ที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

รายละเอียด

1) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา(Chao Sam Phraya National Museum)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา(Chao Sam Phraya National Museum)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ถนนโรจนะ พระนครศรีอยุธยา 13000
ค่าธรรมเนียม ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท

2) พระราชวังหลวง (Borarn Palace)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชวังหลวง (Borarn Palace) กรุงศรีอยุธยา
พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันปรากฏคงเหลือแต่ฐานของอาคาร มีเพียงวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ยังคงรูปทรงสถาปัตยกรรมอันงดงามให้เราได้ยลโฉม สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองสร้างพระราชวัง
พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

3) วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat) ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังโบราณ กรุงศรีอยุธยา
เดิมชื่อวัดมุขราช เมื่อพระเจ้าสายน้ำผึ้งสร้างวัดพนัญเชิงนั้น พระราชโอรส คือ พระเจ้าธรรมิกราชโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นที่บริเวณเมืองเก่าชื่อเมืองสังขบุรี ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา
ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

4) เที่ยวตลาดโก้งโค้ง (Talard kong khong )

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เที่ยวตลาดโก้งโค้ง (Talard kong khong )ตลาดโบราณ บ้านแสงโสม ตำบลขนอนหลวง ที่อยุธยา
ตลาดโก้งโค้ง จะเปิดตลาดสัปดาห์ละ 4 วัน คือวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่นี่ยังคงรักษาความดั้งเดิมของบรรยากาศในสมัยก่อนๆ ไว้ มีข้าวของมากมายให้เราได้เลือกซื้อ ทั้งอาหารคาว อาหารหวานขน
หมู่ 5 ถนนบางปะอิน-วัดพนัญเชิง ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

5) วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยา (Wat Phra Sri Sanphet)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยา (Wat Phra Sri Sanphet) เขตพระราชวังโบราณ
เป็นวัดพุทธาวาสที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง และเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์เปรียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง
ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังโบราณ เป็นวัดพุทธาวาส
ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

6) วัดนิเวศธรรมประวัติ (Wat Niwet Thammaprawa)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดนิเวศธรรมประวัติ (Wat Niwet Thammaprawa) อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วัดนี้มีลักษณะพิเศษคือ มีการตกแต่งเป็นแบบตะวันตกพระอุโบสถคล้ายกับโบสถ์ฝรั่งในศาสนาคริสต์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

7) วัดท่าการ้อง(Wat Tha Ka Rong)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดท่าการ้อง(Wat Tha Ka Rong) เที่ยวอยุธยา ตลาดน้ำวัดเก่าอยุธยา
ปัจจุบันทางวัดได้จัดตลาดน้ำกรุงเก่า วัดท่าการ้อง ไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำทานให้อาหารปลา และหาซึ้ออาหารของกินของฝากในราคาชาวบ้าน
ที่ตั้งวัด บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

8) ปราสาทนครหลวง ( Prasat Nakhon Luang)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปราสาทนครหลวง ( Prasat Nakhon Luang) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ในเขตตำบลนครหลวง เดิมเป็นตำหนักที่ ประทับของกษัตริย์ในระหว่างเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีและเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จไปลพบุรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

9) วัดกุฎีทองอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดกุฎีทอง อยุธยา สร้างสมัยอยุธยาปางสะดุ้งมารพระพักตร์ยิ้ม
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต (โต พรหมรังสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตารามเป็นผู้สร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับพระอาจารย์ของท่าน
7 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

10) วัดสะตือ พระพุทธไสยาสน์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสะตือ พระพุทธไสยาสน์ อ.ท่าเรือ อยุธยา
สร้างขึ้นเป็นวัดนับแต่ พ.ศ. ๒๔๐๐ เดิมตั้งอยู่ทางทิศเหนือขึ้นไปไม่ไกลนัก ที่เรียกว่า วัดสะตือ เพราะมีต้นสะตือใหญ่เป็นนิมิต ต่อเมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

/ 3

26 สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ที่เที่ยว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงแรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร้านอาหาร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนที่แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

32 ที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

01.วัดสะตือ พระพุทธไสยาสน์
02.Real Zoo สวนสัตว์แปลก อยุธยา
03.คุ้มขุนแผน อยุธยา
04.ตลาดน้ำทุ่งบัวชม
05.ตลาดน้ำอโยธยา( Ayothaya Floating Maket)
06.ตลาดเจ้าพรหม อยุธยา (Chao Phrom Market)
07.ปราสาทนครหลวง ( Prasat Nakhon Luang)
08.พระราชวังบางปะอิน (Bang Pa-In Palace)
09.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา Chao Sam Phraya National Museum
10.พิพิธภัณฑ์ของเล่น อยุธยา
11.วังช้างแลเพนียด  Ayutthaya Elephant Camp
12.วัดกุฎีทองอยุธยา
13.วัดธรรมิกราช อยุธยา
14.วัดพระราม อยุธยา( Wat Phra Ram )
15.วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยา( Wat Phra Sri Sanphet)
16.วัดพุทไธศวรรย์ (Wat Phutthaisawan)
17.วัดมงคลบพิตร( Wat mongkol bophit ayutthaya)
18.วัดมหาธาตุ อยุธยา( wat mahathat ayutthaya)
19.วัดราชบูรณะ อยุธยา (Wat Ratchaburana, Ayutthaya)
20.วัดโลกยสุธาราม อยุธยา (Wat Lokayasutharam - Ayutthaya)
20.วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chai Mongkhon)
21.วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา (Wat Chaiwatthanaram)
22.วัดท่าการ้อง ตลาดน้ำกรุงเก่า อยุธยา
23.วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
24.วัดหน้าพระเมรุ (Wat Na Phramen) อยุธยา
25.พระราชวังหลวง (Borarn Palace)
26.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา (Chao Sam Phraya National Museum)
27.วังจันทรเกษม (Chankasem Old Palace)
28.พระราชานุสาวรีย์สุริโยทัย (Queens Si Suriyothai Memorial)
29.วัดประดู่ทรงธรรม (Wat Pradu Song Tham)
30.อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
31.วัดนิเวศธรรมประวัติ-(Wat Niwet Thammaprawa)
32.วัดพนัญเชิงวรวิหาร (wat phanan choeng)

ที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแยกตามพื้นที่

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

 

 1. วัดพระศรีสรรเพชญ์
 2. วิหารพระมงคลบพิตร
 3. วัดใหญ่ชัยมงคล
 4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา
 5. วัดพนัญเชิงวรวิหาร
 6. พระราชวังจันทรเกษม
 7. วัดมหาธาตุ
 8. หมู่บ้านญี่ปุ่น
 9. ปางช้าง (แลเพนียด)
 10. วัดพระรามและบึงพระราม
 11. พระราชานุสาวรีย์สุริโยทัย
 12. วัดพุทไธศวรรย์
 13. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
 14. หมู่บ้านโปรตุเกส
 15. เจดีย์พระศรีสุริโยทัย
 16. วัดโลกยสุธาราม
 17. วัดหน้าพระเมรุ
 18. วัดไชยวัฒนาราม
 19. คุ้มขุนแผน
 20. วัดมเหยงค์
 21. วัดประดู่ทรงธรรม
 22. ตลาดโก้งโค้ง
 23. ตลาดน้ำคลองสระบัว
 24. ตลาดน้ำอโยธยา
 25. วัดท่าการ้อง
 26. วัดราชบูรณะ
 27. อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา
 28. วิมารพระมงคลบพิตร
 29. พิพิธภัณฑ์เรือไทย
 30. พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริก ยุ้นพันธ์
 31. ภูเขาทองอยุธยา
 32. ศาลหลักเมือง
 33.  ศาลหลักเมือง
 34. เพนียดคล้องช้าง
 35. พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
 36. วัดสมณโกฎฐาราม
 37. วัดป้อมรามัญ
 38. พระราชวังหลวง
 39. วัดอโยธยา
 40. วัดกุฎีดาว
 41. ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
 42. วัดแม่นางปลื้ม
 43. ป้อมเพชร อยุธยา

อำเภอนครหลวง

 1. ปราสาทนครหลวง
 2. อำเภอบางปะอิน
 3.  พระราชวังบางปะอิน
 4. วัดนิเวศธรรมประวัติ
 5. วัดชุมพลนิกายาราม

อำเภอบางไทร

 1.  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

อำเภอวังน้อย

 1. ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

อำเภอผักไห่

 1. ตลาดลาดชะโด

อำเภอบางปะหัน

 1. วัดไก่

อำเภออุทัย

 1. เรียลซู สวนสัตว์แปลก

 การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รถยนส่วยตัวกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ 3 เส้นทางดังนี้

1.ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทาง หลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ข้ามสะพานนนทบุรี หรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี ต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวง หมายเลข 3111) แล้วแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานีทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยก สะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทางรถโดยสารประจำทาง

กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รถออกจากสถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) ทุกวันๆละหลายเที่ยว รถธรรมดาและรถปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 936-1972

ทางรถไฟ

สามารถใช้ขบวนรถโดยสารที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี ทางรถไฟจะแยกไปสายเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทางบ้านภาชี ในแต่ละวันจะมีรถไฟบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารขึ้นล่องวันละหลายเที่ยว นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังจัดขบวนรถจักรไอน้ำเดินระหว่างกรุงเทพฯ-สถานีอยุธยา-กรุงเทพฯ ในโอกาสพิเศษ ปีละ 4 ขบวน

ทางเรือ 

เรือไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีดังนี้

1.บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
 เริ่มออกเดินทางเวลา 08.00 น. และกลับถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.30 น. ของวันเดียวกัน รนำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอิน ผ่านวัดไผ่ล้อม และแวะเที่ยวชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ทุกวันอาทิตย์ อัตราค่าบริการคนละ 280 บาท ติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 222-5330, 225-3002-3

2.เรือโอเรียนเต็ลควีน
 โดยเรือจะออกจากท่าโรงแรมโอเรียนเต็ล บางรัก นำเที่ยวพร้อมอาหารบุฟเฟ่และเครื่องดื่ม นำเที่ยวสู่ พระราชวังบางปะอินและพระนครศรีอยุธยาเป็นประจำทุกวัน เวลาประมาณ 08.00 - 17.00 น. อัตราค่าบริการคนละ 1,800 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 236-0400-9

3.เรือริเวอร์ซันครุ้ยส์
ออกจากท่าเรือศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เป็นประจำ ทุกวัน เวลา 08.00 น. เดินเรือพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสู่พระราชวังบางปะอิน และนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตราค่าบริการคนละ 900-1,200 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 226-9125, 266-9316

4.เรือฮอริซันครุ้ยส์ 
ออกจากลานจอดรถใกล้โรงแรมแชงกรีล่าทุกวัน เวลา 08.00 น. บริการนำเที่ยวอยุธยา พระราชวังบางปะอิน เดินทางโดยรถและกลับทางเรือ  อัตราค่าบริการ พร้อมอาหารบนเรือ คนละ 1,490 บาท โทร. 236-7777 ต่อ 1204-5,236-9952

5.เรือเมฆขลา 
เรือจะออกจากท่าโรงแรมแม่น้ำ เวลา 15.00 น. อัตราค่าบริการพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม คนละ 3,500-4,500 บาท  นำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอิน และนำเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แบบ 2 วัน 1 คืน รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 256-7168-9

นอกจากนี้การท่องเที่ยวทางน้ำเลียบชายฝั่งรอบเกาะเมืองทำได้โดยการเช่าเหมาลำเรือหางยาวได้ที่ท่าน้ำหน้าพระราชวังจันทรเกษม อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและเส้นทาง

6.บริษัท อยุธยา ริเวอร์ ครุ๊ยส์ จำกัด 
เรือเบญจรงค์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ทุกวัน อัตราค่าบริการล่องชมเมือง อยุธยา นำเที่ยวชมเมืองอยุธยาและชมพระราชวังบางปะอิน โดย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร.(035) 234153-4, (01) 928-8831

ของฝากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.ถนนสายโรตี
ถนนสายโรตี นั้นมีอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่หน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา หรือถนนอู่ทองเป็นถนนที่มีจำหน่ายโรตีมากมา ทั้งสองฝั่งฟากถนน มีหลายร้านให้เลือกซื้อนำไป
เป็นของฝากมีผู้มาแวะเวียนไม่ขาดสายทุกร้านนั้นจะตั้งเตาเพื่อใช้ในการทำแป้งใหม่กันทุกวัน
ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเสน่ห์ของโรตีสายไหมนั้นอยู่ที่แป้งห่อโดยได้
ใช้ส่วนผสมแป้งสาลีเกลือน้ำโดยนำส่วนผสมเหล่านี้มาเคล้าให้เข้ากันอย่างพอเหมาะ
เพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เสียรสชาติตอนรับประทาน

2.ร้านตรีชฎา     
ตั้งอยู่ที่ ถนนสาย โลตัส - วัดใหญ่ (หน้าหมู่บ้านถุงทอง) ต. ไผ่ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา 
ร้านตรีชฎา แหล่งจำหน่วยของฝาก ขนมไทยต่างๆ ของดีอยุธยา มีผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม พร้อมมีการจัดกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาลต่างๆ 
โทร 0-3523-5335
3.อยุธยาพาวิลเลี่ยม     
อยุธยา พาวิลเลียน (Ayutthaya Pavilion) ตั้งอยู่ที่ 4 แยกวรเชษฐ์ ถนน สาย 347 จุดพักรถกว้างขวาง ร้านอาหารอร่อย ห้องน้ำสะอาด บรรยากาศดี Free Wifi มีสินค้า OTOP และงานฝีมือจากอยุธยาให้เลือกซื้อกันมากมาย 08-3003-0003 , 08-0440-4994
เปิดให้บริการ จันทร์- อาทิตย์ 07.00 - 20.00 น.

4.ศูนย์ผ้าขาวม้า     
ศูนย์ผ้าขาวม้า ตั้งอยู่ภายในอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะมีผ้าขาวม้าจากทุกประเทศนำมาจำหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และผ้าผืน
5.ตลาดกลางเพื่อการเกษตร     
ตลาดกลางอยุธยา กินกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆ สดๆ ราคาไม่แพง มีหลายขนาด หลายราคา จะขายเป็นกิโล มีหลายราคาให้เลือก ตั้งแต่ ก.ก.ละ 130,160,180,200,250,280 บาท
อยู่บนถนนสายเอเซียขาเข้า ถ้ามาจากบางปะอินไปบางปะหันเลยโลตัสอยุธยา ไปจะอยู่ขวามือพอมองเห็นตลาดแล้วค่อย u-turn มีหลายร้าน รสชาติ สำหรับกุ้งเผาใกล้ๆกัน มีอาหารพวกปลาเผา ห่อหมกด้วย ร้านที่คนนิยมกินกันก็ กุ้งเพื่อนแพรว, ร้านแพกรุงเก่า, ร้านกุ้งเจ้าพระยา 
พร้อมทั้งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของอยุธยา แทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นมีดอรัญญิกแท้จากอำเภอพระนครหลวง ปลาร้า ปลาแห้ง และผลไม้กวนหลากหลายชนิด ให้คุณได้แวะอุดหนุนเป็นของฝากอย่างเพลิดเพลิน 6.ตลาดกรุงเก่า หน้าทางเข้าวิหารพระมงคลบพิตร
6.ตลาดน้ำทุ่งบัวชม (Thungbuachom Floating Market)
7.ตลาดน้ำอโยธยา ( Ayothaya Floating Market)
8.ตลาดเจ้าพรหม (Chao Phrom Market) และเป็นเป็นรวมรถตู้กลับกรุงเทพ
9.ตลาดหน้าวังจันทรเกษม (NA WANGCHANKASEM NIGHT MARKET) ตลาดนัดของกินกลางคืน

10.ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค (Ayutthaya City Park)
11.ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอยุธยา (Robinson Department Store )
12.ศูนย์การค้าเดอะสกาย ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์