัท ถาวรฟาร์ม โทร. 0 2936 2945 บริษัท ทันจิตต์ โทร. 0 2936 3214 หากต้องการเดินทางไปอำเภอต่าง ๆ สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5622 2169 อยู่ตรงข้ามโรงแรมพิมาน

รถไฟ มีขบวนรถไฟออกเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ทุกวัน รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง โทร. 0 2220 4334, 0 2220 4444, 1690 หรือ   www.railway.co.th  สถานีรถไฟนครสวรรค์ โทร. 0 5625 5544

ในตัวเมืองนครสวรรค์มีรถสองแถวให้บริการหลายสาย ท่ารถอยู่ตรงข้ามโรงแรมพิมาน ใกล้กับสถานีขนส่ง บขส. และหากต้องการเดินทางไปอำเภอต่าง ๆ สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้