ที่พักโรงแรมทั่วไทย

รายการ
แนะนำ
ที่พัก
รายละเอียด
จังหวัดกำแพงเพชร
เพชร กำแพงเพชร ( Phet Hotel Hotel )
- 500 - 5000 บาท
อ่านต่อ
จังหวัดกำแพงเพชร
ชากังราว ริเวอร์วิว (Chakungrao Riverview Kamphaeng Phet)
- 800-3500 THB
อ่านต่อ

Mobile webแนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวแต่ภาค

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

ที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร( Kamphaeng Phet )

จังหวัด
รายละเอียด
ค่าเข้าชม
วัดพระสี่อิริยาบถ

1) วัดพระสี่อิริยาบถ พระยืนแห่งเมืองกำแพงเพชร
- วัดพระสี่อิริยาบถ ตั้งอยู่ที่ ถนน อบจ. กพ. 1040 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ชาวไทยเก็บ 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท ค่ารถคันละ 50 บาท
ป้อมทุ่งเศรษฐี

2) ป้อมทุ่งเศรษฐี จังหวัดกำแพงเพชร
- ถนนกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ชาวไทยเก็บ 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท ค่ารถคันละ 50 บาท
วัดสว่างอารมณ์ หลวงพ่ออุโมงค์

3) วัดสว่างอารมณ์ หลวงพ่ออุโมงค์ ศิลปะเชียงแสน จังหัดกำแพงเพชร
- วัดสว่างอารมณ์ จ.กำแพงเพชร
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ
วัดพระแก้ว จ.กําแพงเพชร(ชากังราว)

4) วัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกลุ่มโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์
-
ชาวไทยเก็บ 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท ค่ารถคันละ 50 บาท

จำนวนที่ท่องเที่ยวทั้งหมด 4 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดกำแพงเพชร


จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

41แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

สถานที่ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์
ตัวเมืองกำแพงเพชรเก่า
ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองปลิง และตำบลในเมือง มีกำแพงศิลาแลงชั้นเดียวสูงประมาณ 5 เมตร มีป้อม 10 ป้อม คูเมืองกว้าง 30 เมตร กำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือยาว 220 เมตร ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ยาว 540 เมตร ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือยาว 2,403 เมตร ทิศตะวันตกเฉียงใต้ยาว 2,150 เมตร มีประตูเมือง 10 ประตู ภายในกำแพงเพชร และบริเวณใกล้เคียงมีโบราณสถานที่น่าชมหลายแห่ง
 1.อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
-วัดพระแก้ว
ตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชร เป็นวัดที่สำคัญอยู่ติดกับบริเวณวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่จังหวัดอยุธยา หรือวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย กำแพงวัดเป็นศิลาแลงกลมทั้งท่อนสูงประมาณเมตรเศษแผนผังของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานไปกับกำแพงเพชร กำแพงวัดขาดเป็นตอน ๆ สิ่งก่อสร้างภายในใช้ศิลาแลงเป็นส่วนใหญ่ ตรงกลางของวัดมีพระเจดีย์กลมแบบลังกาองค์ใหญ่เป็นประธาน ฐานสี่เหลี่ยม ที่ฐานทำเป็นซุ้มคูหาโดยรอบมีสิงห์ยืนอยู่ในคูหา แต่ชำรุดหมด วัดพระแก้วนี้หลังจากขุดแต่งแล้วปรากฏว่า พบฐานเจดีย์แบบต่าง ๆ กัน รวม 35 ฐาน วิหารใหญ่และเล็ก 8 วิหาร ฐานโบสถ์ 3 แห่ง ซึ่งแสดงว่าเป็นวัดใหญ่ และสำคัญมากมาก่อน ปัจจุบันงานนบพระเล่นเพลง และงานวันสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ก็จัดให้มีขึ้นในบริเวณวัดพระแก้วแห่งนี้
-วัดพระธาตุ
อยู่ที่ตำบลนครชุมเป็นวัดใหญ่รองจากวัดพระแก้วที่อยู่ในกำแพงเมืองกำแพงเพชรรูปทรงเป็นแบบพม่า เรียงจากวัดพระแก้วไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์ประธานก่อด้วยศิลาแลงปนอิฐฐานสี่เหลี่ยมกว้าง 15 เมตร วัดนี้ภายหลังจากการขุดแต่งและบูรณะเจดีย์ใหญ่ เจดีย์รวมด้านใต้แล้ว ปรากฏว่ามีลักษณะคล้ายแผนผังของวัดสระศรี ที่เมืองสุโขทัยเก่า แต่ลักษณะเจดีย์เป็นแบบกำแพงเพชร 
-สระมน
หรือบริเวณวังโบราณ ด้านเหนือวัดพระแก้วมีกำแพงดินสี่เหลี่ยมอยู่เกือบติดกำแพงเมืองด้านเหนือ ภายในกำแพงมีคูล้อม 3 ด้าน ตรงกลางขุดสระมน เป็นที่เข้าใจว่าบริเวณสระมนนี้เป็นวัง ส่วนปราสาทราชฐานไม่มีเหลืออยู่เลย เมื่อขุดลอกสระแล้วตกแต่งบริเวณ พบฐานศิลาแลงบางตอน และได้พบกระเบื้องมุงหลังคาตกหล่นอยู่ทั่วไป
 2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
4.ศาลพระอิศวร
5.วัดป่ามืด
6.วัดพระนอน
7.วัดพระสี่อิริยาบถ
8.วัดพระสิงห์
9.วัดช้างรอบ
10.วัดอาวาสใหญ่
11.กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี
12.เมืองนครชุม
13.วัดพระบรมธาตุ
14.เมืองไตรตรึงส์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร
 15.สวนส้มโอ “โตทองหล่อ” หมู่ 4 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองตาก ใกล้บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง เป็นสวนส้มโอปลอดสารพิษ เหมาะสำหรับการบริโภคและเป็นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรปลอดสารพิษ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดูงานอยู่ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
 16.สวนส้มเขียวหวานโชกุน หมู่ 4 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองตาก เป็นสวนส้มเขียวหวานพันธุ์โชกุนที่มีรสอร่อย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาดูงานอยู่ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และกันยายน-ตุลาคม
17.แปลงข้าวแบบเกษตรธรรมชาติปลอดสารพิษ หมู่ 7 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองตาก เป็นแปลงข้าวปลอดภัยจากสารพิษ เนื่องจากใช้สารชีวภาพเท่านั้น ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาดูงานอยู่ระหว่างมกราคม-กุมภาพันธ์ พฤษภาคม-มิถุนายน และพฤศจิกายน-ธันวาคม
 18.สวนส้มเขียวหวาน “ไร่เพชรสยาม” หมู่ 2 ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย เป็นสวนส้มเขียวหวานที่มีรสอร่อย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาดูงานคือ เดือนมกราคม เมษายน-พฤษภาคม และตุลาคม-ธันวาคม
 19.ฟาร์มเกษตรผสมผสาน หมู่ 2 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม เป็นฟาร์มเกษตรแบบผสมผสาน มีการวางแผนและจัดระบบฟาร์มที่ดี การผลิตและใช้สารสกัดชีวภาพเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช นอกจากนั้นยังมีการขยายพันธุ์ไม้ผลและเป็ดเทศอีกด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาดูงานคือ เดือนมกราคม-เมษายน และตุลาคม-ธันวาคม
20.สวนองุ่นปลอดสารพิษ หมู่ 9 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน เป็นสวนองุ่นรสหวานที่ปลูกโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติป้องกันศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตที่ได้ปลอดสารพิษ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 
21.ฟาร์มกล้วยไม้ หมู่ 6 บ้านแหลมยาง ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง ผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้ตัดออก กล้วยไม้หายาก เป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง เช่น สวนกล้วยไม้รักษพร1-2 สวนกล้วยไม้ภัสนันท์ และสวนกล้วยไม้ชัยพงศ์รัตนา โดยเน้นผลิตกล้วยไม้ประเภทรองเท้านารี และเป็นศูนย์ รวมพันธุ์กล้วยไม้กว่า 50 สายพันธุ์
22.ฟาร์มปลาบึกในสวนเกษตรแบบผสมผสาน หมู่ 6 บ้านแหลมยาง ตำบลวังบัว กิโลเมตรที่ 34 อำเภอคลองขลุง เป็นแหล่งพักผ่อนแบบธรรมชาติ สามารถเดินชมสวนผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ฝรั่งไร้เมล็ด มะพร้าวน้ำหอม และส้มโอ ภายในบริเวณฟาร์มยังมีหอประชุม และจุดชมวิวอีกด้วย 
23.หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ 5 บ้านวังน้ำแดง ตำบลท่ามะเขือ และหมู่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง ผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้ดอกไม้ประดับประเภทสนทุกชนิด จั๋ง อินทผาลัม มะนาวโห่ พญาสัตบรรณ ชาทอง ปาล์มทุกชนิด โมก ปีบ บานบุรีม่วง และกล้วยไม้ป่า เป็นต้น 
25.ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ หมู่ 3 บ้านจันทิมา ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ ลักษณะพื้นที่ปรับจากพื้นที่นาเป็นพื้นที่ไร่นาสวนผสม เป็นแหล่งปลูกมะนาวไม่มีเมล็ด ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ
 26.สวนส้มเขียวหวาน หมู่ 4 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ ตั้งอยู่ใกล้สระน้ำสาธารณะ ซึ่งมีนกเป็ดนน้ำมาอาศัยอยู่ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาดูงานคือ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และพฤศจิกายน-ธันวาคม
 27.สวนมะปรางพันธุ์ดีศรีกฤตยา เลขที่ 5 หมู่ 2 บ้านเกาะดาล ตำบลเกาะดาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี มีมะปรางหวานพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นคือ ขนาดผลโตเท่าไข่ไก่ มีน้ำหนัก 10-15 ผล/กิโลกรัม รสหวานสนิท มีกลิ่นหอม เสี้ยนน้อย รับประทานแล้วไม่ระคายคอ ให้ผลดกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี
 29.สวนส้มโอปลอดสารพิษหมู่ 11 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นสวนส้มโอปลอดสารพิษ ส้มโอมีรสหวาน มีผลผลิตออกจำหน่าย และสามารถศึกษาดูงานได้ตลอดทั้งปี
 30.ฟาร์มนกกระจอกเทศ สวนสนฟาร์ม หมู่ 8 บ้านคลองกระธาตุ ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นนกกระจอกเทศพันธุ์คอดำ จำนวน 1,000 ตัว โดยนำพันธุ์มาจากประเทศนิวซีแลนด์และแอฟริกา ซึ่งทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างดี ผิวหนังเป็นสีเทาดำ เท้าและปากเป็นสีดำ ตัวเล็ก ให้ผลผลิตเนื้อน้อยแต่ผลผลิตไข่มากกว่าพันธุ์อื่น นิสัยเชื่อง สามารถไข่ได้มากถึง 80 ฟอง/ปี น้ำหนักฟองละประมาณ 1.5 กิโลกรัม เนื้อสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลายชนิด
 31.หมู่บ้านไม้ประดับวังน้ำแดงใต้หมู่ 14 บ้านวังน้ำแดงใต้ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับนานาชาติทั้งไม้ไทยและไม้ป่าหายาก ซึ่งเกษตรกรในหมู่บ้านเป็นผู้ผลิตเป็นอาชีพเสริม นอกจากนี้ยังมีบริการปลูกและจัดส่งถึงบ้าน พันธุ์ไม้ประดับที่ผลิต เช่น ต้นปีบ พญาสัตบรรณ พุดซ้อน ยี่หุบ มณฑา มิกกี้เม้าท์ ชาดัด ชาช่อ โพธิ์แดง ทองหลางด่าง ปาล์มต่าง ๆ แก้ว การะเกด จั๋ง สน มังกร ลั่นทม ชวนชม ประดู่ และกิ่งอ่อน เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวระหว่างเส้นทาง ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมเป่าแก้ว บ้านโนนจั่น หมู่ 1 ตำบลทุ่งทราย และกลุ่มเขียนลายเบญจรงค์ บ้านทุ่งตากแดด หมู่ 5 ตำบลทุ่งทราย
 32.การผลิตสารสกัดชีวภาพ “กลุ่มเกษตรพัฒนาปี 43” หมู่ 17 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา มีการผลิตสารชีวภาพจากหอยเชอรี่ ผลไม้ พืชสมุนไพร และหัวหนอนตายยาก สำหรับใช้พ่นในนาข้าว ซึ่งมีการผลิตและสามารถศึกษาดูงานได้ตลอดทั้งปี 
33.สวนส้มเขียวหวานและสวนองุ่นบ้านดงเย็น หมู่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลระหาน กิ่งอำเภอบึงสามัคคี เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายส้มเขียวหวาน
34.สวนกล้วยไข่ หมู่ 1 และ หมู่ 6 ตำบลโกสัมพี กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร มีสวนกล้วยไข่คุณภาพดีบริเวณเกาะเสือ ซึ่งสามารถล่องเรือเที่ยวชมสวนเกษตรได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาดูงานคือเดือนกันยายน-ตุลาคม ของทุกปี สามารถติดต่อขอเข้าชมสวนได้ที่ คุณสายัณท์ ปานนนท์ โทร. 08 6208 1710
 35.สวนลำใย หมู่ 6 ตำบลโกสัมพี กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร มีลำไยนอกฤดูกาลคุณภาพดี และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี ติดต่อคุณยรรยง ชยัณฐมพันธ์ โทร 08 1281 3317 
สถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ
36.อุทยานแห่งชาติคลองลาน
37.อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
-น้ำตกวังเจ้า
 -ปากคลองนาคีรี
-น้ำตกสมอกล้วย
-น้ำตกเต่าดำ
-โป่งน้ำร้อน
-เขากระดาน
-ผากลม
-น้ำเข้ารู
-โป่งแก๊ส
 -ถ้ำเขาพนัง
-ถ้ำนาและถ้ำเทพพนม
38.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
-น้ำตกวังชมภู
-บ่อน้ำร้อนบึงสาบ
-น้ำพุธรรมชาติสระตาพรม
39.อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
-สิริจิตอุทยาน
-หอไตรวัดคูยาง
-หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์
-วัดช้างหรือวัดนาควัชระโสภณ
39.หมู่บ้านเกษตรกรรมในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
40.ศูนย์หัตถกรรมชาวเขาคลองลาน
41.ตลาดกล้วยไข่

ที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรแยกตามพื้นที่

อำเภอทางประวัติศาสตร์ ตัวเมืองกำแพอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชรงเพชรเก่า

 

 1. วัดอาวาสใหญ่
 2. วัดพระสี่อริยาบถ
 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
 4. วัดพระแก้ว
 5. วัดพระธาตุ
 6.  พิพิธภัณสถาน เฉลิมพระเกียรติ
 7.  วัดพระนอน
 8. วัดพระสิงห์
 9. วัดช้างรอบ
 10. ศาลพระอิศวร
 11. วัดป่ามืด
 12. สระมน
 13. กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี
 14. เมืองนครชุม
 15. เมืองไตรตรึงส์
 16. วัดพระบรมธาตุ
 17. ที่ทำการหน่วยศิลปากร

อำเภอทางธรรมชาติ

 1.  อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน
 2. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาสนามเพียง
 4. น้ำตกวังชมภู
 5. น้ำพุธรรมชาติสระตาพรม
 6. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

อำเภออื่น ๆ ใกล้เคียง

 1.  ตลาดกล้วยไข่
 2. หอไตรวัดคูยาง
 3.  หลวงพ่ออุโมงค์
 4. หมู่บ้านเกษตรกรรม ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
 5. บ้านไม้สักเก่าแก่
 6. เหมืองหินอ่อนพรานกระต่าย
 7. แหล่งน้ำมันสิริกิต์
 8. ศุนย์หัตถกรรมชาวเขาคลองลาน
 9. สิริจิตอุทยาน

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 1.  บ้านห้างสมัย ร 5
 2. ป้อมเพชร
 3. ถนนคนเดินนครชุม
 4. วัดฆ้องชัย
 5. เกาะกลางริมปิง
 6. วัดช้าง
 7. วัดป่ามืดนอก

อำเภอคลองลาน

 1. แก่งเกาะร้อย

อำเภอโกสัมพีนคร

 1. น้ำตกเต่าดำ

อำเภอพรานกระต่าย

 1. บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

การเดินทางไปกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชรมีการคมนาคมสะดวกเพียงทางเดียวคือ ทางรถยนต์ ไม่มีทางรถไฟหรือสนามบิน ต้องไปใช้บริการของจังหวัดใกล้เคียง ทางรถไฟสายเหนือผ่านจังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก ส่วนสนาม-บินมีที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ประกอบกับทางถนนมีความสะดวกรวดเร็วกว่า การคมนาคมระหว่างตัวจังหวัดกับอำเภอมีถนนลาดยางเชื่อมต่อกัน โดยมีระยะทางดังนี้

อำเภอพรานกระต่าย ระยะทาง 25 Km

อำเภอคลองขลุง ระยะทาง 42 Km

อำเภอไทรงาม ระยะทาง 46 Km

อำเภอคลองลาน ระยะทาง 49 Km

อำเภอทรายทองวัฒนา ระยะทาง 51 Km

อำเภอขาณุวรลักษบุรี ระยะทาง 70 Km

อำเภอปางศิลาทอง ระยะทาง 78 Km

กอำเภอบึงสามัคคี ระยะทาง 85 Km

อำเภอโกสัมพีนคร ระยะทาง 25 Km

จังหวัดที่ใกล้ จ. กำแพงเพชร

ตาก 68 Km
สุโขทัย 77 Km
พิจิตร 90 Km
พิษณุโลก 103 Km
นครสวรรค์ 117 กิโลเมตร
เชียงใหม่ 377 กิโลเมตร