ที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานีที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

รายละเอียด

1) วัดเขาวง ( Wat Tham Khao Wong )

จังหวัดอุทัยธานี วัดเขาวง ( Wat Tham Khao Wong ) จ. อุทัยธานี
การจัดภูมิทัศน์ในวัดถือว่าสวยงาม ฉากหลังเป็นเขาหินปูนสูงตระหง่าน ด้านหน้ามีบ่อน้ำซึ่งมีปลาอาศัยอยู่มากมายและสวนที่ตกแต่งด้วยหิน ไม้ดัด และไม้ประดับ ระหว่างทางเดินที่จะขึ้นไปชมถ้ำ จะผ่านน้ำตกเทียมที่ด
วัดถ้ำเขาวง อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

2) วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี
มีประวัติว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้นำพระพุทธรูปขนาดย่อมที่ชำรุดไปไว้ตามหัวเมืองต่าง ๆ เมืองอุทัยธานีได้รับ 3 องค์
ในเขตเทศบาลเมือง อยู่ตรงข้ามศาลาประชาคมจังหวัดอุทัยธานี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

3) แม่น้ำสะแกกรัง Sakae Krang River

จังหวัดอุทัยธานี แม่น้ำสะแกกรัง Sakae Krang River จังหวัดอุทัยธานี
แม่น้ำสะแกกรังเป็นลำน้ำสำคัญที่ไหลผ่านตัวจังหวัดอุทัยธานี มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยก่อนเมื่อพ่อค้าล่องเรือผ่านมาจะรู้ได้ว่าถึงบ้านสะแกกรังแล้ว ด้วยต้นสะแกจะออกดอกเล็ก ๆ ช่อยาวสีเขียวอมเหลือง ที
ที่บ้านท่าซุง ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

4) วัดผาทั่ง จ.อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี วัดผาทั่ง จ.อุทัยธานี
วัดผาทั่ง เป็นอีกหนึ่งวัดที่ควรมาท่องเที่ยวเมื่อมาจังหวัดอุทัยธานี เพราะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดประดิษฐานอยู่ที่นี่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ " หลวงพ่อโต "
181 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

5) ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา

จังหวัดอุทัยธานี ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา
ถนนคนเดินตรอกโรงยา จังหวัดอุทัยธานี เป็นถนนคนเดินเล็ก ๆ ที่มีระยะทางเพียง 150 เมตร ในอดีตตรอกแห่งนี้เป็นแหล่งสูบฝิ่น ซึ่งเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันถนนหนทางถูกจับจองเป็นพื้นที่ตั้งของร้านต่าง
เขต เทศบาลเมืองอุทัยธานี
ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

6) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

จังหวัดอุทัยธานี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary นเรศวร-ห้วยขาแข้ง, อุทัยธานี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผืนป่าที่อยู่อาศัยของพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ ที่เริ่มสูญหายไปจากประเทศไทย แต่สัตว์ป่าเหล่านั้นกับมีอยู่ชุกชุมที่นี่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

7) วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) Wat Tha Sung จ.อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) Wat Tha Sung จ.อุทัยธานี
เดิมเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยา มีโบสถ์ขนาดเล็ก ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือพื้นบ้านเข้าใจว่าเขียนในสมัยหลังเป็นเรื่องพุทธประวัติ บางภาพต่อเติมจนผิดส่วน มีศาลามณฑปแก้วที่สร้างขึ้นใหม่
วัดจันทาราม (ท่าซุง) ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

8) วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค)

จังหวัดอุทัยธานี วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) จังหวัดอุทัยธานี
เดิมเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองอุทัยธานี ภายในพระอุโบสถประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังลวดลายประณีต กล่าวถึงพุทธประวัติเรื่องราวสำคัญของพระพุทธเจ้า
ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

/ 1

8 สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี


ที่เที่ยว

จังหวัดอุทัยธานี
โรงแรม

จังหวัดอุทัยธานี
ร้านอาหาร

จังหวัดอุทัยธานี

ที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

1. สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมือง จ.อุทัยธานี

1  พระบรมรูปพระปฐมบรมมหาชนก
2  วัดธรรมโฆษก
3  วัดอุโบสถาราม
4  เขาสะแกกรัง
5  ลำน้ำสะแกกรัง
6  วัดจันทราราม
7  วัดสังกัสรัตนคีรี 
8  วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม 
9  พระแสงดาบศัสตราวุธ
10  เกาะเทโพ


2. อำเภอหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี


11  บึงทับแต้
12  วัดหนองพลวง

3. สถานที่ท่องเที่ยว อ. หนองฉาง 

13  วัดหนองขุนชาติ
14  วัดแจ้ง
15  น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง

4. สถานที่ท่องเที่ยว อ. ทัพทัน จ.อุทัยธานี

16  แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ
17  เขาปฐวี
18  วัดทัพทัน
19  ตลาดวัวควาย  หนองหญ้าปล้อง

5 สถานที่ท่องเที่ยว อ. สว่างอารมณ์ 

20 หมู่บ้านลาวเวียง
21  แหล่งทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียง

6 สถานที่ท่องเที่ยว อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

22  หุบป่าตาด
23  เขาปลาร้า
24  ถ้ำเขาฆ้องชัย
25 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
26  สวนป่าห้วยระบำ
27  เขื่อนทับเสลา
28  วัดพระยาพายเรือ
29  เขาหัวแรด

7 สถานที่ท่องเที่ยว อ. ห้วยคต จ.อุทัยธานี

30  น้ำตกไซเบอร์

8 สถานที่ท่องเที่ยว อ. บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

31   วัดถ้ำเขาวง
32   วนอุทยานถ้ำเขาวง
33   ถ้ำพุหวาย
34   ศูนย์แสดงและสาธิตการทอผ้าพื้นเมือง
35   วัดเขาวงพรหมจรรย์ 
36   เขาถ้ำตะพาบ
37   ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาบ้านอีมาด-อีทราย
38   น้ำตกผาร่มเย็น
39   น้ำตกแม่ปาง
40   ถ้ำเกร็ดดาว
41  น้ำตกตาดดาว
42  สวนพฤกษศาสตร์

 

การเดินทาง

รถยนต์
จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปอุทัยธานีได้หลายเส้นทาง ได้แก่ 
1. จากถนนพหลโยธินผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลงแพขนานยนต์ ที่อำเภอมโนรมย์ ผ่านวัดท่าซุง (วัดจันทาราม) ศาลากลางจังหวัด เข้าตลาดอุทัยธานี 
รวมระยะทางประมาณ 305 กิโลเมตร 
2. จากทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาทและแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 333 ตรงทางแยก 
ท่าน้ำอ้อย บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ผ่านหน้าโรงพยาบาลเลี้ยวซ้าย 
เข้าตลาดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร 
3. อีกเส้นทางหนึ่งเริ่มต้นจากถนนสาย 32 เช่นกัน เมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่ 30 (อยู่ในเขตจังหวัดอยุธยา) เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 
หมายเลข 334 และจากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 309 ไปตามเส้นทาง ข้ามสะพานจังหวัดอ่างทอง จากนั้นมาตามถนนสาย311 
ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสรรพยา จากนั้นเลี้ยวเข้าเส้นทางหมายเลข 3183 เข้าจังหวัดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทาง 
ประมาณ 283 กิโลเมตร 

รถโดยสารประจำทาง
    บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่างกรุงเทพฯ-อุทัยธานีทุกวัน จากสถานีขนส่งสายเหนือถนนกำแพงเพชร 2 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศตั้งแต่เวลา 04.30-17.50 น. 
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2936 2852 – 66 สถานีเดินรถอุทัยธานี โทร. 0 56511914, 0 56512859, 0 56511058 หรือ www.transport.co.th

รถไฟ
ต้องโดยสารรถไฟไปลงที่สถานีนครสวรรค์ แล้วต่อรถประจำทางมายังอุทัยธานีอีกประมาณ 50 กิโลเมตร 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1960, 0 2223 7010, 0 2223 7020 www.railway.co.th

ขับรถเที่ยว
   จากกรุงเทพฯ มีเส้นทางเข้าสู่อุทัยธานีและชัยนาทหลายเส้นทางขึ้นอยู่กับการวางแผนไปเที่ยวที่ใดก่อน เส้นทางต่าง ๆ มีดั้งนี้ 
- ไปตัวเมืองตัวเมืองอุทัย ฯ ทางสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32 ) จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ไปจนถึงบางประอิน แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ผ่านอ่างทอง สิงห์บุรี ให้ขับไปตามทางสายเอเชียจนสุดทาง แล้วไปต่อตามทางหลวง
หมายเลข 1 อีกราว 4 กม. ก็จะถึงตัวเมืองอุทัยฯ รวมระยะทางทาง 219 กม. 
- ไป อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 ไปทาง จ. สุพรรณ ก่อนถึงทางแยกเข้าตัวเมืองสุพรรณบุรี
เลยปั๊ม ปตท. ไปเล็กน้อย ให่เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนเลี่ยงเมือง) ไปราว 14 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 
หมายเลข 3264 ไปจนถึงแยกสระกระโจม แล้วเลี้ยวขวาทางหลวงหมายเลข 333 ผ่าน อ. ด่านช้างราว 37กม. ถึงสามแยกไป
อ. บ้านไร่ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3011 ไปอีก 7 กม. ถึง อ. บ้านไร่ รวมระยะทาง 215 กม.
 
ไปเที่ยวโดยรถโดยสาร
   การเดินทางไปอุทัยธานีมีรถโดยสารประจำทาง ทั้งรถทัวร์จากหมอชิตและรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัย ฯ บริการวัยละหลายเที่ยว 

    - สายที่ 1 ผ่าน อ. สรรพยา อ. วัดสิงห์ (ไม่เข้าตัวเมืองชัยนาท) ปลายทางที่ตัวเมืองอุทัยธานี
    - สายที่ 2 เข้าตัวเมืองชัยนาท ผ่าน อ. มโนรมย์ แล้วเข้าสู่ตัวเมืองอุทัยธานี 
นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตป้ายที่ติดที่ตัวรถหรือสอบถามพนักงานประจำรถได้ 

การเดินทางภายในเมือง 
    ตัวเมืองอุทัยฯ มีรถสองแถวเป็นสายรอบเมืองวิ่งบริการ เส้นทางผ่านที่เที่ยวหลายแห่นในตัวเมืองวิ่งบริการ เส้นทางผ่านสถานที่เที่ยว
หลายแห่งในตัวเมือง สามารถขึ้นรถได้ตามจุดสำคัญ ๆ เช่น สถานีขนส่ง ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรถสามล้อถีบ และ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างและรับผู้โดยสารตามจุดสำคัญ